Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Repetitorium z fyziky I FOE013 (MC260P48) RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D. Kabinet výuky obecné fyziky MFF UK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Repetitorium z fyziky I FOE013 (MC260P48) RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D. Kabinet výuky obecné fyziky MFF UK"— Transkript prezentace:

1 Repetitorium z fyziky I FOE013 (MC260P48) RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D. Kabinet výuky obecné fyziky MFF UK Tomas.Kekule@mff.cuni.cz

2 Obsah přednášky 1.Vektory 2.Pohyb hmotného bodu, Newtonovy pohybové zákony 3.Práce a energie 4.Pohyb tuhého tělesa 5.Kruhový pohyb, neinerciální vztažné soustavy 6.Mechanika tekutin 7.Kmitání a vlnění 8.Elektrické pole, elektrický proud 9.Elektrické obvody, polovodiče 10.Magnetické pole, střídavý proud 11.Optika

3 Vektory Fyzikální veličiny  Skalární (skaláry) – určeny číselnou hodnotou a měřicí jednotkou  Vektorové (vektory) – určeny číselnou hodnotou, měřicí jednotkou a směrem Znázornění vektoru  Orientovanou úsečkou  Délka or. úsečky – velikost vektoru (zvolené měřítko)  Znázornění směru

4 Vektory Složky vektoru  Vektor v trojrozměrném prostoru lze vyjádřit jako LK tří LN jednotkových vektorů  Složkové vektory (složky), souřadnice vektoru Souřadnice vektoru – kolmé promítnutí vektoru do souřadnicových os (v kartézské soustavě souřadnic) v rovině

5 Vektory Velikost vektoru vždy kladné číslo Rovnost vektorů velikost, směr

6 Vektory Operace s vektory Násobení vektoru skalárem Zvětšení, zmenšení, opačný vektor, jiná veličina Sčítání vektorů Doplnění na vektorový rovnoběžník Platí komutativní a asociativní zákon Odčítání – přičtení opačného vektoru

7 Vektory Rozklad vektoru na složky Opačný postup ke sčítání Výsledkem jsou vektory,jejichž sečtením dostaneme původní vektor

8 Vektory Skalární součin vektorů Výsledkem je číslo Nenulové vektory jsou k sobě kolmé právě tehdy, je-li jejich skalární součin roven nule pak

9 Vektory Vektorový součin vektorů Výsledkem je vektor kolmý k oběma vektorům Velikost Směr dán pravidlem pravé ruky Pomocí souřadnic

10 Vektory Vektorový součin Jsou-li vektory rovnoběžné (souhlasně i nesouhlasně), je vektorový součin nulový. Platí distributivní zákon Neplatí komutativní zákon

11 Vektory Polohový vektor Rádiusvektor Vedený ze zvoleného počátku soustavy souřadnic do bodu, jehož polohu určuje


Stáhnout ppt "Repetitorium z fyziky I FOE013 (MC260P48) RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D. Kabinet výuky obecné fyziky MFF UK"

Podobné prezentace


Reklamy Google