Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 © AGIT AB Telemedicína Brno 2007 29.-30.března 2007 v Brně Regionální PACS nemocnic Ústeckého kraje Martin Zeman, Aleš Daniel, Jan Pejchal.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 © AGIT AB Telemedicína Brno 2007 29.-30.března 2007 v Brně Regionální PACS nemocnic Ústeckého kraje Martin Zeman, Aleš Daniel, Jan Pejchal."— Transkript prezentace:

1 1 © AGIT AB Telemedicína Brno 2007 29.-30.března 2007 v Brně Regionální PACS nemocnic Ústeckého kraje Martin Zeman, Aleš Daniel, Jan Pejchal

2 2 Nemocnice Ústeckého kraje: 5 nemocnic = 5 světů = 5 ICT

3 3 Očekávání změn 1.7.2007 splynutí 5 nemocnic ÚK do Krajské zdravotní a.s. (dále KZ) Vyčlenění servisních činností 1 firma = 1 ICT

4 4 Východiska pro IS/ICT Změny v IS/ICT a jejich řízení budou podporovat a urychlovat využití potenciálu zefektivnění (zrychlení, zjednodušení, zlevnění) procesů v nově vzniklé společnosti

5 5 Východiska pro IS/ICT Budovaná infrastruktura IS/ICT bude respektovat budoucí možné začlenění KZ do větší skupiny poskytovatelů zdravotní péče v souladu s trendy globalizace tohoto odvětví služeb Zároveň bude podporovat kooperaci v rámci systému zdravotní péče v regionu i mimo něj

6 6 Hlavní cíle pro oblast IS/ICT KZ bude používat ERP mySAP Podnikové ředitelství v MNUL bude provozovat datové a komunikační centrum, které bude jádrem infrastruktury IS/ICT celé společnosti KZ zkonsoliduje IS/ICT infrastrukturu a srovná míru vyspělosti procesů ve všech svých částech

7 7 Koncept sdílených služeb IS/ICT/HT Konvergující služby (servisy) budou řízeny společně, jako IS/ICT Výpočetní technika a informační systémy Zdravotnická technika Sdělovací a zabezpečovací technika Telekomunikační technika Reprografie a reprografická technika Dojde ke spojení středisek vědeckých informací (knihoven)

8 8 QMS & IS/ICT IS/ICT budou řízeny podle požadavků norem ISO 9001:2000 a ISO 27001:2005 a podle národních akreditačních standardů KZ bude směřovat ke konceptu bezfilmové (filmless) a bezpapírové (paperless) sítě nemocnic

9 9 Přípravné projekty Je realizován projekt propojení nemocnic na bázi nenasvícených optických vláken Probíhá projekt Výzkum a vývoj integračního a komunikačního centra zdravotnických informací (Ministerstvo průmyslu a obchodu) s pilotní realizací v MNUL

10 10 Související a podpůrné projekty Veřejný internet v síti nemocnic v Ústeckém kraji (SROP) BB-objednávání pacientů přes internet (MI ČR) MediGrid – metody a nástroje pro využití sítě GRID v biomedicíně (Akademie věd ČR) Distribuované úložiště dat (CESNET, v rámci projektů CzechLight a aktivity Medicínské aplikace, projekt POSN – budování privátní optické sítě nemocnic – tzv. severní větev)

11 11 Související a podpůrné projekty MedGate – informační brána pro výzkum a vývoj v medicíně – nástroj integrace a efektivního využívání informačních zdrojů v medicíně (MŠMT ČR) Medicínská virtuální knihovna - MEDVIK, sdílení informačních zdrojů pro vědu a výzkum (MŠMT ČR)

12 12 Zastřešující projekt V rámci projektu Efektivní zdravotnictví v podmínkách Ústeckého kraje je realizován projekt: Informační a komunikační centrum nemocnic ÚK – infrastruktura pro bezpečnou výměnu informací včetně obrazové zdravotní dokumentace

13 13 První kroky zastřešujícího projektu V prvním roce projektu předpokládáme zejména: Rozšíření datové infrastruktury nemocnic v návaznosti na stávající kapacitu MN na celkovou kapacitu 20–30 TB, s využitím klasické SAN architektury i architektury gridové HW a SW vybavení pro centrální integrační platformu celého systému

14 14 První kroky zastřešujícího projektu V prvním roce projektu předpokládáme zejména: Softwarové prostředky a vývojové práce spojené s napojením jednotlivých informačních systémů nemocnic (NIS, RIS, PACS, lékárny, ekonomika, personalistika atd. podle možností)

15 15 První kroky zastřešujícího projektu V prvním roce projektu předpokládáme zejména: Nezbytné vybavení ICT technologiemi pro připojení oddělení zobrazovací techniky a dalších útvarů nemocnic k systému (popisovací stanice, tiskárny, scannery, aktivní prvky) Bezpečnostní infrastruktura pro komunikaci, identifikaci entit a správu systému

16 16 Financování celého projektu Projekt je založen na vícezdrojovém financování Na rozšíření projektu v tomto i dalších letech bude žádáno o zdroje z EU.

17 17 PACS MNUL

18 18 PACS Ústeckého kraje K PACS systému MNUL připojujeme další zdravotnická zařízení Aktuálně infrastrukturu pro práci s obrazem MNUL využívají nemocnice v Děčíně a v Teplicích MNUL zajistí napojení na PACS systémy Prahy a Brna a na akademický PACS

19 19 Spolupracujme … M Martin.Zeman@mnul.cz


Stáhnout ppt "1 © AGIT AB Telemedicína Brno 2007 29.-30.března 2007 v Brně Regionální PACS nemocnic Ústeckého kraje Martin Zeman, Aleš Daniel, Jan Pejchal."

Podobné prezentace


Reklamy Google