Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO POJIŠTĚNÍ 6 POJISTNĚ TECHNICKÉ REZERVY. POJEM PTR Pojistně technické rezervy je terminus technicus pro peníze, o kterých pojistitel (pojišťovna)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO POJIŠTĚNÍ 6 POJISTNĚ TECHNICKÉ REZERVY. POJEM PTR Pojistně technické rezervy je terminus technicus pro peníze, o kterých pojistitel (pojišťovna)"— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO POJIŠTĚNÍ 6 POJISTNĚ TECHNICKÉ REZERVY

2 POJEM PTR Pojistně technické rezervy je terminus technicus pro peníze, o kterých pojistitel (pojišťovna) oprávněně předpokládá, že je bude nucen někdy v budoucnu vyplatit svým klientům (pojistníkům). Protože tento fakt je velmi dobře kvantifikovatelný (v čase i co do výše pojistné náhrady a dalších plateb), je možné i PTR poměrně dobře kvantitativně vymezit.

3 Dlouhý časový charakter pojištění Vznik smlouvy Pojistná událost Časová osa Datum oznámení pojistné události pojišťovně Lhůta na likvidaci PU Výplata pojistné náhrady (u odškodnění může trvat i léta po termínu skončení pojištění)

4 Tvorba PTR PTR se tvoří z přijatého pojistného PTR se čerpají (užívají) pojistitelem tehdy, jestliže v určitém období není schopen vyplácet pojistné náhrady z běžně přijímaného pojistného a je nucen sáhnout do finančních rezerv vytvořených v minulosti Pojišťovna není „letadlo“, protože PTR jsou můstkem překlenujícím časový posun a jsou regulátorem do značné míry stanoveny a kontrolovány

5 Rozdíl mezi PTR u rizikových a rezervotvorných pojištění 1.U rezervotvorných pojištění se PTR vytvářejí z celého přijatého pojistného (po odpočtu správních nákladů), kdy pojistitel postupně ví, kolik peněz musí mít pro výplatu konečné částky v cílovém roce; 2.U rizikových pojištění přechází do PTR jen přiměřená část a zbytek je průběžně vyplácen podle toho, jak nabíhají PU k likvidaci

6 Druhy PTR – věcné hledisko A) Technické (matematické) rezervy – kumulují se v čase tak, aby na konci sjednané pojistné doby (u rezervotvorných pojistění) byla k dispozici potřebná částka sjednané pojistné náhrady; B) Výkyvové rezervy – na krytí odchylek od dlouhodobých průměrů; C) Rezervy na časové rozlišení – přijaté pojistné v čase t se přiřazuje do období t+1, kdy se bude plnit (analogie bodu A)

7 Struktura PTR REZERVY ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Na nezasloužené pojistné Na pojistné náhrady Na pojistné prémie a slevy Pojistného Jiné Vyrovnávací REZERVY NEŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Na nezasloužené pojistné Na pojistné náhrady Na pojistné prémie a slevy Pojistného Jiné Je-li nositelem investičního rizika pojistník

8 Rezerva na nezasloužené pojistné Přijaté pojistné Zasloužené, tj. pojistné vztahující se k období (a sumě rizik), ve kterém bylo přijato (a v podobě náhrad bude asi vyplaceno); Nezasloužené, tj. pojistné, které bude nejspíše vyplacené v následujícím období

9 Definice nezaslouženého pojistného Platí pro neživotní pojistné délka období po 31.12. Výše rezervy NP = ------------------ x pojistné délka pojistného období

10 Definice nezaslouženého pojistného Platí pro životní pojistné délka období po 31.12. Výše rezervy NP = ------------------ x (tarif pojistného – počáteční jednorázové náklady) délka pojistného období

11 Rezerva na pojistné náhrady Jde o část pojistného, které se sice vztahuje k běžnému období, ale z různých důvodů ji nelze vyplatit Má dvě složky s ohledem na čas: Rezervu na známé škody, které se už staly a byly nahlášené, ale ještě nebyly zlikvidované (jsou došetřovány, vede se o ně spor atd.) Rezerva na škody, které se už staly, ale ještě nebyly ohlášeny

12 Rezerva na pojistné náhrady u životních pojištění Stanoví se na sumu konkrétních závazků, které má pojistitel vůči jednotlivým klientům v příštích letech Její velikost ovlivňují: Úmrtnostní tabulky (riziko smrti roste spolu s věkem klienta) Výše pojistné částky Výše TÚM Počet smluv Výše dosud neumořených počátečních nákladů

13 Rezerva na pojistné náhrady u neživotních pojištění Je to hodnota budoucích závazků pojišťovny včetně přiznaných podílů na zisku. Vytváří se u smluv, kde hraje roli věk pojistníka v okamžiku uzavření smlouvy.

14 Rezervy na pojistné prémie a slevy Pojistitel předpokládá, že část klientů očekává bonusy, jejichž rozsah převýší rozsah malusů

15 Vyrovnávací rezerva U neživotního pojištění se vytváří ke krytí výkyvů ve škodním průběhu, zejména u živelných pojištění. Jde o případ, kdy je poměr mezi pojistným plněním a zaslouženým pojistným větší než jedna.

16 Rezerva, je-li nositelem investičního rizika pojistník U životních pojištění, kde investiční riziko spočívá ve volbě způsobu investování pojistného pojistníkem.

17 Rozložení PTR v ČR Rezerva na nezasloužené pojistnéCca 9 % Rezerva na pojistné náhradyCca 15 % Rezerva pojistného u živ pojištěníCca 67 % Rezerva na prémie a slevyCca 1 % Rezerva životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník Cca 2 % Rezerva vyrovnávací a jinéCca 6 % C E L K E M100 %

18 Zásady investování PTR 1.Bezpečnosti, tj. spolehlivé umístění peněz 2.Rentability, tj. zajišťující přiměřený výnos 3.Likvidity, tj. schopnosti operativně hradit nabíhající splatné závazky 4.Diverzifikace rizika horizontální i vertikální, tj. vkládat investice u více subjektů do různých instrumentů


Stáhnout ppt "ÚVOD DO POJIŠTĚNÍ 6 POJISTNĚ TECHNICKÉ REZERVY. POJEM PTR Pojistně technické rezervy je terminus technicus pro peníze, o kterých pojistitel (pojišťovna)"

Podobné prezentace


Reklamy Google