Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Případová studie (Chile×Brazílie) Vladan Hodulák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Případová studie (Chile×Brazílie) Vladan Hodulák."— Transkript prezentace:

1 Případová studie (Chile×Brazílie) Vladan Hodulák

2 Osnova Případová studie obecně Případová studie obecně Chile Chile Základní vymezení Základní vymezení Vnitřní podmínky rozvoje Vnitřní podmínky rozvoje Vnější podmínky rozvoje Vnější podmínky rozvoje Hospodářský rozvoj Hospodářský rozvoj Dosažené výsledky Dosažené výsledky Brazílie Brazílie Základní vymezení Základní vymezení Vnitřní podmínky rozvoje Vnitřní podmínky rozvoje Vnější podmínky rozvoje Vnější podmínky rozvoje Hospodářský rozvoj Hospodářský rozvoj Dosažené výsledky Dosažené výsledky Srovnání Srovnání

3 Případová studie obecně Dvě pojetí Dvě pojetí detailní analýzou lze získat spolehlivé informace o širší kategorii fenoménů detailní analýzou lze získat spolehlivé informace o širší kategorii fenoménů detailní a často praktické znalosti mají vědeckou hodnotu samy o sobě detailní a často praktické znalosti mají vědeckou hodnotu samy o sobě Definiční znaky Definiční znaky dostatečně ohraničená historická epizoda dostatečně ohraničená historická epizoda uzavřený systém uzavřený systém Jedinečná×instrumentální případová studie Jedinečná×instrumentální případová studie Postup Postup Stanovení cíle Stanovení cíle Zhodnocení teorií Zhodnocení teorií Specifikace proměnných Specifikace proměnných Výběr případu Výběr případu Analýza proměnných Analýza proměnných Analýza kauzálních vztahů Analýza kauzálních vztahů Zhodnocení Zhodnocení

4 Chile Nezávislost od 1810 (španělská kolonie) Nezávislost od 1810 (španělská kolonie) Republika Republika 16,6 mil. obyvatel 16,6 mil. obyvatel 756 tis. km 2 756 tis. km 2

5 Chile – vnitřní podmínky Poloha Poloha nevýhodný tvar území státu, nedostupné horské oblasti, obtížné spojení, výhoda blízkosti pobřeží (obchod), poměrně izolovaná poloha nevýhodný tvar území státu, nedostupné horské oblasti, obtížné spojení, výhoda blízkosti pobřeží (obchod), poměrně izolovaná poloha Zdroje Zdroje velká rozmanitost podnebí a krajiny, převážně hornatá země, rozmanité zemědělství velká rozmanitost podnebí a krajiny, převážně hornatá země, rozmanité zemědělství značné zdroje mědi (1. na světě), železná ruda značné zdroje mědi (1. na světě), železná ruda dlouhé pobřeží – rybolov dlouhé pobřeží – rybolov Společnost Společnost poměrně homogenní populace, převážně míšenci Španělů a místních obyvatel, jisté problémy s Indiány Mapuche na jihu země (10%), málo cizinců poměrně homogenní populace, převážně míšenci Španělů a místních obyvatel, jisté problémy s Indiány Mapuche na jihu země (10%), málo cizinců drtivá většina křesťanů, asi 70 % katolíci drtivá většina křesťanů, asi 70 % katolíci celkově ne příliš výrazné třecí linie celkově ne příliš výrazné třecí linie Politika Politika relativně prostá převratů, politická stabilita, v hospodářské oblasti vláda práva relativně prostá převratů, politická stabilita, v hospodářské oblasti vláda práva výjimka – vláda A. Pinocheta 1973-1990, volební porážka, odstoupil, přes 3000 mrtvých či pohřešovaných, výrazný vliv na další směřování země výjimka – vláda A. Pinocheta 1973-1990, volební porážka, odstoupil, přes 3000 mrtvých či pohřešovaných, výrazný vliv na další směřování země od 1990 neustálé zlepšování v dodržování lidských práv, vláda práva, bezpečnost od 1990 neustálé zlepšování v dodržování lidských práv, vláda práva, bezpečnost

6 Chile – vnější podmínky Zahraničně-politická orientace Zahraničně-politická orientace územní spory s Peru a Bolívií (válka koncem 19. stol.), nicméně všechny země udržují vzájemné diplomatické zastoupení (i když s Bolívií ne plné) územní spory s Peru a Bolívií (válka koncem 19. stol.), nicméně všechny země udržují vzájemné diplomatické zastoupení (i když s Bolívií ne plné) od Pinochetova převratu spojenec USA od Pinochetova převratu spojenec USA podpora volného trhu, bilaterální smlouvy s několika státy (Kanada, Mexiko aj.), člen G20 (kolo jednání z Doha) podpora volného trhu, bilaterální smlouvy s několika státy (Kanada, Mexiko aj.), člen G20 (kolo jednání z Doha) Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace od 90. let velmi aktivní člen mezinárodního společenství, člen všech hlavních celosvětových organizací (OSN, WTO, IMF, WB) od 90. let velmi aktivní člen mezinárodního společenství, člen všech hlavních celosvětových organizací (OSN, WTO, IMF, WB) člen APEC, OAS, přidružený člen MERCOSUR, jednání o vstupu do OECD člen APEC, OAS, přidružený člen MERCOSUR, jednání o vstupu do OECD

7 Chile Hospodářský rozvoj Hospodářský rozvoj od 40. let v návaznosti na velkou krizi strategie nahrazování dovozu od 40. let v návaznosti na velkou krizi strategie nahrazování dovozu protekcionismus, silná státní regulace, neschopnost tvorby kapitálových statků, kontroly cen (zemědělství), nízké růsty HDP, vysoká inflace (kolem 30%) protekcionismus, silná státní regulace, neschopnost tvorby kapitálových statků, kontroly cen (zemědělství), nízké růsty HDP, vysoká inflace (kolem 30%) reformy S. Allendeho – zestátňování, agrární reformy, ekonomická krize, inflace přes 100% reformy S. Allendeho – zestátňování, agrární reformy, ekonomická krize, inflace přes 100% A. Pinochet – aplikace tržních reforem, zapojení se do světového hospodářství, exportně zaměřená strategie rozvoje (liberalizace, privatizace) A. Pinochet – aplikace tržních reforem, zapojení se do světového hospodářství, exportně zaměřená strategie rozvoje (liberalizace, privatizace) 1982-83 finanční krize (špatné půjčky bank) 1982-83 finanční krize (špatné půjčky bank) Chile vzorem pro provádění strukturálních reforem (IMF, WB) Chile vzorem pro provádění strukturálních reforem (IMF, WB) po Pinochetovi – v podstatě pokračování v nastaveném kurzu, větší důraz na sociální oblast, trh práce po Pinochetovi – v podstatě pokračování v nastaveném kurzu, větší důraz na sociální oblast, trh práce Zahraniční pomoc Zahraniční pomoc asi 50 mil. USD, hlavně bilaterální, klesá asi 50 mil. USD, hlavně bilaterální, klesá

8 Vývoj HDP Chile oproti zbytku JA

9 Míra chudoby v Chile oproti zbytku LA

10 Chile - výsledky HDP na obyvatele – 14 510 (PPP, IMF, 2008), 2. místo v LA HDP na obyvatele – 14 510 (PPP, IMF, 2008), 2. místo v LA HDI – 40. místo na světě (OSN, 2006), 1. místo v LA HDI – 40. místo na světě (OSN, 2006), 1. místo v LA vysoká příjmová nerovnost Gini koeficient 54,9 (OSN, 2007) vysoká příjmová nerovnost Gini koeficient 54,9 (OSN, 2007) Index konkurenceschopnosti – 26. místo Index konkurenceschopnosti – 26. místo Dluh k HDP 4,1% Dluh k HDP 4,1% Chile je v současnosti vyspělý stát (pozvání do OECD), plně zapojený do světové ekonomiky sledující neoliberální cestu rozvoje. Chile je v současnosti vyspělý stát (pozvání do OECD), plně zapojený do světové ekonomiky sledující neoliberální cestu rozvoje. Problémem jsou závislost na exportu mědi a velká příjmová nerovnost. Problémem jsou závislost na exportu mědi a velká příjmová nerovnost.

11 Brazílie Nezávislost 1822 (portugalská kolonie) Nezávislost 1822 (portugalská kolonie) Federativní republika Federativní republika 186,7 mil. obyvatel 186,7 mil. obyvatel 8 514 tis. km 2 8 514 tis. km 2

12 Brazílie – vnitřní podmínky Poloha Poloha rozsáhlé území, poměrně výhodný tvar území státu, spojení (říční síť), značná délka pobřeží (obchod) rozsáhlé území, poměrně výhodný tvar území státu, spojení (říční síť), značná délka pobřeží (obchod) Zdroje Zdroje velká rozmanitost podnebí a krajiny, velká část pokryta neprostupnými tropickými pralesy (dřevo), rozmanité zemědělství, v současnosti především zaměřeno na výrobu biopaliv (dále káva, cukr), rozsáhlá říční sítˇ(vodní energetika 2. na světě) velká rozmanitost podnebí a krajiny, velká část pokryta neprostupnými tropickými pralesy (dřevo), rozmanité zemědělství, v současnosti především zaměřeno na výrobu biopaliv (dále káva, cukr), rozsáhlá říční sítˇ(vodní energetika 2. na světě) zdroje ropy a zemního plynu, železná ruda, diamanty (rozsáhlé přírodní bohatství) zdroje ropy a zemního plynu, železná ruda, diamanty (rozsáhlé přírodní bohatství) Společnost Společnost etnicky značně heterogenní populace (50% běloši, 47% Pardo, 7% černoši) etnicky značně heterogenní populace (50% běloši, 47% Pardo, 7% černoši) značně nerovnoměrné rozložení populace (pobřeží×vnitrozemí) značně nerovnoměrné rozložení populace (pobřeží×vnitrozemí) drtivá většina křesťanů, přes 70 % katolíci drtivá většina křesťanů, přes 70 % katolíci slabá úroveň vzdělávacího systému a veřejných služeb slabá úroveň vzdělávacího systému a veřejných služeb celkově ne příliš výrazné třecí linie (extrémní promíšenost populace) celkově ne příliš výrazné třecí linie (extrémní promíšenost populace) Politika Politika politicky nestabilní země, vlády vojenských junt (30. léta, 1964-1985), větší stabilita až v 90. letech politicky nestabilní země, vlády vojenských junt (30. léta, 1964-1985), větší stabilita až v 90. letech

13 Brazílie – vnější podmínky rozvoje Zahraničně-politická orientace Zahraničně-politická orientace trvalé úsilí o samostatnou aktivní zahraniční politiku, snaha o dosažení velmocenského statutu (G4) trvalé úsilí o samostatnou aktivní zahraniční politiku, snaha o dosažení velmocenského statutu (G4) podpora mírového soužití v LA (přerušení vývoje jaderných zbraní) podpora mírového soužití v LA (přerušení vývoje jaderných zbraní) jedna z vůdčích zemí Jihu (G24, G77) jedna z vůdčích zemí Jihu (G24, G77) nejprve agresivní industriální politika, od druhé pol. 90. let politika volného trhu (G-20, kolo jednání z Doha, zemědělství) nejprve agresivní industriální politika, od druhé pol. 90. let politika volného trhu (G-20, kolo jednání z Doha, zemědělství) Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace aktivní člen mezinárodního společenství, člen všech hlavních celosvětových organizací (OSN, WTO, IMF, WB) aktivní člen mezinárodního společenství, člen všech hlavních celosvětových organizací (OSN, WTO, IMF, WB) člen OAS, MERCOSUR člen OAS, MERCOSUR

14 Brazílie Hospodářský rozvoj Hospodářský rozvoj vynálezce teorie závislosti, obhajoba strategie nahrazování dovozu vynálezce teorie závislosti, obhajoba strategie nahrazování dovozu od druhé poloviny 30. let v návaznosti na velkou krizi strategie nahrazování dovozu, zesílení po roce 1945 od druhé poloviny 30. let v návaznosti na velkou krizi strategie nahrazování dovozu, zesílení po roce 1945 1945-73 – strategie nahrazování dovozu, spotřební zboží, růst 1945-73 – strategie nahrazování dovozu, spotřební zboží, růst 1975-93 – strategie nahrazování dovozu, kapitálové statky, zadlužování, inflace, stagnace 1975-93 – strategie nahrazování dovozu, kapitálové statky, zadlužování, inflace, stagnace od 1994 (plán Real) přijetí tržních reforem, liberalizace zahraničního obchodu, 1999 finanční krize, od 2000 růst od 1994 (plán Real) přijetí tržních reforem, liberalizace zahraničního obchodu, 1999 finanční krize, od 2000 růst Zahraniční pomoc Zahraniční pomoc asi 300 mil. USD, hlavně bilaterální, klesá asi 300 mil. USD, hlavně bilaterální, klesá

15 Brazílie - výsledky HDP na obyvatele – 10 326 (PPP, IMF, 2008) HDP na obyvatele – 10 326 (PPP, IMF, 2008) HDI – 70. místo na světě (OSN, 2007) HDI – 70. místo na světě (OSN, 2007) Vysoká příjmová nerovnost Gini koeficient 57 (OSN, 2004) Vysoká příjmová nerovnost Gini koeficient 57 (OSN, 2004) Index konkurenceschopnosti – 72. místo Index konkurenceschopnosti – 72. místo Dluh k HDP 45,1% Dluh k HDP 45,1% Brazílie je státem s vyššími průměrnými příjmy, který se postupně přiklání k neoliberální cestě rozvoje. Brazílie je státem s vyššími průměrnými příjmy, který se postupně přiklání k neoliberální cestě rozvoje. Hlavními problémy jsou bezpečnost a enviromentální hrozby (odlesňování). Hlavními problémy jsou bezpečnost a enviromentální hrozby (odlesňování).

16 Srovnání V průběhu rozvoje se oba státy potýkaly s podobnými problémy (finanční krize) V průběhu rozvoje se oba státy potýkaly s podobnými problémy (finanční krize) Hlavním rozdílem v případě vnitřních podmínek rozvoje byly politická stabilita, bezpečnost a vláda práva. Hlavním rozdílem v případě vnitřních podmínek rozvoje byly politická stabilita, bezpečnost a vláda práva. Hlavním rozdílem v případě vnějších podmínek byla míra prosazování volného obchodu a investic. Hlavním rozdílem v případě vnějších podmínek byla míra prosazování volného obchodu a investic. Chile se dalo na neoliberální cestu rozvoje o dekádu dříve, z dosavadních dat se vyplývá, že tím získalo před Brazílií náskok. Chile se dalo na neoliberální cestu rozvoje o dekádu dříve, z dosavadních dat se vyplývá, že tím získalo před Brazílií náskok.

17 Srovnání HDP dle PPP (tis. USD)


Stáhnout ppt "Případová studie (Chile×Brazílie) Vladan Hodulák."

Podobné prezentace


Reklamy Google