Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nervový systém histologie a embryologie. Vývoj neurulace = přeměna neurální ploténky v trubici neurální indukce = determinace ektodermu podněty z přilehlého.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nervový systém histologie a embryologie. Vývoj neurulace = přeměna neurální ploténky v trubici neurální indukce = determinace ektodermu podněty z přilehlého."— Transkript prezentace:

1 Nervový systém histologie a embryologie

2 Vývoj neurulace = přeměna neurální ploténky v trubici neurální indukce = determinace ektodermu podněty z přilehlého notochordu formace neuroepitelu bb. lahvovitého tvaru s hrdlem přivráceným k amniové dutině neurální ploténka kraniálně od Hensenova uzlu neurální brázdička neurální valy

3 Vývoj oblast před Hensenovým uzlem = příští hlavová krajina za ním navazuje na neurální brázdičku brázdička primitivního proužku kaudální morfogenetický systém: primitivní proužek ektoderm kolem Hensen. uzlu kaudální proliferační centrum (zadní konec chordy, podsunuje se pod prim. brázdičku a determinuje ji na neuroepitel)

4 Vývoj neurální valy splývají ve výši 4. prvosegmentu (krční oblast) neuroporus anterior uzávěr 25. den vývoje neuroporus posterior 27. den neurální trubice

5 Vývoj defekty neurální trubice - z nesprávného uzavírání kritická perioda dysrafických vad: 16 - 27. den vývoje spina bifida anencephalus

6 Vývoj crista neuralis (neurální či gangliová lišta) bb. na okraji trubice, které se oddělí při při jejím uzavírání 2 dorzolat. umístěné pásy periferní NS a další struktury

7 Vývoj segmentace - začátek vlastní organogeneze CNS poziční informace bb. notochordu  aktivace různých sad genů vznik neuromer, přeměna v mozkové váčky míšní segmenty ke správnému vývoji je nutný přetlak cerebrospin. moku nad hodnoty tlaku v amniové dutině

8 Vývoj morfogeneze: diferenciace buňky - vývoj definovaného tvaru a funkce determinace - získání informace o budoucí diferenciaci např. kontaktem s již determinovaným mezodermem = embryonální indukce poziční informace nesená gradientem morfogenu determinace dobou pobytu bb. v určité zóně - v předních somitech vzniká mezoderm dříve  delší indukční účinek homeotické geny - jejich různá aktivace (exprese) je první odpovědí buňky na polohu v morfogenetickém poli homeotický gen determinuje utváření příslušného segmentu homeobox = úsek DNA kódující homeodoménu (6O AK) - sekvenční homologie mezi obratlovci a členovci je 70-90%! morfogeneze je záležitostí epigenetickou!

9 Vývoj základ mozku: prozencefalon mezencefalon rombencefalon flexura cervicalis et mesencephalica telencefalon diencefalon telencefalon diencefalon metecefalon myelencefalon metecefalon myelencefalon

10 histogeneza neurální trubice stěnu tvoří mnohovrstevný neuroepitel lamina limitans interna = junkční komplexy na apikálním konci buněk (k lumen) membrana limitans externa = rozšířené bazální konce buněk navazující na bazální membránu Vývoj

11 histogeneza neurální trubice 3 základní vrstvy: vnitřní - germinální zóna střední - plášťová zevní - okrajová četné mitózy jako germ. zóna do 1/2 prenat. života redukce na ependym četné mitózy jako germ. zóna do 1/2 prenat. života redukce na ependym migrující neuroblasty základ šedé hmoty migrující neuroblasty základ šedé hmoty nerv. vlákna z neuroblastů základ bílé hmoty nerv. vlákna z neuroblastů základ bílé hmoty

12 Vývoj diferenciace buněk neuroepitelu 1. nervové buňky - neuroblasty,  jádro, přechodný dendrit; a-, bi-, multipolární 2. gliové buňky - cestují do plášťové a okrajové vrstvy 3. buňky neurální lišty ganglia autonomního NS ganglia spinální a část hlavových Schwannovy bb. odontoblasty chromafinní bb. dřeně nadledvin melanocyty bb. arachnoidální a piální ektomezenchym ganglia autonomního NS ganglia spinální a část hlavových Schwannovy bb. odontoblasty chromafinní bb. dřeně nadledvin melanocyty bb. arachnoidální a piální ektomezenchym

13 mícha alární ploténka senzorická oblast sulcus limitans bazální ploténka motorická oblast v místě kontaktu plotének: viscerální oblast Vývoj

14 rombencefalon stropní ploténka tenká lamela cylindr. bb. invazí mezenchymu vchlipována do IV. komory jako tela chorioidea

15 Vývoj cerebellum labium rhombencephali cerebelární ploténka germinální zóna plášťová (Purkyň. bb.) marginální později zevní vrstva granulární (fce germ. zóny)

16 Vývoj mozková kůra v palliu migrační vlny neuroblatů prvá generace nejhlouběji 7. - 9. měsíc: gyrifikace

17 centrálně šedá hmota motýlovitý tvar (H) eferentní neurony, interneurony centrální kanál - ependym bílá hmota longitudinálně uspořádané myelinizované axony Mícha

18 Mícha - preparáty: N5 - HE N6 - gallocyanin

19 kůra (šedá hmota) zevní vrstva molekulární - nerv. vlákna, malé multipol. neurony, košíčkové bb. střední - Purkyňovy bb. vnitřní granulární centrálně bílá hmota „ arbor vitae“ Mozeček

20 Mozeček - preparáty: N3 - HE N4 - kresyl. violeť

21 neocortex 1. lamina zonalis - asociační, drobné multipolární neurony 2. granularis externa - asociační, malé pyramid. bb. 3. pyramidalis - eferentační středně velké multipol. n. 4. granularis interna - aferentační, hustě malé neurony, Martinottiho bb. 5. ganglionaris - eferentační, obrovské Betzovy pyramidy 6. multiformis - aferentační, velké polymorfní n., Martinott. bb. šedá hmota - kůra paleocortex neocortex bílá hmota centrum semiovale, jádra mozku Koncový mozek paleocortex lamina zonalis (molecularis) - na povrchu, asociační stratum pyramidale - eferentační Ammonovy pyramidy, Martinottiho interneurony lamina multiformis - aferentační

22 Kůra mozku - preparáty: N1 - HE N2 - na myelin

23 Meningy arachnoidea pavučnice bezcévné vazivo vrstva přilehlá k dura mater trámce spojené s pia mater subarachnoidální prostor mozkomíšní mok villi arachnoidales arachnoidea pavučnice bezcévné vazivo vrstva přilehlá k dura mater trámce spojené s pia mater subarachnoidální prostor mozkomíšní mok villi arachnoidales dura mater zevní tvrdá plena husté vazivo v lebce splývá s periostem v páteři epidurální prostor subdurální prostor dura mater zevní tvrdá plena husté vazivo v lebce splývá s periostem v páteři epidurální prostor subdurální prostor pia mater vnitřní měkká plena řídké vazivo s cévami perivaskulární prostory pia mater vnitřní měkká plena řídké vazivo s cévami perivaskulární prostory

24 záhyby pia mater vchlípené do nitra mozkových komor řídké vazivo pia mater jednovrstevný kubický epitel kontinuální s ependymem epitel - subapikální spojovací komplexy, mikroklky, mitochon. fenestrované kapiláry produkce mozkomíšního moku Plexus choroideus

25 Plexus choroideus - preparát N7 - HE

26 nervy nervová vlákna spojená ve svazky vazivové obaly: epineurium perineurium endoneurium ganglia nakupení nervových bb. ovoidní struktura, pouzdro z hustého vaziva satelitové buňky Periferní NS

27 Periferní NS - nervy

28 Periferní nerv - preparát: N10 - HE

29 ganglia murální GIT apod., parasymptatikus ganglia zadních kořenů senzorická, kraniospinální pseudounipolární neurony bipolární jen v gangliu n. VIII. periferie: neurocyty centrálně: nervová vlákna ganglia autonomní eferentní multipolární nn. - rozmístěny rovnoměrně vrstva satelit. bb. nekompletní Periferní NS - ganglia

30 Spinální ganglion - preparát N8 - HE Vegetativní ganglion - preparát N9 - HE

31 KONEC


Stáhnout ppt "Nervový systém histologie a embryologie. Vývoj neurulace = přeměna neurální ploténky v trubici neurální indukce = determinace ektodermu podněty z přilehlého."

Podobné prezentace


Reklamy Google