Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Převody s ozubenými koly kuželovými a šroubovými Planetový převod

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Převody s ozubenými koly kuželovými a šroubovými Planetový převod"— Transkript prezentace:

1 Převody s ozubenými koly kuželovými a šroubovými Planetový převod
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Převod pomocí kuželového kola
Charakteristika kuželového převodu Valivá soukolí s kuželovými koly slouží k vytvoření kinematické a silové vazby a k přenosu kroutícího momentu mezi různoběžnými (i mimoběžnými) hřídeli. Osy kuželových kol (hřídelí) svírají převážně 90°. Přenos kroutícího momentu se děje podobně jako u kol čelních s tím rozdílem, že místo odvalování dvou válců se po sobě valí dva roztečné kužele, které se protínají ve společném vrcholovém bodě kuželů. Kuželová soukolí se používají s převodovým poměrem max. i12 = 5.

4 Rozdělení kuželových soukolí
Podle vzájemné polohy kuželová soukolí vnější pravoúhlé – v praxi se vyskytují nejčastěji – Σ = 90 º

5 Rozdělení kuželových soukolí
kosouhlé - úhel Σ > 90° nebo Σ < 90°

6 Rozdělení kuželových soukolí
kuželová soukolí základní

7 Rozdělení kuželových soukolí
kuželová kola s vnitřním ozubením

8 Podle tvaru (zakřivení) zubů
s přímými zuby – používají se pro různoběžné osy hřídelů se společným průnikem os, používají se zřídka pro méně náročné převody a nízké obvodové rychlosti (v = 2÷3m/s), nevýhoda - převod je velmi hlučný se šikmými zuby – kola mají příznivější provozní charakteristiky, lépe se přizpůsobují deformacím hřídelů za provozu, pro vyšší rychlosti, mají tišší a klidnější chod, vyšší únosnost a trvanlivost ozubení se zakřivenými zuby – ozubení je výrobně složitější než u předešlých případů, používají se při vyšších rychlostech, mají tišší a klidnější chod, vyšší únosnost a trvanlivost ozubení s kruhovými zuby s kruhovými zuby „Zerol“ s paloidními zuby s eloidními zuby

9 Použití kuželového ozubení
Široké použití kuželového ozubení lze nalézt v převodech motorových vozidel zvaných diferenciál, který umožňuje přenášení točivého momentu z jedné hřídele od hnací jednotky na dvě jiné (poloosy) i při změně jejich vzájemných otáček. Diferenciál je typickou součástí pohonu automobilu, která umožňuje různou rychlost otáčení kol při průjezdu zatáček.

10 Použití kuželového ozubení
Diferenciál - schéma

11 Převod pomocí šroubového kola
Charakteristika Šroubová soukolí jsou převody ozubenými koly, při nichž jsou osy obou spoluzabírajících kol zcela mimoběžné. Na rozdíl od soukolí čelních a kuželových se zde boky zubů po sobě navzájem smýkají. Mezi zuby vzniká tření, díky němuž mají šroubové převody nižší účinnost a musejí se dobře mazat. Jinak hrozí jejich nadměrné zahřátí a zadření.

12 Rozdělení šroubových soukolí
Šroubové převody dělíme na: Převody se šroubovými koly – používají se kola se silně zakřivenými zuby. Ozubení obou kol má stejně orientovaný sklon – např. pravý. Úhly sklonů zubů obou kol nemusí být stejné. Tyto převody se používají pro menší výkony.

13 Rozdělení šroubových soukolí
Převody s hypoidními kuželovými koly – jsou vhodné i pro vyšší výkony a často se vyskytují v převodových ústrojích automobilů. Pastorek i kolo musejí mít kuželové ozubení se zakřivenými zuby.

14 Rozdělení šroubových soukolí
Šneková soukolí – jsou zcela specifickým druhem ozubených převodů. Disponují vysokým převodovým poměrem a používají se pro menší výkony. Je to převod pomocí styku ozubeného kola a pastorku ve tvaru zvláštní šroubovice (šneku). Osy kola a pastorku jsou navzájem mimoběžné. Šroubovice pastorku je obvykle jednochodá, může ale být i dvouchodá, tříchodá atd. Šnekové soukolí

15 Planetový převod Charakteristika
Planetové převody mají pevný ozubený věnec s vnitřním ozubením, centrální hnací ozubené kolo a několik rovněž ozubených satelitů. Veškerá ozubení jsou přímá. Ozubení satelitů spoluzabírá s ozubením hnacího kola a opírá se o ozubený věnec. Satelity díky tomu obíhají hnací kolo a tento jejich pohyb je pomocí zvláštního unášeče přenášen na hnanou hřídel. Planetové převodovky se používají u větších převodových poměrů a větších kroutících momentů, nemůžeme-li použít klasickou vícestupňovou převodovku.

16 Princip planetového převodu


Stáhnout ppt "Převody s ozubenými koly kuželovými a šroubovými Planetový převod"

Podobné prezentace


Reklamy Google