Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní trestání NV201K přednášející: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní trestání NV201K přednášející: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Správní trestání NV201K přednášející: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

2 Přednášky (kolektivní konzultace) 30. 3. 2012 – Úvod do předmětu, správní trestání a správní delikt, 20. 4. 2012 – Přestupky, hmotně právní a procesní úprava 27. 4. 2012 – Jiné správní delikty, hmotně právní a procesní úprava

3 Osnova Pojem, podstata, poslání a účel správního práva trestního a správního trestání Postavení správního práva trestního v systému správního práva, vztah k trestnímu právu a k dalším odvětvím Právní odpovědnost, odpovědnost za správní delikty Přezkum ze strany soudů Přestupky a jiné správní delikty Hmotně právní a procesně právní úprava správních deliktů

4 Literatura Doporučená literatura: –PRŮCHA, P. Správní právo. Obecná část. 7., doplněné a aktualizované vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 418 s. ISBN 978-210- 4276-6. –HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha : C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80- 7400-049. –MATES, P. a kol. Základy správního práva trestního. 5 vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. 248 s. ISBN 978-80-7179-806-4. –Sládeček, V. Obecné správní právo. 2. vyd. Praha : ASPI - Wolters Kluwer, 2009, s. 183 – 212.

5 Literatura Doplňující a rozšiřující literatura: –ČERVENÝ, Z., ŠLAUF, V., TAUBER, M. Přestupkové právo. 17. akt. vyd. Praha : Linde Praha, 2011. 432 s. ISBN 978-80-7201- 768-3 –HORZINKOVÁ, E. a kol. Přestupkové řízení. Praha : LEGES, 2009. 366 s. ISBN 978-80-8721-215-8 –VEDRAL, J. Přestupkové řízení a nový správní řád. Správní právo, 2006, č. 3 –PRÁŠKOVÁ, H. Časová působnost zákonů upravujících správní delikty. Správní právo, 2009, č. 4 –MADLEŇÁKOVÁ, L. Probíhá v ČR řízení o uložení správních sankcí a jejich ukládání dle zásad Rady Evropy? Správní právo, 2010, č. 2 –MATES, P. K některým otázkám projednávání správních deliktů právnických osob a smíšených správních deliktů. Správní právo, 2010, č. 4

6 Kolokvium Předmět se ukončuje kolokviem. Podmínkou je, mimo absolvování výuky, zpracování seminární práce (v rozsahu cca 2 – 4 stran) na zvolené téma dle vlastního výběru zpracovatele. Práce se odevzdává prostřednictvím příslušné složky ve studijních materiálech předmětu. Důraz kladen na věcnost a přínosnost. Základní tématické okruhy seminárních písemných prací: 1.Význam, místo a účel správního trestání (oprávnění veřejné správy trestat) 2.Vztah správního trestání k soudnímu trestání (vztah správního práva trestního a trestního práva) 3.Zhodnocení principů správního trestání, reflexe judikatury 4.Případová studie podle zadání


Stáhnout ppt "Správní trestání NV201K přednášející: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google