Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Týmová práce TYMP 1/ C4 Leadership. Adairovy kruhy. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Týmová práce TYMP 1/ C4 Leadership. Adairovy kruhy. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH."— Transkript prezentace:

1 1 Týmová práce TYMP 1/ C4 Leadership. Adairovy kruhy. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2012-2013

2 2 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Otázky úvodem… Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Co tým očekává od vedení týmu? Co vedení očekává od členů týmu?

3 3 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Co tým očekává od vedení Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Nepodřizovat úkoly týmu jiným tlakům. Osobně se zasazovat za dosažení cílů týmu. Nedrobit cíle na příliš mnoho priorit. Být férový vůči všem členům týmu. Řešit problémy, které způsobuje nepřiměřené chování některého člena. Být otevřený novým myšlenkám. Naslouchat informacím a námětům členů týmu.

4 4 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Co vedení očekává od členů týmu Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Demonstrace realistického pojetí vlastní role v týmu. Zdůvodnění vlastních rozhodnutí. Efektivní spolupráce mezi členy týmu. Podřízení vlastních ambicí cílům týmu. Snaha vyvinout maximální úsilí k dosažení cílů týmu. Otevřené sdílení informací a poskytování zpětných vazeb. Vzájemná podpora v případě potřeby. Maximální výkon každého člena týmu. Dodržování a podpora týmových rozhodnutí. Konstruktivní reakce na zpětnou vazbu. Stejné je i očekávání mezi členy týmu navzájem.

5 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Leadership Vedoucí týmu musí být schopen objasňovat cíle, posoudit týmové dovednosti a poradit si se slabými stránkami jednotlivců. Podmínkou je vyvážené zaměření na jednotlivé funkční oblasti: potřeby týkající se úkolu: dosáhnout společného cíle potřeby týkající se týmu: držet pohromadě potřeby týkající se jednotlivců: uspokojování individuálních potřeb, duševních i hmotných. Zdroje: ADAIR, J.: 100 tipů jak úspěšně řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, CP Books 2005. Počet stran 130, ISBN 80-251-0529-6. ADAIR, J.: Vytváření efektivních týmů, 1. vyd. Praha, Management Press 1994. Počet stran 198, ISBN 80-85603-70-5. Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. 5

6 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Leadership tým úkol jednotlivec Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. 6

7 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Zaměření vedoucího týmu na potřeby úkolu vymezení úkolů stanovení cílů stanovení norem plánování a stanovení postupů informování přezkoumávání, měření, kontrola motivace organizování hodnocení dávání příkladu Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. 7

8 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Vlastnosti vedoucího týmu pro prvek úkol Klíčové vlastnosti vůdce a typické výsledky, které lze při řešení úkolu dosáhnout: Iniciativa – podněcuje tým. Houževnatost – zamezuje tomu, aby se tým vzdal. Efektivnost – zajistí dobré vykonávání práce a povědomí o nákladech (energie, čas a peníze). Upřímnost – prokazuje fakta. Sebevědomí – dává jistotu v obhajování cílů a postupů. Pracovitost – úsilí přináší výsledek, je vzorem. Odvaha – jít do rizika, s vědomím odpovědnosti. Skromnost – uznání chyb a nesvalování chyb na druhé. Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. 8

9 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Zaměření vedoucího týmu na potřeby týmu komunikace organizace týmu zvládán konfliktu společné řešení problémů monitorování týmového úspěchu poskytování zpětné vazby rozvíjení týmu Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. 9

10 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Vlastnosti vedoucího týmu pro prvek tým Klíčové vlastnosti vůdce potřebné k tomu, aby vůdce mohl úspěšně sestavit a vést tým, jsou: Čestnost – soudržnost týmu a budování důvěry. Humor – odbourávání stresu, znalost správné míry. Odvaha – inspirování díky originalitě nebo elánu. Sebevědomí – důvěra druhých. Spravedlivost – čestné jednání upevňuje disciplínu týmu. Upřímnost – získává respekt. Skromnost – nesobecký, sdílí úspěch, není arogantní a nevede k rozvratu. Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. 10

11 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Zaměření vedoucího týmu na potřeby jednotlivce chápání jednotlivce naslouchání kladení otázek motivování poskytování rady přesvědčování oceňování udržování kázně provádění výcviku podpora zvládání týmových rolí Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. 11

12 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Vlastnosti vedoucího týmu pro prvek jednotlivci Úspěšné jednání s jednotlivci se liší od jednání s týmem. Klíčové vlastnosti vůdce potřebné k tomu, aby vůdce mohl podporovat a rozvíjet jednotlivce, jsou: Takt – citlivost při jednání s lidmi. Soucit – solidárnost a ochota pomoci. Zásadovost – lidé vědí, co je trvalé. Skromnost – uznává vlastnosti a schopnosti jednotlivce a dává mu důvěru. Upřímnost – získává respekt. Spravedlnost – čestné jednání dodává jednotlivcům důvěru. Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. 12

13 13 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Adairovy kruhy Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Podmínkou je vyvážené zaměření na jednotlivé funkční oblasti: potřeby týkající se úkolu: dosáhnout společného cíle potřeby týkající se týmu: držet pohromadě potřeby týkající se jednotlivců: uspokojování individuálních potřeb, duševních i hmotných. Rizika nerovnováhy : ohrožují existenci týmu a jeho schopnost dosáhnout cíle.

14 14 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Cvičení Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Vyřešte v týmech úkol. Využijte svých rolí – kdo je leader. Podmínkou je vyvážené zaměření na jednotlivé funkční oblasti: potřeby týkající se úkolu: dosáhnout společného cíle potřeby týkající se týmu: držet pohromadě potřeby týkající se jednotlivců: uspokojování individuálních potřeb, duševních i hmotných. Vyhodnoťte.

15 15 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/,http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Týmový úkol – Kdo se k čemu hodí/ a Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Postavte funkční stroj o šesti různorodých částech. Vytvořte nejpočetnější skupinu předmětů jedné barvy. Odpovězte na otázku: kdo postavil tuto budovu? Postavte nejvyšší věž. Vytvořte nejdelšího hada. Napište báseň o naší škole. Čas: 20 min na realizaci úkolu, Připravte prezentaci úkolu/tým

16 16 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Týmový úkol – Kdo se k čemu hodí/ b Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Odpovězte na otázky: Kdo byl vůdcem? Doložte vyvážené zaměření na jednotlivé funkční oblasti (úkol, tým, jednotlivec). Jak byly rozděleny úkoly? Podle čeho? Jak jste postupovali při plnění úkolu? Jaká byla atmosféra v týmu? Podejte vůdci zpětnou vazbu Příprava 4 min, prezentace 3 min/tým

17 17 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Co podporuje tvůrčí atmosféru v týmu Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Jsou to přijaté formulace: K dosažení vyššího výkonu či zlepšení výsledků činnosti je třeba něco změnit. Má-li dojít ke změně, je třeba udělat rozhodnutí. Aby bylo možné se rozhodnout, je třeba volit z několika variant. Když se volí z několika variant, bereme na sebe riziko. Do rizika se pouštíme jen v atmosféře vzájemné podpory. Vzájemná podpora je výsledkem chování vedoucího týmu. Závisí to na tom, zda vedení: Věří členům týmu a ti jednají svobodně. Dává členům týmu prostor pro vlastní iniciativu. Dává členům týmu možnost rozvíjet znalosti a dovednosti v souvislosti s plněním úkolu. Poznává a oceňuje výkony členů svého týmu. Stojí si za svým týmem a podporuje ho.

18 18 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Co likviduje tvůrčí atmosféru v týmu Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Nejednota ve vizi cíle. Nedostatek podpory a uznání zvenčí. Nedostatky v komunikaci a spolupráci mezi členy týmu navzájem. Nedostatky v komunikaci a spolupráci mezi členy týmu a vedením.

19 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Sestavování týmu Lidé s vysokou úrovní odborných dovedností nemusí mít vždy vysokou úroveň dovedností týmových. Specialisté jsou často získáváni mimo organizaci a úroveň jejich týmových dovednosti nemusí být při výběru známa. Při sestavování týmu dbejte, aby pokrýval co nejvíce typů členů (rolí). K řešení úkolů je třeba: vymyslet řešení odborně propracovat zhodnotit, zabezpečit zdroji koordinovat hnát kupředu realizovat dotáhnout a to vše v přijatelné atmosféře. Cvičení: Přiřaďte role. Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. 19

20 20 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Přínosy a význam týmové práce Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Lidé přispívají různými, vzájemně se doplňujícími způsoby. Jejich výsledek přesahuje součet výkonů jednotlivců. Lidé si věří, kritické situace jsou zvládány. Lidé jsou připraveni reagovat na nápady ostatních a rozvíjet je. Zpětná vazba vede k neustále se zlepšujícímu výkonu. Lidé mají společné cíle, které dosahují, práce je baví, podávají vyšší výkon. Týmová práce má význam pro člena týmu pro vedoucího týmu pro organizaci. Zdroj: BĚLOHLÁVEK, F.: Jak řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, Computer Press 2000. Počet stran 92, ISBN 80-7226-308-0.

21 21 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Význam týmové práce pro člena týmu Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Tým obohacuje jednotlivce o znalosti a dovednosti, které získává od jiných členů. Jednotlivec dostává prostor pro seberealizaci a maximální využití svých schopností. Atmosféra důvěry vytváří pocit pohody a uvolnění. Tým dává podporu v kritických situacích.

22 22 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Význam týmové práce pro vedoucího týmu Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Tým zbavuje vedoucího problémů s řešením nepříjemných konfliktů, způsobených rozpory v individuálních zájmech. Tým umožňuje delegovat i složité úkoly na podřízené. Tým dává vedoucímu jistotu, že i náročné úkoly budou zvládnuty.

23 23 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Shrnutí Týmová práce TYMP 1/ C4 – Leadership. Adairovy kruhy. Každý tým prochází určitým vývojem. Lidé jsou motivováni, když je vyžíván jejich potenciál a zastávají správné role. Každý úspěšný tým sleduje jasně formulovaný a sdílený cíl. V týmu probíhá zdravá komunikace. Týmová práce přináší vyšší efektivitu.


Stáhnout ppt "1 Týmová práce TYMP 1/ C4 Leadership. Adairovy kruhy. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google