Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace."— Transkript prezentace:

1 Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace

2 Historie integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských. leden 1948 Celní unie mezi zeměmi Beneluxu vstupuje v platnost.

3 Historie integrace květen 1949 Dohodou z ledna 1949 mezi pěti účastnickými zeměmi Bruselské smlouvy vzniká Rada Evropy, otevřená všem zemím Evropy.

4 Historie integrace květen 1950 Schumanova deklarace Jean Monnet inspiruje Roberta Schumana, ministra zahraničních věcí Francie, k návrhu, aby Francie, Německo a další země mající zájem se připojit vytvořily společný dohled nad zásobami, těžbou, výrobou a obchodem uhlí a oceli.

5 Historie integrace duben 1951 Pařížská dohoda Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli - ESUO, podepsána představiteli Belgie, Francie, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska - tzv. Šestkou.

6 Historie integrace březen 1957 Římské smlouvy - založení EHS a Euratomu Základním úkolem EHS bylo podporovat vytvoření společného trhu a přispívat k rozvoji ekonomického života a stálému hospodářskému růstu skrze postupné sbližování hospodářské politiky členských států. –Vzniká Evropská investiční banka (Lucemburk) a Hospodářský a sociální výbor (Brusel).

7 Historie integrace červenec 1958 Mezivládní konference v italském městě Stresa klade základy Společné zemědělské politiky EHS.

8 Historie integrace leden 1960 Stockholmská úmluva založení Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), známé také jako EFTA - European Free Trade Association, nabývá účinnosti. (Dánsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švédskoa Švýcarsko).

9 Historie integrace červenec a srpen 1961 Irsko (31.7.), Dánsko (10.8.) a Velká Británie (9.8.) žádají o členství ve Společenství. duben 1962 Norsko žádá o členství ve Společenství leden 1963 odmítnutí Británie

10 Historie integrace květen 1967 Velká Británie opětovně žádá o členství ve Společenství, následována Irskem a Dánskem a o něco později také Norskem. červenec 1968 Celní unie EHS

11 Historie integrace leden 1972 Podpis smluv o přistoupení k Společenství s Dánskem, Irskem, Norskem a Velkou Británií. Smlouvy následně ratifikují parlamenty členských i přistupujících států s výjimkou Norska, kde občané v referendu vstup do Společenství v referendu odmítají.

12 Historie integrace leden 1973 První rozšíření Dánské království, Irská republika a Spojené království Velké Británie a Severního Irska se stávají členy Společenství - vzniká Devítka.

13 Historie integrace únor 1975 Dohody Společenství a 46 zemí ACP (zemí Africké, Karibské a Pacifické oblasti) podepsány v Lomé (Togo), v platnost vstupují 1. dubna 1976.

14 Historie integrace červen 1975 Řecko žádá o členství ve Společenství. březen 1977 Portugalsko žádá o členství ve Společenství. červenec 1977 Španělsko žádá o členství ve Společenství.

15 Historie integrace březen 1979 Evropský měnový systém (EMS) vstupuje v platnost. Osm účastnických zemí se zavazuje udržovat výměnné kurzy svých měn v dohodnutém rozpětí. Vznik evropské měnové jednotky ECU - European Currency Unit.

16 Historie integrace leden 1981 Druhé rozšíření Řecko se stává desátým členem Evropských společenství - vzniká Desítka.

17 Historie integrace 14. červen 1985 Schengenská dohoda Německo, Francie a státy Beneluxu podepisují samostatnou dohodu o odstranění hraničních kontrol mezi účastnickými státy. Dohoda nebyla součástí práva ES, ale k nabytí účinnosti musela být ratifikována účastnickými zeměmi.

18 Historie integrace leden 1986 Třetí rozšíření Portugalsko a Španělské království se připojují ke Společenství - vzniká Dvanáctka.

19 Historie integrace červenec 1987 Jednotný evropský akt (JEA) nabývá účinnosti. JEA - novelizuje Smlouvu o EHS, vytyčuje nový cíl - do konce roku 1992 vybudovat Jednotný vnitřní trh = prostor bez vnitřních hranic pro volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu.

20 Historie integrace červenec 1989 Program PHARE podpoření hospodářské reformy zahájené v některých zemích střední Evropy. Evropská komise byla pověřena koordinací podpory hospodářské restrukturalizace v Polsku a Maďarsku - odtud název programu PHARE - Poland - Hungary - Aid for Restructuring Economy.

21 Historie integrace červen 1990 Schengenská dohoda o zrušení hraničních kontrol podepsána zeměmi Beneluxu, Francií a Německem

22 Historie integrace červenec 1990 Hospodářská a měnová unie (HMU) vstupuje do první fáze: Odstraněna většina zbývajících překážek pro pohyb kapitálu, posíleny koordinace hospodářské politiky a spolupráce centrálních bank členských zemí Společenství.

23 Historie integrace prosinec 1991 Evropské smlouvy (smlouvy o přidružení) podepsány s Polskem, Maďarskem a Československem únor 1992 Návrh smlouvy o Evropské unii

24 Historie integrace leden 1993 Jednotný vnitřní trh zakládající volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu vstupuje v platnost. listopad 1993 Smlouva o Evropské unii (Maastrichtská smlouva) nabývá účinnosti.

25 Historie integrace leden 1994 Hospodářská a měnová unie (HMU) vstupuje do druhé fáze. Je založen Evropský měnový institut (EMI) zajišťující na přechodné období úlohy nezbytné pro vytvoření Evropského měnového systému a připravující založení Evropské centrální banky v následující fázi HMU.

26 Historie integrace listopad 1994 Norové v referendu odmítají vstup Norska do Evropské unie leden 1996 Česká republika se uchází o členství v Evropské unii

27 Historie integrace 16. - 17. červen 1997 Zasedání Evropské rady v Amsterodamu. Evropská rada přijímá v Amsterodamu dohodu o novele Smlouvy o Evropské unii, kterou se upravují také tři smlouvy o Evropských společenství, tzv. Amsterodamskou smlouvu. Přijímá také rezoluci o zaměstnanosti a růstu.

28 Historie integrace březen 1998 Zahájena přímá jednání o přistoupení ČR k EU červen 1998 Založena Evropská centrální banka (ECB) se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem

29 Historie integrace leden 2001 Řecko se stává dvanáctou zemí eurozóny leden 2002 Do oběhu vstupují bankovky a mince euro červenec 2002 Po padesáti letech končí platnost smlouvy zakládající Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)

30 Historie integrace 2003 1.2. 2003 vstoupila v platnost Niceská smlouva, pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Římské smlouvy. Smlouva změnila způsob rozhodování v Evropské unii.

31 Historie integrace 2004 Připojení Malty, Kypru, Slovinska, České republiky, Maďarska, Slovenska, Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska. Chorvatsko se stalo kandidátskou zemí Evropské unie.

32 Historie integrace 2005 17. prosince 2005 se další kandidátskou zemí stala Makedonie Referendum v Nizozemsku a Franciiodmítlo Smlouvu o Ústavě pro Evropu.

33 Historie integrace 2007 Přistoupily dva státy Bulharskoa Rumunsko. 13. prosince 2007 byla podepsána v Lisabonu Lisabonská smlouva

34 Historie integrace 2009 3. listopadu byla Lisabonská smlouva ratifikována. 1. prosince vstoupila Lisabonská smlouva v platnost.

35 Historie integrace Současnost Členské státy Evropské unie Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva. Lotyšsko. Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo,Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.

36 Historie integrace Kandidátské země Černá Hora, Chorvatsko, Island, Makedonie, Turecko. Země, které odmítly vstoupit do Evropské unie v referendu Norsko, Švýcarsko Potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Srbsko.


Stáhnout ppt "Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace."

Podobné prezentace


Reklamy Google