Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OCHRANA INVESTIC A TRANSFERU KAPITÁLU systém garancí mezinárodně právního charakteru zaručujících investorům bezpečné a vhodné podmínky pro jejich investice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OCHRANA INVESTIC A TRANSFERU KAPITÁLU systém garancí mezinárodně právního charakteru zaručujících investorům bezpečné a vhodné podmínky pro jejich investice."— Transkript prezentace:

1 OCHRANA INVESTIC A TRANSFERU KAPITÁLU systém garancí mezinárodně právního charakteru zaručujících investorům bezpečné a vhodné podmínky pro jejich investice

2 Použitá literatura: Kotáb, P., Novotný, P. in Bakeš, M. a kol. Finanční právo. Praha : C.H. Beck, 2003, s. 488 a násl.

3 Účel nedostatečné vnitřní zdroje pro zajištění reformy ekonomiky   nedostatečné vnitřní zdroje pro zajištění reformy ekonomiky    získání zahraničních investorů  získání zahraničních investorů

4 Prostředky vnitrostátní – liberalizace devizového hospodářství a podnikání vnitrostátní – liberalizace devizového hospodářství a podnikání právo ES – volný pohyb kapitálu … právo ES – volný pohyb kapitálu … mezinárodní – dohody o podpoře a ochraně investic mezinárodní – dohody o podpoře a ochraně investic

5 Mezinárodní dohody garance jednostranně nezměnitelné garance jednostranně nezměnitelné optimální pro poskytnutí dostatečné jistoty investorům z jednoho státu vstupujícím do ekonomického a právního prostoru jiného státu optimální pro poskytnutí dostatečné jistoty investorům z jednoho státu vstupujícím do ekonomického a právního prostoru jiného státu mezinárodněprávní vynutitelnost záruk mezinárodněprávní vynutitelnost záruk

6 Obecný obsah dohod povinnost smluvních států vytvářet příznivé podmínky pro investory z druhého státu povinnost smluvních států vytvářet příznivé podmínky pro investory z druhého státu doložka nejvyšších výhod doložka nejvyšších výhod náhrada škody způsobené vyvlastněním náhrada škody způsobené vyvlastněním podmínky převodů plateb spojených s investicemi podmínky převodů plateb spojených s investicemi podmínky převodů výnosů z investic podmínky převodů výnosů z investic další platby další platby cesse cesse řešení sporů mezi smluvním státem a investorem z druhého smluvního státu řešení sporů mezi smluvním státem a investorem z druhého smluvního státu

7 Princip reciprocity záruky pro investory z České republiky záruky pro investory z České republiky  význam dohod s rozvojovými státy  význam dohod s rozvojovými státy

8 Princip priority přednost dohody před vnitrostátním právem přednost dohody před vnitrostátním právem

9 Základní pojmy dohod Investice Investice Investor Investor Výnosy Výnosy Podpora investic Podpora investic Ochrana Ochrana Doložka nejvyšších výhod Doložka nejvyšších výhod

10 Investice veškeré majetkové hodnoty investované v souladu s hospodářskými aktivitami investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany veškeré majetkové hodnoty investované v souladu s hospodářskými aktivitami investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany

11 Kategorie investic movitý a nemovitý majetek + všechna věcná práva movitý a nemovitý majetek + všechna věcná práva akcie, obligace a veškeré formy účasti na společnostech akcie, obligace a veškeré formy účasti na společnostech peněžní pohledávky a nároky na protiplnění k investicím peněžní pohledávky a nároky na protiplnění k investicím práva z oblasti duševního vlastnictví práva z oblasti duševního vlastnictví práva – koncese, licence … práva – koncese, licence …

12 Investor jakákoli osoba jedno ze smluvních států, která investuje na území druhého smluvního státu jakákoli osoba jedno ze smluvních států, která investuje na území druhého smluvního státu občanství/tuzemec občanství/tuzemec ústředí ústředí

13 Výnosy částky plynoucí z investice – např. zisky, úroky, přírustky z kapitálu, podíly, dividendy, licenční poplatky a jiné obdobné poplatky částky plynoucí z investice – např. zisky, úroky, přírustky z kapitálu, podíly, dividendy, licenční poplatky a jiné obdobné poplatky

14 Podpora investic závazek stran: povolovat investice investorů povolovat investice investorů poskytovat řádné, spravedlivé a rovné zacházení poskytovat řádné, spravedlivé a rovné zacházení garance ochrany a bezpečnosti garance ochrany a bezpečnosti

15 Ochrana investic (investic, výnosů, reinvestic) záruka proti vyvlastnění nebo nacionalizaci x veřejná zájem + záruka odškodnění záruka proti vyvlastnění nebo nacionalizaci x veřejná zájem + záruka odškodnění záruka restituce, reparace, kompenzace … ne méně příznivě jak u vlastních a třetích záruka restituce, reparace, kompenzace … ne méně příznivě jak u vlastních a třetích záruka volného převodu všech plateb souvisejících s investicemi (včetně měnové konverze) záruka volného převodu všech plateb souvisejících s investicemi (včetně měnové konverze)

16 záruka volného převodu – druhy plateb – demonstrativní výčet kapitál a dodatečné částky k udržení nebo zvětšení investice kapitál a dodatečné částky k udržení nebo zvětšení investice výnosy z investice výnosy z investice částky na splacení půjček uznaných za investici částky na splacení půjček uznaných za investici odškodnění odškodnění platby spojené s cessí platby spojené s cessí výdělky FO za práci a služby provedené v souvislosti s investicemi výdělky FO za práci a služby provedené v souvislosti s investicemi

17 Doložka nejvyšších výhod závazek poskytnout investicím a výnosům zacházení: závazek poskytnout investicím a výnosům zacházení: 1. řádné 2. spravedlivé 3. ne méně příznivé, než jaké poskytuje vlastním a třetím

18 Řešení sporů spor = investor x druhý smluvní stát spor = investor x druhý smluvní stát priorita jednání a smíru (zpravidla do 6 měsíců) priorita jednání a smíru (zpravidla do 6 měsíců) X  instituční řešení sporu: X  instituční řešení sporu:

19 Soud soud, na jehož území byla investice uskutečněna soud, na jehož území byla investice uskutečněna

20 ICSDI Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic Internacional Center for Settlement of Investment Disputes podmínka: podmínka: oba státy signatáři Úmluvy o řešení sporu z investic mezi státy a občany druhých států - Washington 18.3.1965 - ČSFR od 1992

21 Rozhodci nebo mezinárodní rozhodčí soud ad hoc zřízen podle rozhodčích pravidel Komise OSN pro mezinárodní právo obchodní - UNCITRAL zřízen podle rozhodčích pravidel Komise OSN pro mezinárodní právo obchodní - UNCITRAL

22 Interpretační spory priorita: konzultace, jednání CD priorita: konzultace, jednání CD x rozhodčí soud ad hoc dle dohody x rozhodčí soud ad hoc dle dohody

23 Retroaktivní doložka ustanovení o zpětné účinnosti dohody ustanovení o zpětné účinnosti dohody ochrany požívají i investice před sjednáním dohody ochrany požívají i investice před sjednáním dohody je-li stranou ČR maximálně do 1.1.1950 je-li stranou ČR maximálně do 1.1.1950


Stáhnout ppt "OCHRANA INVESTIC A TRANSFERU KAPITÁLU systém garancí mezinárodně právního charakteru zaručujících investorům bezpečné a vhodné podmínky pro jejich investice."

Podobné prezentace


Reklamy Google