Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOTLÁŘSKÁ 20. DUBNA 2006 F4110 Fyzika atomárních soustav letní semestr 2005 - 2006 IX. Jev Aharonov-Bohm a co s tím souvisí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOTLÁŘSKÁ 20. DUBNA 2006 F4110 Fyzika atomárních soustav letní semestr 2005 - 2006 IX. Jev Aharonov-Bohm a co s tím souvisí."— Transkript prezentace:

1 KOTLÁŘSKÁ 20. DUBNA 2006 F4110 Fyzika atomárních soustav letní semestr IX. Jev Aharonov-Bohm a co s tím souvisí

2 Úvodem Další kapitola o kvantové koherenci a interferenci: už poslední Elektronové biprisma a jeho interferenční kontrast Kombinace elektronové biprisma a Wienův filtr překonává laterální koherenční funkci Co je stav v kvantové mechanice; jeho vztah k "vlnové funkci" Kalibrační invariance QM; detaily kalibrační invariance 1. druhu Bohm a Aharonov: pozorovatelnost elektrodyn. potenciálů, nesilové působení na dálku, topologická kvantová čísla Podrobná teorie elektrického BA efektu pomocí klubek Pozorování magnetického AB efektu Kdo byl David Bohm

3 Interferenční kontrast v elektronovém biprizmatu

4 IX. Bohm-Aharonov 4 Kontrast v elektronovém biprismatu: dráhové rozdíly

5 IX. Bohm-Aharonov 5 vzdálenost maxim na stínítku Dráhové rozdíly pomocí fázových rozdílů Pro stejně intensivní svazky je pak ideální interferenční funkce na stínítku dána jako Pro vysoké řády interference je už tento výpočet nepřesný, proužky se zahušťují Kontrast v elektronovém biprismatu: ideální případ

6 IX. Bohm-Aharonov 6 Kontrast na stínítku biprismatu : omezená koherence Podélná koherence je omezována tím, že svazky jsou ve skutečnosti nekoherentní směsí, nejsou monochromatické To už částečně známe z předchozí přednášky VIII. Koherenční délka názorné zavedení Dvě vlny s vln. délkami se navzájem opožďují, až se opět sejdou. To nastane po dráze (koherenční délce) dané úměrou Pak počet pozorovatelných proužků je Vidíme to na obrázku pro koh. délku 8. Koherenční délka a energetická šířka svazku Platí a z toho dostáváme

7 IX. Bohm-Aharonov 7 Kontrast na stínítku biprismatu : omezená koherence II. Příčná koherence je dána nepřesnou směrovostí svazku, hlavně proto, že zdroj není bodový, ale má konečný rozsah, viz obr. Většinou je horší, než podélná koherence: Výsledný kontrast tato podmínka určuje kritické y

8 IX. Bohm-Aharonov 8 Klasický experiment s biprismatem

9 IX. Bohm-Aharonov 9 Klasický experiment s biprismatem Ohybový obrazec na středovém drátu

10 IX. Bohm-Aharonov 10 Klasický experiment s biprismatem Ohybový obrazec na středovém drátu Interferenční obrazce. Hustota proužků je nepřímo úměrná napětí W, tj. indexu lomu biprismatu

11 IX. Bohm-Aharonov 11 Klasický experiment s biprismatem Ohybový obrazec na středovém drátu Interferenční obrazce. Hustota proužků je nepřímo úměrná napětí W, tj. indexu lomu biprismatu kontrast vymizí především kvůli konečnému rozměru virtuálních zdrojů

12 IX. Bohm-Aharonov 12 “Hitachi” experiment s biprismatem průlet jednotlivých elektronů (v celé aparatuře jen jeden) náhodný dopad jako výsledek individuálního procesu interferenční obrazec jako kumulativní statistický jev přes vysokou pečlivost pokusu kontrast proužků není dokonalý popis typicky založen na klubkovém obrazu interference

13 Wienův filtr

14 IX. Bohm-Aharonov 14 Wienův filtr mění longitudinální kontrast v B E W.F. na výstupu biprismatu

15 IX. Bohm-Aharonov 15 Wienův filtr mění longitudinální kontrast v B E W.F. na výstupu biprismatu souhrou polí měníme dráhový posun klubek a tím podélný kontrast

16 IX. Bohm-Aharonov 16 Experiment I.: využití Wienova filtru zobrazen průchod rozděle- ného klubka biprismatem a interference na stínítku Wienův filtr je neaktivní zobrazen průchod rozděle- ného klubka biprismatem Wienův filtr je aktivní Elektrická a magnetická pole vyvolají fázový posuv mezi oběma svazky K interferenci nedojde

17 IX. Bohm-Aharonov 17 Experiment I.: využití Wienova filtru zobrazen průchod rozděle- ného klubka biprismatem a interference na stínítku Wienův filtr je neaktivní zobrazen průchod rozděle- ného klubka biprismatem Wienův filtr je aktivní Elektrická a magnetická pole vyvolají fázový posuv mezi oběma svazky K interferenci nedojde

18 IX. Bohm-Aharonov 18 Experiment I.: využití Wienova filtru zobrazen průchod rozděle- ného klubka biprismatem a interference na stínítku Wienův filtr je neaktivní zobrazen průchod rozděle- ného klubka biprismatem Wienův filtr je aktivní Elektrická a magnetická pole vyvolají fázový posuv mezi oběma svazky K interferenci nedojde Při vypnutém filtru nevyváženost potlačila interferenci Wienův filtr nejprve vyvolá kompensaci, snadno však až hyperkompensaci

19 IX. Bohm-Aharonov 19 Výsledek moderní kvalitnější verse téhož experimentu AUTORSKÁ LEGENDA Wienův filtr je stále kompensovaný, takže trajektorie středem filtru je bezsilová. Tomu odpovídají uvedená souhra hodnot proudu magnetickými dívkami a napětí na kondensátoru. Potenciálový rozdíl mezi místy obou svazků určuje fázový a zejména také dráhový rozdíl obou klubek

20 IX. Bohm-Aharonov 20 Experiment II.: využití Wienova filtru Tento experiment je významný sám o sobě, otevírá však i AB tématiku. Opětovně je citován jako experiment s elektrickým AB efektem. Málokdo má svazek Proceedings, aby se přesvědčil, že to není tak.

21 IX. Bohm-Aharonov 21 Experiment II.: využití Wienova filtru Obrázky nemají mimořádnou kvalitu, ale jsou zato unikátní

22 IX. Bohm-Aharonov 22 Experiment II.: využití Wienova filtru Tento experiment je významný sám o sobě, otevírá však i BA tématiku Vysoce kvalitní zdroj elektronů E = 35 keV ( = 6,56 pm, v = 1.1  10 8 m/s),  E = 0.8 eV …  E / E= 2  To odpovídá proužkům! Vidět však bylo jen desítky, a to pro laterální efekty Povšimněte si dvou biprismat s opačnou mohutností pomocného objektivu místa, kam bude vložen Wienův filtr (specimen plane) zdroj biprisma (-) rovina vzorku pomoc. čočka 2. biprisma (+) detekční rovina

23 IX. Bohm-Aharonov 23 Experiment II.: využití Wienova filtru Tento experiment je významný sám o sobě, otevírá však i BA tématiku Pro popis činnosti Wienova filtru postačí toto základní schema. Wienův filtr je zde ve své základní podobě, čistě elektrostatický. Je to prostě kovová trubička dostatečně dlouhá (2.78 mm), udržovaná na říditelném potenciálu vůči zemi Zemněné stínění filtru zamezuje pronikání pole do oblasti druhého svazku Konstrukční práce je náročná, protože ani se dvěma biprismaty vzdálenost obou svazků není více než 0.3 mm

24 IX. Bohm-Aharonov 24 Funkce Wienova filtru zrychlení a zpomalení probíhají jen na krajích trubičky, "skokem" a přece plavně; nedochází k odrazům Pole jsou tu stacionární a můžeme pracovat v nečasovém formalismu bez klubek

25 IX. Bohm-Aharonov 25 Funkce Wienova filtru zrychlení a zpomalení probíhají jen na krajích trubičky, "skokem" a přece plavně; nedochází k odrazům Pole jsou tu stacionární a můžeme pracovat v nečasovém formalismu bez klubek Pro slabá pole dostáváme Pro dané parametry svazku jeden proužek odpovídá Skutečně bylo pozorováno proužků, takže

26 IX. Bohm-Aharonov 26 Funkce Wienova filtru zrychlení a zpomalení probíhají jen na krajích trubičky, "skokem" a přece plavně; nedochází k odrazům Pole jsou tu stacionární a můžeme pracovat v nečasovém formalismu bez klubek Pro slabá pole dostáváme Pro dané parametry svazku jeden proužek odpovídá Skutečně bylo pozorováno proužků, takže

27 IX. Bohm-Aharonov 27 Funkce Wienova filtru zrychlení a zpomalení probíhají jen na krajích trubičky, "skokem" a přece plavně; nedochází k odrazům Pole jsou tu stacionární a můžeme pracovat v nečasovém formalismu bez klubek Pro slabá pole dostáváme Pro dané parametry svazku jeden proužek odpovídá Skutečně bylo pozorováno proužků, takže okno dané velikostí zdroje

28 Kalibrační invariance 1. druhu

29 IX. Bohm-Aharonov 29 Znovu o stavech v kvantové mechanice základní korespondence STAV  VLNOVÁ FUNKCE není tak zřejmá, jak by se zdálo Problém 1. Čisté a smíšené stavy Smíšenému stavu odpovídá více stavů čistých se statistickými vahami Problém 2. Čisté "nevlastní" stavy Nevlastní stavy nejsou normovatelné. Počítáme s nimi, ale co vlastně jsou? Problém 3. Nejednoznačnost I. Zhruba řečeno, stav je určen, známe-li střední hodnoty všech pozorovatel- ných. Vlnová funkce tak ale není určena jednoznačně. Skoro ano, jenže se k ní může přičíst libovolná funkce, jejíž kvadrát má integrál rovný nule. Stav, i čistý, tedy odpovídá jednomu representantovi a celému roji maličko odlišných funkcí. Toto je spíš důležité v matematice, ale existuje to.

30 IX. Bohm-Aharonov 30 Znovu o stavech v kvantové mechanice základní korespondence STAV  VLNOVÁ FUNKCE není tak zřejmá, jak by se zdálo Problém 1. Čisté a smíšené stavy Smíšenému stavu odpovídá více stavů čistých se statistickými vahami Problém 2. Čisté "nevlastní" stavy Nevlastní stavy nejsou normovatelné. Počítáme s nimi, ale co vlastně je? Problém 3. Nejednoznačnost I. Zhruba řečeno, stav je určen, známe-li střední hodnoty všech pozorovatel- ných. Vlnová funkce tak ale není určena jednoznačně. Skoro ano, jenže se k ní může přičíst libovolná funkce, jejíž kvadrát má integrál rovný nule. Stav, i čistý, tedy odpovídá jednomu representantovi a celému roji maličko odlišných funkcí. Toto je spíš důležité v matematice, ale existuje to. … první dvě otázky jsou velmi důležité. Problému 1. jsme se již dotkli minule. Tedˇvšak přikročíme přímo k otázce poslední, pro nás přímo závažné

31 IX. Bohm-Aharonov 31 Znovu o stavech v kvantové mechanice základní korespondence STAV  VLNOVÁ FUNKCE není tak zřejmá, jak by se zdálo Problém 1. Čisté a smíšené stavy Smíšenému stavu odpovídá více stavů čistých se statistickými vahami Problém 2. Čisté "nevlastní" stavy Nevlastní stavy nejsou normovatelné. Počítáme s nimi, ale co vlastně je? Problém 3. Nejednoznačnost I. Zhruba řečeno, stav je určen, známe-li střední hodnoty všech pozorovatel- ných. Vlnová funkce tak ale není určena jednoznačně. Skoro ano, jenže se k ní může přičíst libovolná funkce, jejíž kvadrát má integrál rovný nule. Stav, i čistý, tedy odpovídá jednomu representantovi a celému roji maličko odlišných funkcí. Toto je spíš důležité v matematice, ale existuje to. Problém 4. Nejednoznačnost II. Ta nás skutečně zajímá. Vlnová funkce může být komplexní. Proto může obsahovat i libovolný fázový faktor, tj. prostě libovolnou komplexní jednotku jako prefaktor. Také tento rozdíl vypadá bezvýznamně (H. Weyl stav je určen paprskem, 1D množinou všech ), pro nás však bude teď východiskem.

32 IX. Bohm-Aharonov 32 Kalibrační invariance 1. druhu Složitý název pro jednoduchou věc. Má ale své oprávnění Malé "matematické" intermezzo pro zájemce Je jasné, že stavy jsou fysikálně rovnocenné, protože pro všechny pozorovatelné A. Dá se to ale i obrátit: z rovnosti středních hodnot plyne Fázový faktor může záviset i na čase. Máme tedy ekvivalentní popisy (ve smyslu rovnosti všech pozorovatelných hodnot) Tato transformace se nazývá kalibrační transformací 1. druhu. Transformace Schrödingerovy rovnice

33 IX. Bohm-Aharonov 33 Kalibrační invariance 1. druhu Složitý název pro jednoduchou věc. Má ale své oprávnění Malé "matematické" intermezzo pro zájemce Je jasné, že stavy jsou fysikálně rovnocenné, protože pro všechny pozorovatelné A. Dá se to ale i obrátit: z rovnosti středních hodnot plyne Fázový faktor může záviset i na čase. Máme tedy ekvivalentní popisy (ve smyslu rovnosti všech pozorovatelných hodnot) Tato transformace se nazývá kalibrační transformací 1. druhu. Transformace Schrödingerovy rovnice

34 IX. Bohm-Aharonov 34 Kalibrační invariance 1. druhu Složitý název pro jednoduchou věc. Má ale své oprávnění Malé "matematické" intermezzo pro zájemce Je jasné, že stavy jsou fysikálně rovnocenné, protože pro všechny pozorovatelné A. Dá se to ale i obrátit: z rovnosti středních hodnot plyne Fázový faktor může záviset i na čase. Máme tedy ekvivalentní popisy (ve smyslu rovnosti všech pozorovatelných hodnot) Tato transformace se nazývá kalibrační transformací 1. druhu. Transformace Schrödingerovy rovnice V Hamiltoniánu se objevuje dodatečný člen závislý (jenom) na čase. Dvě interpretace: # plovoucí počátek energií # potenciální energie závislá na čase, ne však na poloze

35 IX. Bohm-Aharonov 35 Plovoucí počátek energií Dvě úlohy, z nichž u jedné je počátek energií libovolně pohyblivý; v čase t 0 obě řešení splývají (počáteční podmínka) Pak řešení spolu souvisejí vztahem Liší se tedy právě jen fázovým faktorem, což souhlasí s tím, že fyzikální obsah teorie by na počátku energií neměl záviset.

36 Jev Aharonov-Bohm

37 IX. Bohm-Aharonov 37 Jev Aharonov-Bohm verse elektrická Nezbytně interference prolétajících klubek Dva Wienovy filtry aktivujeme jen po dobu, co klubka jsou uvnitř Proto na ně nepůsobí elmg. síly a pohyb klubka (Ehrenfestovy teorémy) nejsou ovlivněny Vzniká však rozdíl fází a interference Roku 1959 Aharonov a Bohm předpověděli zvláštní interferenční jev a tím odhalili novou vlastnost kvantového světa, která vlastně byla v teorii obsažena, ale skrytě. Toto je obrázek z původní práce verse magnetická Zde je možný i stacionární popis. Mezi svazky prochází magnetický tok, který se s nimi prostorově nepřekrývá Ehrenfest taktéž platí bez omezení Přesto i zde dojde k interferenci závislé na celkovém magnetickém toku

38 IX. Bohm-Aharonov 38 Jev Aharonov-Bohm verse elektrická Nezbytně interference prolétajících klubek Dva Wienovy filtry aktivujeme jen po dobu, co klubka jsou uvnitř Proto na ně nepůsobí elmg. síly a pohyb klubka (Ehrenfestovy teorémy) nejsou ovlivněny Vzniká však rozdíl fází a interference Roku 1959 Aharonov a Bohm předpověděli zvláštní interferenční jev a tím odhalili novou vlastnost kvantového světa, která vlastně byla v teorii obsažena, ale skrytě. Toto je obrázek z původní práce verse magnetická Zde je možný i stacionární popis. Mezi svazky prochází magnetický tok, který se s nimi prostorově nepřekrývá Ehrenfest taktéž platí bez omezení Přesto i zde dojde k interferenci závislé na celkovém magnetickém toku překresleno podle Feynmana

39 IX. Bohm-Aharonov 39 Jev Aharonov-Bohm: cesta k pochopení AB efekt vyvolal šokovou reakci. Jasné bylo, že jde o specificky kvantový jev, který vymizí v limitě   0 jeho podstatou je bezsilové ovlivnění částic; v magnetickém případě navíc na dálku Jak tehda napsal Victor Weisskopf: The first reaction to this work is that it is wrong; the second is that it is obvious. Ani jedno nebyla pravda, jak ještě uvidíme. Elektrický AB efekt umíme rozebrat s pomocí aparátu z dnešní přednášky. Jde v něm o časově závislý skalární potenciál. Vůbec z teoretického hlediska je jednodušší. O to víc vzdoruje experimentálnímu ověření. Magnetický AB efekt souvisí s použitím jemnějších vlastností vektorového potenciálu. Nemáme proto zatím prostředky, jak jej důsledně pojednat a omezíme se na heuristické a kvalitativní poznámky. Tento jev byl postupem let pozorován a detailně zkoumán v mnoha případech.

40 IX. Bohm-Aharonov 40 Wienův filtr pomocí klubek U abcde LWLW Pět stadií průletu klubka W.F. pro dva režimy jeho činnosti stadium statický režimAB režim, časový a volný let, in-dráha Energie E, vln. vektor k b vstup do filtru AkceleraceEnergie E, vln. vektor k c průlet filtrem Energie E, vln. vektor k+  k "Energie" E+U, vln. vektor k d výstup z filtru ZpomaleníEnergie E, vln. vektor k e volný let, out-dráha Energie E, vln. vektor k

41 IX. Bohm-Aharonov 41 Výsledky statický režim doba průletu fázový posun dráhový posun Posunuje se těžiště klubka (pokus I.) i fáze vlnové funkce (pokus II.) AB režim doba průletu fázový posun dráhový posun Dochází pouze k fázovému posunu. Ten, alespoň do 1. řádu, vychází stejně, jako ve statickém případu. Někdy se těžko rozpozná, zda v experimentu jde skutečně o AB posuvy, nebo o něco jiného, dávajícího stejná čísla

42 IX. Bohm-Aharonov 42 Elektrický AB efekt: interferenční funkce V1V1 V2V2

43 IX. Bohm-Aharonov 43 Tři body k zapamatování bezsilové působení na dálku potenciály samy, ne jen pole (tedy jejich derivace) vedou k pozorovatelným efektům příslušné kvantování souvisí s topologií úlohy … topologická kvantová čísla Heuristické náběhy na interpretaci Sugestivní úprava fázového integrálu 4 – zobecnění Obecný integrál téhož typu bude elektrický BA magnetický BA

44 IX. Bohm-Aharonov 44 Tři body k zapamatování bezsilové působení na dálku potenciály samy, ne jen pole (tedy jejich derivace) vedou k pozorovatelným efektům příslušné kvantování souvisí s topologií úlohy … topologická kvantová čísla Heuristické náběhy na interpretaci Sugestivní úprava fázového integrálu 4 – zobecnění Obecný integrál téhož typu bude elektrický BA magnetický BA

45 IX. Bohm-Aharonov 45 Tři body k zapamatování bezsilové působení na dálku potenciály samy, ne jen pole (tedy jejich derivace) vedou k pozorovatelným efektům příslušné kvantování souvisí s topologií úlohy … topologická kvantová čísla Heuristické náběhy na interpretaci Sugestivní úprava fázového integrálu 4 – zobecnění Obecný integrál téhož typu bude elektrický BA magnetický BA

46 IX. Bohm-Aharonov 46 Tři body k zapamatování bezsilové působení na dálku potenciály samy, ne jen pole (tedy jejich derivace) vedou k pozorovatelným efektům příslušné kvantování souvisí s topologií úlohy … topologická kvantová čísla Heuristické náběhy na interpretaci Sugestivní úprava fázového integrálu 4 – zobecnění Obecný integrál téhož typu bude elektrický BA magnetický BA 1.Fázový posun nezávisí na detailech časového průběhu potenciálu. Rozhoduje jen výsledný integrál. Proto můžeme např. přičíst 2.Interferenční kontrast závisí na kosinu fázového posunu. Tak se objevuje kvantová podmínka

47 IX. Bohm-Aharonov 47 Tři body k zapamatování bezsilové působení na dálku potenciály samy, ne jen pole (tedy jejich derivace) vedou k pozorovatelným efektům příslušné kvantování souvisí s topologií úlohy … topologická kvantová čísla Heuristické náběhy na interpretaci Sugestivní úprava fázového integrálu 4 – zobecnění Obecný integrál téhož typu bude elektrický BA magnetický BA elektromagnetické potenciály ´

48 IX. Bohm-Aharonov 48 Tři body k zapamatování bezsilové působení na dálku potenciály samy, ne jen pole (tedy jejich derivace) vedou k pozorovatelným efektům příslušné kvantování souvisí s topologií úlohy … topologická kvantová čísla Heuristické náběhy na interpretaci Sugestivní úprava fázového integrálu 4 – zobecnění Obecný integrál téhož typu bude elektrický BA magnetický BA elektromagnetické potenciály ´

49 IX. Bohm-Aharonov 49 Heuristické náběhy na interpretaci Sugestivní úprava fázového integrálu 4 – zobecnění Obecný integrál téhož typu bude elektrický BA magnetický BA elektromagnetické potenciály ´

50 IX. Bohm-Aharonov 50 Heuristické náběhy na interpretaci Sugestivní úprava fázového integrálu 4 – zobecnění Obecný integrál téhož typu bude elektrický BA magnetický BA elektromagnetické potenciály ´ prostorová trajektorie časová trajektorie

51 IX. Bohm-Aharonov 51 Poznámky k roli potenciálů v QM V klasické fyzice je trajektorie částice určena Lorentzovou silou, tj. lokálními hodnotami polí v místě částice. Platí, že pozorovatelná jsou pole, nikoli však potenciály, protože ani nejsou určeny jednoznačně (tzv. kalibrační transformace). jednoduše souvislá oblast smyčku lze stahnout do bodu V kvantové fyzice totéž platí pro pohyb těžiště (klubka) ve smyslu Ehrenfestových teorémů. Ale pro fázi, koherenci a interference jsou důležité potenciály samotné. Přitom jejich cirkulace je kalibrační invariant, je tedy jednoznačná a pozorovatelná …. topologická kvantová čísla Tři body k zapamatování bezsilové působení na dálku potenciály samy, ne jen pole (tedy jejich derivace) vedou k pozorovatelným efektům příslušné kvantování souvisí s topologií úlohy jednoduše souvislá oblast smyčka obepne díru v oblasti

52 IX. Bohm-Aharonov 52 Experiment s magnetickým AB efektem Bayh 1962 uspořádání s 3 biprismaty, vložena cívečka 5mm x 20  m. Svazky elektronů 40 keV vzdáleny 60  m. koncové B B lineárně roste počáteční B laterální okno Námitky s Faradayovým indukčním efektem … nesprávná s parasitním magn. polem … hůře vyvratitelná. Později supravodivé stínění magnetického pole, Faradayovo stínění proti pronikání elektronů NAFILMOVÁNO

53 IX. Bohm-Aharonov 53 David Bohm David Joseph Bohm (December 20, October 27, 1992)

54 The end


Stáhnout ppt "KOTLÁŘSKÁ 20. DUBNA 2006 F4110 Fyzika atomárních soustav letní semestr 2005 - 2006 IX. Jev Aharonov-Bohm a co s tím souvisí."

Podobné prezentace


Reklamy Google