Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LIBERALIZACE OBCHODU SLUŽBAMI V EVROPSKÉ UNII Filip Křepelka Přednáška Právo EU II 19. 9. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LIBERALIZACE OBCHODU SLUŽBAMI V EVROPSKÉ UNII Filip Křepelka Přednáška Právo EU II 19. 9. 2011."— Transkript prezentace:

1 LIBERALIZACE OBCHODU SLUŽBAMI V EVROPSKÉ UNII Filip Křepelka Přednáška Právo EU II 19. 9. 2011

2 Klíčové slovo Různé významy slov „služba“ a „služby“ v češtině včetně právní Různé významy slov „služba“ a „služby“ v češtině včetně právní - instituce nebo jejich části - dlouhodobé plnění založené na věrnosti - hospodářské plnění spočívající v něčem jiném než v dodání zboží na základě přechodu vlastnictví Podobná mnohovýznamovost v jiných evropských jazycích Podobná mnohovýznamovost v jiných evropských jazycích

3 Služby v moderním hospodářství I. Rozlišování primárního, sekundárního a terciárního sektoru hospodářství Rozlišování primárního, sekundárního a terciárního sektoru hospodářství Vysoký podíl na hrubém domácím produktu: dvě třetiny a více, v některých oblastech a městech až 90% HDP Vysoký podíl na hrubém domácím produktu: dvě třetiny a více, v některých oblastech a městech až 90% HDP Odpovídající pokles významu primárního a sekundárního sektoru hospodářství pro zaměstnanost Odpovídající pokles významu primárního a sekundárního sektoru hospodářství pro zaměstnanost

4 Služby v moderním hospodářství II. Rozmanité služby: doprava, spoje, peněžnictví, zdravotnictví, školství, sociální péče, kultura, sport, výzkum a vývoj, média, poradenství, zpracování dat, stavebnictví apod. Rozmanité služby: doprava, spoje, peněžnictví, zdravotnictví, školství, sociální péče, kultura, sport, výzkum a vývoj, média, poradenství, zpracování dat, stavebnictví apod. Činnost státu při výkonu moci jako služba Činnost státu při výkonu moci jako služba Rozmanité podmínky: zbytnost a nezbytnost, velikost poskytovatelů, soutěžní poměry apod. Rozmanité podmínky: zbytnost a nezbytnost, velikost poskytovatelů, soutěžní poměry apod. Služby jako plnění obtížně odlišitelné od dodání zboží: goods-services continuum Služby jako plnění obtížně odlišitelné od dodání zboží: goods-services continuum

5 Mezinárodní obchod službami V případě setkání nabídky a poptávky V případě setkání nabídky a poptávky Právní překážky: může je odstranit či zmírnit liberalizace Právní překážky: může je odstranit či zmírnit liberalizace Přirozené překážky: liberalizace je vyřešit nemůže, leda zprostředkovaně a postupně: Přirozené překážky: liberalizace je vyřešit nemůže, leda zprostředkovaně a postupně: - náklady na související dopravu osob a zboží stejně jako náklady na spoje - jazyková bariéra - nahrazení usazením zahraničního poskytovatele na území státu poskytnutí

6 Soukromé právo služeb Široká paleta smluvních typů Široká paleta smluvních typů Pro srovnání u zboží klíčový typ: koupě – prodej, nájem, půjčka, popř. směna Pro srovnání u zboží klíčový typ: koupě – prodej, nájem, půjčka, popř. směna Smlouvy dopravní, smlouvy peněžní, smlouva o dílo, smlouvy „právní“ Smlouvy dopravní, smlouvy peněžní, smlouva o dílo, smlouvy „právní“ Spousta služeb na základě „inominátu“ Spousta služeb na základě „inominátu“ U některých služeb nemusíme být přesvědčeni o jejich smluvním zaštítění U některých služeb nemusíme být přesvědčeni o jejich smluvním zaštítění Neexistence smluv u výkonu státní moci. Neexistence smluv u výkonu státní moci.

7 Veřejné právo služeb Podobně roztříštěná regulace jako v případě soukromoprávního rámce Podobně roztříštěná regulace jako v případě soukromoprávního rámce Leckde obecné živnostenské právo a vedle něj zvláštní právní úpravy Leckde obecné živnostenské právo a vedle něj zvláštní právní úpravy Srovnatelné instituty: kvalifikace, licence, kontrolní procedury, sankce v případě porušení Srovnatelné instituty: kvalifikace, licence, kontrolní procedury, sankce v případě porušení Související oblasti: daně, sociální zabezpečení, ochrana životního prostředí, trestní právo Související oblasti: daně, sociální zabezpečení, ochrana životního prostředí, trestní právo

8 Uvolňování služeb ve světovém měřítku – GATS WTO Dlouhodobá postupná liberalizace globálního obchodu zbožím prostřednictvím GATT Dlouhodobá postupná liberalizace globálního obchodu zbožím prostřednictvím GATT V roce 1994 založeno WTO a snaha o další liberalizaci hospodářských činností v mezinárodním měřítku V roce 1994 založeno WTO a snaha o další liberalizaci hospodářských činností v mezinárodním měřítku Liberalizace pohybu kapitálu mimo WTO a absence liberalizace pohybu pracovních sil Liberalizace pohybu kapitálu mimo WTO a absence liberalizace pohybu pracovních sil Liberalizace obchodu službami a usazováním se za účelem podnikání prostřednictvím Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS) Liberalizace obchodu službami a usazováním se za účelem podnikání prostřednictvím Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS) Liberalizace sektorová a podle „módů“ založená na specifických závazcích členských států. Liberalizace sektorová a podle „módů“ založená na specifických závazcích členských států.

9 Svoboda služeb podle zřizovacích smluv Čl. 56-62 SFEU (dosud čl. 49-55 SES, původně čl. 59-66 SEHS) Čl. 56-62 SFEU (dosud čl. 49-55 SES, původně čl. 59-66 SEHS) Úprava v rámci hlavy zahrnující pracovníky, svobodu usazování a pohyb kapitálu. Úprava v rámci hlavy zahrnující pracovníky, svobodu usazování a pohyb kapitálu. Vymezení nároků kladených na státy Vymezení nároků kladených na státy Pokus o vymezení služeb Pokus o vymezení služeb Zvláštní režimy pro některé služby Zvláštní režimy pro některé služby Subsidiární použití pravidel svobody usazování Subsidiární použití pravidel svobody usazování Obsoletní ustanovení přetrvávají ve SFEU Obsoletní ustanovení přetrvávají ve SFEU

10 Judikatura a legislativa Dlouhodobé uvolňování prostřednictvím judikatury Soudního dvora Dlouhodobé uvolňování prostřednictvím judikatury Soudního dvora Přímý účinek zákazu diskriminace: rozsudek 33- 74 Binsbergen (1974) Přímý účinek zákazu diskriminace: rozsudek 33- 74 Binsbergen (1974) Rostoucí rozsah judikatury: dnes desítky rozsudků, vesměs ale postihují podobné omezující praktiky členských států Rostoucí rozsah judikatury: dnes desítky rozsudků, vesměs ale postihují podobné omezující praktiky členských států Legislativa pro vyčleněná odvětví služeb a pro některá další odvětví služeb by se také neměla rozhodně opomíjet. Legislativa pro vyčleněná odvětví služeb a pro některá další odvětví služeb by se také neměla rozhodně opomíjet.

11 Definice služeb Čl. 57 SFEU Čl. 57 SFEU Negativní definice: službami se rozumí plnění nepředstavující zboží, osoby a kapitál Negativní definice: službami se rozumí plnění nepředstavující zboží, osoby a kapitál Pozitivní definice: demonstrativní výčet, režim zvláštních služeb (doprava, peněžnictví) Pozitivní definice: demonstrativní výčet, režim zvláštních služeb (doprava, peněžnictví) Hraniční druhy služeb: zdravotnictví, školství Hraniční druhy služeb: zdravotnictví, školství Služby představující výkon veřejné moci mohou státy vyhradit vlastním subjektům. Služby představující výkon veřejné moci mohou státy vyhradit vlastním subjektům.

12 Odlišení služeb od plnění krytých jinými svobodami Odlišení od svobody usazení za účelem podnikání Odlišení od svobody usazení za účelem podnikání - dočasnost versus dlouhodobost - příležitostný versus soustavný ráz - Žádná jednoznačná pravidla pro odlišení, přestože jsou zde odlišné režimy Rozsudek C-55/94 Gebhard Podobně nezřetelné odlišování od svobody zboží: v některých případech Soudní dvůr na jemné rozlišování rezignuje.

13 Souvislosti služeb s jinými plněními Některé služby vyžadují či předpokládají související pohyb osob: příjemce, poskytovatele nebo jejich zástupců či zaměstnanců a jejich setkání. Některé služby vyžadují či předpokládají související pohyb osob: příjemce, poskytovatele nebo jejich zástupců či zaměstnanců a jejich setkání. Jiné služby souvisejí s pohybem zboží: zboží trvale dovážené jako součást plnění, zboží určené k opravě nebo jako nástroj Jiné služby souvisejí s pohybem zboží: zboží trvale dovážené jako součást plnění, zboží určené k opravě nebo jako nástroj Některé služby znamenají pohyb kapitálu. Některé služby znamenají pohyb kapitálu.

14 „Druhy“ služeb Obvykle se ve vazbě na související pohyb osob rozlišují: Obvykle se ve vazbě na související pohyb osob rozlišují: - distanční služby:poskytují se na dálku - aktivní služby: vyžadují dočasnou přítomnost poskytovatele či jeho lidí (zaměstnanců, zástupců) - pasivní služby: vyžadují dočasnou přítomnost příjemce či jeho lidí

15 Oprávnění a povinní Oprávnění: subjekty ve členských státech Oprávnění: subjekty ve členských státech Pouze občané nebo též dlouhodobě usazené osoby z jiných členských států? Pouze občané nebo též dlouhodobě usazené osoby z jiných členských států? Obecně povinné: členské státy v širokém pojetí včetně územní samosprávy Obecně povinné: členské státy v širokém pojetí včetně územní samosprávy Nutnost poskytovat na území některého členského státu. Svoboda se neuplatňuje při uskutečnění na území třetího státu. Nutnost poskytovat na území některého členského státu. Svoboda se neuplatňuje při uskutečnění na území třetího státu.

16 Režimy: nediskriminace, nepřekážení Právo EU zakazuje diskriminaci podle občanství a především místa dlouhodobého pobytu: rozsudek C-224/97 Ciola u příjemce služby. Právo EU zakazuje diskriminaci podle občanství a především místa dlouhodobého pobytu: rozsudek C-224/97 Ciola u příjemce služby. Judikatura Soudního dvora postupně postulovala též ve vztahu ke svobodě služeb požadavek nepřekážení v podobě uplatňování komplikujících nediskriminačních nároků – rozsudek C-58/98 Corsten Judikatura Soudního dvora postupně postulovala též ve vztahu ke svobodě služeb požadavek nepřekážení v podobě uplatňování komplikujících nediskriminačních nároků – rozsudek C-58/98 Corsten Zásada uznávání předpokladů pro poskytování služeb až směrem k zásadě původu – rozsudek C-272/94 Guiot. Zásada uznávání předpokladů pro poskytování služeb až směrem k zásadě původu – rozsudek C-272/94 Guiot.

17 Pořádková omezení Čl. 62 SFEU odkazuje na čl. 51-54 týkající se svobody usazování za účelem podnikání Čl. 62 SFEU odkazuje na čl. 51-54 týkající se svobody usazování za účelem podnikání Výhrada veřejného pořádku, bezpečnosti a zdraví. Výhrada veřejného pořádku, bezpečnosti a zdraví. Použitelnost pro usazování osob za účelem podnikání. Není důvod pro jiná ospravedlnění: ochrany morálky, duševního vlastnictví a podobně? Použitelnost pro usazování osob za účelem podnikání. Není důvod pro jiná ospravedlnění: ochrany morálky, duševního vlastnictví a podobně?

18 Zdanění V souvislosti s mezistátním obchodem službami je třeba vyjasnit uplatňování jednotlivých daní V souvislosti s mezistátním obchodem službami je třeba vyjasnit uplatňování jednotlivých daní Daň z přidané hodnoty: komplexní harmonizace a koordinace prostřednictvím směrnic, nyní kodifikace 2006/112/ES – osvobození či snížené zdanění řady služeb, vymezení kompetence členských států k uplatnění daně Daň z přidané hodnoty: komplexní harmonizace a koordinace prostřednictvím směrnic, nyní kodifikace 2006/112/ES – osvobození či snížené zdanění řady služeb, vymezení kompetence členských států k uplatnění daně Daně z příjmu fyzických a právnických osob – určení kompetence ke zdanění výnosů: v EU pouze smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Daně z příjmu fyzických a právnických osob – určení kompetence ke zdanění výnosů: v EU pouze smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

19 Práce Problematika se týká detašování pracovníků při poskytování aktivních, popř. pasivních služeb. Problematika se týká detašování pracovníků při poskytování aktivních, popř. pasivních služeb. Jaké právo se uplatňuje na detašované pracovníky? Lex loci laboris či právo dlouhodobého výkonu práce (obvykle stát usazení zaměstnavatele)? Jaké právo se uplatňuje na detašované pracovníky? Lex loci laboris či právo dlouhodobého výkonu práce (obvykle stát usazení zaměstnavatele)? Nynější řešení: směrnice 96/71/ES zakládá kompromis rozlišující dle doby detašování. Nynější řešení: směrnice 96/71/ES zakládá kompromis rozlišující dle doby detašování. Sociálně-právní zajištění v jednom státě. Sociálně-právní zajištění v jednom státě.

20 Uhrazování Svoboda plateb je upravena v souvislosti s pohybem kapitálu mezi členskými státy. Svoboda plateb je upravena v souvislosti s pohybem kapitálu mezi členskými státy. Je však předpokladem obchodu službou obecně. Je však předpokladem obchodu službou obecně. Aktivistická judikatura Soudního dvora, která interpretuje jako neslučitelné se svobodou služeb omezení nebo vyloučení vývozu veřejných peněz na úhrady vyhledaných služeb (zdravotnictví) – rozsudek C-158/96 Kohll. Aktivistická judikatura Soudního dvora, která interpretuje jako neslučitelné se svobodou služeb omezení nebo vyloučení vývozu veřejných peněz na úhrady vyhledaných služeb (zdravotnictví) – rozsudek C-158/96 Kohll.

21 Prosazování liberalizace Judikatura Soudního dvora je vesměs výsledkem pokládání předběžných otázek soudy členských států (zejména správními): nahodilé výsledky Judikatura Soudního dvora je vesměs výsledkem pokládání předběžných otázek soudy členských států (zejména správními): nahodilé výsledky Komise žaluje zpravidla jasná nedodržení závazků členských států podle SFEU (SE(H)S¨). Komise žaluje zpravidla jasná nedodržení závazků členských států podle SFEU (SE(H)S¨). Dlouho panovalo uspokojení z výsledků takovéhoto prosazování Dlouho panovalo uspokojení z výsledků takovéhoto prosazování Harmonizace, koordinace a liberalizace na základě sekundárního práva (směrnic a nařízení) vyřešila ovšem řadu odvětví. Harmonizace, koordinace a liberalizace na základě sekundárního práva (směrnic a nařízení) vyřešila ovšem řadu odvětví.

22 Pochybnosti o dosažené liberalizaci na počátku 21. století Konstatování, že obchod službami mezi členskými státy zaostává za obchodem se zboží, zvláště při uvědomění si zásadního podílu na hrubém domácím produktu členských států. Konstatování, že obchod službami mezi členskými státy zaostává za obchodem se zboží, zvláště při uvědomění si zásadního podílu na hrubém domácím produktu členských států. Pochybnosti o účincích liberalizace na základě judikatury, přesvědčení o přetrvávající existenci administrativních bariér. Pochybnosti o účincích liberalizace na základě judikatury, přesvědčení o přetrvávající existenci administrativních bariér. Úplné přehlížení přirozených překážek, zejména jazykové a nahraditelnosti. Úplné přehlížení přirozených překážek, zejména jazykové a nahraditelnosti.

23 Projekt směrnice Komise navrhla směrnice v roce 2004. Komise navrhla směrnice v roce 2004. Návrh na všeobecné řešení pro všechna odvětví služeb s výjimkou těch, které pokrývají zvláštní harmonizačně-liberalizační směrnice. Návrh na všeobecné řešení pro všechna odvětví služeb s výjimkou těch, které pokrývají zvláštní harmonizačně-liberalizační směrnice. Radikální koncept zásady země původu Radikální koncept zásady země původu Politický odpor proti návrhu směrnice vyústil ve „zředění“ řešení, pokud jde o zásadu země původu stejně jako pokud jde o okruh upravovaných služeb – mnohé byly vyloučeny. Politický odpor proti návrhu směrnice vyústil ve „zředění“ řešení, pokud jde o zásadu země původu stejně jako pokud jde o okruh upravovaných služeb – mnohé byly vyloučeny.

24 Výsledná směrnice Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/123/ES z prosince 2006 o službách na vnitřním trhu. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/123/ES z prosince 2006 o službách na vnitřním trhu. Transpozice do 29. 12. 2009. Transpozice do 29. 12. 2009. Společná část, část věnovaná svobodě usazování za účelem podnikání, část věnovaná volnému pohybu služeb, část věnovaná procedurálnímu zajištění (jednotná kontaktní místa, mezistátní administrativní komunikace) Společná část, část věnovaná svobodě usazování za účelem podnikání, část věnovaná volnému pohybu služeb, část věnovaná procedurálnímu zajištění (jednotná kontaktní místa, mezistátní administrativní komunikace) Výluka řady služeb, výluka daňových a pracovněprávních souvislostí. Výluka řady služeb, výluka daňových a pracovněprávních souvislostí.

25 Transpozice směrnice obecně Vzhledem k roztříštěnosti legislativy věnované službám nutnost revize (screening) řady zákonů. Vzhledem k roztříštěnosti legislativy věnované službám nutnost revize (screening) řady zákonů. Směrnice do značné míry vyjadřuje, co v právu členských států být nemá, nikoli co být má. Směrnice do značné míry vyjadřuje, co v právu členských států být nemá, nikoli co být má. V ČR cestu v roce 2008 naznačil věcný záměr zákona o volném pohybu služeb MPO, zahrnující novelu desítek odvětvových zákonů, ignorování dosažené liberalizace (např. živnostenský zákon) V ČR cestu v roce 2008 naznačil věcný záměr zákona o volném pohybu služeb MPO, zahrnující novelu desítek odvětvových zákonů, ignorování dosažené liberalizace (např. živnostenský zákon)

26 Implementace v ČR Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb: opakuje zásady stanovené směrnicí, vytváří jednotná kontaktní místa, postuluje základní pravidla pro správní spolupráci a výměnu údajů a zakládá tzv. tichý souhlas s poskytnutím služby. Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb: opakuje zásady stanovené směrnicí, vytváří jednotná kontaktní místa, postuluje základní pravidla pro správní spolupráci a výměnu údajů a zakládá tzv. tichý souhlas s poskytnutím služby. Zákon č. 223/2009 Sb.: mění 36 odvětvových zákonů, zavádí tichý souhlas, odstraňuje omezení povolení na dobu určitou. Zákon č. 223/2009 Sb.: mění 36 odvětvových zákonů, zavádí tichý souhlas, odstraňuje omezení povolení na dobu určitou.

27 Kritické hodnocení právního obsahu směrnice Směrnice jako „hektické úsilí vyvolané panikou“: srovnatelné problémy jako se Smlouvou o Ústavě pro Evropu. Směrnice jako „hektické úsilí vyvolané panikou“: srovnatelné problémy jako se Smlouvou o Ústavě pro Evropu. Výsledek srovnatelný s „Lisabonskou smlouvou“ Výsledek srovnatelný s „Lisabonskou smlouvou“ Odhalené pochybnosti o účinnosti judikatury Soudního dvora. Odhalené pochybnosti o účinnosti judikatury Soudního dvora. Obecné deregulační účinky směrnice. Proto pravicová podpora pro ni. Obecné deregulační účinky směrnice. Proto pravicová podpora pro ni. Přehlížení přirozených překážek: dopravní náklady, jazyková rozmanitost, alternativní dlouhodobé působení, konvergence ekonomik. Přehlížení přirozených překážek: dopravní náklady, jazyková rozmanitost, alternativní dlouhodobé působení, konvergence ekonomik.

28 Kritické hodnocení zákonů Úplně pomíjí opatření směrnice na uvolnění usazení za účelem podnikání – české právo v této záležitosti je víceméně slučitelné. Úplně pomíjí opatření směrnice na uvolnění usazení za účelem podnikání – české právo v této záležitosti je víceméně slučitelné. Směrnice požaduje změnu procedurálních pravidel. Ty se zavádějí odděleně od správního řádu (500/2004 Sb.), neboť jeho tvůrci na něj „nedovolili sahat“. Směrnice požaduje změnu procedurálních pravidel. Ty se zavádějí odděleně od správního řádu (500/2004 Sb.), neboť jeho tvůrci na něj „nedovolili sahat“. V Německu přitom směrnici transponovali právě změnou správního řádu. V Německu přitom směrnici transponovali právě změnou správního řádu.

29 Kritické hodnocení výsledku v českých podmínkách Jednotná kontaktní místa zřízená při 15 živnostenských úřadech poskytují širší poradenství ohledně podnikání nejen v ČR, ale také v jiných členských státech, ale zdaleka ne tak často, jak se očekávalo. Jednotná kontaktní místa zřízená při 15 živnostenských úřadech poskytují širší poradenství ohledně podnikání nejen v ČR, ale také v jiných členských státech, ale zdaleka ne tak často, jak se očekávalo. Přehnaná očekávání ohledně účinků založená na nesprávných východiscích Přehnaná očekávání ohledně účinků založená na nesprávných východiscích Jsou navíc stěží měřitelná. Jsou navíc stěží měřitelná. Samozřejmě mezistátní obchod službami v EU tak jako tak postupně roste. Samozřejmě mezistátní obchod službami v EU tak jako tak postupně roste.


Stáhnout ppt "LIBERALIZACE OBCHODU SLUŽBAMI V EVROPSKÉ UNII Filip Křepelka Přednáška Právo EU II 19. 9. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google