Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praktické příklady & zkušenosti projektů spolufinancovaných ze SF EU 18.10.2006, Pardubice Ing. Jakub Smetánka Konference SCHP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praktické příklady & zkušenosti projektů spolufinancovaných ze SF EU 18.10.2006, Pardubice Ing. Jakub Smetánka Konference SCHP."— Transkript prezentace:

1 Praktické příklady & zkušenosti projektů spolufinancovaných ze SF EU 18.10.2006, Pardubice Ing. Jakub Smetánka Konference SCHP

2 Obsah: I.Dosavadní čerpání v OPPP - statistika II.Příklady projektů podnikatelů spolufinancovaných ze SF EU III.Praktické zkušenosti s čerpáním

3 Dosavadní čerpání v OPPP  bylo podáno 4 629 žádostí  byla přiznána dotace 798 projektům *  celkem schváleno 2 366 projektů v celkové hodnotě 5 433 892 100 Kč  byly uzavřeny úvěrové smlouvy u 1568 projektů v celkové hodnotě 1 989 984 497 Kč. * Statistika přiznaných dotací zahrnuje pouze ty projekty, kterým již bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zdroj: MPO, stav k 15.10.2006

4 OPPP – přehled stavu žádostí Pozn.: První číslo udává celkový počet podaných žádostí. Druhé číslo uvádí počet zamítnutých a vyřazených žádostí (např. pro nesplnění formálních kritérií, odstoupení žadatele atd.). Poslední číslo udává počet přiznaných dotací a zvýhodněných úvěrů, ostatní projekty procházejí hodnocením. Program OPPPPodánoVyřazenoSchváleno Prosperita702628 Reality2288251 Školicí střediska1062036 Klastry851829 Rozvoj747521213 Marketing66679317 Inovace33122264 Úspory energie47523 Obnovitelné zdroje energie1651837 Start89478774 Kredit1290381794 Celkem438413822306 Zdroj: MPO, stav k 15.10.2006

5 OPPP – počet žádostí o dotace Zdroj: MPO, stav k 15.10.2006

6 Program INOVACE – stav čerpání Celkové čerpání z programu Inovace: Podáno: 331 žádostí Pozn: nejvíce ve Středočeském (64) a Jihomoravském (55) kraji Vyřazeno: 222 žádostí Schváleno: 64 žádostí ostatní projekty procházejí hodnocením Do programu Inovace II bylo celkem podáno 113 žádostí. Žádosti jsou postupně zpracovávány a vyhodnocovány. Zdroj: MPO, stav k 15.10.2006

7 Program INOVACE – stav čerpání Příjemce podpory Právní forma Kraj realizace projektuProgram Dotace / úvěr Výše podpory Datum přiznání podpory Oblast projektu (OKEČ) Synthesia, a. s.ASPardubický krajInovacedotace50 000 00019.7.200524000 Výzkumný ústav organických syntéz, a. s.ASPardubický krajInovacedotace10 925 00023.9.200524000 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnostASÚstecký krajInovacedotace50 000 0008.2.200624140 Bioveta, a.s.AS Jihomoravský krajInovacedotace21 942 00013.3.200624420 Bioveta, a.s.AS Jihomoravský krajInovacedotace18 336 0006.1.200624420 CPN spol. s r.o.SROPardubický krajInovacedotace30 958 00026.1.200624420 Zdroj: MPO, stav k 15.10.2006 OKEČ 24 – Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken

8 SF EU - využívání Zdroj: MMR, stav k 31.8.2006

9 Obsah: I.Dosavadní čerpání v OPPP - statistika II.Příklady projektů podnikatelů spolufinancovaných ze SF EU III.Praktické zkušenosti s čerpáním

10 OPPP - ROZVOJ Žadatel: CARLA spol. s r.o. Místo realizace: Dvůr Králové Název projektu: Navýšení výrobních kapacit společnosti CARLA a zavedení nové výroby pravé čokolády, Etapa I Předmět projektu: Nákup zcela nové, moderní výrobní linky pro novou produkci pravé čokolády o kapacitě až 8 400 tun s dalšími periferiemi, které představují především vysokokapacitní zásobníky (tzv. tanky či sila), ve kterých budou skladovány suroviny nezbytné pro výrobu (především se jedná o cukr, kakaovou hmotu, kakaové máslo a rostlinné tuky). Mělo by se jednat o jedno z nejmodernějších zařízení, která budou v provozu na území České republiky. Celkové investiční náklady: 54 500 000,- Kč Dotace z programu: 20 000 000,- Kč

11 OPPP - REALITY Žadatel: MERKO CZ, a.s. Místo realizace: Ostrava Název projektu: Nákup a rekonstrukce areálu na sídlo a výrobní základnu společnosti MERKO CZ, a.s. Předmět projektu: Cílem tohoto projektu je koupě starého nevyužitého areálu a jeho následná celková přestavba na moderní výrobní prostory společnosti. Rekonstrukcí areálu vznikne moderní výrobní závod, který bude obsahovat administrativní a provozní budovu, výrobní a skladovací komplex (hala obrobny a skladu, výrobní hala a jeřábová dráha), stavební dvůr a ostatní plochy jako např. obslužné komunikace, parkovací plochy, manipulační plochy pro nákladní auta, vodojem a další. Celkové investiční náklady: 78 590 000,- Kč Dotace z programu: 36 719 000,- Kč

12 OPPP - INOVACE Žadatel: NERIA, a. s. Místo realizace: Pohořelice Název projektu: Aplikace slinutých karbidů (tvrdokovů) při výrobě progresivních postupových paketovacích střižných nástrojů Předmět projektu: Projekt je zaměřen na transfer výsledků výzkumu a vývoje společnosti v oblasti využití tvrdokovů – slinutých karbidů při výrobě speciálních střižných postupových nástrojů. Inovace spočívá v použití těchto tvrdokovů s vyšší tvrdostí a otěruvzdorností při výrobě střižných nástrojů, což zvyšuje životnost jejich namáhaných částí. Společnost má v současnosti k dispozici funkční prototyp střižného nástroje. K realizaci projektu je třeba pořízení moderní progresivní technologie: CNC obráběcí centrum, 3 D měřící stroj, CNC elektroerozivní řezací stroj, NC bruska, technologie na odsávání a povrchovou úpravu. Celkové investiční náklady: 24 000 000,- Kč Dotace z programu: 10 672 000,- Kč

13 OPPP – Úspory energií Žadatel: Enaspol, a.s. Místo realizace: Teplice Název projektu: Investice do modernizace energetického hospodářství společnosti Předmět projektu: Hlavními cíly projektu jsou: snížení ztrát energie modernizací zařízení k výrobě, rozvodu a transformaci energetických médií, zavedení kombinované výroby elektrické energie a tepla a zlepšení tepelně-technických vlastností budov. Podstatou projektu je zrušení staré, nevyhovující a předimenzované plynové kotelny a výstavba nového modernějšího a účinnějšího kombinovaného zdroje tepla a elektrické energie. Celkové investiční náklady: 21 000 000,- Kč Dotace z programu: 8 068 000,- Kč

14 OPPP – Školící střediska Žadatel: Hennlich Industrietechnik spol. s r.o. Místo realizace: Litoměřice Název projektu: Vybudování školicího střediska Hennlich Předmět projektu: Cílem projektu je vybudování nového školicího střediska společnosti, které bude z cca 75 % využíváno pro školení vlastních zaměstnanců a dále pro školení spolupracujících firem a podnikatelských subjektů (např. distribučních partnerů odštěpného závodu Hennlich Těsnění nebo odštěpného závodu G-Term). Nové školicí středisko bude dále sloužit ke školení k využívání alternativních zdrojů energie pro projektanty, montážní společnosti, energetické auditory, apod. Celkové investiční náklady: 5 110 000,- Kč Dotace z programu: 2 350 000,- Kč

15 OPPP – Marketing Žadatel: AROMA Praha, a.s. Místo realizace: Název projektu: Prezentace výrobků Aroma Praha a.s. na zahraničních trzích Předmět projektu: Cílem navrženého projektu je oslovit a získat potenciálního zákazníka na evropských trzích se sortimentem parfémových kompozic a potravinářských přísad. Po vstupu do EU a odstranění některých obchodních bariér by výrobky společnosti na základě prezentací a aktivních návštěv u potenciálních odběratelů mohly snadněji získat určitý podíl na trhu v níže vyjmenovaných zemích, zejména tedy v zemích sousedících s Českou Republikou. Omezení kritické závislosti na dosavadním exportu syntetické vonné látky – arocet (kurzová situace na dolarových trzích, jediný odběratel f. Quest Int., minimální závislost) rozšířením exportu o další synt. vonné látky společnosti vyráběné jako např. deriváty cyclohexylethanolu. Celkové investiční náklady: 1 570 000,- Kč Dotace z programu: 607 000,- Kč

16 OPRLZ – Profese Žadatel: Primed-Halberstadt-CZ s. r. o. Místo realizace: Most Název projektu: Specifické školení zaměstnanců společnosti v oblasti výroby medicínských výrobků Předmět projektu: Cíl projektu je zaměřený na školení specializované školení zaměstnanců společnosti. V rámci projektu jde o školení v 5 blocích dle daných témat, vždy všech 5 bloků ve 4 turnusech zaměřených na oblast výroby medicínských výrobků (roušek, ručníků, redonových a sacích systémů a postoperačních systémů). Cílovou skupinou jsou zaměstnanci jak v dělnických profesích, tak i na vedoucích pozicích. Celkové investiční náklady: 2 492 000,- Kč Dotace z programu: 1 081 779,- Kč

17 OPRLZ – Opatření 4.1. Adaptabilita a konkurenceschopnost zaměstnavatelů… Žadatel: Opavia - LU, a.s. Místo realizace: Praha Název projektu: Vzdělávaní zaměstnanců v oblasti zavádění nových systémů řízení jakosti, organizace výroby a bezpečnosti práce Předmět projektu: Hlavním cílem realizace projektu je zvýšení kvalifikace zaměstnanců společnosti Opavia – Lu, a.s., zvýšení znalostí a jejich uplatnění a rozšíření možností jejich dalšího profesního růstu. Do vzdělávacích aktivit bude zapojeno 739 zaměstnanců ze všech tří výrobních závodů, tj. závod Opavia - Opava (Moravskoslezský kraj), závod Kolonáda v Mariánských Lázních (Karlovarský kraj) a závod Deli v Lovosicích (Ústecký kraj). Vzdělávací aktivity budou směřovat do 3 klíčových oblastí, které vyplývají z aktuálních potřeb společnosti: 1. školení o důležitosti ochrany vlastního zdraví pri práci a dodržování všech zásad BOZP v souvislosti se zaváděním nového programu řízení bezpečnosti práce, 2. školení týkající se kvality v souvislosti se zaváděním nového systému řízení kvality výrobního procesu (SPC – Statistical process kontrol), 3. manažerská školení v souvislosti s organizačními změnami a změnami procesů výroby. Celkové investiční náklady: 6 130 016,- Kč Dotace z programu: 3 894 786,- Kč

18 Obsah: I.Dosavadní čerpání v OPPP - statistika II.Příklady projektů podnikatelů spolufinancovaných ze SF EU III.Praktické zkušenosti s čerpáním

19 Obecné závěry z dosavadního období 1)Různorodý zájem o získání podpory v rámci operačních programů – jsou opatření s několikanásobně větší poptávkou než alokací (např. SROP 4.2 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch) x opatření s malým zájmem žadatelů 2)Zpoždění ve vyhlašování výzev se přenáší do zpoždění realizace projektů 3)Nezkušenost žadatelů, ale i implementačních orgánů 4)Nejasné podmínky nebo podmínky změněny během výzvy

20 Orientační časový průběh přípravy projektu a schvalování dotace: Zkušenosti a postřehy: - samotný proces schválení podpory může trvat cca 3 měsíce, běžně ale až 17 měsíců (OPPP) !!! -k vyplacení podpory dojde nejdříve od 2 měsíců po ukončení projektu, až do 6 měsíců po ukončení projektu !!! Zkušenosti z dosavadního období

21 Shrnutí  vůle na straně státu  osobní přístup odpovědných úředníků  potenciál pro další období  přenos zkušeností řídících struktur  snaha o objektivnost výběru projektů

22 Kontakt Sídlo a centrála společnosti: Asistenční centrum, a.s. Sportovní 3302 434 01 Most Tel./fax: +420 476 105 888 www.asistencnicentrum.cz firmy@asistencnicentrum.cz IČO 63144883, DIČ CZ63144883 zapsána v Obchodním rejstříku u Kraj. soudu v Ústí n. Labem oddíl B, vložka 714 Regionální kanceláře: Most, Chomutov, Chodov, Praha, Liberec, Jihlava, Brno, Hodonín a Ostrava

23 - DĚKUJI ZA POZORNOST -


Stáhnout ppt "Praktické příklady & zkušenosti projektů spolufinancovaných ze SF EU 18.10.2006, Pardubice Ing. Jakub Smetánka Konference SCHP."

Podobné prezentace


Reklamy Google