Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10/2009Přednáška č. 31 Sestavení výpočtu modelu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2009,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10/2009Přednáška č. 31 Sestavení výpočtu modelu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2009,"— Transkript prezentace:

1 10/2009Přednáška č. 31 Sestavení výpočtu modelu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2009, K126 EKO Přednášky/cvičení : Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D. Cvičení : Ing. P. Kalčev, Ing. P. Drbal

2 10/2009Přednáška č. 32 Rekapitulace 1/2 Velikosti souborů – obrázků 16kB 62x v 1MB 40kB 25x v 1MB 18kB 55x v 1MB

3 10/2009Přednáška č. 33 Rekapitulace 2/2 1. Ohodnocování interakcí  -1;+1  2. Ohodnocování počátečních podmínek  0;+1  3. Uvést verbální popis interakcí 4. Záporné hodnoty pro hodnotící stupnici (záporný interval  -1;0  5. Automatický dopočet interakcí

4 10/2009Přednáška č. 34 Motivace Proč to dělám? Popisujeme (modelujeme) reálné procesy. Popisujeme reálné objekty. Jak toho dosáhnout? Prostřednictvím matematického aparátu. Sestavením dynamického modelu Co je cílem? Zjištění budoucího vývoje. Vyšetřování degradace konstrukce. Vyšetření ztráty uživatelského standardu.

5 10/2009Přednáška č. 35 -1,00 0,00 1000 mg/rok 0 mg/rok 300 mg/rok -0,30 Vyčíslení interakcí/popis Externí vlivy -> Fasáda vliv z pohledu spadu emisí SO x, NO x, CO x, XX x Externí vlivy -> Fasáda množství spadlých srážek, hnaný déšť -1,00 0,00 500 ml/rok/m 2 -X,XX 0 ml/rok/m 2 300 ml/rok/m 2

6 10/2009Přednáška č. 36 -1,00 0,00 30 m/s 0 m/s (rychlost větru) 15 m/s -0,50 Vyčíslení interakcí/popis Externí vlivy -> Fasáda opotřebení vlivem povětrnostních podmínek

7 10/2009Přednáška č. 37 Různé pohledy hodnocení Externí vlivy -> Fasáda vliv z pohledu spadu emisí SO x, NO x, CO x, XX x Externí vlivy -> Fasáda množství spadlých srážek, hnaný déšť Externí vlivy -> Fasáda negativní účinky větru Různé pohledy interpretace výsledků degradace vlivem spadu emisí SO x, NO x, CO x, XX x opotřebení vlivem spadlých srážek, hnaný déšť degradace vlivem povětrnostních podmínek

8 10/2009Přednáška č. 38 -1,00 +0,80 10000 Kč/m 2 plastové 3-sklo, silikon. těsnění, 3-komorový systém 6000 Kč/m 2 +0,XX Vyčíslení interakcí/popis Výplně otvorů -> Vnitřní prostředí vliv z pohledu technických parametrů Výplně otvorů -> Fasáda vliv z pohledu technicko-technologického řešení -1,00 0,00 Nejhorší -0,50 Nejlepší Průměr 500 Kč/m 2 dřevěné jednoduché zasklení, plechové těsnění Osazení do izolovaného zazubeného ostění, kotveno nerezovými kotvami Osazeno do neizolovaného rovného ostění, kotveno pozinkovanými vruty Horší stand. Horší prům. Lepší prům. Nadstandard

9 10/2009Přednáška č. 39 Různé pohledy interpretace výsledků výsledný standard prvku Fasáda v sobě zohledňuje vliv osazení výplní otvorů a degradaci emisními vlivy výsledná degradace prvku Fasáda zahrnuje vliv - technologického provedení osazení výplní otvorů - technických parametrů fasádních panelů (LOP) - projektového návrhu uchycení vodorovné nosné konstrukce výsledný průběh standardu prvku Fasáda je ovlivněn působením externích vlivů (povětrnostní podmínky, emise), interních vlivů (pracovní činnost lidí, pobyt lidí) a materiálovou variantou projektového návrhu

10 10/2009Přednáška č. 310 Založení modulu VBA Postup pro založení a sestavení procedury modulu uvádí VBA.PPT

11 10/2009Přednáška č. 311 Sestavení výpočtu modelu Jak toho dosáhnout? Prostřednictvím matematického aparátu. Sestavením dynamického modelu. Zapsáním vzorců do buněk listu MS Excel. Zapsáním procedury VBA pro výpočet.

12 10/2009Přednáška č. 312 Základní matematické vazby kde: Xj(T) jsou spočtené standardy v dané periodě Xj(T+1) jsou spočtené standardy v následující periodě aij je prvek matice A bij je prvek matice B

13 10/2009Přednáška č. 313 Algoritmizace metody ' cyklus pro pocet obdobi (1. obdobi=PocatecniPodminky) For Obdobi = 2 To PocetObdobi - 1 Step 1 ' algoritmizace metody KSIM For i = 1 To Pocetprvku suma1 = 0 suma2 = 0 For j = 1 To Pocetprvku ' aij = ??? ' bij = ??? ' BBij = ??? suma1 = suma1 + (Abs(aij + BBij) - (aij + BBij)) * Sheets("Vysledky").Cells(j, Obdobi - 1) suma2 = suma2 + (Abs(aij + BBij) + (aij + BBij)) * Sheets("Vysledky").Cells(j, Obdobi - 1) Next j ' standard Sheets("Vysledky").Cells(i - 1, Obdobi) = (Sheets("Vysledky").Cells(i - 1, Obdobi - 1)) ^ _ ((1 + 1 / 2 * suma1) / (1 + 1 / 2 * suma2)) ' diference standardu Sheets("Vysledky").Cells(i - 1 + Pocetprvku + 3, Obdobi - 1) = Sheets("Vysledky").Cells(i - 1, Obdobi) - _ Sheets("Vysledky").Cells(i - 1, AObdobi - 1) Next i Next Obdobi

14 10/2009Přednáška č. 314 'cyklus pro počet období (1. obdobi=Počáteční podmínky) For k = 2 To 20 ' algoritmizace metody KSIM For i = 1 To 2 suma1 = 0 suma2 = 0 For j = 1 To 2 aij = Cells(i + 48, j + 4) bij = Cells(i + 48, j + 7) BBij = bij * 1 / (Cells(i + 65, k + 2)) suma1 = (Abs(aij + BBij) - (aij + BBij)) * Cells(j + 65, k + 2) + suma1 suma2 = (Abs(aij + BBij) + (aij + BBij)) * Cells(j + 65, k + 2) + suma2 Next j 'standard Cells(i + 65, k + 3) = (Cells(i + 65, k + 2)) ^ ((1 + 1 / 2 * suma1) / (1 + 1 / 2 * suma2)) Next i Next k Matice AMatice B Fasáda Ext. vlivy FasádaExt. vlivy Fasáda 00,0800 Ext. vlivy 0,13000 k=2 i=1 j=1 Období 12345 Fasáda 0,01 Ext. vlivy 0,15 aij=0 bij=0 BBij=0*1/0,01=0 suma1=(Abs(0+0)-(0+0))*0,01=0 suma2=(Abs(0+0)+(0+0))*0,01=0 Zdroj: Ing.P. Kalčev

15 10/2009Přednáška č. 315 Období 12345 Fasáda 0,01 Ext. vlivy 0,15 0,011 'cyklus pro počet období (1. obdobi=Počáteční podmínky) For k = 2 To 20 ' algoritmizace metody KSIM For i = 1 To 2 suma1 = 0 suma2 = 0 For j = 1 To 2 aij = Cells(i + 48, j + 4) bij = Cells(i + 48, j + 7) BBij = bij * 1 / (Cells(i + 65, k + 2)) suma1 = (Abs(aij + BBij) - (aij + BBij)) * Cells(j + 65, k + 2) + suma1 suma2 = (Abs(aij + BBij) + (aij + BBij)) * Cells(j + 65, k + 2) + suma2 Next j 'standard Cells(i + 65, k + 3) = (Cells(i + 65, k + 2)) ^ ((1 + 1 / 2 * suma1) / (1 + 1 / 2 * suma2)) Next i Next k Matice AMatice B FasádaExt. VlivyFasádaExt. Vlivy Fasáda 00,0800 Ext. vlivy 0,13000 k=2 i=1 j=2 aij=0,08 bij=0 BBij=0*1/0,01=0 suma1=(Abs(0,08+0)-(0,08+0))*0,15=0 suma2=(Abs(0,08+0)+(0,08+0))*0,15=0,024 Cells(66,5)=0,01^((1+0,5*0)/(1+0,5*0,024))=0,011 Zdroj: Ing.P. Kalčev

16 10/2009Přednáška č. 316 Kontrola výpočtů Pro kontrolu algoritmu výpočtu je třeba zadat do vlastního modelu kontrolní matici stejného rozsahu uvedenou v Data97.XLS Výsledné hodnoty vlastního modelu se musí zcela shodovat s uvedenými kontrolními výsledky.

17 10/2009Přednáška č. 317 ZávěrZávěr Modifikovaný Dynamický Model v aplikaci výuky POPR Sestavení výpočtu modelu Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.


Stáhnout ppt "10/2009Přednáška č. 31 Sestavení výpočtu modelu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2009,"

Podobné prezentace


Reklamy Google