Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra řízení podniku MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [B_MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra řízení podniku MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [B_MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Katedra řízení podniku MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [B_MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. pavla.breckova@mail.vsfs.cz

2 2.2. MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY KS = 3 řízené konzultace (LS 2010)  Význam a struktura mezinárodního obchodu [MO]  Mezinárodní obchodní vazby  Exportní strategie a zahraniční politika ČR  Dodací a platební podmínky v MO  Nástroje obchodní politiky  Globální prostředí v MO  Mezinárodní obchod v podnikovém prostředí, internacionalizace firmy MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

3 Klíčové pojmy: -Mezinárodní obchod a důvody pro zapojení do MO -Otevřenost ekonomiky -Význam MO (ekonomický, politický, kulturní) -Konvertibilita měny -Struktura MO (teritoriální, komoditní) -Protekcionismus x Liberalismus -Vstup ČR do EU -Zahraniční politika ČR, exportní strategie -Instituce na podporu mezinárodního obchodu -Vývozní úvěr, státní záruka, devalvace měny, vývozní subvence 3.3. KLÍČOVÉ POJMY minulé konzultace MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

4 4.4. Obsah řízené konzultace  Nástroje na podporu vývozu  Mnohostranné smluvní nástroje obchodní politiky  Řízení obch. pohledávek v mezinárodním obch.styku  Platební a dodací podmínky v mezinárodním obchodě  Bonita / rating / metodologie  Posouzení atraktivity a rizik zahr.teritoria (PEST)  Nástroje obchodní politiky státu (autonomní, smluvní)  Regionální kooperační dohody v globálním prostředí MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

5 5.5. EXPORT - IMPORT MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz EXPORT Množství zboží a služeb, které určitý stát vyrobí a vyveze do zahraničí je-li hodnota vývozu vyšší než hodnota dovozu, rozdíl tvoří PŘÍRŮSTEK HDP IMPORT množství zboží a služeb, které určitý stát doveze ze zahraničí je-li hodnota dovozu vyšší než hodnota vývozu, rozdíl tvoří ÚBYTEK HDP

6 o jejich zavedení rozhoduje stát sám ze své suverénní moci TARIFNÍ a NETARIFNÍ Záměrem státu je: buď omezit DOVOZ nebo podpořit VÝVOZ AUTONOMNÍ (jednostranné) vstupují v platnost na základě výsledků mezinárodních jednání, úmluv bilaterální (dvoustranné): obchodní / platební dohody / úvěrové smlouvy / výměnné dohody multilaterální (mnohostranné): integrační uskupení / mezinárodní surovinové dohody SMLUVNÍ 6.6. Nástroje obchodní politiky státu MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

7 7.7. Nástroje na podporu exportu MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz Vládní vývozní úvěr St. půjčka poskytovaná jednou zemí druhé za podmínky, že zapůjčená suma bude použita k nákupům v zemi, která úvěr poskytla Státní záruka za úvěr zejména při vývozu větších investičních celků Vývozní subvence daňová x celní restituce urychlení amortizace slevy z cen energií úvěry s nižší úrok. sazbou příspěvek na technologický vývoj Devalvace vlastní měny zlevnění vývozu x zdražení dovozu krátkodobě umělé zvýšení konkurenceschopnosti domácích firem

8 8.8. Formy integračního seskupení MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz HOSP a MĚNOVÁ unieSpolečný trhCelní unie Pásmo volného obchodu

9 27 zemí, eurozóna, volný pohyb zboží, služeb, kapitálu, prac.sil EU - Evropská unie od r. 1992, (Mexiko, Kanada, USA) dohoda o odstranění cla a dalších bariér (dovozní licence a celní poplatky) NAFTA ostatní latinskoameriské země – seskupení volného obchodu (členy: Kolumbie, Mexiko a Venezuela FTAA – Free Trade Area of Americas obch spojenectví 10 národů JV Asie (Laos, Barma, Thajsko, Kambodža, Vietnam, Brunej, Malajsie, Singapur, Indonésie) - JV Asie = nejrychleji rostoucí ekonomika světa -> důležité vytvořit spojenectví, které by mohlo soupeřit s NAFTA nebo EU ASEAN 9.9. Mezinárodní uskupení - dohody MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

10 Celní předpisy = souhrn všech požadavků, jejichž splnění je nutné pro projednání zboží přecházející přes hranice státu Clo = dávka (poplatek), vybíraná státem při přechodu zboží přes jeho celní hranici, a to buď při dovozu zboží do jeho celního území (dovozní clo), nebo naopak při vývozu zboží z jeho celního území do celní ciziny (vývozní clo) TARIFNÍ překážky (celní opatření) Určují objem výrobků, které lze do dané země dovézt Kvóty mají většinou hodnotový charakter Dovozní KVÓTY Intervence / Dotace / Zvýhodňování domácích DOD / Admin. Technické překážky MO (typicky: ELEKTRO přístroje: (zásuvky), napětí sítě, spec.bezpečnostní předpisy apod. / POTRAVINY) NETARIFNÍ překážky (mimocelní opatření) Jazyková, Punc „východní Evropy“, nedostatečná znalost a kreativita MKTG strategií Ostatní bariéry 10. PŘEKÁŽKY mezinárodního obchodu MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

11 11. CLO = tarifní překážka MO FUNKCE: fiskální - příjmová ochranná – regulační prohibitivní = tak vysoká, že znemožňuje dovoz zboží nástroj regulace teritoriální a komoditní struktury mezinárodního obchodu ekologická ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz = jedním z nejstarších finančních nástrojů, který se objevuje již ve starověku

12 12. Druhy CEL a poplatků Při dovozu zboží jsou vyměřovány a vybírány:  dovozní clo;  dovozní poplatky zavedené v rámci společné zemědělské politiky;  daň z přidané hodnoty;  spotřební daň Speciální formy cla: o antidumpingové clo o odvetné (retorzní) clo o vyrovnávací clo ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz KVÓTA = kvantitativní restrikce - Principem stanovení MAX hranice možného vývozu nebo dovozu zboží či služeb

13 Celní předpisy = souhrn všech požadavků, jejichž splnění je nutné pro projednání zboží přecházející přes hranice státu Clo = dávka (poplatek), vybíraná státem při přechodu zboží přes jeho celní hranici, a to buď při dovozu zboží do jeho celního území (dovozní clo), nebo naopak při vývozu zboží z jeho celního území do celní ciziny (vývozní clo) TARIFNÍ překážky (celní opatření) Určují objem výrobků, které lze do dané země dovézt Kvóty mají většinou hodnotový charakter Dovozní KVÓTY Intervence / Dotace / Zvýhodňování domácích DOD / Admin. Technické překážky MO (typicky: ELEKTRO přístroje: (zásuvky), napětí sítě, spec.bezpečnostní předpisy apod. / POTRAVINY) NETARIFNÍ překážky (mimocelní opatření) Jazyková, Punc „východní Evropy“, nedostatečná znalost a kreativita MKTG strategií, posilování kurzu CZK Ostatní bariéry 13. PŘEKÁŽKY mezinárodního obchodu MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@mail.vsfs.cz

14 Import / Export Mezinárodním OBCHODU FDI / Portfolio investment Mezinárodních INVESTICÍCH Barter, Switch trading, Buyback atd. Dalších MO AKTIVITÁCH 14. MEZINÁRODNÍ OBCHOD SPOČÍVÁ V: MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@mail.vsfs.cz

15 15. MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY KS = 3 řízené konzultace (LS 2010)  Význam a struktura mezinárodního obchodu [MO]  Mezinárodní obchodní vazby  Exportní strategie a zahraniční politika ČR  Dodací a platební podmínky v MO  Nástroje obchodní politiky  Globální prostředí v MO  Mezinárodní obchod v podnikovém prostředí, internacionalizace firmy MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

16 16. Zajištění POHLEDÁVEK v mezinárodním obchodě KREDIT / SPLATNOST – a platební podmínky - poskytuje obchodník (zkušenost, odhad, zvyklosti v oboru) - institut skonta BONITA zákazníka / obchodní rating ZAJIŠTĚNÍ pohledávek (tj. „obchodních úvěrů“) Pojištění pohledávky Zajištění pohledávky bankou zákazníka - bankovní záruka Směnka Akreditiv (L/C) atd. MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@mail.vsfs.cz

17 17. PLATEBNÍ PODMÍNKY v mezinárodním obchodě nástroje NEDOKUMENTÁRNÍ  Hotovost  Bankovní úhrada – hladké platby  Barter  Faktoring / Forfaiting  Clearing  Switchové operace MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

18 18. PLATEBNÍ PODMÍNKY v mezinárodním obchodě nástroje DOKUMENTÁRNÍ  dokumentární INKASO - prodávající přikazuje své bance, aby předala dokumenty k zásilce kupujícímu proti zaplacení nebo proti akceptaci směnky, proti výměně dokladů při protidodávce  dokumentární AKREDITIV - platba proti dokladům, dlužná částka je již předem zablokována na zvláštním (akreditivním) účtu _________________________  možností VÁZANÝ ÚČET MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

19 19. RATING země v mezinárodním obchodě  RATING = standardní mezinárodní nástroj měření (hodnocení) bonity zemí (či jiných subjektů) pro posouzení jejich důvěryhodnosti -vypovídá o stupni rizikovosti podnikání pro zahraniční firmy v hodnocené destinaci a o vyčíslení pravděpodobnosti, že hodnocená země dostojí svým závazkům  Hodnotitelé (ratingové agentury) - předpoklad nezávislosti a dostatečné analytické kapacity - nejznámější: Standard & Poor´s Moody´s Fitch-IBCA Duff&Phelps MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

20 20. RATING země - metodologie  Metodologie -rating odráží budoucí schopnost obsluhy dluhu = metodologie vychází z pohledu do budoucnosti - v případě státu se zaměřuje na: o politické riziko, které odráží ochotu splatit dluh o ekonomické riziko odrážející schopnost splatit dluh - spolupráce s klíčovými institucemi státu (centrální bankou, ministerstvy, vládními agenturami, odbory, atd.) - na zákl. získaných informací udělí státu příslušnou známku, která odpovídá rizikovosti země - na stupnici od A (nejvyšší kvalita obligací) do C, popř. D (velice rizikové obligace, které mají stěží kdy šanci stát se investiční příležitostí) MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

21 Doba a forma platby Incoterms 2000 Platební a Dodací podmínky Výhrada vlastnictví stanovit, že případné spory, které nebudou řešeny smírně, budou řešeny soudně (rozhodčí soud) Rozhodčí doložka Převažující verze Volba práva a volba jazyka 21. KLÍČOVÁ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ v MO MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@mail.vsfs.cz

22 22. Mezinárodní průzkum trhu – podnikové prostředí Snižuje rizika při rozhodování v mezinárodním podnikání: O vstupu na trh O komunikaci se zahraničními trhy O volbě marketingové strategie O formě vstupu na trh A další.. Sekundární data Byla již jednou shromážděna Jsou rychle a levně k dispozici Primární data Je třeba je získat Poměrně nákladná Spolupráce se specializovanou agenturou? MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

23 23. Druhy výzkumu trhu „OD STOLU“ analýza sekundárních dat nízké náklady rychlá realizace TERÉNNÍ sběr a analýza primárních dat poměrně vysoké náklady delší časová realizace MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / pavla.breckova@mail.vsfs.cz

24 24. P – Politické a právní prostředí Právní prostředí: –Možnost kontroly vlastnictví –Možnost nákupu pozemků a nemovitostí –Možnost repatriace zisku do zahraničí –Vymahatelnost práva –Možnost založení nové firmy a ukončení podnikatelské činnosti Politické prostředí: –Politický systém a politická stabilita –Význam zájmových skupin –Vztah k zahraničním firmám –Korupční prostředí MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

25 25. E – Ekonomické prostředí –Hospodářská politika vlády: Zahraničněobchodní politika Kursová politika –Základní makroekonomické ukazatele a jejich vývoj –Podíl šedé ekonomiky MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

26 26. MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz S – Sociální a kulturní prostředí Kultura: –Míra otevřenosti společnosti –Hierarchie potřeb –Hodnotová orientace (např. západní hodnoty) Instituce: –Rodina –Náboženské instituce –Vzdělávací instituce Další faktory: –Jazyk –Neverbální komunikace –Způsob oblékání –Estetické cítění

27 27. T – Technologické prostředí –Existence a kvalita základní infrastruktury: voda, energie, telefony, dálnice, silnice, železnice atd. –Kvalita a dostupnost komunikační infrastruktury: televize, rozhlas, telefony atd. –IT = možnost přenosu dat do zahraničí=> internacionalizace služeb, standardizace –Přístup k informacím –Elektronické obchodování (E-commerce, e- business) B2C, B2B, C2C (e-Bay např., bleší trh), C2B (pracovní síla, výběr.řízení přes internet – min. první kola) –Analýzy technologického prostředí: Počet uživatelů Internetu a vybavenost výpočetní technikou Počet telefonů…. Výdaje na výzkum a vývoj (% z HDP) Počet mezinárodních patentů MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

28 28. DODACÍ PODMÍNKA - parita  podstatně ovlivňuje cenu  určuje, jakou část N spojených s dodávkou kdo hradí  určuje povinnosti prodávajícího a kupujícího v souvislosti s dodávkou a převzetím zboží  určuje:  způsob, místo a okamžik předání zboží kupujícímu  místo a okamžik přechodu rizik a výloh (spojených s dodávkou: pojištění, zajištění a platba dopravy, celní odbavení) MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

29 29. INCOTERMS = INternational COmmercial TERMS (soubor mezinárodních výkladových pravidel) - Použitím je možné vyhnout se nejistotě odlišných výkladů různých dod. doložek v různých zemích - vydávaný Mezinárodní obchodní komorou v Paříži od r. 1936 MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

30 30. INCOTERMS 2000  obsahují 13 doložek  členění do 4 skupin podle počát.písmene doložek: E (ex), F (free), C (cost, carriage), D (delivered)  skupina E (1 doložka) povinností DOD je připravit zboží v závodě nehradí přepravné  skupina F (3 doložky) DOD dodá zboží dopravci (toho určí ZÁK) a nehradí hlavní dopravné  skupina C (4 doložky) DOD zajišťuje přepravu, ale nenese rizika ztráty či poškození, k nimž dojde po naložení a odeslání zboží  skupina D (5 doložek) DOD nese všechny výlohy a rizika až do země určení MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

31 31. INCOTERMS 2000 – nejběžněji používané doložky Nejběžněji používané:  doložka ODEBRÁNÍ EXW – ex works – ze závodu  doložka hl. PŘEPRAVNÉ NEPLACENO: FCA – free carrier – vyplaceně dopravci FOB – free on board – vyplaceně loď (přístav nalodění)  doložka hl. PŘEPRAVNÉ PLACENO: CIF – cost, insurance, freight – N,poj.,přepravné (do kt.přístavu) CPT – carriage paid – přeprva placena do (ujednané místo určení)  doložka DODÁNÍ DDU – delivered duty unpaid – s dodáním, clo neplaceno DDP – s dodáním, clo placeno MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

32 32. INCOTERMS 2000 - EXW EXW (ex works) … ZE ZÁVODU … (ujednané místo) Náklady i rizika přecházejí okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě, skladu, továrně, atd. Parita vhodná pro jakýkoliv druh dopravy. rizika náklady MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

33 33. INCOTERMS 2000 - FOB FOB (free on board) … VYPLACENĚ LOĎ... (ujednaný přístav nalodění) Náklady a rizika přecházejí okamžikem, kdy zboží překročí zábradlí lodi v ujednaném přístavu nalodění. Pouze pro námořní přepravu. rizika náklady MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

34 34. INCOTERMS 2000 – CIF CIF (cost, insurance and freight) … NÁKLADY, POJIŠTĚNÍ A PŘEPRAVNÉ... (ujednaný přístav vylodění) Náklady přecházejí v přístavu určení, kupující hradí vykládku. Rizika přecházejí okamžikem, kdy zboží překročí zábradlí lodi v ujednaném přístavu nalodění. Prodávající musí zajistit pojištění s minimálním rozsahem krytí do ujednaného přístavu určení. Pouze pro námořní přepravu. rizika náklady MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

35 35. INCOTERMS 2000 - DDU DDU (delivered duty unpaid)…S DODÁNÍM CLO NEPLACENO... (ujednané místo určení) Náklady a rizika přecházejí okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě určení, clo neplaceno. Parita vhodná pro jakýkoliv druh dopravy. rizika náklady MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

36 -Nástroje obchodní politiky státu (autonomní, smluvní) -Nástroje na omezení dovozu / na podporu vývozu / tarifní opatření / netarifní opatření -Obchodní dohody / platební dohody / výměnné obchody -Formy integračních uskupení -Regionální uskupení (EU, NAFTA, ASEAN, FTAA) -Mezinárodní surovinové dohody -Platební podmínky v mezinárodních vztazích -Formy zajištění pohledávek v mezinárodním obchodě -Dodací podmínky (Incoterms) -Analýza mezinárodního prostředí (PEST): atraktivita a rizika teritoria -Rating a metodologie 36. SHRNUTÍ + KLÍČOVÉ POJMY MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

37 37. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: Děkuji za pozornost Ing. Pavla Břečková, Ph.D. 19063@mail.vsfs.cz


Stáhnout ppt "Katedra řízení podniku MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [B_MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google