Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj činnosti a modernizace vybavení Centra vývojové péče Neonatologického oddělení FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň 29.6.2015, Plzeň.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj činnosti a modernizace vybavení Centra vývojové péče Neonatologického oddělení FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň 29.6.2015, Plzeň."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj činnosti a modernizace vybavení Centra vývojové péče Neonatologického oddělení FN Plzeň
Fakultní nemocnice Plzeň , Plzeň

2 Norské fondy CZ11 - Iniciativy v oblasti veřejného zdraví
Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku Výsledek: Zlepšení přístupu a kvality zdravotní péče, včetně reprodukční a preventivní dětské zdravotní péče

3 Výdaje projektu (žádost)
Celkové výdaje projektu: Požadovaná dotace: Kč (80%) Spolufinancování: Kč (20%)

4 Rozšíření a zkvalitnění zdravotních služeb
Vybavení čekáren, ambulancí a pracoven CVP novým nábytkem a pomůckami pro děti

5 Rozšíření a zkvalitnění zdravotních služeb
Sonografický přístroj Umožní provádět přímo v CVP všechna potřebná detailní sonografická vyšetření. Eliminaci rizika nakažení dítěte.

6 Rozšíření a zkvalitnění zdravotních služeb
Kamera pro vyšetřování oční sítnice Vyšetření je šetrné, proto je možné ho podle potřeby opakovat, a tak sledovat vývoj nálezu, případně včas indikovat léčebný zákrok.

7 Rozšíření a zkvalitnění zdravotních služeb
Brožura pro rodiče Příprava odborného textu a informací srozumitelnou formou pro rodiče lékaři Centra vývojové péče. 1000 ks bude distribuováno rodičům během jejich návštěvy CVP.

8 Kdo jsme? CVP je ambulantní část Neonatologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni, poskytuje služby pro rizikové novorozence Plzeňského a Karlovarského kraje, za rok 1000 pacientů, více kontaktů při jedné návštěvě (neonatolog, psycholog, RHC…), opakované návštěvy během roku, péče od narození až do 6 let!

9 Historie od 80. let Krajská ordinace pro rizikové novorozence,
v roce 2000 stanovena koncepce Centra vývojové péče, zahájen provoz, rozvoj spolupráce s dalšími odborníky, od r v nových prostorách po přestěhování neonatologického oddělení.

10 Cílová skupina: Děti po propuštění z hospitalizace
nedonošení novorozenci, hypotrofičtí novorozenci, novorozenci po porodní asfyxii, novorozenci s vrozenými vývojovými vadami nebo genetickými syndromy, jejich rodiny (provázení rodiny - psychologická podpora rodičů a sourozenců rizikového dítěte, zacvičení rodičů do fyzioterapie, speciálně-pedagogické a logopedické terapie).

11 Kontakt s pacienty a jejich rodiči začíná na JIP a JIRP ihned po narození dítěte (někdy i před narozením) – zajištěna kontinuita péče a provázení dítěte a jeho rodiny!

12 Multidisciplinární tým Centra vývojové péče

13 Neonatolog hodnocen klinický stav, růst a psychomotorický vývoj dítěte, upřesňování prognózy dítěte, komunikace s rodiči, vysvětlování stavu dítěte, možností vývojové intervence a její indikace, snižování hladiny úzkosti rodičů z obav o osud dítěte atd.

14 Psycholog psychodiagnostika, vývojová intervence
podpůrná psychoterapie celé rodiny.

15 Fyzioterapeut sleduje motorický vývoj rizikových dětí,
po zjištění poruchy vývoje zahajuje vhodnou fyzioterapii (metody podle Bobatha, Vojty aj.) učí rodiče, jak manipulovat s dítětem, jak ho zklidnit,

16 Speciální pedagog provádí vývojovou intervenci u vybraných dětí s poruchou vývoje v oblasti smyslové a mentální, zaměřuje se především na komunikační dovednosti, zapojuje také alternativní komunikaci, pomáhá se zařazením do vzdělávacího procesu.

17 Další odborníci kardiolog oční lékař neurolog ortoped ORL lékař
genetik a jiní odborníci.

18 Komplexní dlouhodobá péče po propuštění
Realizována činností Centra Vývojové Péče při NEO FN Plzeň (CVP) a za spolupráce s rodinou a PLDD Centrum Vývojové Péče - nová kvalita v péči o děti s rizikem poruchy vývoje či postižené, - vznik v kontextu rozvoje neonatologie

19 Vývojová intervence Stanovení individuálního plánu u dětí s poruchou vývoje a aplikace vhodných metod: individuálně zvolená fyzioterapie, psychologické vedení speciálně-pedagogická péče, logopedická péče, event. ergoterapie, kontakty na střediska rané péče, pomáhající rodičovské skupiny (o.s.), stacionáře, lázně, atd..

20 Hlavní úkoly CVP Identifikace a léčení zdravotních komplikací
Včasná identifikace poruchy vývoje Indikace vhodné vývojové intervence Poradenské služby rodičům - dětí, které se vyvíjejí dobře – ujištění, - dětí s poruchou vývoje – dlouhodobá pomoc s překonáním zátěže Zpětná vazba pro neonatology a další lékaře

21 Centrum vývojové péče DÍTĚ, RODINA DG. SERVIS usg, rtg
biochem., mikrobiol. PLDD NEONATOLOGICKÁ AMBULANCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE Oftalmologie Kardiologie Pediatrie Neurologie Ortopedie+protetika Chirurgie Genetika ORL Urologie aj. SOCIÁLNÍ PÉČE FYZIOTERAPIE LOGOPEDIE PSYCHOLOGIE SPEC. PEDAGOGICKÁ PÉČE

22 5 hlavních principů činnosti CVP
PÉČE Komplexní - handicapované děti mívají kombinované defekty, nutnost podpory rodiny, sociální atd… Multidisciplinární Koordinovaná - odborných lékařů, nelékařských profesí, PLDD Centralizace - v zájmu snížení zátěže jak dítěte (častým cestováním na vyšetření), tak rodiny (časové, finanční) Princip kontinuity - perinatální – hospitalizace- dlouhodobé sledování

23 Napomáhat dětem k dosažení:
3 cíle činnosti CVP Napomáhat dětem k dosažení: Samoobslužnosti - pomocí široce pojaté rehabilitace Integrace do společnosti Participace na blahobytu společnosti

24 Etickým úkolem neonatologie tedy není „jenom“ léčit nemoci, ale také umožňovat optimální realizaci vývojového plánu člověka. (Mourek J., Neonatol. dny, Plzeň 1982)

25 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Rozvoj činnosti a modernizace vybavení Centra vývojové péče Neonatologického oddělení FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň 29.6.2015, Plzeň."

Podobné prezentace


Reklamy Google