Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typy výzkumu  Kvantitativní  Kvalitativní  Smíšený  První zkoumá kolik lidí si co myslí atd …  Druhý co přesně si lidé myslí  Třetí je kombinací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typy výzkumu  Kvantitativní  Kvalitativní  Smíšený  První zkoumá kolik lidí si co myslí atd …  Druhý co přesně si lidé myslí  Třetí je kombinací."— Transkript prezentace:

1

2 Typy výzkumu  Kvantitativní  Kvalitativní  Smíšený  První zkoumá kolik lidí si co myslí atd …  Druhý co přesně si lidé myslí  Třetí je kombinací obou metod

3 Kvantitativní výzkum  Statistické metody  Zobecňování na celou populaci státu, případně jinou vybranou velkou sociální skupinu  Výstupem tabulky, grafy  Výzkum veřejného mínění  Marketingový výzkum

4 Fáze výzkumného procesu  Výzkumná otázka, hypotéza  Konceptualizace – jak by se to dalo zkoumat  Operacionalizace – jak se to bude skutečně zkoumat  Vytvoření dotazníku  Pilotáž – vyzkoušení dotazníku  Sběr dat  Analýza  Interpretace

5 Znaky dobrého kvantitativního šetření Dobrý výzkum splňuje tato kritéria:  Validita – zkoumám to, co sem skutečně chtěl zkoumat.  Reliabilita – pokud použiji stejný výzkumný postup za stejných podmínek, dostanu stejný výsledek.

6 Volba vzorku respondentů  Náhodný výběr – každý má stejnou pravděpodobnost, že bude tázán.  Kvótní výběr -výběr podle kvót: zastoupení mužů a žen, vzdělání, …  Záměrný výběr –výběr podle předem daných parametrů, např. všichni studenti naší školy.

7 Problémy  Na všech stranách výzkumného procesu  Na straně výzkumníka  Na straně respondenta  Při analýze dat  Při prezentaci dat

8 Další metody  Pozorování, může být kvantitativní i kvalitativní  Zúčastněné i nezúčastněné  Sekundární analýza dat, analyzujeme již vytvořená data

9 Co jsou kvalitativní data ?

10 Co je to kvalitativní analýza ? - Nelze jednoduše odpovědět - Mnoho typů analýzy - Nepracuje s dotazníky, statistikou… - Analýza textů (jakýchkoliv), audio a video materiálů - Postup a úspěch analýzy velmi záleží na schopnostech výzkumníka - Nutné jisté nadání a cit pro správnou interpretaci sociální reality (sociologická imaginace)

11 Typy kvalitativní analýzy  Biografický výzkum  Etnografická analýza  Zakotvená teorie  Případová studie  Konverzační analýza  Diskursivní analýza  Kvalitativní obsahová analýza  Orální historie….a mnoho dalších metod

12 Způsoby kvalitativní analýzy  Výzkumná otázka ( v širším slova smyslu) …co nás zajímá, bez výzkumné otázky není dobrého výzkumu  Sběr dat: rozhovory, zúčastněné pozorování, sběr článků apod.  Kódování dat  Interpretace a vytvoření závěrečné zprávy  V kvalitativním výzkumu není cyklus uzavřen, před napsáním závěrečné zprávy lze různé fáze výzkumu opakovat

13 Focus group  Skupinové diskuse  Pozorování respondentů  Nahrávání respondentů  Kvalitativní analýza

14 Využití komerční Marketingové výzkumy Velké množství agentur Velká spousta metod

15 Kde výzkumy najdu ?  V archivech  Český sociálně vědní datový archiv  http://archiv.soc.cas.cz http://archiv.soc.cas.cz


Stáhnout ppt "Typy výzkumu  Kvantitativní  Kvalitativní  Smíšený  První zkoumá kolik lidí si co myslí atd …  Druhý co přesně si lidé myslí  Třetí je kombinací."

Podobné prezentace


Reklamy Google