Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proces správy daní Michal Radvan. Daňové řízení specifické správní řízení o dani ve smyslu legislativní zkratky, tedy jako daňové řízení sensu stricto,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proces správy daní Michal Radvan. Daňové řízení specifické správní řízení o dani ve smyslu legislativní zkratky, tedy jako daňové řízení sensu stricto,"— Transkript prezentace:

1 Proces správy daní Michal Radvan

2 Daňové řízení specifické správní řízení o dani ve smyslu legislativní zkratky, tedy jako daňové řízení sensu stricto, což je významné pro přípustnost, resp. nepřípustnost subsidiárního použití předpisů o obecném správním řízení

3 Správa daně veškerá činnost správce daně při péči o příslušnou daň, jež se děje v rámci právem regulovaných i neregulovaných procesních postupů, z nichž se některé realizují v rámci daňového řízení jako autoritativní externí aplikační procesy

4 Definice správy daní dle ZSDP Právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností, zejména – Právo vyhledávat daňové subjekty – Právo daň vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat – Právo kontrolovat splnění výše uvedených povinností

5 Daňový proces překračuje rámec ZSDP, zahrnuje postupy všech účastníků daňových vztahů, tedy i postupy v rámci vztahu poplatníka a plátce v rámci jedné daně, nikoliv jen postupy daňového subjektu vůči správci daně

6 Správce daně MFČR UFO – FÚ, FŘ CO – CÚ, CŘ Jiné správní orgány Obce, kraje Soudy ČRo, ČT – Otázky věcné a místní příslušnosti

7 Adresáti správy daní Poplatník Plátce Právní nástupce Třetí osoby

8 Etapy správy daní Registrace daňových subjektů vč. činnosti vyhledávací – přípravné řízení Vyměřování daní Inkasní správa Opravné prostředky Vymáhací

9 Stádia řízení Zahájení Zjišťování podkladů Vydání rozhodnutí Přezkum rozhodnutí Výkon rozhodnutí

10 Zásady řízení zásada zákonnosti zásada součinnosti a spolupráce zásada hospodárnosti a přiměřenosti zásada volného hodnocení důkazů zásada objektivní pravdy zásada neveřejnosti zásada mlčenlivosti zásada oficiality zásada rovnosti zásada úředního jazyka zásada priority jednání daňového subjektu zásada zákazu převodu daňové povinnosti zásady dle SŘ (zásady ochrany práv nabytých v dobré víře, zásada veřejného zájmu, zásada předvídatelnosti, služba veřejnosti, zásada rychlosti řízení)

11 Zahájení řízení - lhůty pro podávání DP Obecná – 3 M, 25 D Prodloužené – o 3 M, na 10 M Zvláštní – Viz hmotněprávní zákony Opravné a dodatečné DP

12 Vymření daně Konkludentní Vytýkací řízení Podle pomůcek Na základě DoDaP Lhůty pro vyměření daně – 3+ R, prekluze

13 Placení daně Způsoby placení Lhůty – 6+ R, promlčení Úrok z prodlení vs. penále Postavení ručitele

14 Exekuční řízení Exekuční titul Exekuční příkaz Exekuční náklady

15 Řádné opravné prostředky Odvolání Stížnost Námitka Reklamace

16 Mimořádné opravné prostředky Obnova řízení Přezkoumání daňových rozhodnutí Prominutí daně Opravy omylů a nesprávností


Stáhnout ppt "Proces správy daní Michal Radvan. Daňové řízení specifické správní řízení o dani ve smyslu legislativní zkratky, tedy jako daňové řízení sensu stricto,"

Podobné prezentace


Reklamy Google