Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYŠETŘOVÁCÍ METODY HEMOKOAGULACE VYŠETŘOVÁCÍ METODY HEMOKOAGULACE MUDr. Zuzana Dukátová Ústav patologické fyziologie 1. LF UK MUDr. Zuzana Dukátová Ústav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYŠETŘOVÁCÍ METODY HEMOKOAGULACE VYŠETŘOVÁCÍ METODY HEMOKOAGULACE MUDr. Zuzana Dukátová Ústav patologické fyziologie 1. LF UK MUDr. Zuzana Dukátová Ústav."— Transkript prezentace:

1 VYŠETŘOVÁCÍ METODY HEMOKOAGULACE VYŠETŘOVÁCÍ METODY HEMOKOAGULACE MUDr. Zuzana Dukátová Ústav patologické fyziologie 1. LF UK MUDr. Zuzana Dukátová Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

2 I. Fyziologie I. Fyziologie

3 Hemostáza = Fyziologický stav - zachovávající integritu cévního systému při porušení tkáně. Cílem je minimalizovat krevní ztráty. Zahrnuje tři systémy: 1. Cévní systém - endotel 2. Krevní destičky 3. Plazmatický koagulační systém – koagulační, fibrinolytický

4 Hemostáza Hemostáza je součástí stresové reakce zánětlivé odpovědi Protektivní role Patofyziologická. role X Nespecifický ochranný mechanismus trombóza / embolie ateroskleróza

5  Hemostáza jako fyziologický proces musí probíhat: 1. Rychle 2. Lokalizovaně 3. Reverzibilně - regulovatelně Neadekvátní hemostáza: - Trombóza / embolie - DIC - Krvácení / krevní ztráty Hemostáza

6 Plazmatický koagulační systém Plazmatický koagulační systém Cévní stěna Destičky Endotel

7 Fibrinogen Fibrin Thrombin Prothrombin Xa Va VIIa TF Extrinsická cesta IXa VIIIa XIa XIIa Intrinsická cesta XIIIa Fibrin V VIII Koagulace

8 Antitrombogenní účinky –Při poškození je vystavena trombogenní bazální membrána –Zcela nepoškozené endotelium není trombogenní –PGI2 and NO inhibují vazbu destiček Endotel

9 Antikoagulační: Heparin-like molekuly...aktivují anti-thrombin III Thrombomodulin – se podílí na aktivitě proteinu C, který inaktivuje factory Va and VIIIa tPA...aktivuje fibrinolýzu plasminogenu na plasmin Antitrombogenní účinky Endotel

10 Vasokonstrikce Primární hemostáza Sekundární hemostáza Fibrinolýza

11

12

13

14

15 Koagulační faktory

16 Fyziologické inhibitory koagulace Antitrombin III –SERPIN Aktivní Protein C + protein S –inaktivují Va and VIIIa (via proteolysis) –mutace: Faktor V Leidenská m. Trombomodulin –váže se na trombinu –snižuje produkci fibrinu –zvyšuje schopnost aktivovat protein C

17 Vitamin K antagonisté (in vivo) Ca chelátory (in vitro) –EDTA –Citrat –Oxalat Heparin (in vivo & in vitro) Nefyziologické inhibitory

18 Fibrin Fibrin Split Products (FSP) Plasmin Plasminogen tPA Fibrinolýza uPA bacterial enzymes (streptokinase)

19 Fibrin Fibrin Split Products (FSP) Plasmin Plasminogen tPA Fibrinolýza - inhibitory Inhibitors of fibrinolysis PAI a 2 -antiplasmin... SERPINs

20 Fibrinolýza

21 II. Patologie II. Patologie

22 Koagulopatie ZískanéVrozené

23 Koagulopatie ZískanéVrozené Hemofilie A... f VIII Hemofilie B... f IX Hemofilie C... f XI Dys- / A- fibrinogenaemia F V defic. (parahemofilie) F XIII deficience Hemofilie A... f VIII Hemofilie B... f IX Hemofilie C... f XI Dys- / A- fibrinogenaemia F V defic. (parahemofilie) F XIII deficience

24 Koagulopatie Získané Vrozené Deplece jaterní produkce Vitamin K deficience. - obstruktivní ikterus - intestin. resorpce Antikoagulační terapie - Dicumarol - Heparin Deplece jaterní produkce Vitamin K deficience. - obstruktivní ikterus - intestin. resorpce Antikoagulační terapie - Dicumarol - Heparin

25 Vaskulopatie ZískanéVrozené Purpura Henoch-Schönlein Scorbut Steroidní purpura Purpura simplex and senilis Purpura Henoch-Schönlein Scorbut Steroidní purpura Purpura simplex and senilis Mb. Rendu-Osler-Weber = hereditary hemorrhagic teleangiectasia AD, TGFbeta1 rec. Ehlers-Danlos Sy. = defects in collagen synthesis Mb. Rendu-Osler-Weber = hereditary hemorrhagic teleangiectasia AD, TGFbeta1 rec. Ehlers-Danlos Sy. = defects in collagen synthesis

26 Genetická predispozice Hemofilie A 1 : 10 000

27 Klinické příznaky Hemofilie Velká krvácení při malém poranění Nitrokloubní krvácení

28 Thrombocytopenie Petechiae, pigmentace

29 Henoch-Schonleinova purpura

30 Hluboká žilní trombóza

31 III. Principy diagnostických metod III. Principy diagnostických metod

32 Protrombinový čas (Quickův test) Princip: Stimulace vnější (hlavní) cesty koagulace Citrátová plasma... přidá se (v nadbytku) TF + CaCl 2... sleduje se vznik fibrinového vlákna Normální PT : PT = 12 - 15 s INR = (PT P / PT N ) ISI INR = international normalization ratio ISI = international sensitivity index of used thromboplastin (commonly > 1) Prodloužení: deficit f. závislých na K: II, VII, X,  Fbg Použití: screening, monitorování perorálních antikoagulancií, úroveň jaterní proteosyntézy Normální hodnoty : INR 0,8 - 1,2

33 APTT Activated partial thromboplastin time Princip: stimulace vnitřní cesty koagulace Citrátová plazma... Přidá se aktivátor (e. g. kaolin) + CaCl 2... fibrin vlákno Norma: APTT = 27 - 35 s Prodloužení: defic. of VII, V, X, XII, VIII, XI, IX (hemofilie A,B,C),  Fbg,  FDP Zkrácení: protrombotický stav Použití: screening, monitorování perorálních antikoagulancií, úroveň jaterní proteosyntézy Therapeutické rozmezí1,2 - 2,5 x

34 APTT Activated partial thromboplastin time

35 Thrombinový čas Celá krev s přídavkem antikoagulancií (CaCl 2 )... Přidá se trombin ve standardním množství, 37°C... Sleduje se vznik fibrinového vlákna Norma: 12 - 14 s Prodloužený:  Fbg (akutní stav DIC) antithrombin fibrinolýza Použití: DIC monitorování fibrinolytické terapie

36 Fibrinogen, Fbg Normální plazmatická hladina = 2 - 4 g /l Sledováno při imunologických a funkčních chorobách Vysoká: zánět DM kouření Nízká:snížená produkce (vrozená, nebo jaterní dysfunkce) konsumpce (DIC) Dědičné poruchy: Hypofibrinogenaemia Dysfibrinogenaemia

37 Duke test – test krvácivosti kapilár Parakoagulační test – (Ethanol, Protamin) Rumpel - Leede test – test kapilární rezistence Testy?

38 Výsledky klinických vyšetření DiagnosisPltDuke APTT Quick TT Thrombocytopenia  NNN Hemophilia ANN  NN Hemophilia BNN  NN Hemophilia CNN  NN vWdN  N /  NN

39 Výsledky klinických vyšetření Diagnóza Plt Duke APTT Quick TT F V deficienceNN   N F II deficienceNN  NN F VII deficienceNNN  N Warfarin / vit. K def.NN   N Heparin i. v.NN /  N /   Heparin s. c.NNNNN

40 Quick time, INR0,8 - 1,2 APTT27-35 s Thrombinový čas12 - 14 s Fibrinogen2 - 4 g/l Antithrombin III> 70% D-dimery (FDP)neg. Quick time, INR0,8 - 1,2 APTT27-35 s Thrombinový čas12 - 14 s Fibrinogen2 - 4 g/l Antithrombin III> 70% D-dimery (FDP)neg. Hodnoty vyšetřovaných parametrů

41


Stáhnout ppt "VYŠETŘOVÁCÍ METODY HEMOKOAGULACE VYŠETŘOVÁCÍ METODY HEMOKOAGULACE MUDr. Zuzana Dukátová Ústav patologické fyziologie 1. LF UK MUDr. Zuzana Dukátová Ústav."

Podobné prezentace


Reklamy Google