Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dvoustupňová konfekce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dvoustupňová konfekce"— Transkript prezentace:

1 Dvoustupňová konfekce
© Ing. Emil Vašíček, 2014 Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, Praha 10

2 Charakteristika výukového materiálu
Název materiálu Dvoustupňová konfekce osobní radiální Autoři materiálu Ing. Emil Vašíček Obor Chemik (gumař-plastikář) Ročník 3 Cílová skupina Žáci Forma materiálu Výuková prezentace Stručná charakteristika Popis dvoustupňové konfekce osobních radiálních plášťů Datum odevzdání Autoři prohlašují, že při tvorbě tohoto díla neporušili práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Autoři (nebo jejich zaměstnavatel, pokud dílo vzniklo v rámci pracovního poměru) poskytují Národnímu ústavu pro vzdělávání (dále jen „objednatel“) ode dne předání díla na dobu trvání majetkových práv objednatele k dílu objednateli pro území celého světa výhradní licenci k užití díla všemi způsoby užití známými v neomezeném rozsahu, přičemž je tato licence poskytnuta bezúplatně. Objednatel je zároveň oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo spojit dílo s jiným dílem či zařadit díla do díla souborného. Objednatel může výše uvedenou licenci poskytnout jako podlicenci nebo postoupit třetím osobám dle vlastního výběru a autoři s tímto výslovně předem souhlasí. Objednatel není povinen licenci využít. Dílo ani žádná jeho část nebyly vytvořeny v rámci jiného projektu.

3 Obsah Dvoustupňová konfekce osobních radiálních plášťů První stupeň
Druhý stupeň Obr. 1: V prostorách firmy Continental Barum

4 Konfekce radiálních plášťů
Technologie konfekce radiálních plášťů se skládá ze dvou kroků. První stupeň – vytvoření válcového polotovaru z patek a kostry: uložit patky do naražečů navinout vnitřní gumu a první kordovou vrstvu rozevřít konfekční buben narazit patky a přehnout kord kolem patek postupně další vrstvy kordu a přehnout dovnitř naložit bočnice sevřít buben a sejmout polotovar Druhý stupeň – vybombírování kostry do běhounového prstence: na konfekčním bubnu postupně navíjet vrstvy nárazníku naložením běhounu dokončit prstenec transferingem přenést prstenec na bombírovaný polotovar nadouvací membránou dotlačit polotovar do prstence zkompletovaný plášť odeslat k lisování

5 První stupeň Patní lana se nasadí na levou stranu, po sklopení konfekčního bubnu se pak jedno přemístí na druhou stranu. Obr. 2: Příprava patních lan

6 První stupeň Na konfekční buben je položena vnitřní guma a první vrstva kordu, směr nití je od patky k patce. Obr. 3: Buben s navinutou vložkou Obr. 4: Pokládání kordové vložky

7 První stupeň Patky se narazí na okraj bubnu, kordová vložka se pomocí membrány přehne zespodu ven. Obr. 5: Naražení patek na konfekční buben

8 První stupeň Další vrstvy kordu se navíjí na rozevřený konfekční buben (mezi segmenty jsou vidět mezery). V pozadí jsou vidět dopravníčky pro podávání jednotlivých komponent. Obr. 6: Navíjení vrstev kostry

9 První stupeň Vnější vrstvy kordu se přehýbají dovnitř.
Nakonec se položí bočnice. Po položení každé vrstvy následuje zaválení (přitlačení pomocí zavalovacích kladek), aby mezi vrstvami nezůstaly vzduchové bubliny. Obr. 7: Zavalovací kladky

10 První stupeň Po složení konfekčního bubnu je polotovar připraven k sejmutí. Vpravo je vidět membrána k přehýbání kordů kolem patky. Obr. 8: Dokončený polotovar Obr. 9: Sevřený buben před sejmutím

11 První stupeň Polotovar připravený pro druhý stupeň.
Obr. 10: Dokončený polotovar na dopravníku

12 Druhý stupeň Vrstev nárazníku je sudý počet, mají opačný směr kordových vláken a pokládají se střídavě ze dvou dopravníčků. Přesné položení vrstev se kontroluje laserovou ryskou. Obr. 11: Navíjení kordového nárazníku

13 Druhý stupeň Nárazník může být z pruhů pogumovaného kordu, nebo se navíjí z pogumovaných pásků. Obr. 12: navíjení nárazníku z pásků

14 Druhý stupeň Na konfekční buben jsou položené nárazníky, na ně bude položen běhoun. Vpravo připravený transfering (dopravní prstenec). Obr. 13: Konfekční buben druhého stupně a transfering

15 Druhý stupeň Detail navíjení vytlačeného polotovaru běhounu z podávacího dopravníčku na konfekční buben. Obr. 14: Navíjení běhounu

16 Druhý stupeň Prstenec připravený k přenosu.
Dokončený prstenec včetně běhounu. Obr. 15: Běhounový prstenec

17 Druhý stupeň Polotovar z prvního stupně vybombírovaný nadouvací membránou do běhounového prstence. Obr. 16: Bombírování do běhounového prstence

18 Druhý stupeň Dokončený surový plášť po odjetí transferingu.
Obr. 17: Surový plášť

19 Druhý stupeň Po vystříknutí separačním prostředkem se surový plášť přepraví k lisování. Obr. 18: Před nástřikem separace

20 Seznam obrázků: Obr. 1: vlastní. Obr. 10: vlastní. Obr. 2: vlastní.


Stáhnout ppt "Dvoustupňová konfekce"

Podobné prezentace


Reklamy Google