Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRINCIPY VÝCHOVY KE ZDRAVÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRINCIPY VÝCHOVY KE ZDRAVÍ"— Transkript prezentace:

1 PRINCIPY VÝCHOVY KE ZDRAVÍ
MODERNÍ PŘÍSTUPY

2 CÍLE INTERVENCE ZVÝŠIT ZNALOSTI ŽÁDOUCÍ POSTOJE POTŘEBNÉ DOVEDNOSTI
ZDRAVÉ CHOVÁNÍ

3 ZNALOSTI JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKOU KE ZMĚNĚ CHOVÁNÍ NESTAČÍ
PŘIZPŮSOBIT K CHARAKTERISTICE CÍLOVÉ POPULACE

4 POSTOJE PREDISPONUJÍ K URČITÉMU CHOVÁNÍ
USNADŇUJÍ ROZHODOVÁNÍ V KONKRÉTNÍCH SITUACÍCH MAJÍ PREDIKTIVNÍ HODNOTU PROJEVY: AKTUÁLNÍ PO LATENTNÍ DOBĚ

5 SLOŽKY POSTOJŮ RACIONÁLNÍ (KOGNITIVNÍ, ROZUMOVÁ)
EMOCIONÁLNÍ (SYMPATIE x ANTIPATIE) KONATIVNÍ (POBÍDKA K JEDNÁNÍ)

6 FORMOVÁNÍ POSTOJŮ VLIVY GENETICKÉ? (prenatální expozice kouření)
VLIVY ZÍSKANÉ – V DĚTSTVÍ - V PUBERTĚ - V ADOLESCENCI VÝZNAM NAPODOBOVÁNÍ

7 VZTAH JEDINEC - SPOLEČNOST
ANGAŽOVANOST, AKTIVITA KONFORMITA (VNĚJŠÍ SOUHLAS) INDIFERENCE (LHOSTEJNOST) NESOUHLAS AKTIVNÍ ODPOR

8 ZMĚNY POSTOJŮ JAKO PROCES SOCIÁLNÍHO UČENÍ
UPOUTÁNÍ POZORNOSTI POROZUMĚNÍ PŘIJETÍ UCHOVÁNÍ JEDNÁNÍ

9 DIFERENCIACE PRO RŮZNÉ CÍLOVÉ SKUPINY: DĚTI, ADOLESCENTY TĚHOTNÉ ŽENY
SENIORY PROFESNÍ SKUPINY NÁBOŽENSKÉ SKUPINY OBYVATELE OBCE/MĚSTA

10 PROBLÉMY (u legálních drog)
OBECNÉ ROZŠÍŘENÍ NEOCHOTA AKCEPTOVAT RIZIKA PODPORA POLITIKŮ TOLERANCE SPOLEČNOSTI OBRANA VZORŮ POZDNÍ PROJEVY FATÁLNÍCH NÁSLEDKŮ LOBBING VÝROBCŮ REKLAMA přímá, nepřímá

11 VLIV VZORU RODIČŮ RODINA vs VRSTEVNÍCI – V RŮZNÉM VĚKU
CHOVÁNÍ RODIČŮ VYVOLÁVÁ DOJEM „NORMÁLNOSTI“ USNADŇUJE PŘÍSTUP K LEGÁL. DROGÁM OVLIVŇUJE VÝBĚR KAMARÁDŮ RODIČE MĚNÍ SVÉ POSTOJE K CHOVÁNÍ DĚTÍ V JEJICH RŮZNÉM VĚKU

12 ZÁVISLOST, ZTRÁTA AUTONOMIE
CO JE ZÁVISLOST? CO JE AUTONOMIE? JAK SE MĚŘÍ (u kuřáků)? JAK VZNIKÁ ZÁVISLOST? (rychlost účinku, opakování dávky, …) KDO SE STANE ZÁVISLÝM? (genetický polymorfismus, prenatální expozice, reakce na první pokusy)

13 DOVEDNOSTI V PROSAZENÍ POSTOJŮ: JAK ŘÍCI „NE“
JAK SE ORIENTOVAT V KVALITĚ JAK PROSADIT SVŮJ „HLAS“ JAK SE UBRÁNIT „VĚTŠINĚ“

14 ÚLOHA ŠKOLY KOGNITIVNÍ / VZDĚLÁVACÍ (UČEBNÍ LÁTKA)
PSYCHOLOGICKÁ (PROSTŘEDÍ) MODELOVÁ SOCIÁLNÍ (PODPORA UPEVŇOVÁNÍ POSTOJŮ, VZTAHY) SPOLEČENSKÁ TERAPEUTICKÁ

15 TŘÍSTUPŇOVÝ MODEL „HLAVNÍ“ – PRO VŠECHNY ŽÁKY
„STŘEDNÍ“ - PRO VÍCE OHROŽENÉ (Z NEFUNKČNÍCH RODIN, SE ŠPATNÝM PROSPĚCHEM, PŘÍSLUŠNÍCI MENŠIN) „INDIVIDUÁLNÍ“ – PRO DĚTI S POČÁTKY RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

16 TÉMATICKÉ ZNALOSTNÍ OKRUHY
ZDRAVÍ (význam, odpovědnost každého) TĚLOVĚDA ŽIVOTOSPRÁVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NAKAŽLIVÉ NEMOCI ÚRAZY A OTRAVY

17 OKRUHY - POKRAČOVÁNÍ PRVNÍ POMOC TOXIKOMÁNIE
RODIČOVSTVÍ, SEXUÁLNÍ VÝCHOVA ZDRAVOTNICTVÍ

18 ORGANIZACE VÝUKY SAMOSTATNÝ PŘEDMĚT (USA, Finsko)
PROPOJENÍ S JINÝMI PŘEDMĚTY (biologie, občanská výchova, tělesná výchova – Polsko, Irsko, Řecko) SOUČÁST TĚLESNÉ VÝCHOVY (Švédsko) V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ BEZ EXPLICITNÍHO URČENÍ V KURIKULU (Maďarsko, Norsko…) BEZ ZDŮRAZNĚNÍ

19 PROBLEMATIKA VÝUKY PŘEDÁVÁNÍ VĚDECKÝCH POZNATKŮ ADEKVÁTNĚ K VĚKU
AKUTNÍ nebo CHRONICKÉ ÚČINKY? STRACH nebo HRDINSKÉ ODHODLÁNÍ? MLADÝ nebo STARÝ VĚK? OBAVY O PŘÍBUZNÉ

20 ŠKOLA JAKO ZDRAVOTNÍ RIZIKO
PŘETĚŽOVÁNÍ JAKO ZDROJ NAPĚTÍ, STRESU, ÚNAVY ÚRAZY, INFEKČNÍ NEMOCI VZTAHY UČITEL x ŽÁK VZTAHY MEZI ŽÁKY

21 PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ
KONKRÉTNÍ ÚKOLY Z PROGRAMŮ SZO „ZDRAVÍ PRO VŠECHNY DO ROKU 2000“ a „ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ“: TÉMATICKÉ: KOUŘENÍ, VÝŽIVA, ÚRAZY KOMPLEXNÍ: ZDRAVÁ ŠKOLA, ZDRAVÝ PODNIK, ZDRAVÉ MĚSTO

22 STRUKTURA PROGRAMŮ SZO
KONKRÉTNÍ CÍLE Z OBLASTÍ: ÚKOLŮ STÁTU, SPOLEČNOSTI (podpora vzdělání, výzkumu, realizace opatření) ŽIVOTNÍHO STYLU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ LÉČEBNÉ ČINNOSTI DOSAŽENÍ UKAZATELŮ V MARKERECH ZDRAVÍ

23 VÝCHOVA K NEKOUŘENÍ – PROČ?
KOUŘENÍ JE NEJVÝZNAMNĚJŠÍ JEDNOTLIVÝ PREVENTABILNÍ RIZIKOVÝ FAKTOR CHRONICKÉ NEMOCNOSTI A PŘEDČASNÉ ÚMRTNOSTI KOUŘENÍ (NIKOTIN) JE SILNĚ NÁVYKOVÉ (srovnatelné s heroinem a kokainem, Dg. F 17)

24 ÚSKALÍ VÝCHOVY K NEKOUŘENÍ
PRO-KUŘÁCKÉ PROSTŘEDÍ V ČR VELKÁ SPOLEČENSKÁ TOLERANCE VYSOKÁ EXPOZICE DĚTÍ V RODINNÉM PROSTŘEDÍ OD ÚTLÉHO VĚKU SNADNÁ DOSTUPNOST KUŘIVA PRVNÍMI DÁRCI CIGARET a ALKOHOLU (dětem mladším 10 let) JSOU RODIČE A PŘÍBUZNÍ

25 VÝZNAM ŠKOLY V PREVENCI KOUŘENÍ
NEKUŘÁCKÉ PROSTŘEDÍ ODBORNÝ PŘÍSTUP PŘI VÝUCE ZNALOSTÍ FORMOVÁNÍ POSTOJŮ VE SKUPINÁCH VRSTEVNÍKŮ POMOCÍ PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÝCH METOD NÁCVIK A UPEVŇOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ

26 VÝCHOVA K NEKOUŘENÍ: MY NECHCEME KOUŘIT (MŠ)
NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT (1.-5. Tř. ZŠ) KOUŘENÍ A JÁ (6.-9. Tř. ZŠ) NAŠE TŘÍDA NEKOUŘÍ (soutěžní) O SVÉM ZDRAVÍ SI ROZHODUJI SÁM (SŠ)

27 VÝCHOVA K NEKOUŘENÍ – pokrač.
TÍPNI TO DDD (DROGY – DŮVOD – DOPAD) NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ (SŠ, VŠ)

28 VÝCHOVA KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ
5 x DENNĚ ELIXÍR M POTRAVINOVÁ PYRAMIDA HUBNEME S BUMBRLÍNKEM NUTRITION FRIENDLY SCHOOL INITIATIVE (SZO)

29 JINÉ ZDRAVÉ ZUBY PREVENCE RAKOVINY DĚLOŽNÍHO ČÍPKU
PSYCHOLOGIE POHODY A ŠTĚSTÍ KDYŽ SE ŘEKNE ZÁVISLOST MALÁ POLICEJNÍ AKADEMIE POHYB A ZDRAVÍ

30 PRO DOSPĚLÉ ZDRAVÝ PODNIK ZDRAVÁ OBEC ZDRAVÉ MĚSTO

31 PODMÍNKY ÚSPĚŠNOSTI KONTINUÁLNÍ PŮSOBENÍ PODPORA RODINY
PODPORA SPOLEČNOSTI VYŠŠÍ ZDRAVOTNÍ UVĚDOMĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ STÁTU, KRAJŮ, OBCÍ EKONOMICKÁ PODPORA VÝZKUMU A REALIZACE OVĚŘENÝCH POSTUPŮ

32 ÚSPĚŠNÁ KALIFORNIE KOUŘENÍ JE SPOLEČENSKY NEAKCEPTOVATELNÉ
VYNALOŽENÉ PROSTŘEDKY: 1,8 mld USD SNÍŽENÍ POČTU KUŘÁKŮ I PRODEJE CIGARET NIŽŠÍ NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI: 86 mld USD => NÁVRATNOST 50x

33 NEÚSPĚŠNÉ ČESKO VLÁDNÍ PŘEDSTAVITELÉ POSTUPNĚ SNIŽUJÍ VÝZNAM PRIMÁRNÍ PREVENCE VÝZNAMNĚ LIMITUJÍ EKONOMICKÉ ZDROJE ZPOCHYBŇUJÍ ZAHRANIČNÍ OVĚŘENÉ AKTIVITY ZVÝRAZŇUJÍ KRÁTKODOBÝ EKONOMICKÝ ZISK (vč. korupčních praktik)


Stáhnout ppt "PRINCIPY VÝCHOVY KE ZDRAVÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google