Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CJŽ – identifikace projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva 55 Projekt realizuje: Národní institut pro další vzdělávání Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CJŽ – identifikace projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva 55 Projekt realizuje: Národní institut pro další vzdělávání Název."— Transkript prezentace:

1 CJŽ – identifikace projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva 55 Projekt realizuje: Národní institut pro další vzdělávání Název projektu: Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí žáků a učitelů základních škol zaváděním rodilých mluvčích a metody CLIL Cizí jazyky pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/55.0006 Doba trvání: 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 Schválené náklady projektu: 56 696 050 Kč

2 Cizí jazyky pro život – cíle:  Zvyšování interkulturních a jazykových kompetencí žáků a pracovníků základních škol vč. malých škol do 200 žáků a malotřídek  Podpora schopností žáků a učitelů aktivně využívat cizí jazyk napříč předměty i mimo výuku ve škole, při profesní přípravě, uplatnění na pracovním trhu i v osobním a společenském životě  Celoplošný dopad ve všech krajích ČR mimo Prahu

3 Cizí jazyky pro život Čtyři klíčové aktivity:  Rodilí mluvčí do škol  Podpora internacionalizace škol  Nebojte se CLIL (Content and Language Integrated Learning – Integrovaná výuky odborného předmětu a cizího jazyka)  Brána jazyků (prezenční jazykové kurzy a blended learning pro angličtiny učitelů a žáků)

4 CJŽ – monitorovací indikátory Celkový přehled MI v projektu CJŽ Plánovaný počet Dosažený stav k 15. 6. MI 07.41.65 Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 8651.240 MI 07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelů služeb (lektorů) 162209 MI 07.41.14 Počet podpořených osob - dětí, žáků 11.20035.204 MI 06.43.10 Nově vytvořené/inovované produkty 30

5 CJŽ – monitorovací indikátory Název indikátoru - popis Klíčová aktivita Plánovaný početPočet k 15. 6. 2015 MI 07.41.65 Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání KA01 – Rodilí mluvčí00 KA02 - Internacionalizace7580 KA03 -. Nebojte se CLIL250602 KA04 – Brána jazyků kurzy468486 KA04 BJ – blended learning72 Celkem8651.240 MI 07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb KA01 – Rodilí mluvčí100141 KA02 - Internacionalizace6 + 39 KA03 – Nebojte se CLIL15 + 223 KA04 BJ – blended learning36 Celkem162209 MI 07.41.14 Počet podpořených osob - dětí, žáků KA01 – Rodilí mluvčí5.00031.000 KA02 - Internacionalizace- KA03 – Nebojte se CLIL5.0003.000 KA04 BJ – blended learning1.2001.204 Celkem11.20035.204 MI 06.43.10 Počet nově vytvořených produktů Koncepční a analytický manuál KA 01 popisující centralizovaný systém práce s RM v českých školách a jejich kaskádovité metodické a vzdělávací podpory, který bude touto klíčovou aktivitou pilotně ověřen a mohl by do budoucna sloužit pro MŠMT jako metodický a koncepční návod pro systémovou práci s rodilými mluvčími v českých školách. KA 02 - Sborník příkladů dobré praxe připravených mezinárodních projektů škol podpořených v této aktivitě, KA 03 - sborník ukázkových výukových materiálů zaměřených na CLIL, které vytvoří podpoření učitelé v této aktivitě.

6 CJŽ – výstupy klíčových aktivit KA 01 Rodilí mluvčí do škol Cíl: Zavádění, odborné a metodické vedení a efektivní působení rodilých mluvčí do ZŠ v celé ČR Závazek: 100 RM (z toho 60 pro AJ, 20 NJ a 20 FJ) Výstup: K 15. 6. 2015 (ukončen nábor) působilo v projektu 141 rodilých mluvčí, na 204 školách v celé ČR, kteří podpořili cca 31.000 žáků (není to finální počet)

7 Bilance rodilých mluvčí v CJŽ Kraj Počet škol Anglicky mluvící RM Francouzsky mluvící RM Německy mluvící RM RM CELKEM Středočeský 27 1065 21 Liberecký 33 1325 20 Ústecký 14 351 9 Královéhradecký 19 623 11 Pardubický 19 1211 14 Plzeňský 19 813 12 Karlovarský 3 102 5 Jihočeský 10 411 7 Olomoucký 7 311 5 Mor.-slezský 11 441 9 Vysočina 12 601 7 Jihomoravský 17 735 15 Zlínský 13 612 9 CELKEM20483832731141

8

9 CJŽ – výstupy klíčových aktivit KA 01 Rodilí mluvčí do škol  Nábor RM a související legislativa (1.pdst. změna), administrace, ohlášky na ÚP  Smlouvy se školami (204 smluv)  Školení RM k metodě CLIL  Podklady pro monitorovací indikátory  Dotazníková šetření (RM, školy), hospitace  Letní jazykové školy s rodilými mluvčími (KA 04) (13. – 17. 7. a 20. – 24. 7. 2015)

10 CJŽ – výstupy klíčových aktivit KA 02 Podpora internacionalizace škol Cíle: Metodická a informační podpora škol při tvorbě a realizaci mezinárodních projektů škol  Seznámení s možnostmi mezinárodní spolupráce formou projektových aktivit  Získání informací, kde je možné žádat o finanční či metodickou podporu a kde lze nalézt potenciální zahraniční partnery  Získání zkušeností s výstavbou projektové žádosti

11 CJŽ – výstupy klíčových aktivit KA 02 Podpora internacionalizace škol  Cyklus 3 seminářů ve 3 paralelních skupinách v Praze, Pardubicích a Brně: Grantové příležitosti (Finanční zdroje a možní partneři) Příprava a realizace projektů (Projekty a jejich plánování – akreditovaný MSMT-38232/2014-1-981) Vedení projektů (Úskalí přípravy projektů)  Konzultace k tvorbě projektových žádostí či koučing fungování školního projektového systému  Sborník (Příklady dobré praxe mezinárodních projektů škol)

12 CJŽ – výstupy klíčových aktivit KA 02 Podpora internacionalizace škol  80 podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání (pedagogičtí pracovníci základních škol)  9 podpořených osob – poskytovatelé služeb (lektoři a konzultanti)

13 Cizí jazyky pro život – klíčové aktivity: KA 03 Nebojte se CLIL (Content and Language Integrated Learning – Integrovaná výuky odborného předmětu a cizího jazyka) Cíle:  Propagovat metodu CLIL, odbourávat nedůvěru a podpořit ZŠ a české učitele při jejím širokém zavádění (návody, jak na to pro začínající i pokročilé, pro učitele CJ i „nejazykáře“, jak a nastavit/orientovat školu na CLIL)  Metodicky vést a vzdělávat rodilé mluvčí k využívání a zavádění CLIL ve školách, kde působí

14 CJŽ – Výstupy klíčových aktivit KA 03 Nebojte se CLIL Podpořeno (k 15. 6. 2015):  min. 100 škol konzultacemi, školením a metodickým vedením k zavádění nebo rozšiřování využití metody CLIL  proškoleno 602 učitelů a 101 RM (20 ve FJ, 30 v NJ, 51 v AJ) při zavádění a rozvoji výuky na ZŠ metodou CLIL  zapojeno 15 lektorů vyškolených NIDV v projektu CLIL (2010 - 2011), kteří se zapojili do školení, konzultací a ukázkových hodin a 8 tutorů/koučů rodilých mluvčích, kteří je metodicky vedli k využívání CLIL ve školách  Podpořeno výukou CLIL ve školách cca 3.000 žáků (plán 5.000)

15 CJŽ – Výstupy klíčových aktivit KA 03 Nebojte se CLIL Aktivity v celé ČR (plán/aktuální stav):  26 seminářů pro školy začínající s CLIL nebo školy, které chtějí rozvíjet CLIL – splněno 23 semináře  26 ukázkových hodin CLIL s následným metodickým rozborem – splněno 22 ukázkových hodin  26 akcí na klíč pro pedagogické sbory škol k metodám a formám zavádění CLIL – splněno 17 akcí  200 individuálních konzultací k zavádění CLIL – splněno 131 konzultací

16 CJŽ – Výstupy klíčových aktivit KA 04 Brána jazyků  Jazykové vzdělávání především učitelů nejazykových předmětů a žáků se zaměřením na CLIL  Dvě formy: Prezenční jazykové kurzy pro učitele v 13 krajích 38 kurzů angličtiny a 1 kurz francouzštiny (FI) Cíl: 468 učitelů, podpořeno 486 učitelů Individualizový řízený blended learning s důrazem na rozvoj ústních komunikačních dovedností zavádění metody CLIL (na základě veřejné zakázky) Na základě veřejné zakázky vysoutěžen výukový systém DynEd

17 CJŽ – Výstupy klíčových aktivit Individualizový řízený blended learning s důrazem na rozvoj ústních komunikačních dovedností zavádění metody CLIL  Podpořeno: 1.204 žáků (89 tříd) z 24 škol 72 učitelů  Školení pedagogů a ICT administrátorů k zavedení a využívání výukového systému DynEd v 9 místech ČR: od 23. 3. do 9. 4. 2015: Praha – 2 x, Rokycany, Karl. Vary, Zlín, Ústí n. L. – 2 x, Třebíč, Brno  Následné metodické konzultace pro učitele využívající při výuce žáků DynEd ve 4 místech ČR: květen – červen 2015: Karlovy Vary, Ústí, Praha, Brno

18 CJŽ – Veřejné zakázky:  Výběrové řízení – veřejná zakázka podlimitní na službu individualizovaný řízený blended learning zaměřený na rozvoj ústních komunikačních dovedností žáků a učitelů v angličtině - z procesně právní důvodů před podpisem smlouvy v lednu 2015 zrušeno.  Veřejná zakázka malého rozsahu na službu individualizovaný řízený blended learning – završena podpisem smlouvy s firmou EdWay s. r. o., v průběhu dubna 2015 se rozjela podpora škol i v této dílčí klíčové aktivitě v rámci KA 04 Brána jazyků.  Výběrové řízení na dodávku ICT techniky – úspěšně realizováno v únoru 2015 (vítěz Reaga s. r. o.)  Veřejná zakázka malého rozsahu na externí audit projketů CJŽ a ICDV (vítěz Inter Consulting spol. s r. o.)

19 CJŽ – Finanční stránka projektu Celkový rozpočet projektu: 56.688.328,31 Kč, z toho: přímé náklady51.534.843,92 Kč nepřímé náklady 5.153.484,39 Kč Stav 15. 6. 2015 Vyčerpáno 70,66 % z přímých nákladů, tj. 36.414.277 Kč Nepřímé náklady: Nárok dle %: 3.641.427 Kč, z toho: vyčerpáno: 1.400.782 Kč, rezerva: 2.240.645 Kč!! Stav projektového účtu ke dni 27. 5. 2015 činí 8.329.562 Kč, tzn. máme ještě na pokrytí příštího měsíce.  Odevzdána 2. MZ - vypořádáváme připomínky.  Schválena 2. podstatná změna - zahrnuje prodloužení projektu o 1 měsíc a letní školy cizích jazyků

20 CJŽ – další fakta o projektu Návrhy na vypořádání vysoké rezervy v NN mimo běžné náklady (mzdy, zpracování mezd, telefony, poplatky.): Tonery – dodávka již realizována zatím za (34.340 Kč) Výjezdní zasedání projektového týmu na RB (13.580 Kč) + cestovné Hospitace tutorů na školy - cestovné Publicita – inzeráty + články v periodikách Letní škola cizích jazyků – na základě 2. podstatné změny(141.834 Kč) Učebnice pro letní školu – (54.000 Kč) Závěrečná konference 22. 6. 2015 – občerstvení 80 účastníků (24.000 Kč) DPP na archivaci projektu Poštovné na konci projektu (zasílání zápočtových listů RM do zahraničí) Přefakturace poplatku za balíček BOZP – 160 Kč/osobu (52.640 Kč) Přefakturace kopírování, kancelářských a hygienických potřeb (problém s DPH) za celou dobu projektu dle možností NIDV

21 CJŽ - Personální stránka projektu NIDV zaměstnalo v projektu Cizí jazyky pro život celkem 712 pracovníků na různých pozicích, a to jak v rámci projektového a realizačního týmu, tak v rámci klíčových aktivit (lektoři, konzultanti), z toho -62 pracovních smluv (v současné době zůstává 10 pozic na pracovní smlouvu v realizačním týmu) -452 na DPP -196 na DPČ

22 CJŽ – další fakta o projektu V období od 1. 9. 2014 do 1. 6. 2015 vyhotoveno -2.040 souvisejících dokumentů (přílohy k PS, platové výměry, ukončení smluv, dodatky k dohodám, ohlášky a odhlášky rodilých mluvčích na ÚP, čestných prohlášení k výpisům z RT, formulářů BÚ atd. -vybráno a zpětně zkontrolováno na 3.000 dokumentů v souvislosti s působením RM -evidence a distribuce kartiček VZP a evidenčních čísel PaM pro rodilé mluvčí -po ukončení činnosti RM – ročních daňové zúčtování, odhlášky + ?

23 Cizí jazyky pro život – dynamický a inovativní projekt Projekt Cizí jazyk pro život je velmi dynamický, a to nejen pro velké množství aktivit realizovaných ve velmi krátkém časovém období, ale také z důvodu značného počtu změn, které je nutné v průběhu jeho realizace operativně provádět, a to jak v oblasti personální a ekonomické, tak v jednotlivých klíčových aktivitách. Pro NIDV je CJŽ inovativní především v KA 01 Rodilí mluvčí do škol (dosud v NIDV neověřováno)a v KA 04 Brána jazyků - zavedením a pilotním ověření řízeného individualizovaného blended learningu s důrazem na rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů a žáků v základních školách ČR

24 Cizí jazyky pro život … a co dál?  Projekt nemá udržitelnost vyplývající z OP VK  OP VVV – zatím nepočítá s cílenými výzvami zaměřenými na jazykové vzdělávání  Dosud nebyly schváleny Priority jazykového vzdělávání pro období 2015 – 2020 (Akční plán výuky cizích jazyků)  Poslední výzvy OP VK (šablony) č. 56 – umožňuje jazykové stáže učitelů č. 57 (zatím nevyhlášena) - šablony na blended learning

25 Děkuji za spolupráci Za projektový tým Alena Faberová hlavní manažerka projektu


Stáhnout ppt "CJŽ – identifikace projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva 55 Projekt realizuje: Národní institut pro další vzdělávání Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google