Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). [37]

2 Autor:Mgr. Věra Pavlátová Anotace:Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie, Biologie živočichů. Žák se věnuje stavbě a funkci žahavců. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák charakterizuje žahavce a jejich zástupce. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity je na 2 vyučovací hodiny. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní. Gymnaziální. 16 ‒ 17 let, 6. třída = sexta/ II. ročník KLIKNĚTE NA F 5

3 ASCON SYCON LEUCON ŘEŠENÍ ‒ KLIKNĚTE [1]

4 Říše: živočichové (Animalia) Oddělení: dvojlistí (Diblastica) Kmen: žahavci (Cnidaria) Třídy: polypovci (Hydrozoa) medúzovci (Scyphozoa) korálnatci (Anthozoa) čtyřhranky (Cubozoa) kalichovky (Staurozoa) (Hatschek 1988) Animalia Diblastica [10]

5 Tělem žahavců lze proložit několik rovin souměrnosti. Hovoříme tedy o souměrnosti paprsčité = radiální. [2] Medúza [3] Paprsčitá souměrnost u nezmara

6 Tělo se skládá z vnější vrstvy ektodermu a vnitřní entodermu. Prostor mezi nimi vyplňuje rosolovitá mesoglea. [4] Z ektodermu je vytvořena pokožka, žahavé buňky, svalová soustava a rozptýlená nervová soustava. Z entodermu je vytvořena trávicí soustava.

7 Z pokožkových buněk vznikly buňky žahavé ‒ cnidocyty. Obsahují vlákno, které se dotykem vymrští a zabodne svůj ostrý hrot s neurotoxinem do oběti. [5] [6] Jiný typ žahavých buněk zas omotává kořist vlákny či lepkavým sekretem.

8 Trávicí soustava je z entodermu s jediným otvorem, který je zároveň přijímací i vyvrhovací. Nazývá se láčka. U polypovců je to vakovitá dutina, u medúzovců radiální kanálky. LÁČKA [7]

9 V životním cyklu žahavců se objevují dvě stadia: přisedlý polyp s chapadly a plovoucí medúza tvaru obrácené misky, jejíž tělo představuje klobouk (umbrella). [8]

10 Žahavci často tvoří kolonie − například koráli. U žahavců se vyskytuje rozptýlený (difuzní) typ nervové soustavy = sítě vláken těsně pod pokožkou. [9]

11 Nezmaři žijí pouze přisedle ve stadiu polypa. Tělo je dlouhé cca 1,5 cm, přichyceno nožním terčem k podkladu. Ramena jsou poseta cnidocyty, kterými loví buchanky a perloočky. [11] nožní terč souměrnost ektoderm endoderm láčka přijímací i vyvrhovací otvor ramena s cnidocyty

12 Dýchá celým povrchem těla. Jeho rozptýlená nervová soustava způsobuje po podráždění smrštění nezmara do kuličky. Nepohlavně se rozmnožuje pučením. [12] Pupen dorůstá a nový jedinec se oddělí a žije samostatně. Nezmar se rozmnožuje i pohlavně – z ektodermálních gonád. Je obojetník.

13 Nezmar vyniká vysokou regenerační schopností. Některé druhy žijí v symbióze se zelenými řasami − nezmar zelený (Chlorohydra viridissima). [13] [14] Ú.: Proč se nezmar jmenuje právě nezmar?

14 [15][16] Stadium polypa je miniaturní, měří jen několik mm a má krátká chapadla. Medúzka je veliká několik cm. Vyskytuje se téměř na celém území naší republiky. Střídání pohlavního a nepohlavního rozmnožování se nazývá rodozměna = metageneze.

15 Trubýši tvoří plovoucí kolonie, někdy nadnášené plynovým vakem, někdy s nebezpečnými dlouhými žahavými vlákny. Pro člověka je nebezpečná měchýřovka portugalská. [17] [18]

16 1, 14 – chapadla, 2, 5 – láčka, 8, 15 – přijímací a vyvrhovací otvor, 6 – ektoderm, 7 – mezoglea, 13 – nervová soustava, 9 – svalovina, 10, 11 – gastrovaskulární systém, 16 – výběžky ropália nesoucí smyslová ústrojí exumbrella subumbrella [19]

17 Medúzy jsou odděleného pohlaví. Pohlavní buňky opouštějí tělo ústním otvorem. K oplození dochází ve vodě. Vzniká pohyblivá larva planula, která za několik dní přisedá a mění se v polypa. Ten se po čase množí nepohlavně pučením − strobilací. Řetězově tak vznikají malé medúzky. [20]

18 [21] Talířovka ušatá (Aurelia aurita) Vyskytuje se v evropských mořích, měří cca 40 cm. Pod kloboukem jsou patrné gonády. [22] Talířovka obrovská Největší medúza, zvon má až 200 cm, chapadla 40 cm.

19 [23] Talířovka svítivá Světélkuje díky symbiotickým řasám. [24] Talířovka svítivá (Pelagia noctiluca)

20 Kořenoústka plicnatá Její název je odvozen od podoby chapadel s lidskými plícemi a od toho, že má zarostlý ústní otvor a potravu přijímá chapadly. Klobouk má průměr 80 cm. [25]

21 [26] Kořenoústka hrbolatá [27] „Mořská kopřiva“ 97 % těla medúzovců tvoří voda!

22 Odkazy na videa:  talířovka ušatá http://commons.wikimedia.org/wiki/Fil e:Aurelia_aurita-Moon_jellyfish.ogghttp://commons.wikimedia.org/wiki/Fil e:Aurelia_aurita-Moon_jellyfish.ogg  talířovka ušatá http://commons.wikimedia.org/wiki/Fil e:Jellyfish_at_Sydney_Aquarium.ogghttp://commons.wikimedia.org/wiki/Fil e:Jellyfish_at_Sydney_Aquarium.ogg

23 Vytvářejí jen stadium polypa, který se rozmnožuje pohlavně i pučením. Polyp má válcovité tělo s příústním terčem s chapadly. Láčka je rozdělena na přepážky, často zřasené. [28]

24 Korál červený (Corallium rubrum) patří mezi osmičetné korály. Jeho skelet se používá k výrobě šperků. Skelet korálů je tvořen uhličitanem vápenatým a koralinem. [29] [30]

25 Sasanky patří mezi šestičetné korály. Netvoří kolonie, mají ohebné tělo. Jejich kostra je tvořena vápenatými jehličkami v ektodermu. Mají účinné žahavé buňky, živí se rybami. [32] Sasanka koňská

26 [31]

27  Některé ryby (klaun) žijí se sasankami v symbióze − čistí jim věnec chapadel od potravy a jsou chráněny žahavými buňkami.  Další známá symbióza je s poustevníčky či s kraby. [33] Symbióza sasanky plášťové a raka poustevníčka Ú.: Co je to symbióza a v čem spočívá symbióza u živočichů na obrázku?

28 35. [35][36] [37]

29 Ve Středozemním moři žije nebezpečná sasanka Alicia mirabilis. Její tělo a ramena jsou pokryta silně žahajícími bradavicemi. Je velká 40 cm. [34] Alicia mirabilis

30 Praví koráli tvoří vždy kolonie, především v mělkých teplých mořích. Jejich činností vznikají korálové útesy a atoly. [38] Ú.: Které korálové útesy a atoly znáte? Vyjmenujte je a ukažte na mapě. V čem spočívá nebezpečí korálových útesů?

31 [39] [40]

32 Větevníci tvoří masivní kolonie, například i 2 000 km dlouhý Velký bariérový útes u pobřeží Austrálie. [41] [42]

33 [43] Větevník mozkový = Mozkovník [44] Houbovník obecný

34 Odkazy na videa:  korál http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coral_Acropora _3D.OGGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coral_Acropora _3D.OGG  sasanky a klaun http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clownfish_in_a nemone_off_Vanuatu.ogghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clownfish_in_a nemone_off_Vanuatu.ogg  sasanky, klaun je čistí http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marinewi- 1158004747.can.ogghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marinewi- 1158004747.can.ogg  sasanky, klaun je čistí http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amphirion_ocel laris.ogvhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amphirion_ocel laris.ogv  sasanka http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A1%D0%B5 %D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0% BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA% D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC._%D0%93%D0% BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F.og vhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A1%D0%B5 %D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0% BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA% D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC._%D0%93%D0% BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F.og v

35 Jsou to nejnebezpečnější žahavci. Chironex fleckeri neboli mořská vosa žije u pobřeží Austrálie. Ze zvonu jí sahají až 3 metry dlouhá lepkavá chapadla, která mohou způsobit až šok a utonutí člověka. [45]

36 [46] [47] [48] Někdy bývají řazeny k medúzovcům.

37  Charakterizujte typické znaky žahavců.  Co je to láčka?  Jaký typ souměrnosti se vyskytuje u žahavců?  Rozdělte kmen žahavců na třídy a ke každé uveďte zástupce.  Jak se tvoří atol?  S kým žije někdy v symbióze sasanka a proč?  Co je to mezoglea?  V čem spočívá metageneze?  Od čeho byl vytvořen název: nezmar, kořenoústka plicnatá?

38 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. Koráli vytvářejí atol, nebo…. 3.4. 5. Název celého kmene z prezentace. 6.

39 1.SASANKA 2.ÚTES 3.MOZKOVNÍK 4.MEDÚZA 5.ŽAHAVCI 6.KORÁL

40 1. KUPTE MED U ZAHRÁDKÁŘE. 2. U NÁS ROSTE BŘÍZA BĚLOKORÁ, LÍPA SRDČITÁ. 3. PŘEPADLI HO POCITY NOHOU Z KAMENE, ZMARU A DEPRESE. 4. NAJDI NA MAPĚ KANSAS, ANKARU A SAHARU. 5. PŘEBRANÉ OTRUBY ŠLEHALA S MLÉKEM. 1. MEDUZA, 2. KORÁL, 3. NEZMAR, 4. SASANKA, 5. TRUBYŠ ŘEŠENÍ ‒ KLIKNĚTE

41  Mezoglea  Cnidocyty  Láčka  Nezmar  Metageneze  Planula  Strobilace  Korálnatci  Hydrozoa  Nepohlavní rozmnožování  Anthozoa  Rosolovitá hmota  Pohyblivá larva  Žahavé buňky  Trávicí dutina  Rodozměna

42  SMRŽ, J.; HORÁČEK, I.; ŠVÁTORA, M. Biologie živočichů pro gymnázia. 1. vyd. Praha : Fortuna, 2004. ISBN 8071689092.  Philcha. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 1.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Porifera_body_structures_01.png  Arnstein Rønning. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 2.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyanea_capillata_no.JPG  Friederike Anton-Erxleben. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 3.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydra_magnipapillata.jpg  LadyofHats. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 4.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cross_section_jellyfish_en.svg  [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 5.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cnidocyte.svg  Philcha. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 6.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydra_nematocyst_firing_01.png  Rodrigo H. Castilhos. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 7.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydra.svg  Philcha. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 8.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cnidaria_medusa_n_polyp.png

43  Mila Zinkova. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 9.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Multy_color_corals.JPG  [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 10.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metazoan_Phylogenetic_Tree.png  [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 11.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EB1911_Hydrozoa_Fig._3.JPG  Josh. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 12.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydra-Foto.jpg  Przemysław Malkowski. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 13.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydra_biology.jpg  Oinari-san. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 14.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydra001.jpg  [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 15.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Craspedacusta_sowerbyii.jpg  OpenCage[cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 16.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Craspedacusta_sowerbyi_by_OpenCage.j pg

44  [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 17.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portuguese_Man-O- War_(Physalia_physalis).jpg  Frank Krämer. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 18.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blaue_Qualle.jpg  LadyofHats. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 19.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jellyfish_cross_section_numbered.svg  [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 20.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schleiden-meduse-2.jpg  [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 21.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Qualle_Ohrenqualle_2006-01- 01_215.jpg  Dan Hershman. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 22.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Largelionsmanejellyfish.jpg  Alberto Romeo. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 23.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capo_Gallo_Pelagia_noctiluca.jpg  Hans Hillewaert. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 24.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pelagia_noctiluca_(Sardinia).jpg

45  [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 25.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhistozoma_pulmo.jpg  Antonio Sontuoso. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 26.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cassiopea_Jellyfish_(Cotylorhiza_tuberc ulata)_-_Mar_Jonio,_Italy.jpg  PDH. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 27.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Six-Sea-Nettles.jpg  NOAA. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 28.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coral_polyp.jpg  H. Zell. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 29.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corallium_rubrum_01.JPG  Marco Busdraghi. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 30.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corallo_vivo.jpg  [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 31.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Actiniaria.jpg  H. Krisp. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 32.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pferdeaktinie-Actinia-equina.jpg

46  Nbharakey. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 33.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eupagurus_prideauxi_and_Adamsia_palli ata.jpg  Yoruno. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 34.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alicia_mirabilis.jpg  [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 35.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amphiprion_percula.JPG  Ark. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 36.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amphiprion_2.jpg  eric. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 37.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amphiprion_chrysogaster.JPG  Richard Ling. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 38.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coral_Garden.jpg  NOAA. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 39.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coral_atoll_formation_animation.gif  [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 40.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atoll_forming.jpg

47  [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 41.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Madrepora_coral.jpg  [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 42.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Houtman_Abrolhos_coral_(Saville-Kent).jpg  Janderk. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 43.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brain_coral.jpg  Liné1. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 44.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fungia_fungites_01_by_Line1.jpg  Guido Gautsch. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 45.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Avispa_marina_cropped.png  [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 46.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haeckel_Stauromedusae.jpg  André C. Morandini. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 47.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haliclystus_antarcticus_1B.jpg  Lucília S. Miranda, Allen G. Collins, Antonio C. Marques. [cit. 2011-10-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 48.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haliclystus_antarcticus_lifecycle.PNG


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."

Podobné prezentace


Reklamy Google