Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb Soukromý sektor 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb Soukromý sektor 1."— Transkript prezentace:

1 Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb Soukromý sektor 1

2 Mechanismy zajišťování veřejných služeb 2  Rozsah kompetencí státu, úz.sam dán – způsob zabezpečení ne  Rostoucí počet kompetencí ÚS x finanční potenciál  Některé VS lze částečně hradit uživateli x jiné ne (doprava, vzdělání, zdravotnictví, policie, osvětlení…)  Veřejné statky lze zajistit prostřednictvím: 1. Soukromých firem 2. Nevládních neziskových organizací 3. Zřízených municipálních / krajských /státních podniků

3 Veřejná správa Zabezpečení Organizace Veřejných sociálních statků transferů Veřejný sektor Produkce veřejných statků Veřejná zakázka u soukromého sektoru Partnerství veřejného a soukromého sektoru 3

4 Podnikatelský (soukromý) sektor  zahrnuje všechny podniky, organizace a instituce, jejichž hlavní činností je tržní výroba zboží nebo služeb pro prodej široké veřejnosti za ekonomicky významnou cenu  Nefinanční podniky  Finanční instituce  Domácnosti – zaměstnavatelé  Domácnosti – osoby samostatně výdělečně činné  Podnikatelský sektor – zaměřený na produkci a zisk (sociální podniky, společenská odpovědnost firem) JAKÁ JE TEDY JEHO ROLE V ZAJIŠTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB ? 4

5 Identifikace POTŘEB vs  PS: Sociálně stabilizační faktor – politika zaměstnanosti, nutné znát názory na různé zájmy  Ekonomický faktor – daně a poplatky, důvod pro zapojení PS do identifikační fáze VP  Zájem na investicích ze strany PS  Poznání problému (veřejného zájmu) PS a na vymezení způsobů předcházení problému nebo řešení problému – soukromý sektor může v řešení problému sehrávat důležitou roli!, např. nezaměstnanost, nedostatek služeb, ochrana spotřebitele  PS je důležitý pro dosahování řady cílů VEP- je vhodné jej často zahrnout i do identifikační fáze poznání potřeb veřejného sektoru 5

6 Role PS ve zjišťování potřeb veřejného sektoru  Poradenská a konzultativní funkce zástupců PS  Obec, město: komise, rada, ad hoc spolupráce, společná setkání s firmami, pravidelné dotazníky, ankety, podnikatelská fóra a setkávání  Regionální, národní úroveň: nezávislé komise odborníků (daňové reformy, politika podpory MSP, doprava apod. – např. Škoda)  Profesní svazy: komora architektů, svaz podnikatelů v daném oboru apod.  Zájem ze strany PS:  Zájem prosadit vlastní cíle a zájmy  Identita s prostředím (místní firma x nadnárodní společnost, developerská společnost), rodinné firmy 6

7 7 Město Turnov – Odbor cestovního ruchu si Vás dovolují pozvat na Setkání podnikatelů a dalších subjektů v cestovním ruchu Setkání se uskuteční v úterý 26. 11. 2013 od 15:30 hod. v zasedací místnosti č.: 215 Městského úřadu v Turnově. Program: Zahájení a přivítání účastníků Představení přítomných podnikatelů Zhodnocení turistické sezóny 2013, návštěvnost Regionálního turistického informačního centra (RTIC). Představení projektů Odboru cestovního ruchu Spolupráce RTIC s podnikateli a subjekty (získávání a poskytování informací, propagační materiály, tiskoviny, možnost inzerce) Nové webové stránky regionu Český ráj – představí zástupce Sdružení Český ráj Různé – připomínky, podněty, diskuse setkání je určeno pro ubytovací a stravovací zařízení ale i provozovatele památek a dalších turistických cílů na Turnovsku.

8 8 SETKÁNÍ VEDENÍ MĚSTA ČERNOŠICE S MÍSTNÍMI ZASTUPITELI Dne 4. prosince od 19:00 se v novém městském sále v Centru Vráž pořádáme setkání s místními podnikateli (majitelé/provozovatelé obchodů, služeb, restaurací a dalších provozoven na území Černošic). Podnikatelům uvedeným na webové stránce města byly zaslány pozvánky emailem, popř. poštou.. V rámci setkání se budeme věnovat mimo jiné těmto tématům: - Možnosti propagace skrze město · Nařízení o regulaci reklamy od 1.1.2014, nový systém firemních směrovek · Informace o investičních prioritách města a výhledu na příští roky · Další možnosti vzájemné spolupráce města a místních podnikatelů (diskuze) · Technické služby - smlouvy na separovaný odpad a likvidaci odpadu · Městská policie – poradenství k zajištění objektů, proškolení pro krizové situace · Další, různé. Setkání bude pojato jako interaktivní a otevřené - očekáváme Vaše aktivní zapojení do diskuze, budeme připraveni na otázky, návrhy a připomínky. Pokud Vám mezi navrženými tématy něco chybí, prosím napište nám předem a my program doplníme. Ze strany města budou kromě starosty přítomni vedoucí Technických služeb, Odboru investic a správy majetku, Odboru školství, kultury a cestovního ruchu, městská právnička a velitel Městské policie.

9 Role PS ve veřejném sektoru  Ekonomická role - příjmy z daní a poplatků- financování VS - firemní kultura a sponzorství (příspěvky na místní aktivity - Škoda, Procter and Gambler, Phillip Morris x malé firmy a podnikatelé) - podpora při řešení problémů (osvětlení, chodníky, kanalizace apod.) 9

10 Zapojení PS do realizace místního VZ Broumov 10

11 11


Stáhnout ppt "Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb Soukromý sektor 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google