Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394,"— Transkript prezentace:

1 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, Tel.: , Fax: , SUCHÁ NÁDRŽ DUBNICE – JEŠTĚDSKÝ POTOK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Obec Dubnice

2 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, Tel.: , Fax: , 2 OBSAH PREZENTACE ÚVOD SUCHÁ NÁDRŽ UKÁZKY REALIZACÍ ZEMNÍK

3 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, Tel.: , Fax: , 3 HISTORIE PPO NA PLOUČNICI V minulosti vypracováno několik studií PPO:  Studie ochrany České Lípy a obcí v záplavovém území Ploučnice HYDROPROJEKT CZ, a.s.  NEGATIVNÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  Studie revitalizačních úprav v povodí Ploučnice ARR – Agentura regionálního rozvoje, s. r.o.  NEDOSTATEČNÝ PROTIPOVODŇOVÝ EFEKT  Návrh strukturálního řešení PEO a PPO v povodí Ploučnice EKOTOXA, s.r.o.  Studie komplexních opatření v povodí Svitávky Povodí Ohře, státní podnik  Studie protipovodňových opatření v povodí Panenského potoka Povodí Ohře, státní podnik

4 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, Tel.: , Fax: , 4 PLÁN HLAVNÍCH POVODÍ ČESKÉ REPUBLIKY Plán hlavních povodí České republiky Schválený usnesením vlády České republiky ze dne 23. května 2007 č. 562 Prioritní oblasti k řešení ochrany před povodněmi Prioritní oblasti ke zpracování koncepce přírodě blízkých protipovodňových opatření  Hlavní povodí Labe povodí Ploučnice Prioritní oblasti k řešení ochrany území před povodněmi  Hlavní povodí Labe Ochrana České Lípy a obcí v záplavovém území Ploučnice, včetně protipovodňových opatření v povodí Svitávky

5 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, Tel.: , Fax: , 5 STUDIE PROVEDITELNOSTI Zpracována studie proveditelnosti „Zvýšení ochrany sídel v Povodí Ploučnice před povodněmi“ Předmětem bylo navrhnout řešení a podmínky realizace protipovodňových opatření v Povodí Ploučnice Cílem byla ochrana obcí v povodí Ploučnice před povodněmi Rozsah řešeného území byl povodí Ploučnice od pramene po obec Stružnice Posuzováno bylo celkem 63 opatření

6 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, Tel.: , Fax: , 6 ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  Povodí Ploučnice od pramene po obec Stružnice

7 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, Tel.: , Fax: , 7 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ V průběhu zpracování SP byly pořádány veřejné prezentace pro dotčené subjekty vč. obcí Vstupní prezentace Česká Lípa Projednání opatření Česká Lípa Závěrečná prezentace Chomutov Všem zúčastněným bylo předáno CD s navrženými opatřeními a žádost o vyjádření. Výstupy studie proveditelnosti byly umístěny na webu Povodí Ohře:

8 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, Tel.: , Fax: , 8 SN ŠPORKA A SN DUBNICE Opatření s nejvýznamnějším protipovodňovým efektem: SN Šporka SN Dubnice

9 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, Tel.: , Fax: , 9 OBSAH PREZENTACE ÚVOD SUCHÁ NÁDRŽ UKÁZKY REALIZACÍ ZEMNÍK

10 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, Tel.: , Fax: , 10 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) Generální projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. HIP – Ing. Pavel Menhard IČ – Ivana Tvrzská Dotační program Ministerstva zemědělství ČR – Podpora prevence před povodněmi III zaměření na retenční prostory žadatelé: státní podniky Povodí a Lesy ČR

11 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, Tel.: , Fax: , 11 PŘEDMĚT PLNĚNÍ Projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) včetně zajištění všech průzkumů a podkladů, projednání s DOSS a vlastníky dotčených pozemků 1.Geodetické zaměření 2.Geotechnický průzkum 3.Model proudění podzemních vod pod tělesem hráze 4.Hydrologické podklady zpracované nebo ověřené ČHMÚ: 5.Posouzení splaveninového režimu 6.Autorizované posouzení vlivů záměru na EVL dle § 45i a zajištění oznámení záměru (EIA) 7.Autorizované biologické hodnocení záměru 8.Specifikace dotčených významných krajinných prvků a prvků ÚSES 9.Kladné projednání dotčených pozemků v cizím vlastnictví 10.Projektová dokumentace (PD DUR) 11.Posudek TBD 12.Stanovení parametrů zvláštní povodně 13.Zpracování studie území ohroženého zvláštní povodní 14.Fotodokumentace

12 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, Tel.: , Fax: , 12 PARAMETRY NÁDRŽE Ještědský potok (ř.km 3,3) hráz zemní sypaná kóta koruny hráze 333,40 m n.m. max. výška hráze nad terénem 13,8 m délka hráze 341 m plocha zátopy při Q = 53,7 ha k plnění suché nádrže dochází pouze při povodních za běžných průtoků může být území zemědělsky obhospodařováno

13 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, Tel.: , Fax: , 13 VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ – Q100 NÁVRHOVÁ POVODEŇ – Q100 VÝPOČET TRANSFORMACE S MANIPULACÍ NA SPODNÍCH VÝPUSTÍ => Q trans = 4,2 m3/s

14 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, Tel.: , Fax: , 14 PROTIPOVODŇOVÝ EFEKT Stráž pod Ralskem zvýšení ochrany: Q 10 → Q 100 průtok při Q 100 : 62,0 m 3 /s → 14,0 m 3 /s Noviny pod Ralskem zvýšení ochrany: Q 2 → Q 100 průtok při Q 100 : 65,0 m 3 /s → 16,5 m 3 /s Mimoň nad soutokem zvýšení ochrany: Q 2 → Q 100 průtok při Q 100 : 65,0 m 3 /s → 16,5 m 3 /s Mimoň pod soutokem zvýšení ochrany: Q 20 → Q 100 průtok při Q 100 : 105,0 m 3 /s → 65,6 m 3 /s

15 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, Tel.: , Fax: , 15 POROVNÁNÍ ZÁTOP

16 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, Tel.: , Fax: , 16 CELKOVÁ SITUACE

17 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, Tel.: , Fax: , 17 SITUACE HRÁZE

18 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, Tel.: , Fax: , 18 VZOROVÝ ŘEZ HRÁZÍ

19 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, Tel.: , Fax: , 19 ŘEZ SPODNÍ VÝPUSTÍ

20 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, Tel.: , Fax: , 20 OBSAH PREZENTACE ÚVOD SUCHÁ NÁDRŽ UKÁZKY REALIZACÍ ZEMNÍK

21 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, Tel.: , Fax: , 21 SN OBERLUNGWITZ (DE)

22 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, Tel.: , Fax: , 22 SN DIRLEWANG (DE)

23 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, Tel.: , Fax: , 23 SN KRÁLÍKY NA TICHÉ ORLICI

24 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, Tel.: , Fax: , 24 OBSAH PREZENTACE ÚVOD SUCHÁ NÁDRŽ UKÁZKY REALIZACÍ ZEMNÍK

25 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, Tel.: , Fax: , 25 ZEMNÍK Pískovna Rynoltice Čermák kapacita: m 3 vzdálenost: 8 km

26 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, Tel.: , Fax: , 26 ZEMNÍK Provizorní komunikace - zpevnění stávající polní cesty

27 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, Tel.: , Fax: , 27 ZEMNÍK Provizorní komunikace - zpevnění stávající polní cesty


Stáhnout ppt "(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394,"

Podobné prezentace


Reklamy Google