Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška z patologické fyziologie pro bakaláře Patofyziologie ledvin Nemoci vylučovacího systému Doc. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, PhD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška z patologické fyziologie pro bakaláře Patofyziologie ledvin Nemoci vylučovacího systému Doc. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, PhD."— Transkript prezentace:

1 Přednáška z patologické fyziologie pro bakaláře Patofyziologie ledvin Nemoci vylučovacího systému Doc. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, PhD.

2

3

4 Funkce ledvin Regulace vnitřního prostředí organizmu  Koncentrací nízkomolekulárních látek  Objemu tělesných tekutin  Vylučováním některých katabolitů – urea, kreatinin, kyselina močová kyselina močová  Regulaci acidobazické rovnováhy  Dlouhodobá regulace TK  Udržování tkáňové tenze kyslíku

5 Téměř všechny funkce ledvin – jsou závislé na dostatečně velkém průtoku krve ledvinami

6 Průtok krve ledvinou a filtrace Jako u všech orgánů platí i pro perfuzi ledviny Ohmova formule:  P Průtok krve ledvinou = RBF = -------, R kde  P = P a - P e a R = R a + R e R však je proměnlivé (tzv. autoregulace ledviny), neboť jak renální perfuze, tak GFR jsou v širokém rozmezí systémových tlaků (90-190 mm Hg čili 11-25 kPa) konst.

7

8 RBF je regulován ve dvojím konfliktním zájmu: - při mírném poklesu systémového tlaku autoregulačně - při výrazném poklesu je ledvina “odstavena”  prerenální azotémie, případně s morfologickými důsledky (akutní tubulární nekróza)

9 Autoregulace ledviny - mechanizmy Autoregulace ledviny zajišťuje homeostázu prokrvení ledviny a GFR navzdory kolísání systémového tlaku (např. při změnách polohy těla) a je vytvářena - tzv. myogenním (Baylissovým) reflexem (rozpínané cévy se i in vitro kontrahují – asi vstup kalcia do svalových buněk) - tubuloglomerulární zpětnou vazbou (TGF)

10

11 Důležité parametry ledvinné funkce Glomerulární filtrační rychlost (GFR):  125 ml/min ( cca 2 ml/s) Clearance kreatininu : P kr * GFR = U kr * V GFR =U kr * V P kr

12 Tubulární resorpce/sekrece  Analogií zpětné resorpce tkáňového moku do krve ve venózní části mikrocirkulace  Komplexní povaha – aktivní i pasivní děje  epitelové buňky ledvinných tubulů epitelové buňky ledvinných tubulů (a jejich hormonální řízení) (a jejich hormonální řízení)  Různé části tubulů  různé funkce

13

14 Proximální tubulus

15 Henleova klička

16 Distální tubulus

17

18 Sběrací kanálky

19

20 Nemoci ledvin Rozdělení:  Nemoci glomerulů  Poruchy tubulů  Poruchy cévního zásobení ledviny  Ostatní – vrozené vady, cysty, tumory atp.

21

22 Nemoci glomerulů - obvykle se nazývají glomerulonefritidy Rozdělení: Dle průběhu – akutní - rychle progredující - rychle progredující - chronické - chronické Dle rozsahu – difúzní - fokální - fokální - segmentální - segmentální Histologicky – proliferativní, membranózní, membranózně proliferativní apod. proliferativní apod.

23 Etiopatogeneze Imunitní mechanizmy Imunitní mechanizmy tvorba protilátek Komplex antigen-protilátka

24 Důsledky glomerulárních poruch - zadržování látek, které se normálně vylučují - únik složek plazmy, které se normálně nevylučují 2 klinické obrazy NEFROTICKÝ NEFRITICKÝ SYNDROM SYNDROM

25

26

27 Tubulointersticiální nemoci Dřeň ledvin: - - přímá raménka Henleových kliček - - sběrné kanálky - - ledvinné intersticium – peritubulární kapiláry mezibuněčná hmota Změněná činnost tubulů – projevy:   ztráty vody a sodíku   zadržování kyselin

28 Formy tubulointersticiálních chorob Pyelonefritis - zánětlivá porucha postihující kalichy a pánvičky - Etiologie: nejč. bakteriální, virové infekce - Formy: descendentní ascendentní ascendentní - podpůrné faktory Dle průběhu – akutní PN - chronická PN - chronická PN

29 Intersticiální nefritis - jiná než infekční etiologie – léky  analgetika analgetika antibiotika antibiotika imunosupresiva atp. … imunosupresiva atp. … - toxiny - toxiny - otravy těžkými kovy - otravy těžkými kovy  olovo olovo rtuť, kadmium… rtuť, kadmium… Příznaky: různý stupeň tubulární dysfunkce Příznaky: různý stupeň tubulární dysfunkce

30

31 Renovaskulární nemoci Řada cévních poruch  výrazné účinky na ledviny  AS postižení aorty (renální arterie) ischemie embolizace ischemie embolizace jednostranná (  tvorba reninu, AT II  renální hypertenze) oboustranná  ischemická nefropatie  DM  Systémová hypertenze (nefroskleróza)

32 Patogeneze renální hypertenze

33 Diabetická nefropatie - Nespecifická difúzní (specifická nodulární) glomeruloskleróza - Příznaky: mikroalbuminurie  TK  TK progredující ledvinná nedostatečnost progredující ledvinná nedostatečnost - Průběh - u DM 1. typu: Hemodynamické (hyperfiltrace, hyperperfuze) a morfologické (zmnožení extracelulární matrix) Hemodynamické (hyperfiltrace, hyperperfuze) a morfologické (zmnožení extracelulární matrix) Zhoršování od mikroalbuminurie k neselektivní proteinurii Zhoršování od mikroalbuminurie k neselektivní proteinurii Rozvoj diastolické, pak systolické hypertenze Rozvoj diastolické, pak systolické hypertenze CHSL CHSL

34 Faktory vyvolávající diabetickou nefropatii  Genetická dispozice  Nedostatečná kontrola metabolizmu  Dietetické faktory  Arteriální hypertenze  Vysoký tlak v glomerulárních kapilárách  Kouření  Defekty náboje a ztráty glomerulární bazální membrány

35 Znázornění průběhu DM nefropatie

36 Nefrolithiáza = jde o tvorbu nerozpustných močových konkrementů Podstatou – narušení funkční rovnováhy mezi vylučováním odpadních látek a konzervací vody v organizmu vysrážení anorganických látek v moči Složení konkrementů: – krystaly anorganických iontů (kalciové, oxalátové, urátové, fostátové) + bílkovinná matrix bílkovinná matrix

37

38 Etiologie - zvýšená koncentrace iontů v moči v důsledku -  tvorby a vylučování do moči v důsledku -  tvorby a vylučování do moči -  objem moči  -  objem moči  např. hyperkalciurie např. hyperkalciurie - doba prodlevy - změna kyselosti moče -  pH   srážení kys. močové  pH   tvorba fofátových k.  pH   tvorba fofátových k. Důsledky: ledvinná kolika pyelonefritida pyelonefritida

39 Nádory močového systému  Renální (adeno) karcinom  Wilmsův tumor (nefroblastom)


Stáhnout ppt "Přednáška z patologické fyziologie pro bakaláře Patofyziologie ledvin Nemoci vylučovacího systému Doc. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, PhD."

Podobné prezentace


Reklamy Google