Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYŠETŘOVÁCÍ METODY HEMOKOAGULACE MUDr. Zuzana Dukátová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYŠETŘOVÁCÍ METODY HEMOKOAGULACE MUDr. Zuzana Dukátová"— Transkript prezentace:

1 VYŠETŘOVÁCÍ METODY HEMOKOAGULACE MUDr. Zuzana Dukátová
Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

2 I. Fyziologie

3 Hemostáza = Fyziologický stav - zachovávající integritu cévního systému při porušení tkáně. Cílem je minimalizovat krevní ztráty. Zahrnuje tři systémy: 1. Cévní systém - endotel 2. Krevní destičky 3. Plazmatický koagulační systém – koagulační, fibrinolytický

4 Patofyziologická. role
Hemostáza Hemostáza je součástí stresové reakce zánětlivé odpovědi X Patofyziologická. role Protektivní role Nespecifický ochranný mechanismus trombóza / embolie ateroskleróza

5 Hemostáza Hemostáza jako fyziologický proces musí probíhat: 1. Rychle
2. Lokalizovaně 3. Reverzibilně - regulovatelně Neadekvátní hemostáza: - Trombóza / embolie - DIC - Krvácení / krevní ztráty

6 Hemostáza Cévní stěna Endotel Plazmatický koagulační systém Destičky

7 Koagulace Intrinsická cesta Extrinsická cesta XIIa XIa TF Prothrombin
IXa VIIa VIII VIIIa Xa Va V Thrombin Fibrinogen Fibrin XIIIa Fibrin

8 Antitrombogenní účinky
Endotel Antitrombogenní účinky Při poškození je vystavena trombogenní bazální membrána Zcela nepoškozené endotelium není trombogenní PGI2 and NO inhibují vazbu destiček

9 Antitrombogenní účinky
Endotel Antitrombogenní účinky Antikoagulační: Heparin-like molekuly ...aktivují anti-thrombin III Thrombomodulin – se podílí na aktivitě proteinu C, který inaktivuje factory Va and VIIIa tPA ...aktivuje fibrinolýzu plasminogenu na plasmin

10 Vasokonstrikce Primární hemostáza Sekundární hemostáza Fibrinolýza

11

12

13

14

15 Koagulační faktory

16 Fyziologické inhibitory koagulace
Antitrombin III SERPIN Aktivní Protein C + protein S inaktivují Va and VIIIa (via proteolysis) mutace: Faktor V Leidenská m. Trombomodulin váže se na trombinu snižuje produkci fibrinu zvyšuje schopnost aktivovat protein C

17 Nefyziologické inhibitory
Vitamin K antagonisté (in vivo) Ca chelátory (in vitro) EDTA Citrat Oxalat Heparin (in vivo & in vitro)

18 Fibrinolýza Plasminogen bacterial enzymes (streptokinase) tPA uPA
Fibrin Split Products (FSP)

19 Fibrinolýza - inhibitory Inhibitors of fibrinolysis
Plasminogen PAI tPA a2-antiplasmin ... SERPINs Plasmin Fibrin Fibrin Split Products (FSP)

20 Fibrinolýza

21 II. Patologie

22 Koagulopatie Vrozené Získané

23 Koagulopatie Vrozené Získané Hemofilie A ... f VIII
Hemofilie B ... f IX Hemofilie C ... f XI Dys- / A- fibrinogenaemia F V defic. (parahemofilie) F XIII deficience

24 Koagulopatie Získané Vrozené Deplece jaterní produkce
Vitamin K deficience. - obstruktivní ikterus - intestin. resorpce Antikoagulační terapie - Dicumarol - Heparin

25 Vaskulopatie Vrozené Získané Mb. Rendu-Osler-Weber
= hereditary hemorrhagic teleangiectasia AD, TGFbeta1 rec. Ehlers-Danlos Sy. = defects in collagen synthesis Purpura Henoch-Schönlein Scorbut Steroidní purpura Purpura simplex and senilis

26 Genetická predispozice
Hemofilie A 1 :

27 Klinické příznaky Hemofilie Velká krvácení při malém poranění
Nitrokloubní krvácení Hemofilie

28 Thrombocytopenie Petechiae, pigmentace

29 Henoch-Schonleinova purpura

30 Hluboká žilní trombóza

31 Principy diagnostických metod
III. Principy diagnostických metod

32 Protrombinový čas (Quickův test)
Princip: Stimulace vnější (hlavní) cesty koagulace Citrátová plasma ... přidá se (v nadbytku) TF + CaCl2 ... sleduje se vznik fibrinového vlákna Normální PT : PT = s INR = (PTP / PTN)ISI INR = international normalization ratio ISI = international sensitivity index of used thromboplastin (commonly > 1) Prodloužení: deficit f. závislých na K: II, VII, X, Fbg Použití: screening, monitorování perorálních antikoagulancií, úroveň jaterní proteosyntézy Normální hodnoty : INR 0,8 - 1,2

33 Activated partial thromboplastin time
APTT Activated partial thromboplastin time Princip: stimulace vnitřní cesty koagulace Citrátová plazma ... Přidá se aktivátor (e. g. kaolin) + CaCl2 ... fibrin vlákno Norma: APTT = s Prodloužení: defic. of VII, V, X, XII, VIII, XI, IX (hemofilie A,B,C), Fbg, FDP Zkrácení: protrombotický stav Použití: screening, monitorování perorálních antikoagulancií, úroveň jaterní proteosyntézy Therapeutické rozmezí 1,2 - 2,5 x

34 Activated partial thromboplastin time
APTT Activated partial thromboplastin time

35 Thrombinový čas Norma: 12 - 14 s
Celá krev s přídavkem antikoagulancií (CaCl2) ... Přidá se trombin ve standardním množství, 37°C ... Sleduje se vznik fibrinového vlákna Norma: s Prodloužený:  Fbg (akutní stav DIC) antithrombin fibrinolýza Použití: DIC monitorování fibrinolytické terapie

36 Fibrinogen, Fbg Normální plazmatická hladina = 2 - 4 g /l
Sledováno při imunologických a funkčních chorobách Vysoká: zánět DM kouření Nízká: snížená produkce (vrozená, nebo jaterní dysfunkce) konsumpce (DIC) Dědičné poruchy: Hypofibrinogenaemia Dysfibrinogenaemia

37 Testy? Duke test – test krvácivosti kapilár
Parakoagulační test – (Ethanol, Protamin) Rumpel - Leede test – test kapilární rezistence

38 Výsledky klinických vyšetření
Diagnosis Plt Duke APTT Quick TT Thrombocytopenia   N N N Hemophilia A N N  N N Hemophilia B N N  N N Hemophilia C N N  N N vWd N  N /  N N

39 Výsledky klinických vyšetření Warfarin / vit. K def. N N   N
Diagnóza Plt Duke APTT Quick TT F V deficience N N   N F II deficience N N  N N F VII deficience N N N  N Warfarin / vit. K def. N N   N Heparin i. v. N N /   N /   Heparin s. c. N N N N N

40 Hodnoty vyšetřovaných parametrů
Quick time, INR 0,8 - 1,2 APTT s Thrombinový čas s Fibrinogen g/l Antithrombin III > 70% D-dimery (FDP) neg.

41


Stáhnout ppt "VYŠETŘOVÁCÍ METODY HEMOKOAGULACE MUDr. Zuzana Dukátová"

Podobné prezentace


Reklamy Google