Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Téma.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Téma."— Transkript prezentace:

1 1 Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Téma 6 ODM, příhradové konstrukce Charakteristika příhradové konstrukce Tvorba výpočtového modelu Analýza prutu Analýza prutové soustavy Příklad výpočtu Prostorové příhradové konstrukce

2 2 Charakteristika příhradové konstrukce Kosoúhlá soustava přímých prutů pro níž je charakteristické: ohybové momenty a posouvající síly v prutech jsou malé v prutech vznikají především osové (normálové) síly ve styčnících (uzlech) jsou nulové momenty průřez každého prutu je konstantní vnější vazby omezují pouze posunutí soustava je nehybná, tj. kinematicky určitá nebo přeurčitá zatížení působí pouze osamělé síly ve styčnících Poznámka: výjimku představuje zatížení vlastní tíhou prutu.

3 3 Zvláštnosti tvorby výpočtového modelu příhradové konstrukce v ODM všechny styčníky konstrukce jsou nerámové soustava je zatížena výhradně osamělými silami působícími ve styčnících, případné zatížení po délce prutu se nahradí staticky ekvivalentními silami ve styčnících v prutech vznikají jen normálové složky vnitřních sil (N), pro pruty se proto zadávají jen průřezové plochy A (momenty setrvačnosti J nejsou při výpočtu potřebné) stupeň přetvárné neurčitosti v rovinných konstrukcích je dán obecně vzorcem n p =2n s -n v, kde je: n s celkový počet všech styčníků, n v počet jednoduchých vnějších vazeb bránících posunu

4 4 Analýza prutu příhradové konstrukce v ODM Pruty nejsou zatížené, lokální a globální vektory primárních koncových sil jsou nulové Lokální deformační vektor prutu r * ab má jen dva nenulové prvky, totéž platí o lokálním vektoru koncových sil R * ab : V rovinných konstrukcích má globální deformační vektor prutu r ab čtyři prvky, stejně jako globální vektor koncových sil R ab :

5 5 Lokální matice tuhosti prutu konstantního průřezu [1]

6 6 Matice tuhosti prutu příhradové konstrukce v LSS Matice tuhosti prutu v LSS v rovinné prutové konstrukci je obecně 6. řádu. Pro prut v příhradové konstrukci je možno matici tuhosti prutu zapsat jako matici 2. řádu. V prutu působí pouze osové síly.

7 7 Transformační matice prutu rovinného rámu Maticově lze zapsat Transformační matice T ab vyjadřuje geometrickou závislost lokálních parametrů deformace na globálních. Je 6. řádu.

8 8 Transformační matice prutu rovinné příhradové konstrukce Transformační matice prutu v rovinné konstrukci je 6. řádu. Pro prut rovinné příhradové konstrukce ji lze zapsat ve tvaru:

9 9 Výpočet lokálních a globálních parametrů deformace prutu rovinné příhradové konstrukce

10 10 Výpočet vektorů koncových sil prutu rovinné příhradové konstrukce v LSS a v GSS

11 11 Matice tuhosti prutu rovinné příhradové konstrukce v GSS

12 12 Rozepsání výpočtu matice tuhosti prutu příhradové konstrukce v GSS

13 13 Příklad – příhradová konstrukce, zadání A 1,2.3.4 = 10 cm 2 A 5,6,7,8,9,10 = 5 cm 2 E = 210 GPa

14 14 Příklad – příhradová konstrukce, kódová čísla

15 15 Příklad – příhradová konstrukce, souřadnice styčníků

16 16 Příklad – příhradová konstrukce, analýza prutů

17 17 Příklad – příhradová konstrukce, zatěžovací vektor

18 18 Příklad – příhradová konstrukce, rovnováha ve styčníku 5

19 19 Příklad – příhradová konstrukce, rovnováha v levé podpoře 1

20 20 Příklad – příhradová konstrukce, reakce

21 21 Prostorová příhradová konstrukce Vlastnosti prostorové příhradové konstrukce se v zásadě shodují s vlastnostmi příhradové konstrukce v rovině V LSS má deformační vektor prutu r * ab jen dva nenulové prvky, totéž platí o lokálním vektoru koncových sil R * ab : V prostorových konstrukcích má globální deformační vektor prutu r ab šest prvků, stejně jako globální vektor koncových sil R ab : Stupeň přetvárné neurčitosti se určí dle vztahu: n p =3n s -n v, kde je n s počet všech styčníků, n v je počet jednoduchých vnějších vazeb

22 22 Prut v prostorové příhradové konstrukci

23 23 Výpočet směrových úhlů

24 24 Transformační matice prutu v prostorové příhradové konstrukci

25 25 Výpočet lokálních a globálních parametrů deformace prutu prostorové příhradové konstrukce

26 26 Výpočet lokálních a globálních vektorů koncových sil prutu prostorové příhradové konstrukce

27 27 Matice tuhosti prutu prostorové příhradové konstrukce v GSS

28 28 Použitá literatura [1] Kadlčák, J., Kytýr, J., Statika stavebních konstrukcí II. Staticky neurčité prutové konstrukce. Učebnice, druhé vydání. VUTIUM, Brno 2004.


Stáhnout ppt "1 Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Téma."

Podobné prezentace


Reklamy Google