Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Za akademický rok 2012/2013 prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. proděkanka LF UP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Za akademický rok 2012/2013 prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. proděkanka LF UP."— Transkript prezentace:

1 za akademický rok 2012/2013 prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. proděkanka LF UP

2  Evaluace výuky je realizována formou písemných dotazníků po skončení výuky jednotlivých předmětů.  Hodnocení výuky prostřednictvím informačního systému STAG (elektronický dotazník) studenti nevyužívají a tento systém se pro potřeby LF UP jeví v současné době jako nevhodný z důvodu velmi obtížně realizovatelné zpětné vazby. Evaluace výuky

3 Evaluace výuky jednotlivých předmětů  Jednotný písemný dotazník.  Tento dotazník obsahuje 8 povinných otázek a možnost komentáře.  Analýza odpovědí studentů je východiskem pro průběžné sledování kvality výuky na jednotlivých pracovištích a pro evaluaci na LF UP jako celku.  Vedle povinných otázek mohou jednotlivé ústavy a kliniky zařadit i otázky nepovinné.  Pro evaluaci výuky na úrovni LF UP jsou však vyžadovány a hodnoceny pouze povinné otázky.  Evaluace výuky je prováděna u studijních programů Všeobecné lékařství, General Medicine, Zubní lékařství a Dentistry.

4  Jednotlivé ústavy a kliniky LF UP odevzdávají zprávu o evaluaci, která obsahuje:  souhrnné zpracování všech odevzdaných dotazníků, generované přímo v programu Excel (list statistika v souboru „Evaluace-statistické vyhodnocení.xls)“ - je možné odeslat na děkanát LF UP vytištěný formulář nebo přímo soubor v elektronické podobě,   odpověď na 3 otázky:   celkový počet rozdaných dotazníků v jednotlivých studijních programech (Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, General Medicine),   jaké byly hlavní připomínky a návrhy studentů v komentářích,   jaké jsou připomínky a komentáře učitelů, ústavu/kliniky jako celku.  Evaluace výuky oborů Všeobecné lékařství, General Medicine, Zubní lékařství a Dentistry proběhla za akademický rok 2012/2013 v daném termínu na všech pracovištích Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Evaluace výuky jednotlivých předmětů

5 Ročníková evaluace výuky   Proběhla při zápisu studentů do následujícího akademického roku na děkanátu LF UP.   Ročníková evaluace je zaměřená na celý studijní ročník a je realizována mimo jednotlivé ústavy a kliniky.   Všechny vyplněné dotazníky za jednotlivé ročníky byly vyhodnoceny.   Ústavy a kliniky budou informovány o výsledcích ročníkové evaluace.

6 Ročník I. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno KomentářeAKom BKom CkomDkom a n Ročník II. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno KomentářeAKom BKom CkomDkom a n

7 Ročník III. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno KomentářeAKom BKom CkomDkom a n Ročník IV. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno KomentářeAKom BKom CkomDkom a n

8 Ročník V. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno KomentářeAKom BKom CkomDkom a n Ročník VI. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno KomentářeAKom BKom CkomDkomE11aE11bE11cE11dE11eE11fE11gE11hEkom a n

9 Výsledky evaluace - připomínky a návrhy Úroveň výuky hodnocena vesměs kladně. Celkové hodnocení přednášek i praktických cvičení studenty je pozitivní ve všech ukazatelích evaluačního dotazníku. Studenti hodnotí kladně zejména vstřícnost vyučujících. V připomínkách a návrzích se studenti přiklání k průběžnému zkoušení učiva, což jim napomáhá k ucelení jejich znalostí. U klinických předmětů se stále objevují požadavky na větší kontakt s pacienty. Opět je kladně hodnocen způsob výuky využívající interaktivních pomůcek, stejný zůstává požadavek na zveřejňování elektronických výukových materiálů. Negativní připomínky k množství a kvalitě studijní literatury se objevují jen ojediněle. Studenti kladně hodnotí úpravu obsahu některých teoretických předmětů, zmiňují větší návaznost, menší duplicitu probíraného učiva. Připomínky ústavů a klinik LF UP na nízkou návštěvnost přednášek se objevují jen ojediněle.

10 Reakce vedení LF UP a jednotlivých pracovišť na výsledky evaluace výuky  Příprava změny kurikula s důrazem na praktické dovednosti.  Zvýšení počtu předmětů v kategorii C a B.  Rozšíření výuky v klinických oborech.  Dostupnost výukových materiálů v elektronické podobě.  Příprava a řešení projektů souvisejících s inovací výuky v jednotlivých předmětech.  Uplatnění výsledků řešení projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Stáhnout ppt "Za akademický rok 2012/2013 prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. proděkanka LF UP."

Podobné prezentace


Reklamy Google