Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evokované potenciály - SEP, MEP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evokované potenciály - SEP, MEP"— Transkript prezentace:

1 Evokované potenciály - SEP, MEP
MUDr. Veronika Bučilová Neurologická klinika FNKV, 3.LF UK

2 Evokovaný potenciál (EP) = bioelektrický projev zpracování a odpovědi mozku (event. dalších oddílů nervové soustavy) na zevní, obvykle senzorický podnět nebo odpovědí na stimulaci mozkové kůry registrovanou ze svalu 1. senzorický podnět => somatosenzorické evokované potenciály (SEP) 2. stimulace motorického kortexu a registrace motorické odpovědi ze svalu => motorické evokované potenciály (MEP) 3. zrakový (vizuální) podnět => vizuální EP (VEP) 4. sluchové podněty (kmenové) => brainstem auditory EP (BAEP)

3 Technický princip EP - snímané evokované potenciály (EP) jsou řádově velikosti mikrovoltů (0,1 – 20 uV) => mnohonásobně nižší než EEG a různé artefakty snímané ze skalpu - extrakce EP skrytých v EEG a dalších potenciálových změnách umožní zprůměrnění počítačem - averaging - EP se objevuje vždy v konstantní době od repetitivního stimulu („time-locked“) – zatímco ostatní elektrická aktivita se objevuje bez časového vztahu k podnětu

4

5 Technický princip EP MEP užívají ke stimulaci motorického kortexu speciální magnetický stimulátor na rozdíl od SEP jsou MEP snadno registrovatelné a nevyžadují averaging

6 Klinický význam EP - objektivizace a lokalizace léze (subjektivní obtíže – např. brnění jednostranných končetin, lokalizace – supraspinální x spinální léze?) - zjištění postižení příslušné dráhy nebo senzorického systému již při subklinickém postižení (problémy s chůzí při stenóze páteřního kanálu, bez průkazu myelopatie na MR) - monitorace funkčního stavu uvažovaného systému/dráhy v čase (známá cervikální myelopatie při hraničním nálezu na MR – indikace operace?) - peroperační monitorace u operací míchy, n.VII a n.VIII, CEA - abnormality EP jsou etiologicky nespecifické (doplnění MR, likvor, laboratoř)

7 SEP (somatosensory evoked potentials)
podrážděním senzitivních receptorů nebo vláken lze vyvolat v aferentní somatosenzitivní dráze serii potenciálů generovaných ve: smíšeném nervu, plexu, míše, mozkovém kmeni a kortexu

8 SEP

9 SEP n.medianus stimulace n. medianus – v zápěstí pomocí povrchové stimulační elektrody registrace evokovaných odpovědí – referenční elektroda: 1. kontralaterální parietální skalp – ipsilaterální skalp (korová N20) 2. ipsilaterální skalp – oblast cervikomedulární junkce 3. procesus spinosus Cž – chrupavka štítná (míšní N13) 4. Erbův bod – kontralaterálně (N9)

10

11 SEP n.tibialis stimulace n. tibialis při mediálním kotníku
registrace evokovaných odpovědí – referenční elektroda: 1. skalp ve střední čáře (Cz) - korová parietální oblast (Fpz) (vlna P40) 2. ipsilaterální parietální skalp – cervikomedulární junkce 3. procesus spinosus L1 – crista iliaca kontralaterálně 4. fossa poplitea

12

13 SEP – klinické použití - doplnění diagnostiky periferní části nervového systému zvl. proximálních částí – plexů a kořenů (poranění brach. plexu - snížená či nevýbavná vlna N9) detekce míšních či mozkových lézí (i subklinické povahy) - např. RS, u míšních lézí koreluje abnormita SEP zejm. s postižením zadních provazců onemocnění postihující centrální myelin (degenerativní onemocnění míchy a periferního nervstva, spinocerebelární ataxie, leukodystrofie aj.) korové odpovědi s abnormálně vysokou amplitudou u některých forem epilepsie a tumorózních lézí

14 Význam SEP - hodnocené struktury CNS: perif. nervy, spinální mícha, mozkový kmen, senzorický kortex - peroperační monitorace: cerebrální ischémie – CEA, nádory mozkového kmene, operace skolióz (zavedením monitorace SEP snížilo výskyt těžkého pooper. deficitu o 60%)

15 MEP (motor evoked potentials)
- metoda testuje funkční integritu descendentních motorických drah zvl. centrálních úseků Princip: neinvazivní stimulace motorického kortexu pulzním magnetickým polem (CAVE KI kardiostimulátor, relat. KI epilepsie) motorická odpověď registrována ze svalu jako u kondučních studií stimulace kořenů nad krční/bederní míchou vyvolává motorickou odpověď s kratší latencí než při stimulaci kortexu => subtrakcí latence této odpovědi z latence kortikální => centrální motorický kondukční čas

16 MEP

17 Klinické použití MEP klinicky nejednoznačné postižení kortikospinální dráhy průkaz subklinického postižení např. RS, onemocnění motorického neuronu, spondylogenní myelopatie

18 EP jsou etiologicky nespecifické

19 Použitá literatura Evokované potenciály, Bednařík J., Klinická neurologie část obecná, Triton, 2008.


Stáhnout ppt "Evokované potenciály - SEP, MEP"

Podobné prezentace


Reklamy Google