Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Repetitorium z fyziky I

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Repetitorium z fyziky I"— Transkript prezentace:

1 Repetitorium z fyziky I
FOE013 (MC260P48) RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D. Kabinet výuky obecné fyziky MFF UK

2 Obsah přednášky Vektory Pohyb hmotného bodu, Newtonovy pohybové zákony
Práce a energie Pohyb tuhého tělesa Kruhový pohyb, neinerciální vztažné soustavy Mechanika tekutin Kmitání a vlnění Elektrické pole, elektrický proud Elektrické obvody, polovodiče Magnetické pole, střídavý proud Optika

3 Vektory Fyzikální veličiny Znázornění vektoru
Skalární (skaláry) – určeny číselnou hodnotou a měřicí jednotkou Vektorové (vektory) – určeny číselnou hodnotou, měřicí jednotkou a směrem Znázornění vektoru Orientovanou úsečkou Délka or. úsečky – velikost vektoru (zvolené měřítko) Znázornění směru

4 Vektory Složky vektoru
Vektor v trojrozměrném prostoru lze vyjádřit jako LK tří LN jednotkových vektorů Složkové vektory (složky), souřadnice vektoru Souřadnice vektoru – kolmé promítnutí vektoru do souřadnicových os (v kartézské soustavě souřadnic) v rovině

5 Vektory Velikost vektoru Rovnost vektorů vždy kladné číslo
velikost, směr

6 Vektory Operace s vektory Násobení vektoru skalárem Sčítání vektorů
Zvětšení, zmenšení, opačný vektor, jiná veličina Sčítání vektorů Doplnění na vektorový rovnoběžník Platí komutativní a asociativní zákon Odčítání – přičtení opačného vektoru

7 Vektory Rozklad vektoru na složky Opačný postup ke sčítání
Výsledkem jsou vektory,jejichž sečtením dostaneme původní vektor

8 Vektory Skalární součin vektorů Výsledkem je číslo
Nenulové vektory jsou k sobě kolmé právě tehdy, je-li jejich skalární součin roven nule pak

9 Vektory Vektorový součin vektorů
Výsledkem je vektor kolmý k oběma vektorům Velikost Směr dán pravidlem pravé ruky Pomocí souřadnic

10 Vektory Vektorový součin
Jsou-li vektory rovnoběžné (souhlasně i nesouhlasně), je vektorový součin nulový. Platí distributivní zákon Neplatí komutativní zákon

11 Vektory Polohový vektor Rádiusvektor
Vedený ze zvoleného počátku soustavy souřadnic do bodu, jehož polohu určuje


Stáhnout ppt "Repetitorium z fyziky I"

Podobné prezentace


Reklamy Google