Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hlavní orgány v EU Monika Matysová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hlavní orgány v EU Monika Matysová."— Transkript prezentace:

1 Hlavní orgány v EU Monika Matysová

2 Hlavní orgány EU Evropská rada Rada EU Evropský parlament Komise
Soudní dvůr EU

3 Finanční orgány Evropská centrální banka – Frankfurt
cenová stabilita EU Evropská investiční banka - Lucemburk

4 Evropská rada od 1. prosince 2009 se na základě Lisabonské smlouvy jedním z orgánů EU zastupuje zájmy členských států nemá legislativní funkci ! určuje směr, kterým se EU bude řídit sídlo: Brusel

5 Složení Evropské rady nejvyšší představitelé členských států. Hlavy států, premiéři, nejvyšší představitelé exekutivy, zejména ministři zahraničních věcí stálý předseda Evropské rady předseda Komise jednání se účastní: Vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

6 Úkoly např. vystoupení z EU rotace předsednictví

7 Předseda Evropské rady
Kdo?

8 Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
šéf Evropské služby pro vnější činnost funkce místopředsedy pro Komisi diplomatické úkoly

9 Fungování Evropské rady
schází se 4 X do roka

10 Rada EU zastupuje zájmy členských států sídlo: Brusel

11 Složení Rady EU zástupci vlád členských států: 28
různé formace podle předmětu jednání např. Rada pro všeobecné záležitosti Rada pro zahraniční věci

12 Fungování Rady EU Generální sekretariát
Výbor stálých zástupců (COREPER)

13 Co dělá Rada EU? 1) schvaluje zákony: s EP
2) kontrolní: např. porušení hodnot, na kterých stojí EU 3) jmenování: výběr členů Komise 4) správní: stanovuje platy 5) vnější vztahy: dohody se třetími státy

14 Zasedací místnost Rady EU

15 Komise EU zastupuje zájmy EU jako celku
hlavní úkol: připravuje návrhy nových předpisů (legislativní iniciativa) provádění politik EU dohlíží na dodržování evropského práva (spolu se SDEU) – „strážkyně smluv“ sídlo: Brusel

16 Složení Komise 28 komisařů
předsedu: jmenuje ER, po dohodě s předsedou jmenuje jednotlivé komisaře komisaři odpovědní EP

17 Evropský parlament sídlo: Štrasburk, mimořádná zasedání v Lucemburku nebo Bruselu zastupuje zájmy občanů EU přímo volený občany EU

18 Volby do EP všeobecné a přímé volby v každém členském státě podle jeho vlastních volebních pravidel + stejné dny pro celou Evropu

19 Status poslance EP 5 let nejsou vázání jakýmikoli příkazy

20 Imunita za výroky a hlasování spojené s jejich funkcí
(interpretace náleží národním soudům, na území svého členského státu požívá europoslanec imunitu v rozsahu poslance národního parlamentu, ostatní země: vyloučeno stíhání za názory a hlasování v průběhu jeho funkce). imunita se nevztahuje na TČ

21 Předseda EP Martin Schulz 2, 5 roku Místopředsedové: 14

22 Funkce EP

23 Evropský hospodářský a sociální výbor
sídlo: Brusel navrhují je vlády jednotlivých členských států, jmenuje je Rada EU skupiny: zaměstnavatelé, zaměstnanci a zájmové skupiny (např. spotřebitelé) počet členů, podle počtu obyvatel poradní orgán stanoviska Radě, Komisi, EP

24 Výbor regionů sídlo: Brusel
poradní orgán pro regionální, místní a samosprávné celky posílení úlohy. EK musí konzultovat s místními a regionálními i samosprávnými celky návrhy již když je připravuje např: územní soudržnost, hospodářství, sociální politika

25 Evropský veřejný ochránce práv
sídlo: Strasbourg nezávislý stížnosti občanů, podnikatelů, organizací z EU šetří z vlastní iniciativy nebo na základě stížnosti (ne na vnitrostátní orgány, fyzické osoby)

26 Evropský veřejný ochránce práv
špatný úřední postup porušení lidských práv zbytečné průtahy Překročení pravomocí atd. Stížnost: https://secure.ombudsman.europa.eu/cs/aty ourservice/secured/complaintform.faces

27 Evropský inspektor ochrany osobních údajů
Právo na ochranu osukromí


Stáhnout ppt "Hlavní orgány v EU Monika Matysová."

Podobné prezentace


Reklamy Google