Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Za akademický rok 2012/2013 prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. proděkanka LF UP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Za akademický rok 2012/2013 prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. proděkanka LF UP."— Transkript prezentace:

1 za akademický rok 2012/2013 prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. proděkanka LF UP

2  Evaluace výuky je realizována formou písemných dotazníků po skončení výuky jednotlivých předmětů.  Hodnocení výuky prostřednictvím informačního systému STAG (elektronický dotazník) studenti nevyužívají a tento systém se pro potřeby LF UP jeví v současné době jako nevhodný z důvodu velmi obtížně realizovatelné zpětné vazby. Evaluace výuky

3 Evaluace výuky jednotlivých předmětů  Jednotný písemný dotazník.  Tento dotazník obsahuje 8 povinných otázek a možnost komentáře.  Analýza odpovědí studentů je východiskem pro průběžné sledování kvality výuky na jednotlivých pracovištích a pro evaluaci na LF UP jako celku.  Vedle povinných otázek mohou jednotlivé ústavy a kliniky zařadit i otázky nepovinné.  Pro evaluaci výuky na úrovni LF UP jsou však vyžadovány a hodnoceny pouze povinné otázky.  Evaluace výuky je prováděna u studijních programů Všeobecné lékařství, General Medicine, Zubní lékařství a Dentistry.

4  Jednotlivé ústavy a kliniky LF UP odevzdávají zprávu o evaluaci, která obsahuje:  souhrnné zpracování všech odevzdaných dotazníků, generované přímo v programu Excel (list statistika v souboru „Evaluace-statistické vyhodnocení.xls)“ - je možné odeslat na děkanát LF UP vytištěný formulář nebo přímo soubor v elektronické podobě,   odpověď na 3 otázky:   celkový počet rozdaných dotazníků v jednotlivých studijních programech (Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, General Medicine),   jaké byly hlavní připomínky a návrhy studentů v komentářích,   jaké jsou připomínky a komentáře učitelů, ústavu/kliniky jako celku.  Evaluace výuky oborů Všeobecné lékařství, General Medicine, Zubní lékařství a Dentistry proběhla za akademický rok 2012/2013 v daném termínu na všech pracovištích Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Evaluace výuky jednotlivých předmětů

5 Ročníková evaluace výuky   Proběhla při zápisu studentů do následujícího akademického roku na děkanátu LF UP.   Ročníková evaluace je zaměřená na celý studijní ročník a je realizována mimo jednotlivé ústavy a kliniky.   Všechny vyplněné dotazníky za jednotlivé ročníky byly vyhodnoceny.   Ústavy a kliniky budou informovány o výsledcích ročníkové evaluace.

6 Ročník I. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno0050008988 1263534 815463774245 288625649294849346037 3132628341321771223 404494300512 50001010002 127 KomentářeAKom BKom CkomDkom a5000002005 n122000001250127122 127 Ročník II. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno0010005312 113271822783365612736 295785940434547497341 328 5251103919203234 41362351514319 50111150015 137 KomentářeAKom BKom CkomDkom a3000003004 n13400000 0137133 13700000 0

7 Ročník III. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno002110109 9 133412919611353582749 262594951464136376240 3352341 163327182521 4189165333668 500132112314 131 KomentářeAKom BKom CkomDkom a120000050011 n119000001260131120 13100000 0 Ročník IV. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno002100131112 124351412483239 2537 252443933302726253524 31083027822910147 410212160114 50002000103 87 KomentářeAKom BKom CkomDkom a10000008038 n77000007908479 8700000 0

8 Ročník V. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno0040009455 1254225197552465830 275645543344850455834 316102946812 91625 411450401617 50004010026 117 KomentářeAKom BKom CkomDkom a90000040313 n108000001130114104 11700000 0 Ročník VI. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno0001003111 111342015734271834649 238485638174020134127 33917242991451816 4121015120135 50002021112 100 KomentářeAKom BKom CkomDkomE11aE11bE11cE11dE11eE11fE11gE11hEkom a200000010044731168012110 n800000090096 278994921008899 100 00000 0

9 Výsledky evaluace - připomínky a návrhy Úroveň výuky hodnocena vesměs kladně. Celkové hodnocení přednášek i praktických cvičení studenty je pozitivní ve všech ukazatelích evaluačního dotazníku. Studenti hodnotí kladně zejména vstřícnost vyučujících. V připomínkách a návrzích se studenti přiklání k průběžnému zkoušení učiva, což jim napomáhá k ucelení jejich znalostí. U klinických předmětů se stále objevují požadavky na větší kontakt s pacienty. Opět je kladně hodnocen způsob výuky využívající interaktivních pomůcek, stejný zůstává požadavek na zveřejňování elektronických výukových materiálů. Negativní připomínky k množství a kvalitě studijní literatury se objevují jen ojediněle. Studenti kladně hodnotí úpravu obsahu některých teoretických předmětů, zmiňují větší návaznost, menší duplicitu probíraného učiva. Připomínky ústavů a klinik LF UP na nízkou návštěvnost přednášek se objevují jen ojediněle.

10 Reakce vedení LF UP a jednotlivých pracovišť na výsledky evaluace výuky  Příprava změny kurikula s důrazem na praktické dovednosti.  Zvýšení počtu předmětů v kategorii C a B.  Rozšíření výuky v klinických oborech.  Dostupnost výukových materiálů v elektronické podobě.  Příprava a řešení projektů souvisejících s inovací výuky v jednotlivých předmětech.  Uplatnění výsledků řešení projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Stáhnout ppt "Za akademický rok 2012/2013 prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. proděkanka LF UP."

Podobné prezentace


Reklamy Google