Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Živelné pohromy Marie Konrádová, 5.A..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Živelné pohromy Marie Konrádová, 5.A.."— Transkript prezentace:

1 Živelné pohromy Marie Konrádová, 5.A.

2 Obsah Úvod Jednotlivé typy přírodních katastrof, příčiny a důsledky
Závěr – shrnutí a zápis

3 Úvod Přírodní katastrofy nejsou přímo zapříčiněny člověkem, tvoří je sama příroda, i když člověk může mít také velký podíl (např. laviny, změny klimatu způsobené produkcí skleníkových plynů). Patří mezi ně např. zemětřesení, vlny tsunami, výbuch sopky, sluneční erupce, sesuv půdy, laviny, tornáda atd.

4 zemětřesení Zemětřesení je katastrofa způsobená pohybem tektonických desek v zemské kůře. dochází k otřesům. Vzniká pod povrchem a na jeho povrchu se projevuje třesením, smršťováním a roztahováním.

5 Způsobuje vlny, které mohou dosahovat výše až 200 metrů.
tsunami Tsunami je jedna nebo několik po sobě jdoucích obrovských vln na hladině moře. vznikají při silném zemětřesení pod hladinou moře, podmořském sesuvu nebo dopadu meteoritu do moře nebo jeho blízkosti. Způsobuje vlny, které mohou dosahovat výše až 200 metrů.

6 tornádo Tornádo je silně rotující vzdušný vír se zhruba vertikální osou. je dostatečně silný, aby mohl způsobit velké hmotné škody. ničí budovy, celá města, vše, co je v cestě tornáda. před tornády je možné varovat a evakuovat obyvatele.

7 Povodeň Povodeň je způsobena zaplavením souše.
Vzniká při dlouhotrvajících vydatných deštích (vylití řeky z koryta), při proražení hráze vodního díla nebo v deltách velkých řek při ústí do moře. Během povodně dochází k ohrožení živočichů.

8 sucho Živé organismy jsou z větší části tvořeny vodou, kterou ke svému životu potřebují. Dočasné či dlouhodobé změny v klimatu způsobené přírodními či lidskými zásahy porušují přirozený koloběh vody. odumírání organismů.

9 sesuv Sesuv je proces, během kterého se vlivem gravitačního působení dostává do pohybu horninový materiál. Klouže po spádnici do míst s nižší nadmořskou výškou. Během cesty smetává proud všechno, co mu stojí v cestě.

10 Kroupy jsou tělesa přibližně kulového tvaru.
krupobití Kroupy jsou tělesa přibližně kulového tvaru. Nejhorší dopady má krupobití na zemědělské oblasti s poli, kde jsou lámána stébla s obilím.

11 Lavina je náhlý sesun sněhové pokrývky.
Během cesty působí tlakem na předměty, které stojí v její cestě a náhlým náporem je ničí, či přesouvá.

12 Sopečná erupce Sopečná erupce je projev vulkanické aktivity.
dochází k vyvrhování sopečného materiálu do okolí, vytéká horká láva. Vysoko do atmosféry se dostávají prachové částice. v extrémním případu přivodit až novou dobu ledovou.

13 požáry Lesní požáry jsou jednou z nejčastějších přírodních katastrof.
každoročně poničí velké oblasti. Přírodně je zapříčiněn blesky. Na druhou stranu existují oblasti, které jsou přímo závislé na vzniku požáru, aby se mohly obnovovat.

14 Sluneční erupce Mají za následek dopad škodlivého záření na zemský povrch, to negativně ovlivňuje především fungování elektronických zařízení Příčinou je výron sluneční hmoty na povrchu Slunce.

15 Důležitá je pomoc postiženým oblastem.
Shrnutí (zápis) Přírodní katastrofy nejsou přímo zapříčiněny člověkem, tvoří je sama příroda. Patří mezi ně zemětřesení, vlny tsunami, výbuch sopky, sluneční erupce, sesuv půdy, laviny, tornáda atd. Ochrana před nimi je obtížná, některé se dají přibližně předvídat (výbuch sopky), před některými se dá vydat varování (tsunami, laviny) a lidé mají šanci se na ně připravit (evakuace, vyhledat úkryt, např. pro tornádo). Důležitá je pomoc postiženým oblastem.

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Živelné pohromy Marie Konrádová, 5.A.."

Podobné prezentace


Reklamy Google