Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO Pojem, zásady a prameny soukromého práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO Pojem, zásady a prameny soukromého práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO Pojem, zásady a prameny soukromého práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

2 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem, zásady a prameny soukromého práva Soukromé právo - rovnost subjektů - princip legální licence - smluvní autonomie (dispozitivní právní normy) Občanské právo představuje „prazáklad“ celého soukromého práva Subsidiární (podpůrná) platnost norem občanského práva ve vztahu k soukromému právu jako celku § 1 odst. 2 ObchZ

3 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem, zásady a prameny soukromého práva Zásady občanského (soukromého) práva pacta sunt servanda (platné smlouvy se mají dodržovat) neminem laedere (nikomu neškodit) zásada prevence – předcházení vzniku škody neminem laedit, qui iure sui utitur (nikomu neškodí, kdo užívá svého práva) ochrana dobré víry (bona fides) ochrana slabší strany

4 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem, zásady a prameny soukromého práva nemo turpitidinem suam alegere potest (nikdo nemůže mít prospěch ze zneužití práva či svého hanebného jednání) ius ex iniuria no oritur (z bezpráví nemůže vzniknout právo) nemo plus iuris (ad alium) transfere potest, quam ipse habet (nikdo nemůže (na jiného) převést víc práv než sám má) respektování v minulosti nabytých práv – zákaz retroaktivity neznalost zákon neomlouvá nikdo nemůže být soudce ve své věci zákaz odepření výkonu spravedlnosti (zákaz denegatio iustitiae)

5 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem, zásady a prameny soukromého práva Prameny soukromého práva 1) Ústava ČR a Listina základních práv a svobod ČR je právní stát, zásada legální licence, právo na život, právo vlastnit majetek, právo na lidskou důstojnost, nedotknutelnost obydlí, aj. 2) Občanský zákoník – zák. č. 40/1964 Sb. (dále jen „OZ“) od 1. 1. 2014 (???) – „nový“ OZ – zák. č. 89/2012 Sb. základní kodifikace soukromého práva četné novely (zejm. zák. č. 509/1991 Sb.) řada otázek upravena ve zvláštních zákonech obchodní zákoník, zákon o rodině, zákon o pojistné smlouvě, autorský zákon, zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor

6 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem, zásady a prameny soukromého práva Struktura občanského zákoníku

7 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem zásady a prameny soukromého práva Obchodní zíkoník

8 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem, zásady a prameny soukromého práva 3) Odvozené právní předpisy 4) Mezinárodní smlouvy 5) Zvláštní zákony

9 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem, zásady a prameny soukromého práva Dobré mravy OZ tímto pojmem operuje (stejně tak i zákon o rodině) úkon odporující dobrým mravům je neplatný (§ 39 OZ) Zásady poctivého obchodního styku


Stáhnout ppt "OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO Pojem, zásady a prameny soukromého práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google