Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Exonové, intronové, promotorové mutace Michal Jurajda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Exonové, intronové, promotorové mutace Michal Jurajda."— Transkript prezentace:

1 Exonové, intronové, promotorové mutace Michal Jurajda

2 Základní pojmy-opakování Genom –Geny Lokusy Alely

3 Mutace Změna v genetickém kódu (v pořadí bází) v genetické výbavě jedince. Za mutace nepovažujeme jiné změny DNA jako třeba methylace bází, které mohou být také vertikálně přenášeny.

4 Mutace – dle rozsahu Mutace –Genové (bodové) –Chromozomální –Genomové

5 Genomové mutace/aberace Změna počtu celé sady chromozomů –např. triploidie –polyploidie

6 Chromozomální mutace/aberace Změna počtu – numerické aberace –Monozomie, trizomie, nulizomie Změna struktury – strukturní aberace –Intrachromozomální –Interchromozomální Typy –Delece, inzerce, duplikace, translokace, transpozice, inverze

7 Genové mutace Změna počtu bází v rámci genu –Delece/inzerce jednonukleotidové, vícenukleotidové –Transice purin  purin, pyrimidin  pyrimidin –Transverze purin  pyrimidin, pyrimidin  purin

8 Hot spots Na některých místech v genomu se objevují mutace častěji, než by odpovídalo absolutní náhodnosti s rovnoměrnou pravděpodobností po celém genomu.

9 Příčiny vzniku mutací Zevní –Fyzikální (UV – dimery thyminu, ionizující záření) –Chemické –Biologické (viry) Vnitřní –Chyba při duplikaci DNA –SHM (somatic hypermutation) proces diversifikace imunoglobulinových genů.

10 Typy mutací podle dědičnosti Mutace somatické, nepřenosné na potomky (vyjímka rostliny) Mutace zárodečné

11 Somatické mutace Týkají se jedné somatické buňky Pokud se buňka dělí může vzniknout klon buněk nesoucí danou mutaci. Vznik nádorových klonů Klonální diferenciace, selekce

12 Zárodečné mutace Přítomné ve všech buňkách postiženého organismu Přenosné na další generace

13 Vliv mutace na „fitness“ organismu Je relativní s ohledem na zevní podmínky –Pozitivní –Negativní –Neutrální

14 Faktory ovlivňující četnost mutace v populaci Mutační frekvence Reparační mechanismy, selekční tlak V některých případech je pak frekvence nemoci v populaci dána mutační frekvencí. Z frekvence nemoci lze vypočítat mutační frekvenci. Pro autosomálně dominantní choroby platí μ=n/2N n= počet nemocných, N=celkový počet porodů

15 Mutace a polymorfismy Každá nová změna sekvence DNA v populaci se objevuje ve formě mutace. Vyskytne se jen u jednoho jedince v populaci a pokud je zárodečná dostává se do dalších generací.

16 Mutace x polymorfizmy Mutace –Selekce –Neutrální mutace – genetický drift Genetické polymorfizmy –Populační četnost vzácnější alely aspoň 1% SNP, mikrosatelity (VNTR) do 4bp, minisatelitní sekvence

17 Funkční význam mutací Promotor –Orgánově specifické promotory Exon-intron –Splice site mutations Alternativní sestřih, posun čtecího rámce Exony –Změna sekvence AK

18 Genetický kód je degenerovaný Bodové mutace –tranzice A  G, C  T –transverze A/G  C/T

19 Bodové mutace v kódující oblasti genu Silent mutations: kódují stejnou aminokyselinu Neutral mutations: kódují podobnou aminokyselinu Missense mutations: kódují jinou aminokyselinu Nonsense mutations: kódují STOP kodon a zkracují protein

20

21 Inzerce –Jedna nebo více bází –replikace repetitivních sekvencí, transpozony Změna čtecího rámce Splice site mutations Delece Změna čtecího rámce

22 Chromozomální aberace - strukturální Amplifikace Delece Translokace Inverze Fúzní geny: bcr-abl

23 Mutace z hlediska Medelovské genetiky Recesivita –Jedna funkční alela stačí udržet funkci –Porucha se objeví za přítomnosti dvou nefunkčních alel, recesivní homozygot nebo složený heterozygot Dominance –Výskyt jedné „vadné“ alely způsobí rozvoj chorobného fenotypu Kodominance

24 Hardy-Weinberg equilibrium p q (p+q) 2 =1

25 LOH Loss of heterozigosity Ztráta heterozygotnosti – např. u nádorových bb.

26 Nomenklatura DNA 76A>C, 76_78del, 76_77insT Protein M235T, ΔF508 rs6200616T –Jedinečný identifikátor mutace/polymorfismu


Stáhnout ppt "Exonové, intronové, promotorové mutace Michal Jurajda."

Podobné prezentace


Reklamy Google