Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie omezení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie omezení."— Transkript prezentace:

1 Teorie omezení

2 Něco na úvod

3 Představení Teorie omezení
Teorie omezení (Theory of Constraints - TOC) vznikla na konci 70. let min. století v USA, počátky úzce spojeny s programem pro plánování a řízení výroby zvaným OPT (Optimized Production Technology)

4 Představení Teorie omezení
Autor: Eliyahu M. Goldratt

5 Představení Teorie omezení
TOC zpopularizována zejména díky románům The Goal - A Process of Ongoing Improvement (doposud více než 3 mil. výtisků), It´s Not Luck, The Race, The Critical Chain, The Haystack Syndrome, Necessary But Not Sufficient Spolu s TQM a JIT řazena mezi hlavní směry manažerského řízení posledních dvou dekád 20. století.

6 Dopady implementace TOC

7 Implementace TOC ve firmách
Ford Motor – Electronics Div. Revenue: $3,000,000,000 Number of employees: 15,000 Implementation Date: 1991 TOC Applications: DBR

8 Implementace TOC ve firmách
IMPLEMENTATION RESULTS Inventory Decrease: Reduced 100 million dollars (50%) On-time performance: From 89% - To 98% Lead times: From 6.4 days with JIT To 2.6 days Cost efficiency: Reduced floor space by 57% Quality: Reduced quality defects by 50%

9 Implementace TOC ve firmách
National Semiconductor Revenue: $2,500,000,000 Number of employees: 12,000 Implementation Date: 2000 TOC Applications: TP Tools

10 Implementace TOC ve firmách
IMPLEMENTATION RESULTS Inventory Decrease: 20% Revenue Increase: 30% Lead times: 35% decrease Months to first visible results: one month

11 Implementace TOC ve firmách
McDonagh Furniture Ltd Revenue: $8,000,000 Number of employees: 100 Implementation Date: 2000 TOC Applications: DBR

12 Implementace TOC ve firmách
IMPLEMENTATION RESULTS Revenue Increase: 28% Yr 1; 17% Yr 2 On-time performance: From 70% - To 98% Lead times decrease: 20 % Net profit increase: over 300%

13 Implementace TOC ve firmách
Další firmy, které využívají TOC: BOEING MOTOROLA GENERAL MORORS LOCKHEAD MARTIN (F 22) BAE SYSTEMS Celosvětově asi 5000 firem využívá TOC

14 Teorie omezení Vychází se systémového přístupu
Podnik (organizaci) chápe jako řetěz závislých procesů

15 Teorie omezení B A Který systém je složitější?

16 Teorie omezení Většina reálných systémů se vyznačuje tím, že v nich existuje jen několik málo a často jen jeden prvek, pomocí kterého můžeme řídit celý systém - „Every system is based on inherent simplicity”. Tento prvek je v TOC nazýván omezením systému

17 Teorie omezení Proč omezení?
Omezení zabraňuje (omezuje) systém v dosahování jeho cíle=zdroj, jehož kapacita je nižší nebo rovna požadavkům, které jsou na něj kladeny (omezení fyzické) Cíl podnikání dle TOC - „Make money now and in the future“ Každý systém má alespoň jedno omezení, kdyby tomu tak nebylo, dosahoval by svého cíle v nekonečném objemu

18 Teorie omezení Využití „common sense“
Důsledné zaměření se na omezení (úzké místo) - svět průtoku - globální optimalizace

19 Teorie omezení Tradiční pojetí - svět nákladů - snaha o lokální optimalizaci

20 Teorie omezení Svět nákladů: Svět průtoku:
Základní měřítko - váha řetězu Zlepšení jakéhokoliv článku, zvýší výkonnost celého řetězu Celkové zlepšení = suma lokálních zlepšení Svět průtoku: Základní měřítko - pevnost řetězu Pouze zlepšení omezení, zvýší výkonnost celého řetězu Celkové zlepšení = zlepšení omezení

21 Teorie omezení Důsledky využití tradičního (nákladového) myšlení
Každý systém může vyprodukovat jen tolik, kolik je schopno zpracovat jeho úzké místo, ale…... Omezení 70 ks/den 40 ks/den 60 ks/den 1 2 3 4 Je zřejmé, že případná investice by měla směřovat do stroje č. 3, přesto se v realitě často investuje do jiných strojů a tedy dochází ke zvýšení váhy řetězu, nikoliv však jeho síly. Jednoduchý školní případ, realita je mnohem složitější, navíc nevhodné ukazatele!!!!! Zaměření se na lokální optima „Musíš pracovat pořád na 100% !!“ „Všichni se proti mně spikli, nepracují a já si nevydělám, já si budu taky pracovat, jak se mi to hodí…“ „Kupte ještě jeden stroj č. 1, chci pracovat, ale nemůžu…“ „Mám vás plné zuby, beru si měsíc dovolenou“

22 Teorie omezení Příčiny:
nevhodné ukazatele hodnocení - snaha o max. efektivnost všude - „Tell me how you measure me and I will tell you how I will behave“, např. úkolová mzda Každý je hodnocen za max. výkon, proto brečí, že chce lepší stroj, nadřízený je hodnocený za využití každého stroje, proto chce,aby všechny stroje pracovaly na 100%. Viděli jste šéfa, který je spokojený, když jeho podřízení nepracují??? A přece je to někdy správně, úkolová mzda – podložky v lisovně, kolik jich udělám, tolik mám peněz => mlátím bez ohledu na to, jak velkou hromadu mám vedle sebe udělanou, navíc nechci měnit nastavení stroje… současné

23 Teorie omezení Důsledky:
plýtvání úsilím a zdroji na nevhodných místech nárůst zásob prodloužení průběžné doby výroby praktický příklad - viz. cvičení

24 Teorie omezení Kritika tradičního nákladového účetnictví a ukazatelů – „Cost Accounting is enemy number one of productivity“. Dopady na chování lidí a podpora sledování lokálních optim. Nové metriky dle TOC.

25 Teorie omezení Metriky TOC
Throughput (průtok) - míra v jaké systém generuje peníze prostřednictvím tržeb (tržby – plně variabilní náklady) Inventory (zásoby) - všechny peníze, které systém investoval do nákupu věcí, které mu umožní zhotovit průtok Operating Expense (provozní náklady) - veškeré peníze, které systém vynaloží, aby zásoby přeměnil v průtok

26 Teorie omezení Požadované trendy metrik

27 Teorie omezení Five steps process: 1. Nalezněte omezení systému
2. Maximálně ho využijte 3. Podřiďte vše ostatní výše uvedenému rozhodnutí 4. Posilte omezení 5. Pokud předcházející kroky odstranily omezení, vraťte se zpět k kroku č. 1

28 Proces změny představuje náročné dobrodružství, které vyžaduje často významné úsilí, nicméně její výsledek je nejistý vyžaduje spolupráci, koordinaci a nasazení většího počtu lidí odpor vůči změnám – strach z důsledků a pohodlnost něco měnit

29 Proces změny Kdo nemá odpor vůči změnám?
Nutnost navození pocitu „vlastnictví“ nápadu mezi všemi zainteresovanými. Jak toho ale dosáhnout???

30 Proces změny Možné přístupy:
Sokratovská metoda – prokazování logiky prostřednictvím dialogu Buy-in approach – využití interpersonálního a komunikačního talentu iniciátora změny – důraz na schopnost přesvědčit, naladit na stejnou notu, vytáhnout z lidí to nejlepší

31 Nalezení odpovědi na otázky:
Proces změny Nalezení odpovědi na otázky: 1. Co změnit? 2. Na co to změnit? 3. Jak to změnit?

32 Thinking Process Tools
poskytují odpovědi na tři otázky týkající se procesu změny vizualizace a verbalizace myšlenkových pochodů využití kauzální logiky (příčina - následek) Sufficiency logic - „IF - AND - THEN“, Necessity logic - „IN ORDER TO - THEN - BECAUSE“

33 Thinking Process Tools
Necessity logic IN ORDER TO - THEN - BECAUSE Přijímám potravu Přežiji Protože, abych přežil musím jíst

34 Thinking Process Tools
Sufficiency logic IF - AND - THEN V pokoji svítí světlo AND V pokoji je funkční žárovka Žárovka je připojena do funkční elektrické sítě Vypínač je v poloze zapnuto

35 Thinking Process Tools
Stromové struktury Strom současné reality (Current Reality Tree) - proč něco měnit a co měnit- identifikace klíčového problému (úzké místo) Strom konfliktu (Evaporatig Cloud) - změna bez kompromisu – v co se má systém změnit Strom budoucí reality (Future Reality Tree) - jak má vypadat konečný stav po změně Strom předpokladů (Prerequisite Tree) - co potřebujeme, abychom mohli provést změnu

36 CRT - příklad Jsem obézní Jsem sám Přebytek kaloriíí Nedomlouvám si
rande Nemám děvče Navštěvuji fast food Jsem nesmělý Nemám čas na rande Nesportuji Mám málo času Stydím se za svou figuru Stres ze samoty zaháním jídlem a alkoholem Surfuji moc na internetu Neumím hospodařit s časem

37 CRT – příklad I Nedosahujeme plánovaného HV z implementace IS
1. Překračujeme rozpočtované hodiny v rámci AFP a NS a i v dalších etapách 3. „Reálné“ hodiny jsou už od začátku podstřelené 6. Neochota zákazníka změnit finální cenu po uzavření smlouvy . Počet prodaných hodin je velmi nízký 2. Vždy zjistíme „nové“ potřeby a požadavky zákazníka až po uzavření smlouvy 9. Zákazník neví, co všechno může dostat před uzavřením smlouvy Zákazník požaduje další funkčnosti IS Zákazník tlačí cenu, co nejníže Při prodeji IS prodáváme balík hodin Neumíme zjistit všechny relevantní požadavky bez AFP a NS 5. Zákazník chce minimalizovat náklady na implementaci IS . Možnosti IS odhalí zákazník až během AFP a NS 7. AFP a NS se provádějí až po uzavření smlouvy.

38 CRT – příklad II

39 Thinking Process Tools
Thinking Process Tools představují komplexní a zároveň univerzální nástroj pro řízení a implementaci změny možnost využití i všech etapách rozhodovacího procesu zatažení do zainteresovaných osob do procesu změny pokud jsou jednotlivé nástroje používány v týmu

40 Thinking Process Tools
zatím se používají jen velmi málo a výsledky smíšené často se využívají jen některé z nástrojů samostatně, nikoliv jako celek nedostatek znalostí a zkušeností jednoznačné závěry zatím nemožné důvodu krátkého používání

41 Aplikace TOC The Theory of Constraints (TOC) Operation Strategy Tools
Five Focusing Steps VAT Analysis Thinking Process Tools Performance measurement system Distribution Management Production management: Drum-Buffer-Rope Bath Sizing Buffer management Product Mix Algorithm Applications Project Management: Critical Chain Net Profit ROI Cash Flow Throughput Accounting Throughput Inventory Operating Expense Throughput Dollar Days Inventory Dollar Days Communications Current Reality Tree Clouds: Evaporating Cloud Single UDE Clouds Audit processes/guidelines: Categories of Legitimate Reservation Five Layers of Resistance Six Levels of Knowledge Tree Diagrams: Current Reality Tree Future Reality Tree Negative Branch Reservation Prerequisite Tree Transition Tree

42 Aplikace TOC Výroba - DRUM -BUFFER - ROPE
Řízení projektů - CRITICAL CHAIN Finanční řízení - THROUGHPUT ACCOUNTING Odbyt - „MAFFIA OFFER“ Distribuce - TOC DISTRIBUTION SOLUTION …..

43 Aplikace TOC DRUM - BUFFER - ROPE úzké místo - výroba
vyžití Five Step Process kombinace Push a Pull systému DRUM - „rytmus“ (tempo) úzkého místa BUFFER - zásobník úzkého místa ROPE - „spouštěč“ předcházejících procesů

44 Aplikace TOC DRUM - BUFFER - ROPE Omezení - DRUM PULL PUSH 70 ks/den
1 2 40 ks/den 3 4 ROPE BUFFER

45 Viable Vision VIABLE VISION PERFORMANCE TIME

46 Viable Vision „Turn your current sales into profit in next four years“
v 70 % případů je omezením trh => „MAFFIA OFFER“ dokáže vytvořit pro 80 % firem přibližně 10 firem měsíčně začíná s realizací Viable Vision Ze 100 firem, které zvažují Viable Vision, jich již 70 začalo s implementací 90 % poplatků závisí na skutečných výsledcích

47 Viable Vision Když je trh omezením…..
1. Najdi omezení - omezením je trh 2. Maximálně ho využijte - vynikající due date performance, krátký lead time, uspokojivá kvalita dodávek 3. Podřiďte vše ostatní výše uvedenému rozhodnutí - využití DRUM-BUFFER-ROPE, CRITICAL CHAIN, THROUGHPUT ACCOUNTING…..

48 Viable Vision Když je trh omezením…..
4. Posilte omezení - „MAFFIA OFFER“ 5. Pokud předcházející kroky odstranily omezení, vraťte se zpět ke kroku č. 1 - ……...

49 „Doporučená“ literatura
Goldratt, E., M.: The Goal The Race The Critical Chain Necessary But Not Sufficient The Haystack Syndrome It´s Not Luck

50 „Doporučená“ literatura
Basl, J. a kol.: Teorie omezení v podnikové praxi:zvyšování výkonnosti podniku nástroji TOC Corbett,T.: Throughput Accounting Schrangenheim, E.: Management dilemmas:the theory of constraints approach to problem identification and solutions Scheinkopf, L.: Thinking for a change:putting the TOC thinking processes to use

51 Internetové zdroje www.goldratt.cz www.goldratt.com
……...


Stáhnout ppt "Teorie omezení."

Podobné prezentace


Reklamy Google