Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Za akademický rok 2011/2012 prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. proděkanka LF UP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Za akademický rok 2011/2012 prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. proděkanka LF UP."— Transkript prezentace:

1 za akademický rok 2011/2012 prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. proděkanka LF UP

2  Evaluace výuky je realizována formou písemných dotazníků po skončení výuky jednotlivých předmětů.  Hodnocení výuky prostřednictvím informačního systému STAG (elektronický dotazník) studenti nevyužívají a tento systém se pro potřeby LF UP jeví v současné době jako nevhodný z důvodu velmi obtížně realizovatelné zpětné vazby.  Stávající systém písemných dotazníků je v současné době nejvýhodnější. Evaluace výuky

3 Evaluace výuky jednotlivých předmětů  Jednotný písemný dotazník.  Tento dotazník obsahuje 8 povinných otázek a možnost komentáře.  Analýza odpovědí studentů je východiskem pro průběžné sledování kvality výuky na jednotlivých pracovištích a pro evaluaci na LF UP jako celku.  Vedle povinných otázek mohou jednotlivé ústavy a kliniky zařadit i otázky nepovinné.  Pro evaluaci výuky na úrovni LF UP jsou však vyžadovány a hodnoceny pouze povinné otázky.  Evaluace výuky je prováděna u studijních programů Všeobecné lékařství, General Medicine, Zubní lékařství a Dentistry.

4  Jednotlivé ústavy a kliniky LF UP odevzdávají zprávu o evaluaci, která obsahuje:  souhrnné zpracování všech odevzdaných dotazníků, generované přímo v programu Excel (list statistika v souboru „Evaluace-statistické vyhodnocení.xls)“ - je možné odeslat na děkanát LF UP vytištěný formulář nebo přímo soubor v elektronické podobě,   odpověď na 3 otázky:   celkový počet rozdaných dotazníků v jednotlivých studijních programech (Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, General Medicine),   jaké byly hlavní připomínky a návrhy studentů v komentářích,   jaké jsou připomínky a komentáře učitelů, ústavu/kliniky jako celku.  Evaluace výuky oborů Všeobecné lékařství, General Medicine, Zubní lékařství a Dentistry proběhla za akademický rok 2011/2012 v daném termínu na všech pracovištích Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Evaluace výuky jednotlivých předmětů

5 Ročníková evaluace výuky   Proběhla při zápisu studentů do následujícího akademického roku na děkanátu LF UP.   Ročníková evaluace je zaměřená na celý studijní ročník a je realizována mimo jednotlivé ústavy a kliniky.   Všechny vyplněné dotazníky za jednotlivé ročníky byly vyhodnoceny.   Ústavy a kliniky budou informovány o výsledcích ročníkové evaluace.

6 Ročník I. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno0020005310 138483028934869824843 270525851163832244842 36112027320521221 40348262255 50000021103 114 KomentářeAKom BKom CkomDkom a2 0 04 n112 114 110 114 Ročník II. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno0020000200 12030172065232572736 279725660534647506752 32518422873365123123 435916123115213 50213122103 127 KomentářeAKom BKom CkomDkom a3 1 03 n124 126 127124 127

7 Ročník III. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno0110005310 11317 2546541421640 273665350332747455642 332253527313821204120 40991162812310 500352203616 118 KomentářeAKom BKom CkomDkom a19 6 39 n99 112 115109 118 Ročník IV. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno0031201000 118261519472138422131 268615340 2546456033 316142523114415102127 401415282506 50024040005 102 KomentářeAKom BKom CkomDkom a5 4 12 n97 98 101100 102

8 Ročník V. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno0020018000 1122511 463340461725 244363421222717203121 31410202628641814 421311131267 50023100005 72 KomentářeAKom BKom CkomDkom a6 4 19 n66 68 7163 72 Ročník VI. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno0121005333 110371917835078945034 246626041294828215131 34618364171591 26 41523 1601113 5300501000 120 KomentářeAKom BKom CkomDkom a33 15 424 n87 105 11696 120

9 Výsledky evaluace - připomínky a návrhy  Studenti požadují procvičování praktických dovedností, rozšíření praktické výuky a zvýšení počtu předmětů v kategorii C.  Pozitivně je hodnocena vstřícnost i přístup vyučujících, míra a kvalita komunikace, odborná úroveň přednášek a praktických cvičení.  Velmi kladně je hodnocen způsob výuky využívající interaktivních pomůcek ve výuce.  Negativní připomínky k množství a kvalitě studijní literatury se objevují jen ojediněle.  Studenti požadují stejně jako v minulém roce větší dostupnost materiálů v elektronické verzi.  Připomínky ústavů a klinik LF UP na nízkou návštěvnost přednášek se v porovnání s minulými akademickými roky objevují v daleko menší míře.  Nově se objevil požadavek na větší vzájemnou spolupráci jednotlivých ústavů LF tak, aby nedošlo k duplicitě výuky, ale aby byly zajištěny znalosti pro návaznost dalšího studia.

10 Reakce vedení LF UP a jednotlivých pracovišť na výsledky evaluace výuky  Příprava změny kurikula s důrazem na praktické dovednosti.  Zvýšení počtu předmětů v kategorii C a B.  Rozšíření výuky v klinických oborech.  Dostupnost výukových materiálů v elektronické podobě.  Příprava a řešení projektů souvisejících s inovací výuky v jednotlivých předmětech.  Uplatnění výsledků řešení projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Fondu rozvoje vysokých škol, (např. tematický okruh B3 –Inovace biomedicínských studijních předmětů)  Uplatnění výsledků řešení projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Fondu rozvoje vysokých škol, (např. tematický okruh B3 –Inovace biomedicínských studijních předmětů) ve výuce.


Stáhnout ppt "Za akademický rok 2011/2012 prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. proděkanka LF UP."

Podobné prezentace


Reklamy Google