Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394,"— Transkript prezentace:

1 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.czhttp://www.vrv.cz SUCHÁ NÁDRŽ DUBNICE – JEŠTĚDSKÝ POTOK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Obec Dubnice 23. 7. 2015

2 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.czhttp://www.vrv.cz 2 OBSAH PREZENTACE ÚVOD SUCHÁ NÁDRŽ UKÁZKY REALIZACÍ ZEMNÍK

3 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.czhttp://www.vrv.cz 3 HISTORIE PPO NA PLOUČNICI V minulosti vypracováno několik studií PPO:  Studie ochrany České Lípy a obcí v záplavovém území Ploučnice HYDROPROJEKT CZ, a.s.  NEGATIVNÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  Studie revitalizačních úprav v povodí Ploučnice ARR – Agentura regionálního rozvoje, s. r.o.  NEDOSTATEČNÝ PROTIPOVODŇOVÝ EFEKT  Návrh strukturálního řešení PEO a PPO v povodí Ploučnice EKOTOXA, s.r.o.  Studie komplexních opatření v povodí Svitávky Povodí Ohře, státní podnik  Studie protipovodňových opatření v povodí Panenského potoka Povodí Ohře, státní podnik

4 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.czhttp://www.vrv.cz 4 PLÁN HLAVNÍCH POVODÍ ČESKÉ REPUBLIKY Plán hlavních povodí České republiky Schválený usnesením vlády České republiky ze dne 23. května 2007 č. 562 Prioritní oblasti k řešení ochrany před povodněmi Prioritní oblasti ke zpracování koncepce přírodě blízkých protipovodňových opatření  Hlavní povodí Labe povodí Ploučnice Prioritní oblasti k řešení ochrany území před povodněmi  Hlavní povodí Labe Ochrana České Lípy a obcí v záplavovém území Ploučnice, včetně protipovodňových opatření v povodí Svitávky

5 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.czhttp://www.vrv.cz 5 STUDIE PROVEDITELNOSTI 2011 - Zpracována studie proveditelnosti „Zvýšení ochrany sídel v Povodí Ploučnice před povodněmi“ Předmětem bylo navrhnout řešení a podmínky realizace protipovodňových opatření v Povodí Ploučnice Cílem byla ochrana obcí v povodí Ploučnice před povodněmi Rozsah řešeného území byl povodí Ploučnice od pramene po obec Stružnice Posuzováno bylo celkem 63 opatření

6 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.czhttp://www.vrv.cz 6 ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  Povodí Ploučnice od pramene po obec Stružnice

7 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.czhttp://www.vrv.cz 7 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ V průběhu zpracování SP byly pořádány veřejné prezentace pro dotčené subjekty vč. obcí Vstupní prezentace 15. 12. 2009 Česká Lípa Projednání opatření 11. 10. 2010 Česká Lípa Závěrečná prezentace 29. 3. 2011 Chomutov Všem zúčastněným bylo předáno CD s navrženými opatřeními a žádost o vyjádření. Výstupy studie proveditelnosti byly umístěny na webu Povodí Ohře: http://www.poh.cz/dotacni_tituly/ploucnice.htm

8 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.czhttp://www.vrv.cz 8 SN ŠPORKA A SN DUBNICE Opatření s nejvýznamnějším protipovodňovým efektem: SN Šporka SN Dubnice

9 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.czhttp://www.vrv.cz 9 OBSAH PREZENTACE ÚVOD SUCHÁ NÁDRŽ UKÁZKY REALIZACÍ ZEMNÍK

10 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.czhttp://www.vrv.cz 10 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) Generální projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. HIP – Ing. Pavel Menhard IČ – Ivana Tvrzská Dotační program Ministerstva zemědělství ČR – 129 260 Podpora prevence před povodněmi III zaměření na retenční prostory žadatelé: státní podniky Povodí a Lesy ČR

11 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.czhttp://www.vrv.cz 11 PŘEDMĚT PLNĚNÍ Projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) včetně zajištění všech průzkumů a podkladů, projednání s DOSS a vlastníky dotčených pozemků 1.Geodetické zaměření 2.Geotechnický průzkum 3.Model proudění podzemních vod pod tělesem hráze 4.Hydrologické podklady zpracované nebo ověřené ČHMÚ: 5.Posouzení splaveninového režimu 6.Autorizované posouzení vlivů záměru na EVL dle § 45i a zajištění oznámení záměru (EIA) 7.Autorizované biologické hodnocení záměru 8.Specifikace dotčených významných krajinných prvků a prvků ÚSES 9.Kladné projednání dotčených pozemků v cizím vlastnictví 10.Projektová dokumentace (PD DUR) 11.Posudek TBD 12.Stanovení parametrů zvláštní povodně 13.Zpracování studie území ohroženého zvláštní povodní 14.Fotodokumentace

12 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.czhttp://www.vrv.cz 12 PARAMETRY NÁDRŽE Ještědský potok (ř.km 3,3) hráz zemní sypaná kóta koruny hráze 333,40 m n.m. max. výška hráze nad terénem 13,8 m délka hráze 341 m plocha zátopy při Q 10 000 = 53,7 ha k plnění suché nádrže dochází pouze při povodních za běžných průtoků může být území zemědělsky obhospodařováno

13 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.czhttp://www.vrv.cz 13 VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ – Q100 NÁVRHOVÁ POVODEŇ – Q100 VÝPOČET TRANSFORMACE S MANIPULACÍ NA SPODNÍCH VÝPUSTÍ => Q trans = 4,2 m3/s

14 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.czhttp://www.vrv.cz 14 PROTIPOVODŇOVÝ EFEKT Stráž pod Ralskem zvýšení ochrany: Q 10 → Q 100 průtok při Q 100 : 62,0 m 3 /s → 14,0 m 3 /s Noviny pod Ralskem zvýšení ochrany: Q 2 → Q 100 průtok při Q 100 : 65,0 m 3 /s → 16,5 m 3 /s Mimoň nad soutokem zvýšení ochrany: Q 2 → Q 100 průtok při Q 100 : 65,0 m 3 /s → 16,5 m 3 /s Mimoň pod soutokem zvýšení ochrany: Q 20 → Q 100 průtok při Q 100 : 105,0 m 3 /s → 65,6 m 3 /s

15 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.czhttp://www.vrv.cz 15 POROVNÁNÍ ZÁTOP

16 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.czhttp://www.vrv.cz 16 CELKOVÁ SITUACE

17 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.czhttp://www.vrv.cz 17 SITUACE HRÁZE

18 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.czhttp://www.vrv.cz 18 VZOROVÝ ŘEZ HRÁZÍ

19 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.czhttp://www.vrv.cz 19 ŘEZ SPODNÍ VÝPUSTÍ

20 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.czhttp://www.vrv.cz 20 OBSAH PREZENTACE ÚVOD SUCHÁ NÁDRŽ UKÁZKY REALIZACÍ ZEMNÍK

21 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.czhttp://www.vrv.cz 21 SN OBERLUNGWITZ (DE)

22 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.czhttp://www.vrv.cz 22 SN DIRLEWANG (DE)

23 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.czhttp://www.vrv.cz 23 SN KRÁLÍKY NA TICHÉ ORLICI

24 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.czhttp://www.vrv.cz 24 OBSAH PREZENTACE ÚVOD SUCHÁ NÁDRŽ UKÁZKY REALIZACÍ ZEMNÍK

25 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.czhttp://www.vrv.cz 25 ZEMNÍK Pískovna Rynoltice Čermák kapacita: 185 000 m 3 vzdálenost: 8 km

26 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.czhttp://www.vrv.cz 26 ZEMNÍK Provizorní komunikace - zpevnění stávající polní cesty

27 (c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.czhttp://www.vrv.cz 27 ZEMNÍK Provizorní komunikace - zpevnění stávající polní cesty


Stáhnout ppt "(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394,"

Podobné prezentace


Reklamy Google