Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA – PŘEDNÁŠKA 6.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA – PŘEDNÁŠKA 6."— Transkript prezentace:

1 JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA – PŘEDNÁŠKA 6

2 DĚDICKÉ PRÁVO patří mezi absolutní majetková práva dědické právo = právo na pozůstalost nebo poměrný podíl z ní pozůstalost tvoří veškeré jmění zůstavitele k okamžiku jeho smrti, které je způsobilé přejít na právní nástupce (nepatří do ní práva a povinností vázané výlučně na osobu zůstavitele) ten, komu náleží dědické právo = dědic pozůstalost ve vztahu k dědici je dědictvím odkaz = odkazovníku se zřizuje pohledávka na vydání určité věci nebo na zřízení určitého práva, odkazovník není dědicem

3 kdo zemře před zůstavitelem nebo současně s ním, nedědí možnost zřeknout se dědického práva (předem) dědictví lze i odmítnout (po smrti zůstavitele) dědický titul (důvod) dědická smlouva závěť zákon zůstavitel může pro případ, že dědictví nenabude osoba, kterou povolal za dědice, povolat náhradníka dědici plně odpovídají za dluhy zůstavitele

4 POŘÍZENÍ PRO PŘÍPAD SMRTI závěť odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz dědická smlouva dovětek zůstavitel jím nařídí odkaz, stanoví odkazovníku nebo dědici podmínku, časovou doložku nebo příkaz

5 DĚDICKÁ NEZPŮSOBILOST kdo se dopustil činu povahy úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu kdo se dopustí zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli (donucení, lest, překažení, zatajení, zfalšování, podvrh, zničení), ledaže mu zůstavitel tento čin výslovně prominul probíhá – li řízení o rozvod manželství zahájené na zůstavitelův návrh kvůli domácímu násilí – manžel vyloučen byl-li rodič zbaven rodičovské odpovědnosti kvůli zneužívání nebo zanedbávání, je vyloučen z dědického práva po dítěti

6 FORMY ZÁVĚTI písemná vlastnoruční – beze svědků psaná nikoliv vlastní rukou – podepsaná dvěma svědky + podpis nevidomý – tři svědci, nahlas přečtena svědkem, který ji nepsal jinak smyslově postižený – tři svědci + tlumočení veřejná listina – notářský zápis ústně – úlevy při pořizování závěti

7 DĚDICKÁ SMLOUVA zůstavitel povolává druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá nutná forma veřejné listiny nelze pořídit o celé pozůstalosti – ¼ musí zůstat volná zůstaviteli nebrání, aby se svým majetkem nakládal za svého života podle libosti – pokud to odporuje smlouvě, může se smluvní dědic dovolat neplatnosti právních jednání možno mezi manžely – v případě rozvodu nezaniká automaticky, musí zrušit soud

8 ODKAZ zůstavitel v pořízení pro případ smrti nařídí určité osobě, aby odkazovníku vydala předmět odkazu odkaz lze odvolat může se jednat o: odkaz věcí určitého druhu (např. peněz) odkaz určité věci (např. konkrétní obraz) odkaz pohledávky

9 ZÁKONNÁ DĚDICKÁ POSLOUPNOST pokud není dědická smlouva nebo závěť, nastane zákonná dědická posloupnost, nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu (odúmrť) první třída dědiců děti + manžel, každý stejným dílem nedědí-li některé dítě, dědí jeho potomci druhá třída dědiců manžel + zůstavitelovi rodiče + spolužijící osoba (nejméně 1 rok před smrtí nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele) – stejným dílem, manžel však vždy nejméně 1/2

10 třetí třída dědiců sourozenci + spolužijící osoby – stejným dílem nedědí-li sourozenec – dědí jeho děti čtvrtá třída dědiců prarodiče – stejným dílem pátá třída dědiců prarodiče rodičů zůstavitele – prarodičům zůstavitelova otce ½, prarodičům zůstavitelovy matky ½ - obě dvojice prarodičů se dělí rovným dílem o polovinu, která na ně připadá šestá třída dědiců děti dětí sourozenců + děti prarodičů – každý stejným dílem nedědí-li některé z dětí prarodičů zůstavitele, dědí jeho děti.

11 VYDĚDĚNÍ lze vydědit nepominutelného dědice, který zůstaviteli neposkytl potřebnou pomoc v nouzi, o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl, byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo vede trvale nezřízený život nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci


Stáhnout ppt "JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA – PŘEDNÁŠKA 6."

Podobné prezentace


Reklamy Google