Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické teorie a jejich vliv na hospodářskou politiku. Hospodářská politika - VŠFS Jiří Mihola, 2010

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické teorie a jejich vliv na hospodářskou politiku. Hospodářská politika - VŠFS Jiří Mihola, 2010"— Transkript prezentace:

1 Ekonomické teorie a jejich vliv na hospodářskou politiku. Hospodářská politika - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2010 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Téma 1

2

3 Obsah 1 Ekonomické teorie a jejich vliv na hospodářskou politiku. 2 Hospodářská politika jako teoretická a praktická disciplína. 3 Cíle, nositelé a nástroje hospodářské politiky, používané pojmy a jejich obsah. 4 Koordinace ekonomiky a hospodářské koncepce. 5 Hospodářsko-politické rozhodování. 6 Politika hospodářské soutěže, stabilizační politika, vnější hospodářská politika. 7 Strukturální politika, sociální politika, integrační procesy a hospodářská politika. 1 Ekonomické teorie a jejich vliv na hospodářskou politiku. 2 Hospodářská politika jako teoretická a praktická disciplína. 3 Cíle, nositelé a nástroje hospodářské politiky, používané pojmy a jejich obsah. 4 Koordinace ekonomiky a hospodářské koncepce. 5 Hospodářsko-politické rozhodování. 6 Politika hospodářské soutěže, stabilizační politika, vnější hospodářská politika. 7 Strukturální politika, sociální politika, integrační procesy a hospodářská politika.

4 Cíl kurzu A Cílem kurzu je pochopit vazbu cílů hospodářské politiky na vládní politiku a rizika státních zásahů do tržních systémů, vyplývajících z rozhodovacích procesů státní administrativy a zpoždění při zavedení jednotlivých opatření do praxe

5 Cíl kurzu B Cílem kurzu je vysvětlit složení hospodářské politiky z řady konkrétních politik a jejich agregaci za účelem zajištění ekonomického růstu a prosperity státu.

6 Praktické zaměření předmětu Diskuse vybraných problémů z literatury, sledování otevřených zdrojů či prožitku dopadu uplatnění makroekonomických nástrojů hospodářské politiky do konkrétních mikroekonomických situací firemních či rodinných rozpočtů.

7 Vazba na jiné předměty Hospodářská politika ilustruje využití mikroekonomických a makroekonomických poznatků v praxi řízení státu, resortů i podniků.

8 Hospodářská politika souhrn všech prostředků státu včetně institucí na ovlivňování ekon. dění. Zaměřuje se jednak na vytvoření a zajištění určité struktury hosp. a ekonomického řádu (např. politika na podporu konkurence v tržní ekonomice), avšak zasahuje však i do průběhu ekonomického procesu.

9 Základní typy nástrojů hospodářské politiky Základní typy nástrojů hospodářské politiky Vytváření podnikatelského prostředí legislativní legislativní institucionální institucionální státní sektor státní sektor monetární, rozpočtová a fiskální pol. monetární, rozpočtová a fiskální pol. Direktivní zásahy, podnikání vlády Direktivní zásahy, podnikání vlády

10 Nepřímé cíle hospodářské politiky stabilita cenové hladiny, stabilita cenové hladiny, plná zaměstnanost, plná zaměstnanost, rovnováha platební bilance, rovnováha platební bilance, ekonomický růst ekonomický růst příležitostně také spravedlivé rozdělování příjmů. příležitostně také spravedlivé rozdělování příjmů. stabilita cenové hladiny, stabilita cenové hladiny, plná zaměstnanost, plná zaměstnanost, rovnováha platební bilance, rovnováha platební bilance, ekonomický růst ekonomický růst příležitostně také spravedlivé rozdělování příjmů. příležitostně také spravedlivé rozdělování příjmů.

11 Nepřímé cíle hospodářské politiky Intervenční (tržně konformní) opatření vytvářejí pro celou ekonomiku podmínky, kterým se tržní mechanismus může přizpůsobit, dirigistická opatření ho však částečně ochromují.

12 Členění hospodářských politik politika zemědělská, politika zemědělská, průmyslová, průmyslová, dopravní, dopravní, energetická, energetická, zahraničního obchodu, zahraničního obchodu, strukturní, strukturní, politika zemědělská, politika zemědělská, průmyslová, průmyslová, dopravní, dopravní, energetická, energetická, zahraničního obchodu, zahraničního obchodu, strukturní, strukturní, konjunkturní, konjunkturní, rozdělovací, rozdělovací, sociální, sociální, investiční, investiční, politika na podporu ekonomického řádu, politika na podporu ekonomického řádu, průběhu ekonomického růstu. průběhu ekonomického růstu. konjunkturní, konjunkturní, rozdělovací, rozdělovací, sociální, sociální, investiční, investiční, politika na podporu ekonomického řádu, politika na podporu ekonomického řádu, průběhu ekonomického růstu. průběhu ekonomického růstu.

13 Využívání modelů v hospodářské politice Využívání modelů v hospodářské politice vstupy vstupy nástroje řízení

14 Hospodářskou politiku lze vnímat jako: Přístup státu k ekonomice své země (vždy se jedná o záměrnou, praktickou činnost státu)Přístup státu k ekonomice své země (vždy se jedná o záměrnou, praktickou činnost státu) vládastátní rozpočet - vláda navrhuje státní rozpočet, který schvaluje parlament vláda daně a mění sazby - vláda navrhuje daně a mění sazby stávajících daní centrální banka základní úrokové sazby ovlivňuje kurz měny - centrální banka s ohledem na inflaci a vývoj kurzu měny upravuje základní úrokové sazby a ovlivňuje kurz měny porušení - antimonopolní úřad zasahuje v případě porušení hospodářské soutěže. Teoretická disciplínaTeoretická disciplína Přístup státu k ekonomice své země (vždy se jedná o záměrnou, praktickou činnost státu)Přístup státu k ekonomice své země (vždy se jedná o záměrnou, praktickou činnost státu) vládastátní rozpočet - vláda navrhuje státní rozpočet, který schvaluje parlament vláda daně a mění sazby - vláda navrhuje daně a mění sazby stávajících daní centrální banka základní úrokové sazby ovlivňuje kurz měny - centrální banka s ohledem na inflaci a vývoj kurzu měny upravuje základní úrokové sazby a ovlivňuje kurz měny porušení - antimonopolní úřad zasahuje v případě porušení hospodářské soutěže. Teoretická disciplínaTeoretická disciplína

15 Hospodářská politika jako teoretická disciplína Analýza jevůAnalýza jevů Návrhy opatřeníNávrhy opatření Řešení pomocí konkrétních jevůŘešení pomocí konkrétních jevů O tom jakých nástrojů bude použito rozhoduje především to, z jakého teoretického zázemí daná vláda čerpá. O tom jakých nástrojů bude použito rozhoduje především to, z jakého teoretického zázemí daná vláda (stát) čerpá. Analýza jevůAnalýza jevů Návrhy opatřeníNávrhy opatření Řešení pomocí konkrétních jevůŘešení pomocí konkrétních jevů O tom jakých nástrojů bude použito rozhoduje především to, z jakého teoretického zázemí daná vláda čerpá. O tom jakých nástrojů bude použito rozhoduje především to, z jakého teoretického zázemí daná vláda (stát) čerpá.

16 Hospodářská politika – příklad Došlo k deficitu veřejných financí. K jeho anulování lze použít a)zvýšení daní b)snížení veřejných výdajů c)kombinace a) a b) Došlo k deficitu veřejných financí. K jeho anulování lze použít a)zvýšení daní b)snížení veřejných výdajů c)kombinace a) a b)

17 Hospodářská politika váže na politikupolitiku politologiipolitologii právoprávo veřejnou zprávuveřejnou zprávu politikupolitiku politologiipolitologii právoprávo veřejnou zprávuveřejnou zprávu

18 Cíle hospodářské politiky určuje ústava a vláda státu jako zmocněnec občanů. určuje ústava a vláda státu jako zmocněnec občanů. Ekonomie zajišťuje ekonomickou efektivnost trajektorie dosažení těchto cílůEkonomie zajišťuje ekonomickou efektivnost trajektorie dosažení těchto cílů Ekologie zajišťuje dosažení těchto cílů při co nejmenších škodách na našem životním prostředí především na přírodě.Ekologie zajišťuje dosažení těchto cílů při co nejmenších škodách na našem životním prostředí především na přírodě. určuje ústava a vláda státu jako zmocněnec občanů. určuje ústava a vláda státu jako zmocněnec občanů. Ekonomie zajišťuje ekonomickou efektivnost trajektorie dosažení těchto cílůEkonomie zajišťuje ekonomickou efektivnost trajektorie dosažení těchto cílů Ekologie zajišťuje dosažení těchto cílů při co nejmenších škodách na našem životním prostředí především na přírodě.Ekologie zajišťuje dosažení těchto cílů při co nejmenších škodách na našem životním prostředí především na přírodě.

19 Neoklasická ekonomie je směr výzkumu a výuky dominující v současnosti v nauce o národním hospodářství. je směr výzkumu a výuky dominující v současnosti v nauce o národním hospodářství. Odlišení od klasické ekonomie spočívá v zavedení marginální analýzy. Stejně jako klasická ekonomie spočívá i neoklasická ekonomie na liberalistickém základním konceptu. Stejně jako klasická ekonomie spočívá i neoklasická ekonomie na liberalistickém základním konceptu.

20

21 Hospodářská politika - hlediska ekonomieekonomie zkoumá možnosti realizace zájmů jednotlivých ekonomických subjektů politologiepolitologie vytváří komplexní a ucelený hospodářsko-politický systém ekonomieekonomie zkoumá možnosti realizace zájmů jednotlivých ekonomických subjektů politologiepolitologie vytváří komplexní a ucelený hospodářsko-politický systém

22 Hospodářská politika - historie Formovala se ve 30. letech min. století Anglo-americký proudAnglo-americký proud HP jako krátkodobá konjunkturální politika HP jako krátkodobá konjunkturální politika (J. M. Keynes) Kontinentální proudKontinentální proud HP jako konstitutivní systematická činnost státu HP jako konstitutivní systematická činnost státu (W. Eucken; L.Erhard) Formovala se ve 30. letech min. století Anglo-americký proudAnglo-americký proud HP jako krátkodobá konjunkturální politika HP jako krátkodobá konjunkturální politika (J. M. Keynes) Kontinentální proudKontinentální proud HP jako konstitutivní systematická činnost státu HP jako konstitutivní systematická činnost státu (W. Eucken; L.Erhard)

23 Hospodářská politika - kontinentální Walter Eucken (1891 – 1950) Prof. ekonomie v Tübingenu a Frieburgu, ortoliberalizmus (volný trh se státním dozorem nad monopoly) Učení o ideálních typech: Svobodné tržní hospodářstvíSvobodné tržní hospodářství Centrálně řízené hospodářstvíCentrálně řízené hospodářství Walter Eucken (1891 – 1950) Prof. ekonomie v Tübingenu a Frieburgu, ortoliberalizmus (volný trh se státním dozorem nad monopoly) Učení o ideálních typech: Svobodné tržní hospodářstvíSvobodné tržní hospodářství Centrálně řízené hospodářstvíCentrálně řízené hospodářství

24 Sociálně tržní ekonomika A. Müllera-Armacka: STE je ekon. řád, který prohlašuje právo na soukromé vlastnictví, osobní zodpovědnost a ochotu postoupit riziko za základní předpoklady svobodného tržního hospodářství, spojeného se systémem soc. ochrany především institucionálním zajištěním konkurence (zabránění zneužití moci kartely a monopoly), zajištěním plné zaměstnanosti a stabilní hodnoty peněz, soc. přerozdělením příjmů. V rámci státem stanoveném má však trh zásadně rozhodovat o nabídce, poptávce a hospodářském vývoji.

25 Hospodářská politika - kontinentální Ludwig Erhard (1897 – 1977) Německý národohospodář, spolkový ministr hospodářství, vícekancléř a kancléř Německa Tvůrce „německého hospodářského zázraku“ Napsal: Blahobyt pro všechny Německá hospodářská politika Německá hospodářská politika Ludwig Erhard (1897 – 1977) Německý národohospodář, spolkový ministr hospodářství, vícekancléř a kancléř Německa Tvůrce „německého hospodářského zázraku“ Napsal: Blahobyt pro všechny Německá hospodářská politika Německá hospodářská politika

26 Hospodářská politika Je na pomezí Ekonomické teorieEkonomické teorie Hospodářské praxeHospodářské praxe Je na pomezí Ekonomické teorieEkonomické teorie Hospodářské praxeHospodářské praxe

27 Determinanty hospodářské politiky Politicko ekonomický vývoj Vývoj ekonomických teorii Praktická hospodářská politika

28 Institucionální prostředí HP vzniklo na základě: tradictradic náboženského vnímánínáboženského vnímání sociálního cítěnísociálního cítění převažujících zvyklostípřevažujících zvyklostí kulturykultury historického vývojehistorického vývoje zkušenostízkušeností konvencíkonvencí vzniklo na základě: tradictradic náboženského vnímánínáboženského vnímání sociálního cítěnísociálního cítění převažujících zvyklostípřevažujících zvyklostí kulturykultury historického vývojehistorického vývoje zkušenostízkušeností konvencíkonvencí

29 Institucionální prostředí HP Soustavu institucionálních podmínek tvoří: hospodářský systém (uspořádání ekonomiky)hospodářský systém (uspořádání ekonomiky) politický systémpolitický systém byrokraciebyrokracie velké sociální skupinyvelké sociální skupiny nadnárodní a mezinárodní organizacenadnárodní a mezinárodní organizace Soustavu institucionálních podmínek tvoří: hospodářský systém (uspořádání ekonomiky)hospodářský systém (uspořádání ekonomiky) politický systémpolitický systém byrokraciebyrokracie velké sociální skupinyvelké sociální skupiny nadnárodní a mezinárodní organizacenadnárodní a mezinárodní organizace

30 Hospodářský systém Typy koordinačních systémů: dědičné přinucenídědičné přinucení tržně cenovýtržně cenový organizačně příkazovýorganizačně příkazový Typy koordinačních systémů: dědičné přinucenídědičné přinucení tržně cenovýtržně cenový organizačně příkazovýorganizačně příkazový

31 Politický systém Ekonomický systém Duchovní systém Společnost Politický systém

32 Znaky politického systému svrchovanostsvrchovanost podmíněnostpodmíněnost společenské prostředíspolečenské prostředí relativní samostatnostrelativní samostatnost svrchovanostsvrchovanost podmíněnostpodmíněnost společenské prostředíspolečenské prostředí relativní samostatnostrelativní samostatnost

33 Prvky politického systému státní orgány a instituce,státní orgány a instituce, politické strany,politické strany, zájmová sdružení,zájmová sdružení, jednotlivcijednotlivci politické vztahypolitické vztahy státní orgány a instituce,státní orgány a instituce, politické strany,politické strany, zájmová sdružení,zájmová sdružení, jednotlivcijednotlivci politické vztahypolitické vztahy

34 Politické systémy jsou demokratické,demokratické, (pluralizmus) (pluralizmus) nedemokratické,nedemokratické, (jedna vládnoucí složka) (jedna vládnoucí složka) demokratické,demokratické, (pluralizmus) (pluralizmus) nedemokratické,nedemokratické, (jedna vládnoucí složka) (jedna vládnoucí složka)

35 Formy vlády absolutní monarchie (panovník)absolutní monarchie (panovník) dualistická monarchie (panovník, parlament)dualistická monarchie (panovník, parlament) konstituční monarchie (omezení panovníka)konstituční monarchie (omezení panovníka) parlamentní republika (parlament, prezident, vláda)parlamentní republika (parlament, prezident, vláda) prezidentské republika (přímo volený prezident)prezidentské republika (přímo volený prezident) absolutní monarchie (panovník)absolutní monarchie (panovník) dualistická monarchie (panovník, parlament)dualistická monarchie (panovník, parlament) konstituční monarchie (omezení panovníka)konstituční monarchie (omezení panovníka) parlamentní republika (parlament, prezident, vláda)parlamentní republika (parlament, prezident, vláda) prezidentské republika (přímo volený prezident)prezidentské republika (přímo volený prezident)

36 Formy vlády absolutní monarchie – carské Ruskoabsolutní monarchie – carské Rusko dualistická monarchie – Saudská Arábie, Kuvajt, Jordánsko, Bruneidualistická monarchie – Saudská Arábie, Kuvajt, Jordánsko, Brunei konstituční monarchie – Velká Británie, Norsko, Švédsko, Dánsko, Belgie, Španělskokonstituční monarchie – Velká Británie, Norsko, Švédsko, Dánsko, Belgie, Španělsko parlamentní republika – Itálie, Německo, Rakousko, Irsko, ČRparlamentní republika – Itálie, Německo, Rakousko, Irsko, ČR prezidentské republika – USA, Rusko, Mexiko, Francie (neoprezidentský)prezidentské republika – USA, Rusko, Mexiko, Francie (neoprezidentský) absolutní monarchie – carské Ruskoabsolutní monarchie – carské Rusko dualistická monarchie – Saudská Arábie, Kuvajt, Jordánsko, Bruneidualistická monarchie – Saudská Arábie, Kuvajt, Jordánsko, Brunei konstituční monarchie – Velká Británie, Norsko, Švédsko, Dánsko, Belgie, Španělskokonstituční monarchie – Velká Británie, Norsko, Švédsko, Dánsko, Belgie, Španělsko parlamentní republika – Itálie, Německo, Rakousko, Irsko, ČRparlamentní republika – Itálie, Německo, Rakousko, Irsko, ČR prezidentské republika – USA, Rusko, Mexiko, Francie (neoprezidentský)prezidentské republika – USA, Rusko, Mexiko, Francie (neoprezidentský)

37 PolitikaPolitika Správa věcí veřejnýchSpráva věcí veřejných Plánovaná, organizovaná a cílevědomá činnost zaměřená na vybudování, udržení nebo změnu společenského zřízeníPlánovaná, organizovaná a cílevědomá činnost zaměřená na vybudování, udržení nebo změnu společenského zřízení Správa věcí veřejnýchSpráva věcí veřejných Plánovaná, organizovaná a cílevědomá činnost zaměřená na vybudování, udržení nebo změnu společenského zřízeníPlánovaná, organizovaná a cílevědomá činnost zaměřená na vybudování, udržení nebo změnu společenského zřízení

38 Struktura politiky Myšlení, názory a politické idejeMyšlení, názory a politické ideje Praktická činnostPraktická činnost Politické institucePolitické instituce Myšlení, názory a politické idejeMyšlení, názory a politické ideje Praktická činnostPraktická činnost Politické institucePolitické instituce

39 Politické názory Nositeli politických názorů jsou politické strany: deklarované cíledeklarované cíle hospodářsko-politický programhospodářsko-politický program preferované nástroje realizacepreferované nástroje realizace Nositeli politických názorů jsou politické strany: deklarované cíledeklarované cíle hospodářsko-politický programhospodářsko-politický program preferované nástroje realizacepreferované nástroje realizace

40 Politické vyjednávání Hlavním nástrojem politického vyjednávání jsou všeobecné volby. Hlavním nástrojem politického vyjednávání jsou všeobecné volby. Mechanizmus politické demokracie má mnoho společného s tržním mechanizmem. Hlavním nástrojem politického vyjednávání jsou všeobecné volby. Hlavním nástrojem politického vyjednávání jsou všeobecné volby. Mechanizmus politické demokracie má mnoho společného s tržním mechanizmem.

41 Pozitiva všeobecných voleb projeví se názor většinyprojeví se názor většiny kultivují se názory na zdokonalení nár. hospodářstvíkultivují se názory na zdokonalení nár. hospodářství může docházet k urovnání konfliktůmůže docházet k urovnání konfliktů kolize usměrňuje zájem většinykolize usměrňuje zájem většiny projeví se názor většinyprojeví se názor většiny kultivují se názory na zdokonalení nár. hospodářstvíkultivují se názory na zdokonalení nár. hospodářství může docházet k urovnání konfliktůmůže docházet k urovnání konfliktů kolize usměrňuje zájem většinykolize usměrňuje zájem většiny

42 Negativa všeobecných voleb nemusí se prosadit společný zájem (Arrowův paradox)nemusí se prosadit společný zájem (Arrowův paradox) koalice jsou založeny na ústupcích a „výměně“ hlasůkoalice jsou založeny na ústupcích a „výměně“ hlasů heterogennost společnosti někdy vede k tomu menší skupiny mají velký vlivheterogennost společnosti někdy vede k tomu menší skupiny mají velký vliv nemusí se prosadit společný zájem (Arrowův paradox)nemusí se prosadit společný zájem (Arrowův paradox) koalice jsou založeny na ústupcích a „výměně“ hlasůkoalice jsou založeny na ústupcích a „výměně“ hlasů heterogennost společnosti někdy vede k tomu menší skupiny mají velký vlivheterogennost společnosti někdy vede k tomu menší skupiny mají velký vliv

43 Existence byrokracie rozhodnutí volených orgánů se realizuje hierarchickými příkazovými strukturamirozhodnutí volených orgánů se realizuje hierarchickými příkazovými strukturami ten „nemusí“ při nedostaečné kontrole respektovat potřeby těch kterým sloužíten „nemusí“ při nedostaečné kontrole respektovat potřeby těch kterým slouží nenese náklady svých rozhodnutínenese náklady svých rozhodnutí rozhodnutí volených orgánů se realizuje hierarchickými příkazovými strukturamirozhodnutí volených orgánů se realizuje hierarchickými příkazovými strukturami ten „nemusí“ při nedostaečné kontrole respektovat potřeby těch kterým sloužíten „nemusí“ při nedostaečné kontrole respektovat potřeby těch kterým slouží nenese náklady svých rozhodnutínenese náklady svých rozhodnutí

44 Škola veřejné volby Pro člověka je typický: egoizmusegoizmus maximalizace užitkumaximalizace užitku racionalitaracionalita Pro člověka je typický: egoizmusegoizmus maximalizace užitkumaximalizace užitku racionalitaracionalita

45 Škola veřejné volby Úředník preferuje: maximalizaci naturálních výhodmaximalizaci naturálních výhod zvýšení prestižezvýšení prestiže zvýšení mocizvýšení moci Úředník preferuje: maximalizaci naturálních výhodmaximalizaci naturálních výhod zvýšení prestižezvýšení prestiže zvýšení mocizvýšení moci

46 Vyhledávání renty spočívá : v legislativní úpravěv legislativní úpravě veřejné kontroleveřejné kontrole vytváření společenského klimatu (sdělovací prostředky)vytváření společenského klimatu (sdělovací prostředky) spočívá : v legislativní úpravěv legislativní úpravě veřejné kontroleveřejné kontrole vytváření společenského klimatu (sdělovací prostředky)vytváření společenského klimatu (sdělovací prostředky)

47 Ochrana před byrokracií Je založeno na monopolu držby: včasné získání důležité informacevčasné získání důležité informace hájení zájmu třetí strany za protislužbuhájení zájmu třetí strany za protislužbu Je založeno na monopolu držby: včasné získání důležité informacevčasné získání důležité informace hájení zájmu třetí strany za protislužbuhájení zájmu třetí strany za protislužbu

48 Velké zájmové skupiny odboryodbory zaměstnanecké svazyzaměstnanecké svazy neziskový sektorneziskový sektor odboryodbory zaměstnanecké svazyzaměstnanecké svazy neziskový sektorneziskový sektor

49 Nadnárodní a mezinárodní organizace organizace Nadnárodní a mezinárodní organizace organizace mezinárodní obchodmezinárodní obchod Světová obchodní organizaceů; Světová banka; Mezinárodní měnový fond; Evropská banka nadnárodní organizacenadnárodní organizace OSN; UNIDO; UNASCO mezinárodní obchodmezinárodní obchod Světová obchodní organizaceů; Světová banka; Mezinárodní měnový fond; Evropská banka nadnárodní organizacenadnárodní organizace OSN; UNIDO; UNASCO

50 Institucionální prostředí a korupce Korupce se nejčastěji vyskytuje na rozhraní soukromého a veřejného sektoru. Korupce se nejčastěji vyskytuje na rozhraní soukromého a veřejného sektoru.

51 Vymezení korupce Korupce je jakákoliv nabídka, slib nebo poskytnutí jakékoliv neoprávněné výhody v něčí prospěch za určitou formu odměny, kdy tato nemusí být pouze finanční, ale může se jednat o dar, protislužbu, poskytnutí informací apod.

52 Transparency International IT Největší mezinárodní nevládní organizace pro boj proti korupci. Největší mezinárodní nevládní organizace pro boj proti korupci. Vznikla v Berlíně v roce 1993 Bobočka v ČR vznikla jako občanské sdružení v roce 1998. www.tranparency.cz Největší mezinárodní nevládní organizace pro boj proti korupci. Největší mezinárodní nevládní organizace pro boj proti korupci. Vznikla v Berlíně v roce 1993 Bobočka v ČR vznikla jako občanské sdružení v roce 1998. www.tranparency.cz

53 Druhy korupce IT rozlišuje korupci drobnoudrobnou vysokouvysokou Světová banka rozlišuje korupci: administrativníadministrativní vlivovouvlivovou k ovládnutí státuk ovládnutí státu IT rozlišuje korupci drobnoudrobnou vysokouvysokou Světová banka rozlišuje korupci: administrativníadministrativní vlivovouvlivovou k ovládnutí státuk ovládnutí státu

54 Měření korupce Spočívá na měkkých datech. Nejznámější je Index vnímání korupce CPI Index vnímání korupce CPI od roku 1995, jednou ročně, škála 0 až 10 0…zcela zkorumpovaná země 10…země bez korupce V roce 2004 145 zemí; 18 institucí a Index plátců korupce BPI Index plátců korupce BPI Spočívá na měkkých datech. Nejznámější je Index vnímání korupce CPI Index vnímání korupce CPI od roku 1995, jednou ročně, škála 0 až 10 0…zcela zkorumpovaná země 10…země bez korupce V roce 2004 145 zemí; 18 institucí a Index plátců korupce BPI Index plátců korupce BPI

55 CPI v ČR RokCPIUmístěníPočet zemí 19984,83785 19994,63999 20004,34290 20013,94791 20023,752102 20033,954133 20044,251145 20054,347159 20064,846163 20075,241179 20085,245180 20094,952180

56 Příčiny korupce Udělování exkluzivních právUdělování exkluzivních práv Složitá daňová soustava; nízké platy spr.daníSložitá daňová soustava; nízké platy spr.daní Způsob udělování vládních zakázekZpůsob udělování vládních zakázek Financování politických stranFinancování politických stran Mzdy ve veřejném sektoruMzdy ve veřejném sektoru Poskytování urč.statků za nižší ceny než tržníPoskytování urč.statků za nižší ceny než tržní Privatizace státního majetkuPrivatizace státního majetku Složitost zákonů, regulací a postupůSložitost zákonů, regulací a postupů Udělování exkluzivních právUdělování exkluzivních práv Složitá daňová soustava; nízké platy spr.daníSložitá daňová soustava; nízké platy spr.daní Způsob udělování vládních zakázekZpůsob udělování vládních zakázek Financování politických stranFinancování politických stran Mzdy ve veřejném sektoruMzdy ve veřejném sektoru Poskytování urč.statků za nižší ceny než tržníPoskytování urč.statků za nižší ceny než tržní Privatizace státního majetkuPrivatizace státního majetku Složitost zákonů, regulací a postupůSložitost zákonů, regulací a postupů

57 Důsledky korupce Politické (ztráta důvěry vlády, země, …)Politické (ztráta důvěry vlády, země, …) Společenské (demoralizující cesta …)Společenské (demoralizující cesta …) EkonomickéEkonomické Politické (ztráta důvěry vlády, země, …)Politické (ztráta důvěry vlády, země, …) Společenské (demoralizující cesta …)Společenské (demoralizující cesta …) EkonomickéEkonomické

58 Ekonomické důsledky korupce Neefektivnost v rozdělováníNeefektivnost v rozdělování Zvyšování počátečních nákladůZvyšování počátečních nákladů Dopad na růst HDP (investice, zdravotnictví; vzdělávání)Dopad na růst HDP (investice, zdravotnictví; vzdělávání) Omezení přílivu a zahraničních investicOmezení přílivu a zahraničních investic Neschopnost vlády dosahovat svých cílůNeschopnost vlády dosahovat svých cílů Zhoršení kvality prostředí soukromého sektoruZhoršení kvality prostředí soukromého sektoru Růst administrativních nákladůRůst administrativních nákladů Úbytek produktivního úsilíÚbytek produktivního úsilí Nárůst veřejných výdajůNárůst veřejných výdajů Neúčinnost pomoci zemím třetího světaNeúčinnost pomoci zemím třetího světa Neefektivnost v rozdělováníNeefektivnost v rozdělování Zvyšování počátečních nákladůZvyšování počátečních nákladů Dopad na růst HDP (investice, zdravotnictví; vzdělávání)Dopad na růst HDP (investice, zdravotnictví; vzdělávání) Omezení přílivu a zahraničních investicOmezení přílivu a zahraničních investic Neschopnost vlády dosahovat svých cílůNeschopnost vlády dosahovat svých cílů Zhoršení kvality prostředí soukromého sektoruZhoršení kvality prostředí soukromého sektoru Růst administrativních nákladůRůst administrativních nákladů Úbytek produktivního úsilíÚbytek produktivního úsilí Nárůst veřejných výdajůNárůst veřejných výdajů Neúčinnost pomoci zemím třetího světaNeúčinnost pomoci zemím třetího světa

59 Žebříček zemí dle CPI v roce 2009 po řa dízeměCPI poč. průz kum ů poř adízeměCPI poč. průz kum ů 1New Zealand9,4617United Kingdom7,76 2Denmark9,3619United States7,58 3Singapore9,2920Barbados7,44 3Sweden9,2621Belgium7,16 5Switzerland9,0622Qatar7,06 6Finland8,9622Saint Lucia7,03 6Netherlands8,9624France6,96 8Australia8,7825Chile6,77 8Canada8,7625Uruguay6,75 8Iceland8,7427Cyprus6,64 11Norway8,6627Estonia6,68 12Hong Kong8,2827Slovenia6,68 12Luxembourg8,2649Poland5,08 14Germany8,0652Czech Republic4,98 14Ireland8,0653Lithuania4,98 16Austria7,96179Afghanistan1,34 17Japan7,78180Somalia1,13

60 Nositelé hospodářské politiky Zákonodárné instituce (parlament)Zákonodárné instituce (parlament) Vládní instituce (vláda, ministerstva, celní a daňové orgány, živnostenské úřady apod.)Vládní instituce (vláda, ministerstva, celní a daňové orgány, živnostenské úřady apod.) Emisní banka (měnová politika)Emisní banka (měnová politika) Dohled nad tržním prostředím (protimonopolní úřady)Dohled nad tržním prostředím (protimonopolní úřady) Soudní instituceSoudní instituce Ostatní (odbory, zaměstnavatelské svazy, politické strany)Ostatní (odbory, zaměstnavatelské svazy, politické strany) Zákonodárné instituce (parlament)Zákonodárné instituce (parlament) Vládní instituce (vláda, ministerstva, celní a daňové orgány, živnostenské úřady apod.)Vládní instituce (vláda, ministerstva, celní a daňové orgány, živnostenské úřady apod.) Emisní banka (měnová politika)Emisní banka (měnová politika) Dohled nad tržním prostředím (protimonopolní úřady)Dohled nad tržním prostředím (protimonopolní úřady) Soudní instituceSoudní instituce Ostatní (odbory, zaměstnavatelské svazy, politické strany)Ostatní (odbory, zaměstnavatelské svazy, politické strany)

61 Nositelé hospodářské politiky Decizní sféraDecizní sféra Vlivová sféraVlivová sféra Dle procesu HP Proces formování HPProces formování HP Proces provádění HPProces provádění HP Proces kontrolyProces kontroly Decizní sféraDecizní sféra Vlivová sféraVlivová sféra Dle procesu HP Proces formování HPProces formování HP Proces provádění HPProces provádění HP Proces kontrolyProces kontroly

62 Nástroje hospodářské politiky makro – a mikroekonomickémakro – a mikroekonomické přímé a nepřímépřímé a nepřímé podle oblasti působení (měnové, fiskální)podle oblasti působení (měnové, fiskální) podle způsobu ovlivňování selektivní, plošnépodle způsobu ovlivňování selektivní, plošné systémotvorné; běžnésystémotvorné; běžné makro – a mikroekonomickémakro – a mikroekonomické přímé a nepřímépřímé a nepřímé podle oblasti působení (měnové, fiskální)podle oblasti působení (měnové, fiskální) podle způsobu ovlivňování selektivní, plošnépodle způsobu ovlivňování selektivní, plošné systémotvorné; běžnésystémotvorné; běžné

63 Vztah nástrojů a cílů HP Nástroje na dosažení cílů musí být Nástroje na dosažení cílů musí být systémově konformní tj. jsou se systémem v tj. jsou se systémem v souladu, nenarušují jej. souladu, nenarušují jej. Nástroje na dosažení cílů musí být Nástroje na dosažení cílů musí být systémově konformní tj. jsou se systémem v tj. jsou se systémem v souladu, nenarušují jej. souladu, nenarušují jej.

64 Vztah nástrojů a cílů HP Euckenovo pravidlo Euckenovo pravidlo co největší stálost HP co největší stálost HP nejde o strnulost ale nejde o strnulost ale o předvídatelnost a „průhlednost“ pro ek. subjekty o předvídatelnost a „průhlednost“ pro ek. subjekty Euckenovo pravidlo Euckenovo pravidlo co největší stálost HP co největší stálost HP nejde o strnulost ale nejde o strnulost ale o předvídatelnost a „průhlednost“ pro ek. subjekty o předvídatelnost a „průhlednost“ pro ek. subjekty

65 Opatření HP se člení na Systémově nutnáSystémově nutná Sytém podporujícíSytém podporující Souběžná, systému odpovídajícíSouběžná, systému odpovídající Systém zhoršujícíSystém zhoršující Systém narušujícíSystém narušující Systémově nutnáSystémově nutná Sytém podporujícíSytém podporující Souběžná, systému odpovídajícíSouběžná, systému odpovídající Systém zhoršujícíSystém zhoršující Systém narušujícíSystém narušující

66 Tinbergenovo pravidlo Je nutno disponovat tolika nástroji HP, kolik si HP stanoví cílů. Je nutno disponovat tolika nástroji HP, kolik si HP stanoví cílů.

67 Mundellův princip Každému cíli je přiřazen takový nástroj, který má na něj největší vliv. Každému cíli je přiřazen takový nástroj, který má na něj největší vliv.

68 Mundellův princip zodpovědnosti. Za každý makroekonomický cíl by měla být zodpovědná jediná státní instituce, ta která má na daná nástroj největší vliv. Za každý makroekonomický cíl by měla být zodpovědná jediná státní instituce, ta která má na daná nástroj největší vliv.

69 Děkuji za pozornost. Teoretický seminář VŠFS Jiří Mihola jiri.mihola@quick.cz www.median-os.cz


Stáhnout ppt "Ekonomické teorie a jejich vliv na hospodářskou politiku. Hospodářská politika - VŠFS Jiří Mihola, 2010"

Podobné prezentace


Reklamy Google