Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sedím na vozíku? Proč ? Jak ? Co je možno udělat jinak ? Lia Vašíčková Lia Vašíčková Spinální jednotka KÚCH LF MU a TC FN Brno Spinální jednotka KÚCH LF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sedím na vozíku? Proč ? Jak ? Co je možno udělat jinak ? Lia Vašíčková Lia Vašíčková Spinální jednotka KÚCH LF MU a TC FN Brno Spinální jednotka KÚCH LF."— Transkript prezentace:

1 Sedím na vozíku? Proč ? Jak ? Co je možno udělat jinak ? Lia Vašíčková Lia Vašíčková Spinální jednotka KÚCH LF MU a TC FN Brno Spinální jednotka KÚCH LF MU a TC FN Brno Klinika úrazové chirurgie Přednosta doc. dr. M. Mašek,CSc. Rehabilitační oddělení prim.MUDr.J.Roubalová Kováčová

2 Pohyb  lezení  vzpřímená chůze s držením se  vzpřímená chůze bez opory  vzpřímená chůze s oporou – podpaž. berle, FB, chodítko  pohyb na vozíku - mechanický (MIV) - elektrický (EIV) - elektrický (EIV)

3 Příčiny vozíku 1) vrozené - neurologické dg. (DMO, stavy - neurologické dg. (DMO, stavy zahrnuté pod dg. DMO, zahrnuté pod dg. DMO, vrozená poškození mozku vrozená poškození mozku a míchy, meningo- a míchy, meningo- myelokele a další myelokele a další rozštěpy páteře aj. rozštěpy páteře aj.

4 Příčiny vozíku II. - ortopedické – fokomelie, - ortopedické – fokomelie, arthrogryposa arthrogryposa - genetické poruchy - genetické poruchy

5 Příčiny vozíku III. 2) získané - traumatické - netraumatické - netraumatické a) traumatické - kraniocerebrální a) traumatické - kraniocerebrální traumata traumata - amputace - amputace - spinální trauma - spinální trauma

6 Příčiny vozíku IV. b) netraumatické b) netraumatické – neurologické : - míšní lese (ischemie, – neurologické : - míšní lese (ischemie, hernie disku, discitis, zánět, nádor hernie disku, discitis, zánět, nádor v KP) v KP) - CMP (ischemická, - CMP (ischemická, krvácení, aneurysma) krvácení, aneurysma) - progresivní stavy (RSM, - progresivní stavy (RSM, ALS, dystrofie aj.) ALS, dystrofie aj.) - infekce - infekce - ??? - ???

7 Příčiny vozíku V. - ortopedické : - nádory - ortopedické : - nádory - amputace - amputace - těžká progredující - těžká progredující skoliosa skoliosa - infekce - infekce - psychická - psychická - a další - a další

8 SCI  v ČR cca 300 nových SCI /rok  AIS A +B – cca 45% = 135 lidí  AIS C – cca 35% = 105 lidí  % tetrapostižení  průměrný věk let úrazové lese míšní  neúrazové vyšší věk

9 Výběr vozíku  klient  ergo a fysioterapeut  lékař  os. asistent, rodič  technik  protetik  sociální pracovník

10 Klient  anamnesa  prostředí  klinický stav – vyšetření  přesuny, přeprava  aktivity, cíle  komplikace, bezpečnost  estetika

11 Anamnesa  primární a sekundární diagnosa  prognosa  svalová slabost, ochrnutí  spasticita  citlivost  bolest  tolerance námahy

12 Anamnesa II.  kardiovaskulární aparát  Inkontinence  kognitivní funkce  smysly (zrak, sluch)  záchvatovité onemocnění  léky

13 Ergoterapeut  přesuny do vozíku  stabilita sedu  ergonomie jízdy  ADL  transport  prevence patologií a přetížení  design sedu

14 Fysioterapeut  ROM kloubů  prevence kontraktur  fysiologie páteře  fysiologie pánve  prevence patologií a přetížení

15 Lékař  vypisuje na ZP  zodpovídá pojišťovně za správnost  argumentace  klinický testing  odpovědnost vůči pacientovi /klientovi

16 Osobní asistent, rodič  zdůvodnění navrhovaného řešení  používání  údržba

17 Technik  design sedu – jeho testing  vozíky + sedací polštáře  rozhodnutí klienta, který  zaměření vozíku  nastavení po vyrobení a předání  kontrola, instruktáž  servis !!

18 Protetik  doplňkové pomůcky – ortezy, dlahy atd.  tetraplegik – funkční ruka  proteza – kompatibilita se sedem

19 Sociální pracovník  finanční zdroje  úhrady doplňků  bezbarierové prostředí  dokončení vzdělání  rekvalifikace  pracovní zařazení  spolupráce s ergoterapeutem,rodinou

20 Předpis dle diagnosy ? Základem výběru vhodného vozíku Základem výběru vhodného vozíku je klinická znalost pacienta, potřeba je klinická znalost pacienta, potřebaopory.  postura  kůže  funkce  mobilita

21 Moje klinická praxe  výsledek posouzení ~ úhly sedu ~ úhly sedu ~ flexibilní či fixovaná postura ~ flexibilní či fixovaná postura ~ symptomy(příznaky) versus příčiny ~ symptomy(příznaky) versus příčiny ~ určit riziko poruchy kožní integritty ~ určit riziko poruchy kožní integritty ~ rozumět funkční potřebě/limitaci ~ rozumět funkční potřebě/limitaci

22 Moje klinická praxe II.  převedení klinického nálezu do řeči technické a do parametrů výrobků  testing navrhovaného řešení  výchova klienta a instruktáž  znalost a pochopení benefitů jednotlivých výrobků  kontrola v čase

23 Cíle při řešení sezení  1) ochrana kůže ~ rozložení tlaku ~ rozložení tlaku ~ redukce střižných a třecích sil ~ redukce střižných a třecích sil ~ management mikroklimatu ~ management mikroklimatu

24 Cíle při řešení sezení II.  2) postura ~ posturální stabilita ~ posturální stabilita ~ napřímení ~ napřímení

25 Cíle při řešení sezení III.  3) funkční nezávislost ~ management svalového tonu ~ management svalového tonu ~ mobilita při ADL ~ mobilita při ADL ~ fysiologické opory ~ fysiologické opory ~ vliv vibrací – kola, sedací polštář, ~ vliv vibrací – kola, sedací polštář, pružiny pružiny

26 Stupně potřeb Posturální asymetrie, vysoké riziko vzniku dekubitů Uživatelé vozíku a mírnou nebo střední asymetrií postury, střední nebo vyšší rizikem vzniku dekubitů Uživatelé vozíku se symetrickou posturou, s nízkým nebo mírným rizikem vzniku dekubitů

27 1) Ochrana kůže

28 Rizikové faktory vnitřní  inkontinence  porucha čití  svalová atrofie  poruchy výživy  poruchy cirkulace  aktivní změna polohy ?  deprese aj.

29 Rizikové faktory vnější  tlak  tření  střižné síly  vlhko  teplo  otřesy

30 Hodnotíme Norton 5/12 Waterlow 9/12 Braden 6/12 Mobilita  Aktivita  Výživa  Mentální stav  Inkontinence / vlhkost  Obecná fysická kondice  Stav kůže  Léky  Tření/střižné síly  Hmotnost  Věk/pohlaví  Choroby 

31 Dekubity  akutně – sakrum a paty  později ischiadický  výchova pacienta  technika přesunu  sestra, lékař, terapeut  ↑ compliance pacienta  spolupráce s rodinou

32 Specifika  porucha citlivosti  změny cirkulace  změny trofiky tkání  kontinence  porucha termoregulace  ↑ teplota v oblasti pánve

33 Vnitřní dekubity  deep tissue injury – hluboké tkáňové poranění  není porušen kryt kůže  tlak, třecí a střižné síly → změna napětí tkáně → změna mikrokapilár → ischemie → nekrosa  následná reperfuse do ischem.kapilár → vážné tkáňové poranění Bart Van der Heyden, Pressure ulcer research insights, Bart Van der Heyden, Pressure ulcer research insights, Dublin, European Seating Symposium Dublin, European Seating Symposium

34 Obecně  porucha intersticiálního proudu a lymfatické drenáže → tlak → porucha metabol.rovnováhy → porucha buněk → nekrosa  nepřerušená deformace buněk - 2 hod. komprese → ischemie – příčina irreversibilního poškození svalu A.Steklenburg et al., DTI:how deep is our understanding? A.Steklenburg et al., DTI:how deep is our understanding? Arch Phys Med Rehabil 2008, 89(7), Arch Phys Med Rehabil 2008, 89(7),

35 Obecně II.  Dif.dg. ~ pohmožděnina tkáně (zhojení do 2 týdnů) ~ pohmožděnina tkáně (zhojení do 2 týdnů) ~ hematom (spojen s traumatem) ~ hematom (spojen s traumatem) ~ Fournierova gangrena (intenzivní bolest, ~ Fournierova gangrena (intenzivní bolest, může začít jako celulitida) může začít jako celulitida) ~ vaskulární kalcifikace a nekrosa ~ vaskulární kalcifikace a nekrosa tkáně (u pacientů s chron.renal.onem., tkáně (u pacientů s chron.renal.onem., ne u kostních prominencí) ne u kostních prominencí) Deep Tissue Injury, Deep Tissue Injury,

36 Přesuny  vozík, postel, auto, vana, WC  soběstačnost  osobní ego  aktivní život  třecí a střižné síly  schopnost změny typu přesunu typu přesunu

37 Nestabilní pánev  sedací polštář – stabilita pánve, podpora postury  méně stability – ↑ třecí a střižné síly  úhel sedu  orientace v prostoru  nastavení vozíku

38 Oblečení  materiál – kluznost  švy – hrboly sedacích kostí  kapsy, cvočky……  termoregulace  ponožky - cirkulace

39 Self - kontrola  kontrola oblečení  denní kontrola → palpací → palpací → opticky → opticky  mazat – zevně !!  jednostranná změna i distálně…..

40 Informovanost  co je dekubitus, jak vzniká, rizika, prevence  údržba vybavení  nutnost self-monitoringu  nebagatelizovat !!!  jednostranná změna spasticity !!!  něco je jinak !!!

41 Kasuistika  B.M. ♂ 46 let  TS skok ze 4.poschodí  fr. Th12 s dislokací ad KP  fr.proc.spin. Th11  fr.proc.trans.L1 sin.  op. stabilizace Th11-L1  přední přístup v druhé době

42 Kasuistika II.   fr.iliopubického komplexu sin.   fr.dol.raménka kosti stydké sin.   mnohočetné fr.žeber   PNO l.sin.   haemothorax bilat.   kontuze plic   UPV

43 Kasuistika III.  commin.fr.patní kosti dx.  otevřená fr. V. metatarsu sin. - K drát

44 Kasuistika IV.  SCI - AIS A, NLI Th11  ztráta čití od Th11 dist.  PMK  inkontinence stolice  SJ – defekt plosky PDK  prasklina v hor.pólu intergluteální rýhy  řešeno konzervativně

45 Co je pressure mapping system (PMS) ?  systém monitorující rozložení tlaku  možno použít pro : ~ plosky DKK ~ sed ve vozíku ~ sed ve vozíku ~ lůžko ~ lůžko ~ protézování ~ protézování ~ in vitro tlaky v kloubu ~ in vitro tlaky v kloubu  použití : ~ statické ~ dynamické ~ dynamické

46 Co monitorujeme ?  rozložení tlaku  zanoření do podložky  identifikace bodového tlaku  gradient bodového tlaku  velikost kontaktní plochy  kde je centrum působení tlaku  trajektorie centra působení tlaku

47 Proč monitorujeme ?  objektivizace konkrétní klinické situace zjištěné při vyšetření sedu ve vozíku  prevence a verifikace rizik dekubitů a kožních problémů vzniklých z bodového tlaku  omoc při hledání adekvátní postury sedu – konfigurace i nastavení vozíku

48 Proč monitorujeme ? II.  prevence posturálních patologií, vhodná korekce či opora existujících  feedback pro pacienta – zhodnocení postury, kvality opory i rizik  dokumentace – i pro preskripci a zdůvodnění pro zdrav.pojišťovnu  dynamika vývoje v čase

49 Vlastnosti PMS  standardizované podmínky používání  možnost kalibrace  počet senzorů  rovnováha všech senzorů – equilibrace  možnost zanoření – kvalita potahu  možnost transportu

50 CONFORMat TM  rozměr : 54cm šířka, 57cm hloubka  vlastní plocha senzorů : 32 políček á 1,5cm, v každém 1 senzor  počet senzorů :  tenké, plně komprimovatelné senzory - vyloučení vychýlení – artefaktů  elastičnost potahu - zanoření

51 CONFORMat TM

52 Rizika  zjednodušení či přecenění výsledků PMS  nesprávná interpretace výsledků  PMS je pouze součást komplexního vyšetření sedu ve vozíku : ~ anamnesa ~ anamnesa ~ klinické vyšetření, zhodnocení ~ klinické vyšetření, zhodnocení postury, vnitřní rovnováhy a postury, vnitřní rovnováhy a stability, aktivní korekce stability, aktivní korekce

53 Rizika II. ~ kontraktury, spasticita, deformity ~ kontraktury, spasticita, deformity ~ velikost kontaktní plochy, tvary ~ velikost kontaktní plochy, tvary ~ úhly sedu, potřeby orientace sedu ~ úhly sedu, potřeby orientace sedu v prostoru (náklon, záklon) aj. v prostoru (náklon, záklon) aj.  PMS neřeší a nediagnostikuje třecí a střižné síly ! a střižné síly !

54 2) Postura 2) Postura

55 Řešení sezení Individuálně nastavení sezení, podélně tvarované, vyměkčené Tvarované sezení- přizpůsobené, přenastavitelné Základní mělké sezení – individuálně nepřizpůsobené

56 Řešení sezení Na posturální a kožní potřeby nestačí tvarované, přizpůsobené sezení Asymetrie nemůže být korigována základním sedákem a/nebo klient rizikový na dekubity nebo na zhoršení stavu. Kdokoliv s mobilitou na vozíku, kdo potřebuje základní sedací polštář a zádovou opěrku

57 Jak vybrat vhodný vozík?  1.krok : ~ posouzení integrity kůže ~ posouzení integrity kůže ~ analýza stávající postury ~ analýza stávající postury ~ analýza funkce ~ analýza funkce ~ základem je klinická znalost klienta ~ základem je klinická znalost klienta  2.krok : ~ určení cílů ~ určení cílů

58 Jak vybrat vhodný vozík? II.  3.krok : ~ převedení předchozích závěrů do obecných ~ převedení předchozích závěrů do obecných parametrů výrobků parametrů výrobků  4.krok : ~ klinické vytestování a potvrzení správnosti ~ klinické vytestování a potvrzení správnosti výběru výběru  5. krok : ~ zaměření vozíku + doplňky (technik) ~ zaměření vozíku + doplňky (technik) ~ výpis na ZP se zdůvodněním ~ výpis na ZP se zdůvodněním

59 Jak vybrat vhodný vozík? III.  6. krok : ~ předání vozíku ~ předání vozíku ~ kontrola nastavení ~ kontrola nastavení  7. krok : ~ klinické ověření, zda vozík splnil očekávání, ~ klinické ověření, zda vozík splnil očekávání, 2-3 měsíce po převzetí 2-3 měsíce po převzetí

60 Otázky ?  Řešila jsem příčiny nebo symptomy ?  Posoudila jsem dobře kožní rizika ?  Má klient dobrou rovnováhu a stabilitu ?  Tento typ sezení maximalizuje jeho potenciál ?  Mohu udělat něco jinak, lépe ?  Je klient spokojený ?

61 Analýza postury  Jak člověk sedí ?  Jak se změní postura ?  pánev do: ~ retroflexe (překlopení dozadu) ~ anteflexe (překlopení dopředu) ~ anteflexe (překlopení dopředu) ~ obliquity (šikmá pánev) ~ obliquity (šikmá pánev) ~ rotace (rotovaná pánev) ~ rotace (rotovaná pánev)  vezměme v úvahu trup, hlavu, DKK,HKK

62 Symptom x příčina  sjíždění na sedáku vozíku ~ hloubka sedáku ~ hloubka sedáku ~ výška zádové opěrky ~ výška zádové opěrky ~ zavěšení stupačky ~ zavěšení stupačky ~ p odručky ~ p odručky ~ úhel sedák – podlaha ~ úhel sedák – podlaha ~ úhel sedák zádová opěrka ~ úhel sedák zádová opěrka

63 Symptom x příčina II. ~ nestabilní pánev ~ nestabilní pánev ~ p orucha artikulace v kyčli/ích ~ p orucha artikulace v kyčli/ích ~ n estabilita trupu ~ n estabilita trupu ~ k ontraktury ~ k ontraktury ~ spasticita ~ spasticita ~ kyfotická postura….. ~ kyfotická postura…..

64 Další …..symptomy  náklon ke straně  padání dopředu  nohy ke straně  nohy křižmo….

65 Co jsem viděla  řešení podjíždění pánve ~ popruhy – pánev, trup(vestičky) ~ popruhy – pánev, trup(vestičky) ~ sedací polštář s centrálním klínem ~ sedací polštář s centrálním klínem ~ jakýkoliv přídatný klín ~ jakýkoliv přídatný klín ~ elevace stupačky ~ elevace stupačky ~ záklon ~ záklon ~ náklon ~ náklon

66 Retroflexe pánve

67 Anatomické příčiny  nemožnost udržet trup vzpřímený proti gravitaci  porucha artikulace v kyčli / kyčlích  patologické reflexy na DKK nebo trupu  zmenšená bederní lordosa  zvětšená kyfosa  tah hamstringů  zmenšená rovnováha velkých svalových skupin  flekční spasticita

68 Technické příčiny  sedák – příliš hluboký nebo krátký  sedák-podlaha příliš vysoká vzdálenost  zavěšení stupačky – příliš vysoko nebo nízko  nevhodný úhel stupačky nebo zavěšení stupačky  klouzající potah nebo oděv  příliš vertikální opora zad  nízká nebo vysoká zádová opěrka  nízké područky  nevhodný úhel v kyčlích

69 Retroflexe pánve ?  A co ~ respirační funkce ~ respirační funkce ~ polykání, trávení ~ polykání, trávení ~ verbální projev a komunikace ~ verbální projev a komunikace ~ bolesti krku, zad, ramen ~ bolesti krku, zad, ramen ~ mobilita – propulse, přesuny ~ mobilita – propulse, přesuny ~ kůže ~ kůže

70 Anteflexe pánve

71 Anatomické příčiny  zkrácené flexory kyčle  zkrácené quadricepsy  zvýšené napětí errectores trunci  slabá stěna břišní  obesita  zvětšená bederní lordosa  snížená kontrola postavení trupu  způsob stability sedu

72 Technické příčiny  sedák s náklonem dopředu  příliš vertikální zádová opěrka  nadměrné bederní tvarování

73 Anteflexe pánve ?  A co ~ svalová námaha ~ svalová námaha ~ močový měchýř ~ močový měchýř ~ funkce ~ funkce ~ přesuny ~ přesuny ~ postavení DKK ~ postavení DKK ~ kůže ~ kůže

74 Obliquita pánve

75 Anatomické příčiny  asymetrie kostních struktur  asymetrická síla svalová  asym.svalové napětí trup a/nebo DKK  asymetrie měkkých tkání  asymetrická flexe v kyčli  skoliosa

76 Technické příčiny  příliš široký vozík  nekvalitní opěrná základna  područky – příliš vysoko či nízko  nedostatečná opora trochanterů  vzdálenost sedák-podlaha

77 Obliquita pánve  A co ~ nestabilita ~ nestabilita ~ kůže (TI, trochanter, APVZ) ~ kůže (TI, trochanter, APVZ) ~ omezení rozsahu pohybu v kyčlích ~ omezení rozsahu pohybu v kyčlích ~ asymetrické zatížení a přetížení ~ asymetrické zatížení a přetížení ~ propulse vozíku…. ~ propulse vozíku….

78 Rotace pánve

79 Může být příznakem u:  asymetrického svalového tonu trupu a/nebo DKK  asymetrická abdukce v kyčli  asymetrické addukce v kyčli  asymetrické flexe v kyčli  nestejné dolce nohou  subluxované či luxované kyčle  jednostranného pohonu dolní končetinou

80 Technické příčiny  úzký vozík  nedostatečná opora trupu  nevhodná zadní opora pánve  sedák-podlaha vysoko – propulze nohou  nevhodně nastavená stupačka u asymetrické flexe v kyčlích

81 3) Funkční nezávislost

82 O čem uvažujeme ?  Tvary  Úhly sedu  Rovnováha  Stabilita  Propulse (těžiště)  Přesuny  Transport (skládací či pevný rám)

83 Sedací polštáře

84 Sedací polštář Pohodlný sed Postura Antideku- bitní efekt

85 Antidekubitní efekt Immo- bilita Vlhko Anes- tesie TlakTřeníTeplo

86 Postura Stabili ta pánve Opora SIPS Tvaro- vání Zano- ření Opora

87 Obecně  Neexistuje nějaký nejlepší sedací polštář  Neexistuje nějaký nejlepší vozík

88 Obecně II.  Existuje vozík, který svým nastavením a parametry spolu se sedacím polštářem zajišťuje uživateli dobrou stabilitu, propulsi, nepřetěžuje kardiovaskulární systém a jeho konfigurace nevede ke vzniku posturálních patologií a komplikací.

89 Obecně III.  ne diagnosa  ne věk  ne pohlaví  individuální klinická situace klienta

90 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Sedím na vozíku? Proč ? Jak ? Co je možno udělat jinak ? Lia Vašíčková Lia Vašíčková Spinální jednotka KÚCH LF MU a TC FN Brno Spinální jednotka KÚCH LF."

Podobné prezentace


Reklamy Google