Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Laminar Medica: Spill training & awareness 30th July 2009

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Laminar Medica: Spill training & awareness 30th July 2009"— Transkript prezentace:

1 Laminar Medica: Spill training & awareness 30th July 2009
ENF027 Odpovědnost za incident – Záchytné vany Issue 01, October 2012 Záchytné vany Proč jsou důležité? Bezpečnost na prvním místě! Vybavení & umístění. Zamezení úniku. Vyčištění & likvidace. Hlášení & vyšetřování. - Nutno proškolit odpovědné osoby Vymezit klíčové oblasti Materiály – podložky, ochranné rukavice, ochranné zástěry, granuláty…atd.

2 Laminar Medica: Spill training & awareness 30th July 2009
Záchytné vany Proč jsou důležité? Ochrana životního prostředí & lidí. Náklady na vysoké pokuty & nákladné poplatky na odstranění Zabraňují znečištění (jeden ze závazků podle ISO – systém managementu životního prostředí – Plán odpovědnosti při vzniku znečištění ENF018.

3 Laminar Medica: Spill training & awareness 30th July 2009
Záchytné vany Bezpečnost na prvním místě! Nedostávat sebe ani ostatní do rizika: vyhlásit poplach*, oddělit a uzavřít místo úniku. Zvyšovat povědomí. Posoudit rizika. Používat OOPP: ochranné brýle, rukavice, zástěry, atd. * V závislosti na závažnosti incidentu (vyhlášení požárního poplachu)

4 Laminar Medica: Spill training & awareness 30th July 2009
ZÁCHYTNÉ VANY Vybavení & umístění Seznámit se s umístěním záchytných van– být připraven! Rizikové oblasti: příjem materiálu, velkoobjemové skladování, vysoká spotřeba, manipulace (přeprava). Materiály & vybavení: podložky, granulát, kryta kanalizace, pomůcky na ohrazení vyteklé tekutiny.

5 Laminar Medica: Spill training & awareness 30th July 2009
ZÁCHYTNÉ VANY Zamezení úniku Zastavte zdroj: naklonit barel zpět, zastavit kohoutek, atd. Použijte vhodné materiály proti rozlití. Zabraňte dalšímu šíření: použijte stěnu, těsnění, ucpávky Zakryjte citlivá místa: kryt kanalizace, vodních toků, atd. Absorbujte (vysušte) uniklou kapalinu: podložky, granulát..atd. Nikdy neoplacujte vodou uniklou kapalinu! Izolujte zdroj: naklonit barel zpět do vodorovné polohy, použijte záchytné stěny…atd. Použitelný materiál: podložky, rukavice, zástěra, těsnění, záchytné stěny…atd. Zamezte dalšímu úniku: zabránit dalšímu rozlítí z nádoby, použijte záchytné stěny, těsnění…atd. Zakryjte odtokové kanály, vypouštěcí žlaby…atd. Absorbujte tekutinu – granuláty, podložka, sací polštáře. Absorbent je potřeba zasypat od kraje louže až po střed. Pokud je louže rozlité kapaliny větší něž absorpční kapacita záchytných stěn a těsnění, použijte absorpční polštáře nebo sací přikrývky. Pokud je chemikálie vysoce reaktivní jako je například kyselina nebo louh, neutralizujte jejich chemickou reaktivitu. Nikdy neoplachujte vodou uniklou kapalinu – pouze pokud objem kapaliny byl rozředěn na zbytky a je rozpustný ve vodě.

6 Laminar Medica: Spill training & awareness 30th July 2009
ZÁCHYTNÉ VANY Vyčištění & likvidace Zacházejte s uniklými kapalinami jako s nebezpečnými: oleje, kyseliny, topné oleje, biocidy. Zabraňte kontaminaci půdy. Ujistěte se, že vyčištění je kompletní. Zlikvidujte uniklou kapalinu podle povahy: použijte označené kbelíky na odpad nebo určené pytle. Odkazujte se na bezpečnostní listy látek. Doplňte spotřebovaný materiál na zásah. Zacházejte s uniklými kapalinami jako s nebezpečnými - většina látek které se týkají LM budou zejména oleje, látky na bázi vody jako je Akticid, vodou nasycené chemikálie Zabránit aby kontaminovala půdu/zem. – viz. předchozí slide Opláchnout povrch je možné pouze tehdy, kdy je substance odstraněna a pouze tehdy, pokud je v bezpečnostním listu dané látky tento postup schválen jako bezpečný. Znečištěné materiály vyhoďte do kbelíku nebo pytle. Nikdy nemíchejte s komunálním odpadem, protože takto znečištěné látky jsou považovány za nebezpečný odpad. Oznamte těm, kteří mají na starost ochranu životního prostředí jaké látky jste použili, aby bylo možné doobjednat materiály a sady pro případné další použití.

7 Laminar Medica: Spill training & awareness 30th July 2009
ZÁCHYTNÉ VANY Hlášení & vyšetřování Informujte: vedoucího zaměstnance, člena týmu pro ochranu životního prostředí. Hlášení: vyplnit hlášení o incidentu na formuláři ENF002, hlášení o svědectví na formuláři ENF003, přidejte fotky, náčrtky…atd. Zjištění: poučení, závěry a doporučení (toto by mělo být provedeno týmem pro ochranu životního prostředí).

8 Laminar Medica: Spill training & awareness 30th July 2009
Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Laminar Medica: Spill training & awareness 30th July 2009"

Podobné prezentace


Reklamy Google