Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Za akademický rok 2011/2012 prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. proděkanka LF UP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Za akademický rok 2011/2012 prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. proděkanka LF UP."— Transkript prezentace:

1 za akademický rok 2011/2012 prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. proděkanka LF UP

2  Evaluace výuky je realizována formou písemných dotazníků po skončení výuky jednotlivých předmětů.  Hodnocení výuky prostřednictvím informačního systému STAG (elektronický dotazník) studenti nevyužívají a tento systém se pro potřeby LF UP jeví v současné době jako nevhodný z důvodu velmi obtížně realizovatelné zpětné vazby.  Stávající systém písemných dotazníků je v současné době nejvýhodnější. Evaluace výuky

3 Evaluace výuky jednotlivých předmětů  Jednotný písemný dotazník.  Tento dotazník obsahuje 8 povinných otázek a možnost komentáře.  Analýza odpovědí studentů je východiskem pro průběžné sledování kvality výuky na jednotlivých pracovištích a pro evaluaci na LF UP jako celku.  Vedle povinných otázek mohou jednotlivé ústavy a kliniky zařadit i otázky nepovinné.  Pro evaluaci výuky na úrovni LF UP jsou však vyžadovány a hodnoceny pouze povinné otázky.  Evaluace výuky je prováděna u studijních programů Všeobecné lékařství, General Medicine, Zubní lékařství a Dentistry.

4  Jednotlivé ústavy a kliniky LF UP odevzdávají zprávu o evaluaci, která obsahuje:  souhrnné zpracování všech odevzdaných dotazníků, generované přímo v programu Excel (list statistika v souboru „Evaluace-statistické vyhodnocení.xls)“ - je možné odeslat na děkanát LF UP vytištěný formulář nebo přímo soubor v elektronické podobě,   odpověď na 3 otázky:   celkový počet rozdaných dotazníků v jednotlivých studijních programech (Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, General Medicine),   jaké byly hlavní připomínky a návrhy studentů v komentářích,   jaké jsou připomínky a komentáře učitelů, ústavu/kliniky jako celku.  Evaluace výuky oborů Všeobecné lékařství, General Medicine, Zubní lékařství a Dentistry proběhla za akademický rok 2011/2012 v daném termínu na všech pracovištích Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Evaluace výuky jednotlivých předmětů

5 Ročníková evaluace výuky   Proběhla při zápisu studentů do následujícího akademického roku na děkanátu LF UP.   Ročníková evaluace je zaměřená na celý studijní ročník a je realizována mimo jednotlivé ústavy a kliniky.   Všechny vyplněné dotazníky za jednotlivé ročníky byly vyhodnoceny.   Ústavy a kliniky budou informovány o výsledcích ročníkové evaluace.

6 Ročník I. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno KomentářeAKom BKom CkomDkom a n Ročník II. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno KomentářeAKom BKom CkomDkom a n

7 Ročník III. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno KomentářeAKom BKom CkomDkom a n Ročník IV. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno KomentářeAKom BKom CkomDkom a n

8 Ročník V. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno KomentářeAKom BKom CkomDkom a n Ročník VI. HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačeno KomentářeAKom BKom CkomDkom a n

9 Výsledky evaluace - připomínky a návrhy  Studenti požadují procvičování praktických dovedností, rozšíření praktické výuky a zvýšení počtu předmětů v kategorii C.  Pozitivně je hodnocena vstřícnost i přístup vyučujících, míra a kvalita komunikace, odborná úroveň přednášek a praktických cvičení.  Velmi kladně je hodnocen způsob výuky využívající interaktivních pomůcek ve výuce.  Negativní připomínky k množství a kvalitě studijní literatury se objevují jen ojediněle.  Studenti požadují stejně jako v minulém roce větší dostupnost materiálů v elektronické verzi.  Připomínky ústavů a klinik LF UP na nízkou návštěvnost přednášek se v porovnání s minulými akademickými roky objevují v daleko menší míře.  Nově se objevil požadavek na větší vzájemnou spolupráci jednotlivých ústavů LF tak, aby nedošlo k duplicitě výuky, ale aby byly zajištěny znalosti pro návaznost dalšího studia.

10 Reakce vedení LF UP a jednotlivých pracovišť na výsledky evaluace výuky  Příprava změny kurikula s důrazem na praktické dovednosti.  Zvýšení počtu předmětů v kategorii C a B.  Rozšíření výuky v klinických oborech.  Dostupnost výukových materiálů v elektronické podobě.  Příprava a řešení projektů souvisejících s inovací výuky v jednotlivých předmětech.  Uplatnění výsledků řešení projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Fondu rozvoje vysokých škol, (např. tematický okruh B3 –Inovace biomedicínských studijních předmětů)  Uplatnění výsledků řešení projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Fondu rozvoje vysokých škol, (např. tematický okruh B3 –Inovace biomedicínských studijních předmětů) ve výuce.


Stáhnout ppt "Za akademický rok 2011/2012 prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. proděkanka LF UP."

Podobné prezentace


Reklamy Google