Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sedím na vozíku? Proč ? Jak ? Co je možno udělat jinak ? Lia Vašíčková Lia Vašíčková Spinální jednotka KÚCH LF MU a TC FN Brno Spinální jednotka KÚCH LF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sedím na vozíku? Proč ? Jak ? Co je možno udělat jinak ? Lia Vašíčková Lia Vašíčková Spinální jednotka KÚCH LF MU a TC FN Brno Spinální jednotka KÚCH LF."— Transkript prezentace:

1 Sedím na vozíku? Proč ? Jak ? Co je možno udělat jinak ? Lia Vašíčková Lia Vašíčková Spinální jednotka KÚCH LF MU a TC FN Brno Spinální jednotka KÚCH LF MU a TC FN Brno Klinika úrazové chirurgie Přednosta doc. dr. M. Mašek,CSc. Rehabilitační oddělení prim.MUDr.J.Roubalová Kováčová 30.6.2015

2 Pohyb  lezení  vzpřímená chůze s držením se  vzpřímená chůze bez opory  vzpřímená chůze s oporou – podpaž. berle, FB, chodítko  pohyb na vozíku - mechanický (MIV) - elektrický (EIV) - elektrický (EIV)

3 Příčiny vozíku 1) vrozené - neurologické dg. (DMO, stavy - neurologické dg. (DMO, stavy zahrnuté pod dg. DMO, zahrnuté pod dg. DMO, vrozená poškození mozku vrozená poškození mozku a míchy, meningo- a míchy, meningo- myelokele a další myelokele a další rozštěpy páteře aj. rozštěpy páteře aj.

4 Příčiny vozíku II. - ortopedické – fokomelie, - ortopedické – fokomelie, arthrogryposa arthrogryposa - genetické poruchy - genetické poruchy

5 Příčiny vozíku III. 2) získané - traumatické - netraumatické - netraumatické a) traumatické - kraniocerebrální a) traumatické - kraniocerebrální traumata traumata - amputace - amputace - spinální trauma - spinální trauma

6 Příčiny vozíku IV. b) netraumatické b) netraumatické – neurologické : - míšní lese (ischemie, – neurologické : - míšní lese (ischemie, hernie disku, discitis, zánět, nádor hernie disku, discitis, zánět, nádor v KP) v KP) - CMP (ischemická, - CMP (ischemická, krvácení, aneurysma) krvácení, aneurysma) - progresivní stavy (RSM, - progresivní stavy (RSM, ALS, dystrofie aj.) ALS, dystrofie aj.) - infekce - infekce - ??? - ???

7 Příčiny vozíku V. - ortopedické : - nádory - ortopedické : - nádory - amputace - amputace - těžká progredující - těžká progredující skoliosa skoliosa - infekce - infekce - psychická - psychická - a další - a další

8 SCI  v ČR cca 300 nových SCI /rok  AIS A +B – cca 45% = 135 lidí  AIS C – cca 35% = 105 lidí  45 - 49% tetrapostižení  průměrný věk 48-50 let úrazové lese míšní  neúrazové vyšší věk

9 Výběr vozíku  klient  ergo a fysioterapeut  lékař  os. asistent, rodič  technik  protetik  sociální pracovník

10 Klient  anamnesa  prostředí  klinický stav – vyšetření  přesuny, přeprava  aktivity, cíle  komplikace, bezpečnost  estetika

11 Anamnesa  primární a sekundární diagnosa  prognosa  svalová slabost, ochrnutí  spasticita  citlivost  bolest  tolerance námahy

12 Anamnesa II.  kardiovaskulární aparát  Inkontinence  kognitivní funkce  smysly (zrak, sluch)  záchvatovité onemocnění  léky

13 Ergoterapeut  přesuny do vozíku  stabilita sedu  ergonomie jízdy  ADL  transport  prevence patologií a přetížení  design sedu

14 Fysioterapeut  ROM kloubů  prevence kontraktur  fysiologie páteře  fysiologie pánve  prevence patologií a přetížení

15 Lékař  vypisuje na ZP  zodpovídá pojišťovně za správnost  argumentace  klinický testing  odpovědnost vůči pacientovi /klientovi

16 Osobní asistent, rodič  zdůvodnění navrhovaného řešení  používání  údržba

17 Technik  design sedu – jeho testing  vozíky + sedací polštáře  rozhodnutí klienta, který  zaměření vozíku  nastavení po vyrobení a předání  kontrola, instruktáž  servis !!

18 Protetik  doplňkové pomůcky – ortezy, dlahy atd.  tetraplegik – funkční ruka  proteza – kompatibilita se sedem

19 Sociální pracovník  finanční zdroje  úhrady doplňků  bezbarierové prostředí  dokončení vzdělání  rekvalifikace  pracovní zařazení  spolupráce s ergoterapeutem,rodinou

20 Předpis dle diagnosy ? Základem výběru vhodného vozíku Základem výběru vhodného vozíku je klinická znalost pacienta, potřeba je klinická znalost pacienta, potřebaopory.  postura  kůže  funkce  mobilita

21 Moje klinická praxe  výsledek posouzení ~ úhly sedu ~ úhly sedu ~ flexibilní či fixovaná postura ~ flexibilní či fixovaná postura ~ symptomy(příznaky) versus příčiny ~ symptomy(příznaky) versus příčiny ~ určit riziko poruchy kožní integritty ~ určit riziko poruchy kožní integritty ~ rozumět funkční potřebě/limitaci ~ rozumět funkční potřebě/limitaci

22 Moje klinická praxe II.  převedení klinického nálezu do řeči technické a do parametrů výrobků  testing navrhovaného řešení  výchova klienta a instruktáž  znalost a pochopení benefitů jednotlivých výrobků  kontrola v čase

23 Cíle při řešení sezení  1) ochrana kůže ~ rozložení tlaku ~ rozložení tlaku ~ redukce střižných a třecích sil ~ redukce střižných a třecích sil ~ management mikroklimatu ~ management mikroklimatu

24 Cíle při řešení sezení II.  2) postura ~ posturální stabilita ~ posturální stabilita ~ napřímení ~ napřímení

25 Cíle při řešení sezení III.  3) funkční nezávislost ~ management svalového tonu ~ management svalového tonu ~ mobilita při ADL ~ mobilita při ADL ~ fysiologické opory ~ fysiologické opory ~ vliv vibrací – kola, sedací polštář, ~ vliv vibrací – kola, sedací polštář, pružiny pružiny

26 Stupně potřeb Posturální asymetrie, vysoké riziko vzniku dekubitů Uživatelé vozíku a mírnou nebo střední asymetrií postury, střední nebo vyšší rizikem vzniku dekubitů Uživatelé vozíku se symetrickou posturou, s nízkým nebo mírným rizikem vzniku dekubitů

27 1) Ochrana kůže

28 Rizikové faktory vnitřní  inkontinence  porucha čití  svalová atrofie  poruchy výživy  poruchy cirkulace  aktivní změna polohy ?  deprese aj.

29 Rizikové faktory vnější  tlak  tření  střižné síly  vlhko  teplo  otřesy

30 Hodnotíme Norton 5/12 Waterlow 9/12 Braden 6/12 Mobilita  Aktivita  Výživa  Mentální stav  Inkontinence / vlhkost  Obecná fysická kondice  Stav kůže  Léky  Tření/střižné síly  Hmotnost  Věk/pohlaví  Choroby 

31 Dekubity  akutně – sakrum a paty  později ischiadický  výchova pacienta  technika přesunu  sestra, lékař, terapeut  ↑ compliance pacienta  spolupráce s rodinou

32 Specifika  porucha citlivosti  změny cirkulace  změny trofiky tkání  kontinence  porucha termoregulace  ↑ teplota v oblasti pánve

33 Vnitřní dekubity  deep tissue injury – hluboké tkáňové poranění  není porušen kryt kůže  tlak, třecí a střižné síly → změna napětí tkáně → změna mikrokapilár → ischemie → nekrosa  následná reperfuse do ischem.kapilár → vážné tkáňové poranění Bart Van der Heyden, Pressure ulcer research insights, Bart Van der Heyden, Pressure ulcer research insights, Dublin, European Seating Symposium 8.11.2013 Dublin, European Seating Symposium 8.11.2013

34 Obecně  porucha intersticiálního proudu a lymfatické drenáže → tlak → porucha metabol.rovnováhy → porucha buněk → nekrosa  nepřerušená deformace buněk - 2 hod. komprese → ischemie – příčina irreversibilního poškození svalu A.Steklenburg et al., DTI:how deep is our understanding? A.Steklenburg et al., DTI:how deep is our understanding? Arch Phys Med Rehabil 2008, 89(7), 1410-1413 Arch Phys Med Rehabil 2008, 89(7), 1410-1413

35 Obecně II.  Dif.dg. ~ pohmožděnina tkáně (zhojení do 2 týdnů) ~ pohmožděnina tkáně (zhojení do 2 týdnů) ~ hematom (spojen s traumatem) ~ hematom (spojen s traumatem) ~ Fournierova gangrena (intenzivní bolest, ~ Fournierova gangrena (intenzivní bolest, může začít jako celulitida) může začít jako celulitida) ~ vaskulární kalcifikace a nekrosa ~ vaskulární kalcifikace a nekrosa tkáně (u pacientů s chron.renal.onem., tkáně (u pacientů s chron.renal.onem., ne u kostních prominencí) ne u kostních prominencí) Deep Tissue Injury, www.npuap.org Deep Tissue Injury, www.npuap.org

36 Přesuny  vozík, postel, auto, vana, WC  soběstačnost  osobní ego  aktivní život  třecí a střižné síly  schopnost změny typu přesunu typu přesunu

37 Nestabilní pánev  sedací polštář – stabilita pánve, podpora postury  méně stability – ↑ třecí a střižné síly  úhel sedu  orientace v prostoru  nastavení vozíku

38 Oblečení  materiál – kluznost  švy – hrboly sedacích kostí  kapsy, cvočky……  termoregulace  ponožky - cirkulace

39 Self - kontrola  kontrola oblečení  denní kontrola → palpací → palpací → opticky → opticky  mazat – zevně !!  jednostranná změna i distálně…..

40 Informovanost  co je dekubitus, jak vzniká, rizika, prevence  údržba vybavení  nutnost self-monitoringu  nebagatelizovat !!!  jednostranná změna spasticity !!!  něco je jinak !!!

41 Kasuistika  B.M. ♂ 46 let  TS skok ze 4.poschodí  fr. Th12 s dislokací ad KP  fr.proc.spin. Th11  fr.proc.trans.L1 sin.  op. stabilizace Th11-L1  přední přístup v druhé době

42 Kasuistika II.   fr.iliopubického komplexu sin.   fr.dol.raménka kosti stydké sin.   mnohočetné fr.žeber   PNO l.sin.   haemothorax bilat.   kontuze plic   UPV

43 Kasuistika III.  commin.fr.patní kosti dx.  otevřená fr. V. metatarsu sin. - K drát

44 Kasuistika IV.  SCI - AIS A, NLI Th11  ztráta čití od Th11 dist.  PMK  inkontinence stolice  SJ – defekt plosky PDK  prasklina v hor.pólu intergluteální rýhy  řešeno konzervativně

45 Co je pressure mapping system (PMS) ?  systém monitorující rozložení tlaku  možno použít pro : ~ plosky DKK ~ sed ve vozíku ~ sed ve vozíku ~ lůžko ~ lůžko ~ protézování ~ protézování ~ in vitro tlaky v kloubu ~ in vitro tlaky v kloubu  použití : ~ statické ~ dynamické ~ dynamické

46 Co monitorujeme ?  rozložení tlaku  zanoření do podložky  identifikace bodového tlaku  gradient bodového tlaku  velikost kontaktní plochy  kde je centrum působení tlaku  trajektorie centra působení tlaku

47 Proč monitorujeme ?  objektivizace konkrétní klinické situace zjištěné při vyšetření sedu ve vozíku  prevence a verifikace rizik dekubitů a kožních problémů vzniklých z bodového tlaku  omoc při hledání adekvátní postury sedu – konfigurace i nastavení vozíku

48 Proč monitorujeme ? II.  prevence posturálních patologií, vhodná korekce či opora existujících  feedback pro pacienta – zhodnocení postury, kvality opory i rizik  dokumentace – i pro preskripci a zdůvodnění pro zdrav.pojišťovnu  dynamika vývoje v čase

49 Vlastnosti PMS  standardizované podmínky používání  možnost kalibrace  počet senzorů  rovnováha všech senzorů – equilibrace  možnost zanoření – kvalita potahu  možnost transportu

50 CONFORMat TM  rozměr : 54cm šířka, 57cm hloubka  vlastní plocha senzorů : 32 políček á 1,5cm, v každém 1 senzor  počet senzorů : 1.024  tenké, plně komprimovatelné senzory - vyloučení vychýlení – artefaktů  elastičnost potahu - zanoření

51 CONFORMat TM

52 Rizika  zjednodušení či přecenění výsledků PMS  nesprávná interpretace výsledků  PMS je pouze součást komplexního vyšetření sedu ve vozíku : ~ anamnesa ~ anamnesa ~ klinické vyšetření, zhodnocení ~ klinické vyšetření, zhodnocení postury, vnitřní rovnováhy a postury, vnitřní rovnováhy a stability, aktivní korekce stability, aktivní korekce

53 Rizika II. ~ kontraktury, spasticita, deformity ~ kontraktury, spasticita, deformity ~ velikost kontaktní plochy, tvary ~ velikost kontaktní plochy, tvary ~ úhly sedu, potřeby orientace sedu ~ úhly sedu, potřeby orientace sedu v prostoru (náklon, záklon) aj. v prostoru (náklon, záklon) aj.  PMS neřeší a nediagnostikuje třecí a střižné síly ! a střižné síly !

54 2) Postura 2) Postura

55 Řešení sezení Individuálně nastavení sezení, podélně tvarované, vyměkčené Tvarované sezení- přizpůsobené, přenastavitelné Základní mělké sezení – individuálně nepřizpůsobené

56 Řešení sezení Na posturální a kožní potřeby nestačí tvarované, přizpůsobené sezení Asymetrie nemůže být korigována základním sedákem a/nebo klient rizikový na dekubity nebo na zhoršení stavu. Kdokoliv s mobilitou na vozíku, kdo potřebuje základní sedací polštář a zádovou opěrku

57 Jak vybrat vhodný vozík?  1.krok : ~ posouzení integrity kůže ~ posouzení integrity kůže ~ analýza stávající postury ~ analýza stávající postury ~ analýza funkce ~ analýza funkce ~ základem je klinická znalost klienta ~ základem je klinická znalost klienta  2.krok : ~ určení cílů ~ určení cílů

58 Jak vybrat vhodný vozík? II.  3.krok : ~ převedení předchozích závěrů do obecných ~ převedení předchozích závěrů do obecných parametrů výrobků parametrů výrobků  4.krok : ~ klinické vytestování a potvrzení správnosti ~ klinické vytestování a potvrzení správnosti výběru výběru  5. krok : ~ zaměření vozíku + doplňky (technik) ~ zaměření vozíku + doplňky (technik) ~ výpis na ZP se zdůvodněním ~ výpis na ZP se zdůvodněním

59 Jak vybrat vhodný vozík? III.  6. krok : ~ předání vozíku ~ předání vozíku ~ kontrola nastavení ~ kontrola nastavení  7. krok : ~ klinické ověření, zda vozík splnil očekávání, ~ klinické ověření, zda vozík splnil očekávání, 2-3 měsíce po převzetí 2-3 měsíce po převzetí

60 Otázky ?  Řešila jsem příčiny nebo symptomy ?  Posoudila jsem dobře kožní rizika ?  Má klient dobrou rovnováhu a stabilitu ?  Tento typ sezení maximalizuje jeho potenciál ?  Mohu udělat něco jinak, lépe ?  Je klient spokojený ?

61 Analýza postury  Jak člověk sedí ?  Jak se změní postura ?  pánev do: ~ retroflexe (překlopení dozadu) ~ anteflexe (překlopení dopředu) ~ anteflexe (překlopení dopředu) ~ obliquity (šikmá pánev) ~ obliquity (šikmá pánev) ~ rotace (rotovaná pánev) ~ rotace (rotovaná pánev)  vezměme v úvahu trup, hlavu, DKK,HKK

62 Symptom x příčina  sjíždění na sedáku vozíku ~ hloubka sedáku ~ hloubka sedáku ~ výška zádové opěrky ~ výška zádové opěrky ~ zavěšení stupačky ~ zavěšení stupačky ~ p odručky ~ p odručky ~ úhel sedák – podlaha ~ úhel sedák – podlaha ~ úhel sedák zádová opěrka ~ úhel sedák zádová opěrka

63 Symptom x příčina II. ~ nestabilní pánev ~ nestabilní pánev ~ p orucha artikulace v kyčli/ích ~ p orucha artikulace v kyčli/ích ~ n estabilita trupu ~ n estabilita trupu ~ k ontraktury ~ k ontraktury ~ spasticita ~ spasticita ~ kyfotická postura….. ~ kyfotická postura…..

64 Další …..symptomy  náklon ke straně  padání dopředu  nohy ke straně  nohy křižmo….

65 Co jsem viděla  řešení podjíždění pánve ~ popruhy – pánev, trup(vestičky) ~ popruhy – pánev, trup(vestičky) ~ sedací polštář s centrálním klínem ~ sedací polštář s centrálním klínem ~ jakýkoliv přídatný klín ~ jakýkoliv přídatný klín ~ elevace stupačky ~ elevace stupačky ~ záklon ~ záklon ~ náklon ~ náklon

66 Retroflexe pánve

67 Anatomické příčiny  nemožnost udržet trup vzpřímený proti gravitaci  porucha artikulace v kyčli / kyčlích  patologické reflexy na DKK nebo trupu  zmenšená bederní lordosa  zvětšená kyfosa  tah hamstringů  zmenšená rovnováha velkých svalových skupin  flekční spasticita

68 Technické příčiny  sedák – příliš hluboký nebo krátký  sedák-podlaha příliš vysoká vzdálenost  zavěšení stupačky – příliš vysoko nebo nízko  nevhodný úhel stupačky nebo zavěšení stupačky  klouzající potah nebo oděv  příliš vertikální opora zad  nízká nebo vysoká zádová opěrka  nízké područky  nevhodný úhel v kyčlích

69 Retroflexe pánve ?  A co ~ respirační funkce ~ respirační funkce ~ polykání, trávení ~ polykání, trávení ~ verbální projev a komunikace ~ verbální projev a komunikace ~ bolesti krku, zad, ramen ~ bolesti krku, zad, ramen ~ mobilita – propulse, přesuny ~ mobilita – propulse, přesuny ~ kůže ~ kůže

70 Anteflexe pánve

71 Anatomické příčiny  zkrácené flexory kyčle  zkrácené quadricepsy  zvýšené napětí errectores trunci  slabá stěna břišní  obesita  zvětšená bederní lordosa  snížená kontrola postavení trupu  způsob stability sedu

72 Technické příčiny  sedák s náklonem dopředu  příliš vertikální zádová opěrka  nadměrné bederní tvarování

73 Anteflexe pánve ?  A co ~ svalová námaha ~ svalová námaha ~ močový měchýř ~ močový měchýř ~ funkce ~ funkce ~ přesuny ~ přesuny ~ postavení DKK ~ postavení DKK ~ kůže ~ kůže

74 Obliquita pánve

75 Anatomické příčiny  asymetrie kostních struktur  asymetrická síla svalová  asym.svalové napětí trup a/nebo DKK  asymetrie měkkých tkání  asymetrická flexe v kyčli  skoliosa

76 Technické příčiny  příliš široký vozík  nekvalitní opěrná základna  područky – příliš vysoko či nízko  nedostatečná opora trochanterů  vzdálenost sedák-podlaha

77 Obliquita pánve  A co ~ nestabilita ~ nestabilita ~ kůže (TI, trochanter, APVZ) ~ kůže (TI, trochanter, APVZ) ~ omezení rozsahu pohybu v kyčlích ~ omezení rozsahu pohybu v kyčlích ~ asymetrické zatížení a přetížení ~ asymetrické zatížení a přetížení ~ propulse vozíku…. ~ propulse vozíku….

78 Rotace pánve

79 Může být příznakem u:  asymetrického svalového tonu trupu a/nebo DKK  asymetrická abdukce v kyčli  asymetrické addukce v kyčli  asymetrické flexe v kyčli  nestejné dolce nohou  subluxované či luxované kyčle  jednostranného pohonu dolní končetinou

80 Technické příčiny  úzký vozík  nedostatečná opora trupu  nevhodná zadní opora pánve  sedák-podlaha vysoko – propulze nohou  nevhodně nastavená stupačka u asymetrické flexe v kyčlích

81 3) Funkční nezávislost

82 O čem uvažujeme ?  Tvary  Úhly sedu  Rovnováha  Stabilita  Propulse (těžiště)  Přesuny  Transport (skládací či pevný rám)

83 Sedací polštáře

84 Sedací polštář Pohodlný sed Postura Antideku- bitní efekt

85 Antidekubitní efekt Immo- bilita Vlhko Anes- tesie TlakTřeníTeplo

86 Postura Stabili ta pánve Opora SIPS Tvaro- vání Zano- ření Opora

87 Obecně  Neexistuje nějaký nejlepší sedací polštář  Neexistuje nějaký nejlepší vozík

88 Obecně II.  Existuje vozík, který svým nastavením a parametry spolu se sedacím polštářem zajišťuje uživateli dobrou stabilitu, propulsi, nepřetěžuje kardiovaskulární systém a jeho konfigurace nevede ke vzniku posturálních patologií a komplikací.

89 Obecně III.  ne diagnosa  ne věk  ne pohlaví  individuální klinická situace klienta

90 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Sedím na vozíku? Proč ? Jak ? Co je možno udělat jinak ? Lia Vašíčková Lia Vašíčková Spinální jednotka KÚCH LF MU a TC FN Brno Spinální jednotka KÚCH LF."

Podobné prezentace


Reklamy Google