Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Jaké skutečné přínosy přinesla liberalizace trhu pro oprávněné zákazníky 6.11.2002 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Sdružení velkých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Jaké skutečné přínosy přinesla liberalizace trhu pro oprávněné zákazníky 6.11.2002 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Sdružení velkých."— Transkript prezentace:

1 1 Jaké skutečné přínosy přinesla liberalizace trhu pro oprávněné zákazníky 6.11.2002 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.energetik.cz/svse/ Ing. Luděk Piskač – tajemník SVSE svse@energetik.cz 266 753 534; 737 727 835

2 2 Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE) Co (kdo) je SVSE? Hlavní cíl: hájit zájmy odběratelů Roční spotřeby členů Sdružení: -více než 10 TWh, tj. cca 20% spotřeby ČR (70% spotřeby oprávněných zákazníků) -přes 500 mil.m 3 plynu, tj. cca 5% spotřeby ČR

3 3 Téma (1) Veškerá hodnocení z pohledu odběratele! Základní hodnocení otevření trhu – legislativa, činnost MPO, ERÚ, OTE Výsledky 1. etapy otevření trhu – cenové úrovně Otevření trhu – doprovodné jevy Rizika otevřeného trhu Chování při vyhlášení regulačních stupňů Další úkoly a žádoucí směr vývoje Oprávnění zákazníci 2. etapy Obchodníci – volba dodavatele Doporučení pro oprávněné zákazníky

4 4 Téma (2) Zdroje informací – důležité servery Praktické pomůcky poskytované pro členy SVSE:  soubor pro návrh diagramu  soubor pro posouzení výhodnosti odpovědnosti za odchylku – vlastní x přenesená  přehled vyhlášek k zákonům 458 a 406 Sdružení může poskytnout

5 5 Základní hodnocení otevření trhu Dodržení termínu 1.1.2002 – ukázalo se jako správné Úctyhodný kus práce ze strany pracovníků MPO, ERÚ, OTE – ocenění ze strany OZ Přístup SVSE k chybám: nic nezkazí jen ten, kdo nic nedělá Úkol pro všechny do budoucna: nutné postupné vyladění celého systému  Žádoucí cílový stav: systém spravedlivý pro všechny účastníky

6 6 Výsledky 1. etapy otevření trhu (1) Statistika úrovně cen členských podniků

7 7 Výsledky 1. etapy otevření trhu (2) Statistika smluvní tolerance odchylek

8 8 Výsledky 1. etapy otevření trhu (3) Pokles – nárůst cen % případů poklesu / nárůstu % poklesu / nárůstu

9 9 Výsledky 1. etapy otevření trhu (4) souhrnný přehled (1)

10 10 Výsledky 1. etapy otevření trhu (5) souhrnný přehled (2)

11 11 Výsledky 1. etapy otevření trhu (6) porovnání s lednovým průzkumem Změny v odpovědích oproti lednovému průzkumu 1 případ - z nárůstu pokles důvod: změna dodavatele 2 případy - ze stejných cen pokles důvod: bonus za nízké odchylky nárůst žádný

12 12 Otevření trhu – doprovodné jevy zákazník se stává rovnoprávným partnerem dodavatele většinou snížení cen X je vystaven všem rizikům náročnost na pracovníky závodových energetik

13 13 Rizika otevřeného trhu vlastní chování  splnění všech zákonných povinností  volba režimu, výběrová řízení, volba obchodníka zvenčí – zejména pochybení ve vyhláškách a cenových rozhodnutích  Příklad: definice základního zapojení odběru (dle cenového rozhodnutí) – jedna linka  průzkum SVSE – 60 odběrových míst z vvn: 2 až 14 přívodních linek, ani jeden reálný případ pouze 1 linky – v novém cenovém rozhodnutí bude opraveno Úkol Sdružení: Práce na odstranění těchto rizik

14 14 Během letošního roku 2x vyhlášen RS 1 3 typy chování odběratelů: 1)O RS 1 nevěděli  nereagovali 2)O RS 1 byli informováni; dotaz na dodavatele: ujištění, že dodavatel si poradí  nereagovali 3)O RS 1 byli informováni; dotaz na dodavatele: ujištění, že dodavatel si poradí, dotaz na SEI: nesmějí překročit diagram pod hrozbou sankce  omezení spotřeby  omezení výroby  ekonomické škody Výsledek: Značné postižení disciplinovaných odběratelů Chování při vyhlášení regulačních stupňů (1)

15 15 Nepochopení problematiky odběratele ze strany MPO a dalších státních orgánů – tvrzení: Máte jenom špatně sjednáno Správné sjednání (z hlediska PS): „na střed“ RS1  „střed“ = maximum  nutnost omezování Různorodé názory, řada nejasností Sdružení požádalo SEI o oficiální stanovisko a výklad Cíl - dát odběrateli jasnou odpověď: Co musí? Co nesmí? Chování při vyhlášení regulačních stupňů (2)

16 16 Žádost o stanovisko SEI (soubor: se020625.rtf) Formulace názoru Sdružení na fyzikálním základě: Účelem vyhlášení stavu nouze je zabránit rozpadu soustavy, musí být vyrovnaná bilance na úrovni PS Pokud jsou v pořádku všechny SZ u operátora trhu, je v pořádku celá PS  pokud dodavatel (SZ) má díky statistickému vyrušení odchylek možnosti k tomu, aby pokryl kolísání svým odběratelům, je vše v pořádku  záleží pouze na vzájemné dohodě Tento názor je v souladu s názorem většiny REAS Chování při vyhlášení regulačních stupňů (3)

17 17 Výsledek: SEI vydala oficiální stanovisko (soubor: se020925.doc) shodné s názorem Sdružení: Rozhodující je smlouva s dodavatelem Pozor: Smluvní tolerance odchylek (např. ± 15%) ze současných smluv je však nedostatečná a neplatí při RS Praktický důsledek: Dodavatel za odběratele může smluvně převzít povinnosti při RS (č. 1) Řešení: Ve smlouvě uvést celý regulační plán (závisí samozřejmě na možnostech dodavatele); ve smlouvě musí být výslovně uvedeno, že toleranční pásmo pro odchylky platí i v případě vyhlášení RS č.1 (případně i vyšších) Chování při vyhlášení regulačních stupňů (4)

18 18 Důležité: Obě strany by měly být rozumné, odběratel by neměl žádat nemožné, dodavatel by měl vyjít vstříc v rámci regulačních možností, které má k dispozici  oboustranně přijatelná dohoda Nutná spolupráce, příklad možného řešení pro RS1: Dodavatel ponechá odběrateli toleranční pásmo odchylek i pro RS1, ale v případě, že by se sám dostával do potíží, odběratel na výzvu sníží o dohodnutou hodnotu na dohodnutý čas  nepřeberná škála možností, nutno individuální dohoda dle vlastních možností a priorit Chování při vyhlášení regulačních stupňů (5)

19 19 Další doporučená náležitost smlouvy: Odběratel se může se svým dodavatelem dohodnout na způsobu vyrozumění o vyhlášeném RS Důležitý vedlejší výsledek: Tímto krokem byla odstraněna jedna z oblastí potenciálních spekulací - odběratel může sjednávat očekávanou skutečnost Chování při vyhlášení regulačních stupňů (6)

20 20 Další úkoly a žádoucí směr vývoje (1) Společný cíl: bezproblémové dodávky, rozumné ceny Podmínka: stabilita na úrovni PS ČEPS musí dostávat věrohodné informace pro přípravu provozu Úkol zákonodárců: Vytvořit takové podmínky, aby jakákoliv spekulace byla finačně nevýhodná Snaha získat výhody pro vlastní firmu je povinností zaměstnance každé firmy – zásadní úloha státu při vytváření prostředí

21 21 Další úkoly a žádoucí směr vývoje (2) Okruhy problémů, kde může nastat spekulativní jednání: 1)Chování odběratele při RS č.1 – cíl: odběratel musí sjednávat očekávanou skutečnost; vyřešeno stanoviskem SEI: smluvně stanovené toleranční pásmo pro RS č.1 2)Vědomá obchodní odchylka (podkoupení diagramu) – cíl: odchylka musí být dražší, než elektřina nakoupená standardním způsobem 3)Poskytování podpůrných služeb – cíl: pro dodavatele nesmí být výhodné dodávat podůrné služby v případě výpadku svého vlastního zdroje Žádoucí cílový stav: systém spravedlivý pro všechny účastníky

22 22 Další úkoly a žádoucí směr vývoje (3) Podmínky funkčnosti trhu podle představ SVSE: 1)Úplné osamostatnění ČEPS 2)Nezávislost ERÚ 3)Přehledné a spravedlivé legislativní prostředí, ve kterém spekulace nesmí být výhodná pro žádného účastníka trhu 4)Nevytvářet administrativní překážky přeshraničnímu obchodování

23 23 Další úkoly a žádoucí směr vývoje (4) Novelizace legislativy Občasná kontrola nových kroků z hlediska základních záměrů a podstaty Příklad: vyhláška 252/2001 základní myšlenka: důvodem podpory kogenerace je šetrnost k životnímu prostředí  podpora pro všechny provozovatele bez rozdílu Realita: odklon od podstaty, podpora selektivní, zavedeny nerovné podmínky  rozpor se základní myšlenkou Cíl: postupné odstranění těchto případů

24 24 Obchodníci nabízejí dvě základní mezní varianty  Kontrakt typu „take or pay“  Platbu pouze za odebranou elektřinu s převzetím odpovědnosti za odchylky  Individuálně různé „mezivarianty“ Obchodníci (1) - obecně

25 25 Velcí obchodníci mají rozhodující výhodu při vyrovnání odchylek i při nákupu velkého množství  mohou být (a podle dosavadních zkušeností skutečně jsou) lacinější; v případě REAS ještě navíc výhoda chráněných zákazníků a HDO V žádném případě nelze doporučit: Obchodník má pouze jednoho oprávněného zákazníka; fyzikálně nemožné dodržet nízkou cenu Obchodníci (2) - fyzikální pohled

26 26 1. skupina - velcí  REAS + ČEZ  výhoda: finanční zázemí, spolehlivost 2. skupina - menší  MORAVIA ENERGO, APPIAN GROUP  výhoda: pružnost, možnost zajištění menšího množství za výjimečnou cenu, možnost zajištění výjimečných služeb Obchodníci (3) - spolehlivost

27 27 Kritéria rozhodování: 1) věrohodnost a spolehlivost – podmínka nutná 2) cena + platební podmínky 3) oboustranné korektní chování  vzájemná důvěra a ochota vyjít vstříc při řešení problémů druhého partnera, měla by být jistota nezneužití smlouvy Obchodníci (4) - kritéria

28 28 Nutno zvážit: 1) stanu se subjektem zúčtování? b) Mám dostatečně předvídatelný odběr? a) Jsem schopen využívat OKO? 2) zvolím vlastní odpovědnost za odchylky? Účelem zjistit: vyjde mi tento postup levněji? Předpokládaná odpověď: patrně ne Doporučení (1)

29 29 Lze předpokládat (důvody jsou stejné jako u OZ v 1.etapě, ale jsou silnější), že OZ v 2. etapě: 1)se nestane SZ 2)zvolí režim přenesené odpovědnosti za odchylky 3)svěří se do péče věrohodnému a korektnímu obchodníkovi 4)čas od času si ověří, zda: a) výchozí předpoklady jsou stále platné b) má stále nejvýhodnějšího obchodníka Doporučení (2)

30 30 Zdroje informací (1) Stránky Sdružení: http://www.energetik.cz/svse/ základní způsob komunikace, časté aktualizace - Sekce veřejná: Základní informace - Sekce členská (jméno + heslo):  otevřené informace pro členy  měsíc po měsíci aktualizované praktické nástroje (soubory pro návrh diagramu, pro volbu odpovědnosti za odchylky,...)  přednášky ze všech seminářů Sdružení

31 31 Zdroje informací (2) Důležité servery: MV ČR: http://www.mvcr.cz/sbirka/ Sbírka zákonů; nejspolehlivější a kompletní zdroj závazných znění zákonů a vyhlášek nevýhodu horší přehlednosti kompenzuje Přehled vyhlášek ERÚ: http://www.eru.cz/ zejména cenové věstníky ERÚ a vyhlášky ERÚ; poněkud pozdní aktualizace OTE: http://www.ote-cr.cz/ výsledky OKO: zúčtovací ceny, vícenáklady

32 32 Zdroje informací (3) MPO: http://www.mpo.cz/ novelizace 458/2000 Sb. ČEPS: http://www.ceps.cz/ kodex PS, aktuální informace o přenosové soustavě, regulační stupně, dovozy... Společnost Energ: http://www.energetik.cz/ obecné informace z energetiky

33 33 Praktické nástroje v rámci Sdružení K uváděným xls souborům Základní filosofie:  Pomoci nalézt odpovědi na otázky, na které si musí odpovědět každý OZ Snaha Sdružení:  Poskytnout jednoduché a srozumitelné nástroje pro základní orientaci ve vlastním odběru  Umožnit získat podklady pro rozhodování

34 34 Soubor pro návrh diagramu Cíl: zmapování možností vlastního odběru – přesnost sjednání, velikost odchylek Postup: skutečnosti za říjen  návrh diagramu  stanovení odchylek za říjen oproti návrhu diagramu listopad – návrh diagramu z října, úprava digramu cca 2 dny před „sjednávaným“ dnem + skutečnosti  statistický rozbor odchylek obecně lze pro kterékoli dva po sobě jdoucí měsíce Připravené soubory průběžně k dispozici v členské sekci www Sdružení soubory: DIAGR_02_10_12_01.xls + navod.rtf

35 35 Volba odpovědnosti za odchylky (1) Cíl: zjistit, zda by nebyla výhodnější vlastní odpovědnost za odchylku Zájem odběratele: minimalizace nákladů  Výchozí stav: OZ není SZ, tudíž je v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku  Otázka: Nebyla by vlastní odpovědnost výhodnější? Požadovaný výstup: celková cena za měsíc:  ze souboru: holá silová elektřina + platby za odchylky  dále nutno přičíst: náklady na administraci odchylek při vlastní odpovědnosti Porovnání se současnou platbou obchodníkovi

36 36 Volba odpovědnosti za odchylky (2) Užití souboru v rámci SVSE: Pro každý měsíc je na www stránce připraven (do 15. dne následujícího měsíce) xls soubor, ve kterém jsou již zadány hodnoty:  Výsledky krátkodobého trhu (marginální ceny)  Vícenáklady pro ocenění odchylek  Vypočtena cena (+) a (-) odchylek  Zadány vzorce

37 37 Volba odpovědnosti za odchylky (3) Vlastní odpovědnost patrně nevyjde jako vhodná pro OZ:  těsně nad hranicí 40 GWh a méně (OKO – min 1 MWh)  s rozkolísaným odběrem Výsledky lze považovat za akceptovatelné až na ustáleném trhu soubor: odp_0209_2.xls

38 38 Přehled vyhlášek Průběžně aktualizovaný dokument z členské sekce www stránek:  Veškeré vyhlášky k zákonům 406 a 458/2000 Sb. s uvedením čísla a částky  Novelizace zákona 458 v letošním roce - změny budou zveřejňovány v tomto dokumentu soubor: prehl_v2.rtf

39 39 Sdružení Vám nabízí k dnešní konferenci:  konzultace a vysvětlení členství  posílení vlivu odběratelů na události v energetice  přístup k informacím a praktickým nástrojům uvnitř Sdružení, výměnu zkušeností

40 40 Asociace Energetických Manažerů Sdružení velkých spotřebitelů energie http://www.energetik.cz/svse/ e-mail: svse@energetik.cz umístění souborů k této přednášce: http://www.energetik.cz/svse/ stránka: „veřejné akce“ jméno: svseseven heslo: seven021106 Ing. Luděk Piskač 266 753 534; 737 727 835


Stáhnout ppt "1 Jaké skutečné přínosy přinesla liberalizace trhu pro oprávněné zákazníky 6.11.2002 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Sdružení velkých."

Podobné prezentace


Reklamy Google