Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj činnosti a modernizace vybavení Centra vývojové péče Neonatologického oddělení FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň 29.6.2015, Plzeň.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj činnosti a modernizace vybavení Centra vývojové péče Neonatologického oddělení FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň 29.6.2015, Plzeň."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj činnosti a modernizace vybavení Centra vývojové péče Neonatologického oddělení FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň 29.6.2015, Plzeň

2 CZ11 - Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku Výsledek: Zlepšení přístupu a kvality zdravotní péče, včetně reprodukční a preventivní dětské zdravotní péče Norské fondy

3 Celkové výdaje projektu: 8.678.873 Kč Požadovaná dotace: 6.943.098 Kč (80%) Spolufinancování: 1.735.775 Kč (20%) Výdaje projektu (žádost)

4 Vybavení čekáren, ambulancí a pracoven CVP novým nábytkem a pomůckami pro děti Rozšíření a zkvalitnění zdravotních služeb

5 Sonografický přístroj Umožní provádět přímo v CVP všechna potřebná detailní sonografická vyšetření. Eliminaci rizika nakažení dítěte. Rozšíření a zkvalitnění zdravotních služeb

6 Kamera pro vyšetřování oční sítnice Vyšetření je šetrné, proto je možné ho podle potřeby opakovat, a tak sledovat vývoj nálezu, případně včas indikovat léčebný zákrok. Rozšíření a zkvalitnění zdravotních služeb

7 Brožura pro rodiče Příprava odborného textu a informací srozumitelnou formou pro rodiče lékaři Centra vývojové péče. 1000 ks bude distribuováno rodičům během jejich návštěvy CVP. Rozšíření a zkvalitnění zdravotních služeb

8 - CVP je ambulantní část Neonatologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni, - poskytuje služby pro rizikové novorozence Plzeňského a Karlovarského kraje, - za rok 1000 pacientů, více kontaktů při jedné návštěvě (neonatolog, psycholog, RHC…), opakované návštěvy během roku, - péče od narození až do 6 let! Kdo jsme?

9 - od 80. let Krajská ordinace pro rizikové novorozence, - v roce 2000 stanovena koncepce Centra vývojové péče, zahájen provoz, rozvoj spolupráce s dalšími odborníky, - od r. 2007 v nových prostorách po přestěhování neonatologického oddělení. Historie

10 nedonošení novorozenci, hypotrofičtí novorozenci, novorozenci po porodní asfyxii, novorozenci s vrozenými vývojovými vadami nebo genetickými syndromy, jejich rodiny (provázení rodiny - psychologická podpora rodičů a sourozenců rizikového dítěte, zacvičení rodičů do fyzioterapie, speciálně-pedagogické a logopedické terapie). Cílová skupina: Děti po propuštění z hospitalizace

11 Kontakt s pacienty a jejich rodiči začíná na JIP a JIRP ihned po narození dítěte (někdy i před narozením) – zajištěna kontinuita péče a provázení dítěte a jeho rodiny!

12 Multidisciplinární tým Centra vývojové péče

13 - hodnocen klinický stav, růst a psychomotorický vývoj dítěte, upřesňování prognózy dítěte, - komunikace s rodiči, vysvětlování stavu dítěte, možností vývojové intervence a její indikace, snižování hladiny úzkosti rodičů z obav o osud dítěte atd. Neonatolog

14 - psychodiagnostika, vývojová intervence - podpůrná psychoterapie celé rodiny. Psycholog

15 - sleduje motorický vývoj rizikových dětí, - po zjištění poruchy vývoje zahajuje vhodnou fyzioterapii (metody podle Bobatha, Vojty aj.) - učí rodiče, jak manipulovat s dítětem, jak ho zklidnit, Fyzioterapeut

16 - provádí vývojovou intervenci u vybraných dětí s poruchou vývoje v oblasti smyslové a mentální, - zaměřuje se především na komunikační dovednosti, - zapojuje také alternativní komunikaci, - pomáhá se zařazením do vzdělávacího procesu. Speciální pedagog

17 - kardiolog - oční lékař - neurolog - ortoped - ORL lékař - genetik - a jiní odborníci. Další odborníci

18 Realizována činností Centra Vývojové Péče při NEO FN Plzeň (CVP) a za spolupráce s rodinou a PLDD Centrum Vývojové Péče - nová kvalita v péči o děti s rizikem poruchy vývoje či postižené, - vznik v kontextu rozvoje neonatologie Komplexní dlouhodobá péče po propuštění

19 Stanovení individuálního plánu u dětí s poruchou vývoje a aplikace vhodných metod: individuálně zvolená fyzioterapie, psychologické vedení speciálně-pedagogická péče, logopedická péče, event. ergoterapie, kontakty na střediska rané péče, pomáhající rodičovské skupiny (o.s.), stacionáře, lázně, atd.. Vývojová intervence

20 Identifikace a léčení zdravotních komplikací Včasná identifikace poruchy vývoje Indikace vhodné vývojové intervence Poradenské služby rodičům - dětí, které se vyvíjejí dobře – ujištění, - dětí s poruchou vývoje – dlouhodobá pomoc s překonáním zátěže Zpětná vazba pro neonatology a další lékaře Hlavní úkoly CVP

21 Centrum vývojové péče NEONATOLOGICKÁ AMBULANCE DÍTĚ, RODINA SPECIALIZOVANÁ PÉČE Oftalmologie Kardiologie Pediatrie Neurologie Ortopedie+protetika Chirurgie Genetika ORL Urologie aj. PLDD DG. SERVIS usg, rtg biochem., mikrobiol. SOCIÁLNÍ PÉČE FYZIOTERAPIE LOGOPEDIE PSYCHOLOGIE SPEC. PEDAGOGICKÁ PÉČE

22 1.Komplexní - handicapované děti mívají kombinované defekty, nutnost podpory rodiny, sociální atd… 2.Multidisciplinární 3.Koordinovaná - odborných lékařů, nelékařských profesí, PLDD 4.Centralizace - v zájmu snížení zátěže jak dítěte (častým cestováním na vyšetření), tak rodiny (časové, finanční) 5.Princip kontinuity - perinatální – hospitalizace- dlouhodobé sledování 5 hlavních principů činnosti CVP PÉČE

23 Samoobslužnosti - pomocí široce pojaté rehabilitace Integrace do společnosti Participace na blahobytu společnosti 3 cíle činnosti CVP Napomáhat dětem k dosažení:

24 Etickým úkolem neonatologie tedy není „jenom“ léčit nemoci, ale také umožňovat optimální realizaci vývojového plánu člověka. (Mourek J., Neonatol. dny, Plzeň 1982)

25 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Rozvoj činnosti a modernizace vybavení Centra vývojové péče Neonatologického oddělení FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň 29.6.2015, Plzeň."

Podobné prezentace


Reklamy Google