Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o vyhlášce č. 460/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o vyhlášce č. 460/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické."— Transkript prezentace:

1 Informace o vyhlášce č. 460/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku Ing. Alena Krejčová Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 Novela vyhlášky č. 231/2004 Sb. navázala na novelu zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 345/2005 Sb., který vyšel ve Sbírce zákonů v částce 122. Touto novelou zákona došlo mimo jiné ke změnám v § 23 platného zákona č. 356/2003 Sb., který se týká bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku. V návaznosti na tyto změny byla novelizována vyhláška č. 231/2004 Sb., aby její ustanovení nebyla duplicitní s novelizovaným zněním § 23 zákona a odpovídala jeho novelizovanému znění.

3 Nejdůležitější změny v § 23 zákona z hlediska bezpečnostních listů: odst. 1:  odst. 1: po dohodě možnost uvádění údajů o distributorovi namísto údajů o výrobci nebo dovozci nový odst.2:  nový odst.2: povinnost prvního distributora zajistit, aby byl pro látku nebo přípravek podle odst.1 vypracován bezpečnostní list; uvádění údajů o prvním distributorovi a zároveň údajů o výrobci, dovozci nebo distributorovi se sídlem na území jiné členské země EU, od kterého bezpečnostní list převzal; uvádění údajů o distributorovi, který látku nebo přípravek nově balí nebo nově označuje odst. 5:  odst. 5: nové závažné informace o nebezpečné látce nebo přípravku se poskytují příjemci bezpečnostního listu, který byl příjemcem této nebezpečné látky nebo přípravku během předchozích 12 měsíců

4 Změny, které přináší vyhláška č. 460/2005 Sb.: - zrušení některých ustanovení platné vyhlášky z důvodu jejich začlenění do § 23 zákona - doplnění uvedení prvního distributora nebo distributora do přílohy k vyhlášce, a sice do bodů 1 a 1.3 - doplnění uvedení prvního distributora do přílohy k vyhlášce, a sice do bodu 16 Vyhláška č. 460/2005 Sb. nabyla účinnosti dnem 9. listopadu 2005. Výše uvedená vyhláška bude po nabytí účinnosti nařízení REACH zrušena, problematika bezpečnostních listů přejde do tohoto nařízení.


Stáhnout ppt "Informace o vyhlášce č. 460/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické."

Podobné prezentace


Reklamy Google