Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SUCHÁ NÁDRŽ DUBNICE – JEŠTĚDSKÝ POTOK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SUCHÁ NÁDRŽ DUBNICE – JEŠTĚDSKÝ POTOK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE"— Transkript prezentace:

1 SUCHÁ NÁDRŽ DUBNICE – JEŠTĚDSKÝ POTOK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Obec Dubnice

2 OBSAH PREZENTACE ÚVOD SUCHÁ NÁDRŽ UKÁZKY REALIZACÍ ZEMNÍK 2

3 HISTORIE PPO NA PLOUČNICI
V minulosti vypracováno několik studií PPO: Studie ochrany České Lípy a obcí v záplavovém území Ploučnice HYDROPROJEKT CZ, a.s. NEGATIVNÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Studie revitalizačních úprav v povodí Ploučnice ARR – Agentura regionálního rozvoje, s. r.o. NEDOSTATEČNÝ PROTIPOVODŇOVÝ EFEKT Návrh strukturálního řešení PEO a PPO v povodí Ploučnice EKOTOXA, s.r.o. Studie komplexních opatření v povodí Svitávky Povodí Ohře, státní podnik Studie protipovodňových opatření v povodí Panenského potoka

4 PLÁN HLAVNÍCH POVODÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Schválený usnesením vlády České republiky ze dne 23. května 2007 č. 562 Prioritní oblasti k řešení ochrany před povodněmi Prioritní oblasti ke zpracování koncepce přírodě blízkých protipovodňových opatření Hlavní povodí Labe povodí Ploučnice Prioritní oblasti k řešení ochrany území před povodněmi Ochrana České Lípy a obcí v záplavovém území Ploučnice, včetně protipovodňových opatření v povodí Svitávky

5 STUDIE PROVEDITELNOSTI
Zpracována studie proveditelnosti „Zvýšení ochrany sídel v Povodí Ploučnice před povodněmi“ Předmětem bylo navrhnout řešení a podmínky realizace protipovodňových opatření v Povodí Ploučnice Cílem byla ochrana obcí v povodí Ploučnice před povodněmi Rozsah řešeného území byl povodí Ploučnice od pramene po obec Stružnice Posuzováno bylo celkem 63 opatření 5

6 ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Povodí Ploučnice od pramene po obec Stružnice

7 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ V průběhu zpracování SP byly pořádány veřejné prezentace pro dotčené subjekty vč. obcí Vstupní prezentace Česká Lípa Projednání opatření Česká Lípa Závěrečná prezentace Chomutov Všem zúčastněným bylo předáno CD s navrženými opatřeními a žádost o vyjádření. Výstupy studie proveditelnosti byly umístěny na webu Povodí Ohře: 7

8 SN ŠPORKA A SN DUBNICE Opatření s nejvýznamnějším protipovodňovým efektem: SN Šporka SN Dubnice 8

9 OBSAH PREZENTACE ÚVOD SUCHÁ NÁDRŽ UKÁZKY REALIZACÍ ZEMNÍK 9

10 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) Generální projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. HIP – Ing. Pavel Menhard IČ – Ivana Tvrzská Dotační program Ministerstva zemědělství ČR – Podpora prevence před povodněmi III zaměření na retenční prostory žadatelé: státní podniky Povodí a Lesy ČR 10

11 PŘEDMĚT PLNĚNÍ Projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) včetně zajištění všech průzkumů a podkladů, projednání s DOSS a vlastníky dotčených pozemků Geodetické zaměření Geotechnický průzkum Model proudění podzemních vod pod tělesem hráze Hydrologické podklady zpracované nebo ověřené ČHMÚ: Posouzení splaveninového režimu Autorizované posouzení vlivů záměru na EVL dle § 45i a zajištění oznámení záměru (EIA) Autorizované biologické hodnocení záměru Specifikace dotčených významných krajinných prvků a prvků ÚSES Kladné projednání dotčených pozemků v cizím vlastnictví Projektová dokumentace (PD DUR) Posudek TBD Stanovení parametrů zvláštní povodně Zpracování studie území ohroženého zvláštní povodní Fotodokumentace 11

12 PARAMETRY NÁDRŽE k plnění suché nádrže dochází pouze při povodních
Ještědský potok (ř.km 3,3) hráz zemní sypaná kóta koruny hráze 333,40 m n.m. max. výška hráze nad terénem 13,8 m délka hráze 341 m plocha zátopy při Q = 53,7 ha k plnění suché nádrže dochází pouze při povodních za běžných průtoků může být území zemědělsky obhospodařováno 12

13 VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ – Q100
NÁVRHOVÁ POVODEŇ – Q100 VÝPOČET TRANSFORMACE S MANIPULACÍ NA SPODNÍCH VÝPUSTÍ => Qtrans = 4,2 m3/s 13

14 PROTIPOVODŇOVÝ EFEKT 14 Stráž pod Ralskem zvýšení ochrany: Q10 → Q100
průtok při Q100: 62,0 m3/s → 14,0 m3/s Noviny pod Ralskem zvýšení ochrany: Q2 → Q100 průtok při Q100: 65,0 m3/s → 16,5 m3/s Mimoň nad soutokem zvýšení ochrany: Q2 → Q100 průtok při Q100: 65,0 m3/s → 16,5 m3/s Mimoň pod soutokem zvýšení ochrany: Q20 → Q100 průtok při Q100: 105,0 m3/s → 65,6 m3/s 14

15 POROVNÁNÍ ZÁTOP 15

16 CELKOVÁ SITUACE 16

17 SITUACE HRÁZE 17

18 VZOROVÝ ŘEZ HRÁZÍ 18

19 ŘEZ SPODNÍ VÝPUSTÍ 19

20 OBSAH PREZENTACE ÚVOD SUCHÁ NÁDRŽ UKÁZKY REALIZACÍ ZEMNÍK 20

21 SN OBERLUNGWITZ (DE) 21

22 SN DIRLEWANG (DE) 22

23 SN KRÁLÍKY NA TICHÉ ORLICI
23

24 OBSAH PREZENTACE ÚVOD SUCHÁ NÁDRŽ UKÁZKY REALIZACÍ ZEMNÍK 24

25 ZEMNÍK Pískovna Rynoltice Čermák kapacita: 185 000 m3 vzdálenost: 8 km
25

26 ZEMNÍK Provizorní komunikace - zpevnění stávající polní cesty 26

27 ZEMNÍK Provizorní komunikace - zpevnění stávající polní cesty 27


Stáhnout ppt "SUCHÁ NÁDRŽ DUBNICE – JEŠTĚDSKÝ POTOK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE"

Podobné prezentace


Reklamy Google