Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní hematologická vyšetření Ústav patologické fyziologie 1.LF UK 1.LF UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní hematologická vyšetření Ústav patologické fyziologie 1.LF UK 1.LF UK."— Transkript prezentace:

1 Základní hematologická vyšetření Ústav patologické fyziologie 1.LF UK 1.LF UK

2 HEMATOLOGIE. Anémie apod. (nedostatek elementů) trombocytopenie Leukémie apod. (onkologická – lymfo- a myeloproliferativní onemocnění) Chronická myeloidní leukémie Poruchy srážlivosti Primární hemostáza Sekundární hemostáza Krvácivé stavy/ trombo- embolické stavy

3 Klinické příznaky hematologického onemocnění Anémie  → známky hypoxie – únava, slabost, pocit nedostatku dechu  → známky nízké hladiny hemoglobinu - bledost  → kardiovaskulární symptomy – palpitace Polycytémie → hyperviskozita krve → riziko trombózy Krvácení, spontánní krvácení, neustávající krvácení Trombóza → embolie – symptomy závisí na lokalizaci – DeepVenousTrombosis - HŽT, plicní embolie Časté infekce

4 Co vyšetřujeme? 1.Krev 2.Kostní dřeň - aspirační punkce - aspirační punkce - trepanobiopsie - trepanobiopsie 3.Lymfatické uzliny - extirpace

5 Přehled metod 1.FW 2.Krevní obraz 3.Koagulace 4.Cytochemie 5.Vyšetření metabolizmu Fe 6.Vyšetření metabolizmu HGB 7.Imunologie 8.Průtoková cytometrie 9.Cytogenetika a molekulární biologie

6 Sedimentace erytrocytů (FW) Rychlost sedimentace závisí na tvorbě agregátů erytrocytů – penízkovatění (suspenzní stabilitě) Rychlost sedimentace závisí na tvorbě agregátů erytrocytů – penízkovatění (suspenzní stabilitě)

7 Zrychlení - fibrinogen, imunoglobuliny, CRP a jiné proteiny akutní fáze, anémie Zrychlení - fibrinogen, imunoglobuliny, CRP a jiné proteiny akutní fáze, anémie Zpomalení - albumin, polycytémie Zpomalení - albumin, polycytémie Metoda Fahreus-Westergrenova (FW) Metoda Fahreus-Westergrenova (FW) Norma: 2-5 mm/h u mužů Norma: 2-5 mm/h u mužů 3-8 mm/h u žen (↓ ery, ↑ fibrinogen) 3-8 mm/h u žen (↓ ery, ↑ fibrinogen) Nespecifické vyšetření – screening, sledování průběhu (dynamiky) nemoci Nespecifické vyšetření – screening, sledování průběhu (dynamiky) nemoci

8 Krevní obraz (KO) Hemoglobin (HGB) Hemoglobin (HGB) Hematokrit (HCT) Hematokrit (HCT) Počet erytrocytů (RBC) Počet erytrocytů (RBC) Objem RBC (MCV) Objem RBC (MCV) Množství HGB v RBC (MCH) Množství HGB v RBC (MCH) Koncentrace HGB v RBC (MCHC) Koncentrace HGB v RBC (MCHC) Distribuční šíře RBC (RDW) Distribuční šíře RBC (RDW) Retikulocyty (ret) Retikulocyty (ret) Počet trombocytů (PLT) Počet trombocytů (PLT) Distribuční šíře PLT (PDW) Distribuční šíře PLT (PDW) Objem PLT (MPV) Objem PLT (MPV) Počet leukocytů (WBC) Počet leukocytů (WBC) Diferenciální rozpočet WBC - segmenty a tyče Diferenciální rozpočet WBC - segmenty a tyče - eozinofily - eozinofily - bazofily - bazofily - monocyty - monocyty - lymfocyty - lymfocyty kvantitativní vyšetření kvalitativní vyšetření

9 Krevní obraz – kdy? suspektní hematologické, neoplastické, zánětlivé nebo infekční onemocnění screening kojenců (<1 yr.), těhotných, starších pacientů a pacientů s hematolog. abnormalitami rutinní evaluace pacienta, příjem do nemocnice

10 Automatické stanovení hematologickými analyzátory Automatické stanovení hematologickými analyzátory

11 Jak funguje analyzátor ? Jak funguje analyzátor ? - impedanční – při průchodu částice mezi elektrodami vzroste impedance - impedanční – při průchodu částice mezi elektrodami vzroste impedance - počet impulzů = počet částic - počet impulzů = počet částic - amplituda = objem částice - amplituda = objem částice - optické – při průchodu částice přes fokusovaný světelný paprsek dojde k rozptylu světla - optické – při průchodu částice přes fokusovaný světelný paprsek dojde k rozptylu světla

12

13 Klasický krevní nátěrKlasický krevní nátěr - při patologickém nálezu na analyzátoru - při patologickém nálezu na analyzátoru - zhodnocení morfologie buněk - zhodnocení morfologie buněk

14

15 ← sférocyty schistocyty →

16 Krevní nátěr Morfologie krevních elementů –Anizocytóza = rozdíly ve velikosti –Poikilocytóza = rozdíly ve tvaru (schistocyty =fragmenty erytrocytů; ovalocytes; sférocyty)

17 Různé tvary erytrocytů SférocytyZtráta centrálního projasnění, barví se tmavěji, často mikrocytární. Hereditární sférocytóza a některé získané hemolytické anémie Terčíkovité buňkyHypochromní s centrálním "terčíkem“ hemoglobinu. Choroby jater, thalasémie, hemoglobin D, postsplenectomii EliptocytyOválné až doutníkovité. Hereditární elliptocytóza, některé anémie (zvláště nědostatek vitamínu B-12 and folátu). SchistocytyFragmentované přilbovité nebo trojúhelníkovité. Microangiopatické anémie, umělé srdeční chlopně, urémie, maligní hypertenze. StomatocyteErytrocyty mají štěrbinovitou oblast centrálního projasnění. Choroby jater, akutní alkoholizmus, malignity, hereditární stomatocytóza, and artefakt SrpkyPodlouhlé buňky se zašpičatělými konci. Hemoglobin S a některé typy hemoglobinu C a l.

18 Srpkovitá anémie

19 Hemoglobin Stanovení spektrofotometricky po hemolýze erytrocytů a přeměně na hemiglobinkyanid Normální hodnoty ženy: 120 – 160 g/l muži: 130 – 175 g/l Zvýšení: polycytémie, dehydratace Snížení: anémie, hyperhydratace

20 Hematokrit HCT udává procentuelní zastoupení erytrocytů v objemové jednotce krve (analyzátor vypočítá HCT z RBC a MCV) Normální hodnoty ženy: 0,35 – 0,46 35 - 46 % muži: 0,40 – 0,50 40 – 50 % Zvýšení: polycytémie, dehydratace Snížení: anémie, hyperhydratace

21 Počet erytrocytů udáván v množství x10 12 /l nebo x10 6 /μl Normální hodnoty ženy: 3,8 – 5,2 x 10 12 /l muži: 4,2 – 5,8 x 10 12 /l Zvýšení: polycytémie, dehydratace Snížení: anémie, hyperhydratace

22 MCV – mean cell (corpuscular) volume Výpočet: - určen přímo analyzátorem ! Normální hodnota: 80 – 99 fl Rozlišení - normocyty - mikrocyty - makrocyty

23 MCH – mean cell (corpuscular) hemoglobin Výpočet: Normální hodnota: 27 – 33 pg Rozlišení - normochromní RBC (normo nebo makrocyty) - hypochromní RBC (většinou mikrocyty)

24 MCHC – mean cell (corpuscular) hemoglobin concentration Výpočet: Normální hodnota: 33 - 37 % Hodnocení obdobné jako u MCH

25 RDW – red cell distribution width Analyzátor vytvoří v paměti histogram, RDW je šířka distribuce (obdobně se stanovuje PDW) Analyzátor vytvoří v paměti histogram, RDW je šířka distribuce (obdobně se stanovuje PDW) (RDW je mírou anizocytózy) (RDW je mírou anizocytózy)

26 Počet retikulocytů Stanovení z krevního nátěru obarveného brilantkrezylovou modří (počet / 1000 RBC) (analyzátorem – absolutní hodnoty) Normální hodnota: 0,5 – 1,5 % Zvýšení: zvýšená tvorba RBC v kostní dřeni (krvácení, hemolýza) Snížení až vymizení: útlum erytropoézy, útlum dřeně

27

28 Počet retikulocytů Stanovení z krevního nátěru obarveného brilantkrezylovou modří (počet / 1000 RBC) (analyzátorem – absolutní hodnoty) Normální hodnota: 0,5 – 1,5 % Zvýšení: zvýšená tvorba RBC v kostní dřeni (krvácení, hemolýza) Snížení až vymizení: útlum erytropoézy, útlum dřeně

29

30 Počet trombocytů Udává se v množství x10 9 /l nebo x10 3 / Udává se v množství x10 9 /l nebo x10 3 /μl Normální hodnoty: 150 – 450 x 10 9 /l Zvýšení: trombocytóza Snížení: trombocytopenie Funkční porucha: trombocytopatie

31 Počet leukocytů Udává se v množství x10 9 /l nebo x10 3 /μl Normální hodnoty: 4 – 10 x 10 9 /l Zvýšení: leukocytóza Snížení: leukopenie

32 Diferenciální rozpočet leukocytů Udává zastoupení jednotlivých druhů leukocytů v krvi Udává zastoupení jednotlivých druhů leukocytů v krvi Vyjadřuje se v relativním (%) nebo absolutním počtu Vyjadřuje se v relativním (%) nebo absolutním počtuPoruchy: neutrofilie x neutropenie eozinofilie x eozinopenie eozinofilie x eozinopenie bazofilie x bazopenie lymfocytóza x lymfopenie lymfocytóza x lymfopenie

33

34 Anémie

35 35 letá těhotná žena byla vyšetřena pro progredující únavu a zadýchávání při minimální zátěži. Klinické vyšetření až na bledé spojivky v normě.35 letá těhotná žena byla vyšetřena pro progredující únavu a zadýchávání při minimální zátěži. Klinické vyšetření až na bledé spojivky v normě.

36 málo hemoglobinu bledost špatná dodávka kyslíku do tkání tkáňová hypoxie únava, dyspnoe, palpitace, hyperkinetická cirkulace Patofyziologie anémie

37 Příčiny hypoxie Výšková hypoxie – nedostatek O 2 ve vdechovaném vzduchu = nízký pO 2 Respirační selhání – hypoxická hypoxie Nedostatek hemoglobinu – transportní = anemická hypoxie Porucha cirkulace – cirkulační hypoxie Porucha oxidace v mitochondriích – histotoxická hypoxie

38 Bylo vysloveno podezření na anémii, provedeno vyšetření krevního obrazuBylo vysloveno podezření na anémii, provedeno vyšetření krevního obrazu HGB 71 g/l (HGB 71 g/l (120 – 160 g/l) HCT 23% ( HCT 23% (35 - 46 %) RBC 2,5 x 10 12 ( RBC 2,5 x 10 12 (3,8 – 5,2 x 10 12 /l) MCV 74 fl ( MCV 74 fl (80 – 99 fl) MCH 22 pg ( MCH 22 pg (27 – 33 pg) RDW 17,1% (13 – 15 %) RDW 17,1% (13 – 15 %) ret 0,2% (0,5 – 1,5 %) ret 0,2% (0,5 – 1,5 %) WBC 5,4 x 10 9 ( WBC 5,4 x 10 9 (4 – 10 x 10 9 /l) PLT 450 x 10 9 ( PLT 450 x 10 9 (150 – 450 x 10 9 /l) Který parametr krevního obrazu diagnostikuje anémii? Proč není anémie definována hodnotami RBC a HCT? Jak lze anémii na základě hodnot KO blíže charakterizovat? mikrocytární hypochromní s anizocytózou hypoproliferativní

39 Anémie Hb M: < 135 g/L F: < 120 g/L Hct M: < 40 % F: < 37 % Ery M: < 4,3 * 10 12 /L F: < 3,9 * 10 12 /L Zákl. kritérium: Hb< 120 g/L

40 Anémie (patofyziologická klasifikace) hyperproliferativní (zvýšené ztráty) krváceníhemolýza hypoproliferativní (nedostatečná tvorba) nedostatek erytropoetinu nedostatek faktorů důležitých pro erytropoezu porucha krvetvorné tkáně

41 kmenové buňky, růstové faktory dělení buněk, syntéza DNA: vitamín B 12, k. listová erytropoetin syntéza hemoglobinu: globin, porfyrin, Fe jiné faktory KOSTNÍ DŘEŇ PERIFERNÍ KREV krvácení PRODUKCE hemolýza ZTRÁTY ERYTROCYTY -KO hemoglobin, počet B-Ery, hematokrit MCV, MCH, MCHC tvar etc.

42 Anémie (morfologická klasifikace) mikrocytární (hypochromní) sideropenická anémie chronických chorob talasémie normocytární (normochromní) anémie chronických chorob krvácení některé hemolytické anémie aplastická anémie makrocytární deficit vitaminu B12 deficit kyseliny listové MDS jaterní choroby hypotyreóza

43 Vyšetření metabolizmu železa S-FeS-Fe S-feritinS-feritin S-transferinS-transferin Saturace transferinu Saturace transferinu Celková vazebná kapacita transferinu Celková vazebná kapacita transferinu (Solubilní transferinový receptor)(Solubilní transferinový receptor)

44 Vyšetření metabolizmu železa Tranzitní pool Fe je stanovován jako sérové železo (veškeré železo je vázáno na transferin) a jako TIBC (celková vazebná kapacita)Tranzitní pool Fe je stanovován jako sérové železo (veškeré železo je vázáno na transferin) a jako TIBC (celková vazebná kapacita) Pool Fe v zásobárnách jePool Fe v zásobárnách je stanovován jako sérový feritin

45 Ferritin zásobárna Tělo - buňkaKrevní plazma Ukazatele železa Ferritin v séru Sérové železo Transferin TIBC

46 Vyšetření metabolizmu železa TIBC se zvyšuje při zvýšení sérového transferinuTIBC se zvyšuje při zvýšení sérového transferinu Saturace transferinu je vypočtená jako S-Fe/ TIBCSaturace transferinu je vypočtená jako S-Fe/ TIBC sTfR vzniká proteolýzou membránového TfR, je nepřímým ukazatelem exprese TfR v organismu => zvýšen u deficitu železa a intenzivní erytropoézy

47 Ukazatele metabolismu železa Sérové železo ( SI) F: 600-1400  g/L, 11-25  mol/L; M: 750-1500  g/L, 13- 27  mol/L Sníženo při nedostatku Fe a chronických chorobách Zvýšeno při hemolytických anémiích a hemochromatóze Celková vazebná kapacita železa (TIBC) 2500 – 4500  g/L, 45-82  mol/L Zvýšena u nedostatku Fe Sníženo při chronických chorobách Sérový ferritin (30-300 ng/mL) Velmi blízce reflektuje celkové zásoby Fe v organismu snížení <12 ng/mL - nedostatek Fe zvýšení při přetížení Fe, poškození jater, tumorech (protein akutní fáze)

48 Ukazatele metabolismu železa Sérový transferinový receptor Zvyšuje se při zvýšení erytropoezy a v časné fázi nedostatku Fe Erytrocytárni ferritin Stav zásob v průběhu posledních 3 měsíců (Fe deficit/přetížení) není ovlivněn akutní nemocí nebo funkcí jater Volný erytrocytární porfirin zvýšený při poruchách syntézy hemu

49 anémie Manifestní Latentní chybí sérové Fe pro erytropoezu Prelatentní chybí zásobní Fe sérové Fe sat. transferinu sTfR sérový ferritin TIBC/transferin Fe (sideroblasty) v dřeni

50 Příčiny anémie Anémie chronických chorob Anémie z nedostatku železa Myelodys- plastický syndrom Sérové Fe↓↓↓ ↑↑↑ Transferin/ TIBC ↓↑↑↑↓↓↓ Ferritin↑↓↓↓↑↑↑ Kostní dřeňFe++ v MФChybí Fe Okrouhlé sideroblasty – zásoby Fe ↑ Dg. vodítka Základní onemocnění Příznaky ↓ Fe ?krvácení? Dyshemato- poeza

51

52 mikrocyty mitózy prodloužená hemoglobinizace nedostatek Fe Proč je sideropenická anémie mikrocytární? Proč je přítomna anizocytóza?

53 50 letá žena přichází pro zhoršení dechu v několika posledních týdnech. Také si stěžuje na mravenčení prstů na levé noze. Při fyzikálním vyšetření zjišťujeme žlutě zabarvené skléry, červený a vyhlazený jazyk.50 letá žena přichází pro zhoršení dechu v několika posledních týdnech. Také si stěžuje na mravenčení prstů na levé noze. Při fyzikálním vyšetření zjišťujeme žlutě zabarvené skléry, červený a vyhlazený jazyk.

54 Pro podezření na anémii byl vyšetřen krevní obraz:Pro podezření na anémii byl vyšetřen krevní obraz: HGB 65 g/l (HGB 65 g/l (120 – 160 g/l) HCT 19,3% ( HCT 19,3% (35 - 46 %) RBC 1,7 x 10 12 ( RBC 1,7 x 10 12 (3,8 – 5,2 x 10 12 /l) MCV 114 fl ( MCV 114 fl (80 – 99 fl) MCH 33 pg ( MCH 33 pg (27 – 33 pg) RDW 22 % (13 – 15 %) RDW 22 % (13 – 15 %) ret 0,4% (0,5 – 1,5 %) ret 0,4% (0,5 – 1,5 %) WBC 2,0 x 10 9 ( WBC 2,0 x 10 9 (4 – 10 x 10 9 /l) PLT 140 x 10 9 ( PLT 140 x 10 9 (150 – 450 x 10 9 /l) O jaký typ anémie se jedná?

55 Anémie (morfologická klasifikace) mikrocytární (hypochromní) sideropenická anémie chronických chorob talasémie normocytární (normochromní) anémie chronických chorob krvácení některé hemolytické anémie aplastická anémie makrocytární deficit vitaminu B12 deficit kyseliny listové MDS jaterní choroby hypotyreóza

56 Vyšetření sérové koncentrace:Vyšetření sérové koncentrace: vitaminu B12 vitaminu B12 kyseliny listové kyseliny listové Proč je anémie makrocytární?Proč je anémie makrocytární?

57 makrocyty ↑ prodloužená doba mezi bb děleními ↑ nedostatek kyseliny listové a vitaminu B12

58 HGB 65 g/l (HGB 65 g/l (120 – 160 g/l) HCT 19,3% ( HCT 19,3% (35 - 46 %) RBC 1,7 x 10 12 ( RBC 1,7 x 10 12 (3,8 – 5,2 x 10 12 /l) MCV 114 fl ( MCV 114 fl (80 – 99 fl) MCH 33 pg ( MCH 33 pg (27 – 33 pg) RDW 22 % (13 – 15 %) RDW 22 % (13 – 15 %) ret 0,4% (0,5 – 1,5 %) ret 0,4% (0,5 – 1,5 %) WBC 2,0 x 10 9 ( WBC 2,0 x 10 9 (4 – 10 x 10 9 /l) PLT 140 x 10 9 ( PLT 140 x 10 9 (150 – 450 x 10 9 /l) Proč má pacientka pancytopenii ? Proč má pacientka parestézie?

59

60 hypochromní mikrocytární anémie makrocytární anémie hypersegmentovaný neutrofil

61 Hemolytické anémie

62

63 Vyšetření metabolizmu hemoglobinu S-bilirubin – koncentrace odráží degradaci hemu (zvýšen u hemolytických anémií)S-bilirubin – koncentrace odráží degradaci hemu (zvýšen u hemolytických anémií) S-haptoglobin (váže hemoglobin)S-haptoglobin (váže hemoglobin) S-hemopexin (váže hem)S-hemopexin (váže hem) (sníženy u intravaskulární hemolýzy – tj. i u hemolytických anémií) (sníženy u intravaskulární hemolýzy – tj. i u hemolytických anémií) Elektroforéza hemoglobinu – zjištění abnormálních hemoglobinů (hemoglobin S)Elektroforéza hemoglobinu – zjištění abnormálních hemoglobinů (hemoglobin S)

64 Vyšetření antierytrocytových protilátek (→ dg. autoimunitních hemolytických anémií) Přímý antiglobulinový test (Coombsův)Přímý antiglobulinový test (Coombsův) - průkaz protilátek na povrchu erytrocytů pomocí antiglobulinového séra - průkaz protilátek na povrchu erytrocytů pomocí antiglobulinového séra

65 TESTY HEMOLÝZY Imunitní mechanismy – přímý Coombsův (antiglobulinový) test Hledáme protilátky proti erytrocytům Protilátky třídy IgG (tzv. nekompletní protilátky) Nikoliv protilátky AB0 Tyto protilátky jsou zodpo- vědné za hemolýzu

66 Nepřímý antiglobulinový testNepřímý antiglobulinový test - průkaz volných protilátek v séru (po inkubaci RBC se sérem se přidá antiglobulinové sérum) - průkaz volných protilátek v séru (po inkubaci RBC se sérem se přidá antiglobulinové sérum)

67 Zvýšená hemolýza (destrukce erytrocytů) Extraerytrocytární příčiny (normocytární –normochromní erytrocyty ) Imunologické abnormality (AIHA, PNH, poléková) Fyzikální a chemické poškození erytrocytů (trauma, infekce malárie, umělá chlopeň, popáleniny, hadí jedy) Erytrocytární příčiny Alterace membrány –kongenitální ( sférocytóza, elipso) –získané (PNH – paroxyzmální noční hemoglobinurie) Metabolické enzymatické poruchy (nedostatek G6PD - není glutathion) Hemoglobinopatie (Srpkovitá anémie, talasémie) retikulocytóza, LDH zvýšeno, akumulace nekonjugovaného hemoglobinu

68 Testy hemolýzy Testy osmotické rezistence Erytrocyty přežívají pouze v izotonickém prostředí ale mají jistou toleranci ke změnám tonicity. Erytrocyty u některých hemolytických stavů mají sníže- nou toleranci ke změnám osmotického tlaku Speciální testy membránové vlastnosti (electroforéza proteinů) vlastnosti hemoglobinu genetické testování

69 Test acidorezistence erytrocytů – Hamův test Diagnostický (screeningový) test pro paroxyzmální noční hemoglobinurii (PNH) Acidifikace krve HCl = kyselé prostředí aktivuje komplement – zvýšená hemolýza u osob s PNH PNH – snížená syntézy glykosylfosfatidylinositolu, který ukotvuje membránové proteiny regulující aktivitu komplementu Průtoková cytometrie zaměřená na vyhledávání snížení CD55 a CD59 potvrzuje dg.

70 Test acidorezistence erytrocytů – Hamův test

71 Anémie (patofyziologická klasifikace) hyperproliferativní (zvýšené ztráty) krváceníhemolýza hypoproliferativní (nedostatečná tvorba) nedostatek erytropoetinu nedostatek faktorů důležitých pro erytropoezu porucha krvetvorné tkáně

72 Rozdělení anémií podle příčiny Hypoproliferativní snížená produkce- porucha kmenových buněk a diferenciace –nedostatek erytropoetinu –porucha syntézy DNA –porucha syntézy hemoglobinu kompletní ztráta erytropoezy má za výsledek pokles počtu erytrocytů 10% za týden Hyperproliferativní zvýšená destrukce erytrocytů – hemolýza –defekt erytrocytů –extraerytrocytární příčiny zvýšené ztráty krve – krvácení maldistribuce (hyperslenismus, pooling ve slezině)

73 Počet retikulocytů Denní náhrada erytrocytů –0.5 – 1.5% celkového počtu –Dozrávají během 1 dne v periferní krvi Kriterium aktivity kostní dřeně – rozlišení anémií dle příčiny –Reticulocytóza odpověď na ztrátu krve (hemolytické anémie, vážné krvácení) odpověď na terapii anémie (např. defic. B12 nebo Fe) –Reticulocytopenie defekt erytropoezy

74 Anémie ze ztrát krve Akutní ztráta krve –Krátce po masivnější ztrátě krve je Hb normální kvůli vazokonstrikci a faktu, že ledviny ještě nezačaly nahrazovat ztracený objem retencí vody a solutů –Poté normochromní – normocytární anémie Chronická ztráta krve –Vede k nedostatku železa a anémii z nedostatku železa

75 Zvýšená hemolýza (destrukce erytrocytů) Extraerytrocytární příčiny (normocytární –normochromní erytrocyty ) Imunologické abnormality (AIHA, PNH, poléková) Fyzikální a chemické poškození erytrocytů (trauma, infekce malárie, umělá chlopeň, popáleniny, hadí jedy) Erytrocytární příčiny Alterace membrány –kongenitální ( sférocytóza, elipso) –získané (PNH – paroxyzmální noční hemoglobinurie) Metabolické enzymatické poruchy (nedostatek G6PD - není glutathion) Hemoglobinopatie (Srpkovitá anémie, talasémie) retikulocytóza, LDH zvýšeno, akumulace nekonjugovaného hemoglobinu

76 Nedostatečná erytropoeza Sideropenie – nedostatek železa –mikrocytární- anizocytóza, ↓ retikulocyty Megaloblastová anémie – nedostatek vitamínu B 12 nebo Folátu –macrocytární-anizocytóza selhání kostní dřeně - aplastická anémie, myelodysplastický syndrom, leukémie –normocytární, normochromní –hypoplázie kostní dřeně

77 Laboratorní vyšetření Základní: –Krevní obraz Doplňková: –testy na metabolismus železa –hladina Erytropoetinu –Detekce protilátek proti vlastním krvinkám – Coombsův test –Test osmotické rezistence erytrocytů –Hamův test (rezistence na kys. prostředí) –Mikroskopické zhodnocení krevního nátěru –Sternální punkce- aspirace kostní dřeně

78 Imunologická vyšetření Vyšetření krevních skupin Vyšetření krevních skupin (Přímý antiglobulinový test - ABO) (Přímý antiglobulinový test - ABO) (Nepřímý antiglobulinový test Rh) (Nepřímý antiglobulinový test Rh)

79

80

81 Vyšetření krevních skupin ABO systém ABO systém - vyšetření RBC pomocí diagnostických sér anti-A - vyšetření RBC pomocí diagnostických sér anti-A a anti-B a anti-B - vyšetření sérových aglutininů anti-A a anti-B pomocí typových erytrocytů - vyšetření sérových aglutininů anti-A a anti-B pomocí typových erytrocytů Rh(D) systém Rh(D) systém - vyšetření pomocí anti-Rh(D) séra - vyšetření pomocí anti-Rh(D) séra

82

83 bed-side test

84 Cytochemie Průkaz látek v buňkách pomocí chemických reakcí, Průkaz látek v buňkách pomocí chemických reakcí, hodnocení periferní krve i kostní dřeně hodnocení periferní krve i kostní dřeně Reakce na železo (Perlsova reakce) Reakce na železo (Perlsova reakce) - průkaz železa v erytroblastech (sideroblasty), erytrocytech (siderocyty) a makrofázích (siderofágy) - průkaz železa v erytroblastech (sideroblasty), erytrocytech (siderocyty) a makrofázích (siderofágy) Vyšetření některých enzymů (ALP, NE) Vyšetření některých enzymů (ALP, NE) - dg. a dif. dg. hematologických malignit - dg. a dif. dg. hematologických malignit

85 Průtoková cytometrie (flow cytometry) technika umožňující kvantitativně i kvalitativně analyzovat částice – buňky – v suspenzi. Umožňuje cíleně separovat buňky na základě jejich fyzikálních a chemických vlastností FACS (Fluorescence-activated-cell-sorting) - třídění buněčné suspenze dle odlišného rozptylu světla a fluorescenční charakteristiky buňky

86

87 Užití v hematologii: imunofenotypizace myeloproliferací a lymfoproliferací pomocí fluorescenčně značených monoklonálních protilátek


Stáhnout ppt "Základní hematologická vyšetření Ústav patologické fyziologie 1.LF UK 1.LF UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google