Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO"— Transkript prezentace:

1 OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO
Pojem, zásady a prameny soukromého práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

2 Pojem, zásady a prameny soukromého práva
Soukromé právo - rovnost subjektů - princip legální licence - smluvní autonomie (dispozitivní právní normy) Občanské právo představuje „prazáklad“ celého soukromého práva Subsidiární (podpůrná) platnost norem občanského práva ve vztahu k soukromému právu jako celku § 1 odst. 2 ObchZ JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Pojem, zásady a prameny soukromého práva
Zásady občanského (soukromého) práva pacta sunt servanda (platné smlouvy se mají dodržovat) neminem laedere (nikomu neškodit) zásada prevence – předcházení vzniku škody neminem laedit, qui iure sui utitur (nikomu neškodí, kdo užívá svého práva) ochrana dobré víry (bona fides) ochrana slabší strany JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 Pojem, zásady a prameny soukromého práva
nemo turpitidinem suam alegere potest (nikdo nemůže mít prospěch ze zneužití práva či svého hanebného jednání) ius ex iniuria no oritur (z bezpráví nemůže vzniknout právo) nemo plus iuris (ad alium) transfere potest, quam ipse habet (nikdo nemůže (na jiného) převést víc práv než sám má) respektování v minulosti nabytých práv – zákaz retroaktivity neznalost zákon neomlouvá nikdo nemůže být soudce ve své věci zákaz odepření výkonu spravedlnosti (zákaz denegatio iustitiae) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 Pojem, zásady a prameny soukromého práva
1) Ústava ČR a Listina základních práv a svobod ČR je právní stát, zásada legální licence, právo na život, právo vlastnit majetek, právo na lidskou důstojnost, nedotknutelnost obydlí, aj. 2) Občanský zákoník – zák. č. 40/1964 Sb. (dále jen „OZ“) od (???) – „nový“ OZ – zák. č. 89/2012 Sb. základní kodifikace soukromého práva četné novely (zejm. zák. č. 509/1991 Sb.) řada otázek upravena ve zvláštních zákonech obchodní zákoník, zákon o rodině, zákon o pojistné smlouvě, autorský zákon, zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 Pojem, zásady a prameny soukromého práva
Struktura občanského zákoníku JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 Pojem zásady a prameny soukromého práva
Obchodní zíkoník JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 Pojem, zásady a prameny soukromého práva
3) Odvozené právní předpisy 4) Mezinárodní smlouvy 5) Zvláštní zákony JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 Pojem, zásady a prameny soukromého práva
Dobré mravy OZ tímto pojmem operuje (stejně tak i zákon o rodině) úkon odporující dobrým mravům je neplatný (§ 39 OZ) Zásady poctivého obchodního styku JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO"

Podobné prezentace


Reklamy Google