Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nábožensky vzdělávací tvorba doby barokní úvod Zpracováno k projektu FRVŠ 3163/2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nábožensky vzdělávací tvorba doby barokní úvod Zpracováno k projektu FRVŠ 3163/2012."— Transkript prezentace:

1 Nábožensky vzdělávací tvorba doby barokní úvod Zpracováno k projektu FRVŠ 3163/2012

2 Nástin práce bod I –IX - základní otázky tématu – úvod bod I –IX - základní otázky tématu – úvod návrh typologie nábožensky vzdělávací literatury doby barokní návrh typologie nábožensky vzdělávací literatury doby barokní bod X – XIV - výňatky z textů – starých tisků nebo moderních kritických edic bod X – XIV - výňatky z textů – starých tisků nebo moderních kritických edic Katechizační texty….. Katechizační texty….. ukázky jsou voleny tak, aby prezentovaly nejen vybraný typ zohledňující hlediska žánrová i funkční zaměření textu, ale též aby na nich mohly být vyloženy otázky uvedené v bodech I-IX ukázky jsou voleny tak, aby prezentovaly nejen vybraný typ zohledňující hlediska žánrová i funkční zaměření textu, ale též aby na nich mohly být vyloženy otázky uvedené v bodech I-IX práce s vybranými ukázkami by tedy měla brát zřetel i k nim práce s vybranými ukázkami by tedy měla brát zřetel i k nim výběr relevantní odborné literatury (na některé tituly je odkazováno i ve výkladu) je připojen v závěru výběr relevantní odborné literatury (na některé tituly je odkazováno i ve výkladu) je připojen v závěru

3 I. Nábožensky vzdělávací tvorba a její cíle Výuka věrouky (vedle tradičního kostela a školy) Výuka věrouky (vedle tradičního kostela a školy) Podíl na procesu christianizace společnosti Podíl na procesu christianizace společnosti Kultivace víry a morálky Kultivace víry a morálky Prohloubení emocionálního prožitku víry Prohloubení emocionálního prožitku víry Rozvoj schopnosti sebereflexe čtenáře Rozvoj schopnosti sebereflexe čtenáře

4 II. Dynamika vývoje nábožensky vzdělávací tvorby Středověké kořeny Středověké kořeny Tomáš Štítný Tomáš Štítný Vývoj v době humanismu Vývoj v době humanismu Baroko Baroko

5 III. Autor a jeho strategie Metody práce Metody práce Strukturace textu Strukturace textu

6 IV. Čtenář Emancipační význam četby Emancipační význam četby Způsob recepce textu Způsob recepce textu Latina a vernakulární jazyk Latina a vernakulární jazyk

7 V. Mimoliterární charakter nábožensky vzdělávací tvorby Normativní věroučné jádro a metody jeho explikace Normativní věroučné jádro a metody jeho explikace Širší pojetí – veškerá nábožensky zacílená produkce, též kázání, duchovní píseň, modlitba aj. Širší pojetí – veškerá nábožensky zacílená produkce, též kázání, duchovní píseň, modlitba aj. Užší pojetí – realizace nábožensky vzdělávacích cílů, fungování mimo veřejnou sféru Užší pojetí – realizace nábožensky vzdělávacích cílů, fungování mimo veřejnou sféru

8 VI. Intertextualita Základní články víry Základní články víry Bible a patristika Bible a patristika Biblický apokryf Biblický apokryf Exemplum Exemplum

9 VII. Segmentace textu Formule Formule Gesta Gesta Způsob jejich využití Způsob jejich využití

10 VIII. Makrostruktura Kumulace textů Kumulace textů Interakce textů Interakce textů

11 W. Brückner : trojí funkční zaměření NV textů Propagandistické – převládají narativní postupy a intence persvazivní, snaha přivést k víře Propagandistické – převládají narativní postupy a intence persvazivní, snaha přivést k víře Katechetické – uplatňují se výrazněji postupy rétorické, dialog umožňující zvažování argumentů, vládne tu intence poučující s cílem získat (docere, conciliare) Katechetické – uplatňují se výrazněji postupy rétorické, dialog umožňující zvažování argumentů, vládne tu intence poučující s cílem získat (docere, conciliare) Povznášivé (aedificatio) – s postupy meditativními směřujícími k posílení zbožnosti pomocí prožitku víry, s cílem duchovně pohnout, dojmout, vést k následování vzoru (permovere, imitare, delectare) Povznášivé (aedificatio) – s postupy meditativními směřujícími k posílení zbožnosti pomocí prožitku víry, s cílem duchovně pohnout, dojmout, vést k následování vzoru (permovere, imitare, delectare) Souzvuk Souzvuk

12 IX. J. Kolár: mezidruhový kontext Metodologie využití mezidruhového kontextu v nábožensky vzdělávací literatuře Metodologie využití mezidruhového kontextu v nábožensky vzdělávací literatuře

13 X. Návrh typologie zohledňuje hlediska žánrová i funkční zaměření textů zohledňuje hlediska žánrová i funkční zaměření textů soubor textů: soubor textů: texty katechizační texty katechizační Věroučné encyklopedie Věroučné encyklopedie

14 Vybraná doporučená literatura Brückner, Wolfgang: Begriff und Theorie von Volkskultur für das 17. Jahrhundert. In Literatur und Volk im 17. Jahrhundert: Probleme populärer Kultur in Deutschland. Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung; Bd. 13, Teil 1, Wiesbaden 1985, S. 3–21 Brückner, Wolfgang: Begriff und Theorie von Volkskultur für das 17. Jahrhundert. In Literatur und Volk im 17. Jahrhundert: Probleme populärer Kultur in Deutschland. Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung; Bd. 13, Teil 1, Wiesbaden 1985, S. 3–21

15 Vybraná doporučená literatura Brückner, Wolfgang: Thesen zur literarische Symbol des sogennant Erbaulichen. In Literatur und Volk im 17. Jahrhundert: Probleme populärer Kultur in Deutschland Kolár, Jaroslav: O mezidruhových kontextech v české literatuře 16.–17. století. In Návraty bez konce. Studie k starší české literatuře. Brno: Atlantis 1999, s. 17–32

16 Vybraná doporučená literatura ECO, Umberto. Lector in fabula: role čtenáře, aneb Interpretační kooperace v narativních textech. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010 ECO, Umberto. Lector in fabula: role čtenáře, aneb Interpretační kooperace v narativních textech. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010 LOUTHAN, Howard. Obracení Čech na víru, aneb, Rekatolizace po dobrém a po zlém. Vyd. 1. Praha: Rybka, 2011 LOUTHAN, Howard. Obracení Čech na víru, aneb, Rekatolizace po dobrém a po zlém. Vyd. 1. Praha: Rybka, 2011 PELIKAN, Jaroslav. Komu patří bible? Dějiny Písma v proměnách staletí. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2009 PELIKAN, Jaroslav. Komu patří bible? Dějiny Písma v proměnách staletí. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2009

17 Vybraná doporučená literatura POLEHLA, Petr. Jezuitské divadlo ve službě zbožnosti a vzdělanosti. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011 POLEHLA, Petr. Jezuitské divadlo ve službě zbožnosti a vzdělanosti. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011 PUMPRLA, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů. Praha: Kabinet pro klas. Studia, 2010 PUMPRLA, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů. Praha: Kabinet pro klas. Studia, 2010


Stáhnout ppt "Nábožensky vzdělávací tvorba doby barokní úvod Zpracováno k projektu FRVŠ 3163/2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google