Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 RESPONSIBLE CARE Odpovědné podnikání v chemii, Adaptabilita chemického průmyslu, projekt esf Svaz chemického průmyslu České republiky Ing. Ladislav Špaček,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 RESPONSIBLE CARE Odpovědné podnikání v chemii, Adaptabilita chemického průmyslu, projekt esf Svaz chemického průmyslu České republiky Ing. Ladislav Špaček,"— Transkript prezentace:

1 1 RESPONSIBLE CARE Odpovědné podnikání v chemii, Adaptabilita chemického průmyslu, projekt esf Svaz chemického průmyslu České republiky Ing. Ladislav Špaček, CSc., sekretář HSE 2. Mezinárodní konference ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII EKOLOGICKÁ ÚJMA - 21.03.2007, ZENTIVA

2 2 RESPONSIBLE CARE Celosvětové dobrovolné hnutí od roku 1985 SCHP ČR od roku 1994 SCHP ČR od roku 1994 56 organizací plní principy, 36 má právo používat logo 56 organizací plní principy, 36 má právo používat logo Celosvětová charta Responsible Care – únor 2006 Celosvětová charta Responsible Care – únor 2006 Mezinárodní konference Odpovědné podnikání v chemiiMezinárodní konference Odpovědné podnikání v chemii 31. 10. 2006 OCHRANA OVZDUŠÍ 31. 10. 2006 OCHRANA OVZDUŠÍ 21. 3. 2007 EKOLOGICKÁ ÚJMA 21. 3. 2007 EKOLOGICKÁ ÚJMA 3. 4. 2007 PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ 3. 4. 2007 PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ Cena udržitelného rozvoje SCHP ČR – BorsodChemMCHZ Cena udržitelného rozvoje SCHP ČR – BorsodChemMCHZ Nová pravidla hodnocení Nová pravidla hodnocení Responsible Care = Odpovědné podnikání v chemii

3 3 EKOLOGICKÁ ÚJMA 1. konference v období přípravy české legislativy. 1. konference v období přípravy české legislativy. Implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 30. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí. Implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 30. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí. První návrh byl zamítnut MPŔ První návrh byl zamítnut MPŔ Současný návrh projednán v LRV dne 8. března 2007 Současný návrh projednán v LRV dne 8. března 2007 Požadovaná platnost – 1. 7. 2007 Požadovaná platnost – 1. 7. 2007 Jedna z 1625 směrnic, ČR neimplementovala k 1.2.07 26 směrnic a komise s ČR vede 22 řízení… Jedna z 1625 směrnic, ČR neimplementovala k 1.2.07 26 směrnic a komise s ČR vede 22 řízení… Neuchopitelnost směrnice pro podnikatele… Neuchopitelnost směrnice pro podnikatele…

4 4 EKOLOGICKÁ ÚJMA DOPOLEDNEDOPOLEDNE –Ekologická újma –Úvodní slovo doc. Eva Kružíková, MŽP ODPOLENEODPOLENE –Trestněprávní ochrany životního prostředí –Návrh směrnice publikován 9. 2. 2007

5 5 Překlady směrnic Návrh směrniceNávrh směrnice Ukončení jednotlivých kol rozhodovacího procesuUkončení jednotlivých kol rozhodovacího procesu Finální verzeFinální verze Projednávání v angličtiněProjednávání v angličtině

6 6 PREVENCE O naši budoucnostiO naši budoucnosti se rozhoduje v Bruselu. Buďme při tom!Buďme při tom! Podíl naimplementaci již nestačíPodíl na implementaci již nestačí

7 7 Společně s dalšími Dnešního jednání se účastníDnešního jednání se účastní –… zástupců státní správy –… chemických podniků (SCHP ČR) –… ostatních organizací (SCHP ČR) –… další profesní svazy ( SP, HŽ…) –… další podniky –…. zástupců pojišťoven –9 zástupců ze Slovenska –….

8 8 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. O projektu: SCHP ČR uspěl se žádostí o finanční podporu v rámci OP RLZ, priorita 3.4 Adaptabilita a podnikání – Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací (oblast Flexibilita pracovní síly, podnikatelská činnost, inovace) Byla uzavřena Dohoda o poskytnutí příspěvku v rámci OP RLZ spolufinancovaného ESF a státním rozpočtem prostřednictvím MPSV (75 %, resp. 25 %) ve výši 19 mil. Kč. Projekt podepsán 24.10.2006, zahájen fakticky v prosinci 2006, ukončení plánováno v srpnu 2008.

9 9 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Záměry a cíl: Záměrem je připravit výrobce, zpracovatele a obchodníky v průmyslu na změny spojené s implementací REACH a minimalizace jeho očekávaných dopadů Záměrem je podpora výzkumu, vývoje, zavádění nových technologií, inovací a jejich přenos do průmyslu Cílem je stabilizace pracovních míst, popř. vznik nových pracovních příležitostí, zvýšení a rozšíření znalostí zaměstnavatelů a zaměstnanců, jejich profesních kompetencí a tím posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu i navazujících oborů se zvláštním zřetelem na mikro, malé a střední podniky!

10 10 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílové skupiny: Zaměstnavatelé v chemickém průmyslu a v oborech navazujících. Rozšíření znalostí o aktuální legislativě (REACH), příprava na její očekávané dopady. Dále pojmenování strukturálních změn a jejich vliv na podnikání. Vliv VaV, transferu nových technologií a inovací na další rozvoj. Pomoc v orientaci při vyhledávání zdrojů. Zaměstnanci Zvládnutí požadavků REACH. Seznamování s novými trendy VaV, inovací, nové technologie.

11 11 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Způsob provedení: Tvorba školicích materiálů REACH a VaV/Inovace Školení od května 2007 zaměstnavatelé – OSVĚDČENÍ zaměstnanci - CERTIFIKÁT

12 12 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Realizační tým: SCHP ČR – 9 lidí 3 regionální kanceláře pokrývají celé území ČR Ústí nad Labem Ostrava Praha Účast v národním Help Desku (MŽP) Více na: www.schp.cz nebowww.schp.cz www.schp-adaptabilita.cz


Stáhnout ppt "1 RESPONSIBLE CARE Odpovědné podnikání v chemii, Adaptabilita chemického průmyslu, projekt esf Svaz chemického průmyslu České republiky Ing. Ladislav Špaček,"

Podobné prezentace


Reklamy Google