Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROČ NEKOUŘIT V TĚHOTENSTVÍ?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROČ NEKOUŘIT V TĚHOTENSTVÍ?"— Transkript prezentace:

1 PROČ NEKOUŘIT V TĚHOTENSTVÍ?
Aktuální poznatky Medici

2 KOUŘENÍ ŽEN BYLO NA ZAČÁTKU 20. STOLETÍ NEAKCEPTOVATELNÉ
V 50. LETECH REKLAMA MATKY S DÍTĚTEM: „ Mami, než mne něžně oslovíš, mohla by sis zapálit Marlboro“ Značky VIRGINIA SLIM, EVE, KIM, SATIN jako výhradně ženské

3 PORUCHY REPRODUKCE JSOU NEJČASNĚJŠÍ MANIFESTACÍ ŠKODLIVÝCH ÚČINKŮ KOUŘENÍ, OVLIVŇUJÍ REPRODUKČNÍ FUNKCE MUŽŮ I ŽEN OVLIVŇUJÍ VÝVOJ A ZDRAVÍ PLODU I DÍTĚTE

4 PŘÍČINY: HYPOXIE OXIDATIVNÍ STRES
PŘÍMÉ ÚČINKY NĚKTERÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK: TOXICKÉ, MUTAGENNÍ, KARCINOGENNÍ

5 PROČ NEKOUŘIT V TĚHOTENSTVÍ
ZDRAVÍ MATKY PRŮBĚH TĚHOTENSTVÍ VÝVOJ PLODU ZDRAVÍ DÍTĚTE ZDRAVÍ V DOSPĚLOSTI

6 ZDRAVÍ MATKY – KVN (OR) MOZKOVÁ MRTVICE ……. 1.7
INFARKT MYOKARDU ….. 4.6 PLICNÍ EMBOLIE …………. 2.5 VENÓZNÍ TROMBÓZA ….. 1.3 KARDIOMYOPATIE ………. 1.4 HYPERTENZE ………………. 1.2

7 ZDRAVÍ MATKY – INFEKCE (OR)
PNEUMONIE ………………………..2.9 BRONCHITIS ……………………..15.2 BAKTERIÁLNÍ INFEKCE ……… 1.2 PYELONEFRITIS ……………… HIV/AIDS …………………………. 1.5

8 ZDRAVÍ MATKY – OSTATNÍ ASTMA ………………….. 4.0 DIABETES ……………… 1.2
VŘEDOVÁ CHOROBA.. 3.7 ANEMIE …………………. 1.4 ALKOHOL/DROGY ……14.1 MALNUTRICE …………. 2.4

9 PORUCHY TĚHOTENSTVÍ MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ……..5.4
PLACENTA PREVIA ……………………..1.2 ABRUPCE PLACENTY …………………..1.4 KRVÁCENÍ ………………………………….1.3 HYPEREMESIS …………………………… 1.2 PREEKLAMPSIE, EKLAMPSIE ………. 0.8

10 PORUCHY IN UTERO PORUCHY PLACENTY (struktury, integrity, funkce)
ZMĚNY CIRKULACE V PUPEČNÍKU ZMĚNY CIRKULACE V PLODU NÍZKÁ SATURACE FETÁLNÍHO Hb KYSLÍKEM PŘÍMÝ VLIV NA FETÁLNÍ BUŇKY

11 PORUCHY VÝVOJE PLODU PŘEDČASNÁ RUPTURA MEMBRÁN.. 1.7
PŘEDČASNÝ POROD/POTRAT …….. 1.3 ÚMRTÍ PLODU ………………………….. 1.1 FETÁLNÍ TABÁKOVÝ SYNDROM…… 2.6

12 NÁSLEDKY POSTNATÁLNÍ:
VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY „PROGRAMING“ KVN NEURO-PSYCHICKÉ SIDS GENOTOXICKÉ JINÉ

13 KRITICKÁ OKNA UŽ V 1. TRIMESTRU – NEJRYCHLEJŠÍ RŮST A VÝVOJ ESENCIÁLNÍCH KOMPLEMENTŮ PLODU U MUŽSKÉHO POHLAVÍ JSOU ASI DELŠÍ => ČASTĚJŠÍ VÝSKYT NĚKTERÝCH POŠKOZENÍ

14 VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY NENÍ UNIVERZÁLNÍ DEFINICE
STRUKTURÁLNÍ, FUNKČNÍ, METABOLICKÉ, CHEMICKÉ ZMĚNY TÉMĚŘ 8 MILIONŮ/ROK 4 % vs. 8 % ŽIVĚ NAROZENÝCH 3.3 mil. ZEMŘE PŘED 5.ROKEM VĚKU 3.2 mil. CELOŽIVOTNÍ POSTIŽENÍ

15 VVV 30 % NA BAZI GENETICKÉ 70 % ENVIRONMENTÁLNÍ FAKTORY, SOCIÁLNÍ STAV, KULTURNÍ TRADICE a PROSTŘEDÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE VELKÉ GEOGRAFICKÉ ROZDÍLY

16 HUMÁNNÍ TERATOGENY ALKOHOL, KOUŘENÍ, NIKOTIN ORGANICKÉ SLOUČ. RTUTI
THALIDOMID, LÉKY RADIACE, TĚŽKÉ KOVY, ORG. ROZP. INFEKČNÍ /CHRONICKÉ N. MATKY DEFICIT KYS. LISTOVÉ, Zn

17 KOUŘENÍ A VVV KARDIÁLNÍ RESPIRAČNÍ ROZŠTĚPY DEFORMACE KONČETIN
HYPOSPADIE GASTROSCHISIS

18 REVIEW:173 687 PŘÍPADŮ a 11,7 MIL. KONTROL - OR
KARDIOVASKULÁRNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍ KONČETINY (REDUKCE) 1.26 PRSTY „KOŇSKÁ NOHA“ Hackshaw A.,aj. Hum Reprod Update 2011

19 VVV-pokračování CRANIOSYNOSTOSIS 1.33 FACIÁLNÍ DEFEKTY 1.19
OČNÍ DEFEKTY ROZŠTĚPY

20 VVV- pokračování GASTROINTESTINÁLNÍ DEF. 1.27 GASTROSCHISIS 1.50
ANÁLNÍ ATRESIE HERNIE NESESTOUPLÁ VARLATA HYPOSPADIE KOŽNÍ DEFEKTY

21 NÁSLEDKY POSTNATÁLNÍ => PRENATÁLNÍ PROGRAMING: RESPIRAČNÍ
NEURO – PSYCHICKÉ KARDIOVASKULÁRNÍ GENOTOXICKÉ

22 KRITICKÁ „OKNA“ UŽ V 1. TRIMESTRU = NEJRYCHLEJŠÍ RŮST A VÝVOJ VŠECH ESENCIÁLNÍCH KOMPLEMENTŮ PLODU EXPOZICE ŠKODLIVINÁM MŮŽE OVLIVNIT DALŠÍ PRENATÁLNÍ i POSTNATÁLNÍ VÝVOJ

23 DÉLKA „TEMENO-ZADEČEK“
V 1. TRIMESTRU PREDIKUJE: FETÁLNÍ INTRAUTERINNÍ RŮST, PORODNÍ HMOTNOST A DÉLKU POPORODNÍ TĚLESNÝ VÝVOJ Rizikové faktory: VYŠŠÍ DIAST. Tk, HEMATOKRIT, KOUŘENÍ, SNÍŽENÝ PŘÍJEM KYS. LISTOVÉ

24 HYPOTÉZA FOAD Fetal Origin of Adult Disease:
NÍZKÁ PORODNÍ HMOTNOST (o 150 – 300 g) ZVYŠUJE RIZIKO OBEZITY V DĚTSTVÍ A DOSPĚLOSTI METAANALÝZA 17 STUDIÍ ZE 7 ZEMÍ U TÉMĚŘ LIDÍ => OR 1.64

25 PROGRAMING „NEHOSTINNÉ“ PROSTŘEDÍ IN UTERO – METABOLICKÁ ADAPTACE PLODU HYPOTHALAMUS (vliv na příjem stravy) ABNORMALITY V TUKOVÝCH BUŇKÁCH DYSBALANCE HORMONÁLNÍ (insulin) PŘETRVÁVÁ i PO ZLEPŠENÍ PODMÍNEK VÝŽIVY PO NAROZENÍ

26 NIKOTIN MÁ ROZHODUJÍCÍ ÚLOHU
PRENATÁLNĚ STIMULUJE ACETYLCHOLINOVÉ NIKOTINOVÉ RECEPTORY (AchR) VČETNĚ TĚCH, KTERÉ REGULUJÍ PŘÍJEM A VÝDEJ ENERGIE

27 RIZIKOVÉ FAKTORY KVN OBEZITA SÉROVÉ LIPIDY KREVNÍ TLAK
MOHOU BÝT OVLIVNĚNY PRENATÁLNÍ EXPOZICÍ KOUŘENÍ / NIKOTINU

28 NÍZKÁ PORODNÍ HMOTNOST
ZVYŠUJE RIZIKO OBEZITY V DĚTSTVÍ i V DOSPĚLOSTI V PUBERTĚ SKLON K ABDOMINÁLNÍ OBEZITĚ: až 33 % PŘETRVÁVÁ DO DOSPĚLOSTI (při převaze parasympatiku v autonomní kardiovaskulární regulaci)

29 ABDOMINÁLNÍ OBEZITA JE VÝZNAMNÉ RIZIKO PRO: NEMOCI KARDIOVASKULÁRNÍ
METABOLICKÝ SYNDROM INSULINOVOU INTOLERANCI NĚKTERÉ ZHOUBNÉ NÁDORY

30 ENDOTELIÁLNÍ FUNKCE: VLIVEM NIKOTINU: SNÍŽENÁ DOSTUPNOST NO
SNÍŽENÁ AKTIVITA SYNTÉZY ENDOTELIÁLNÍHO NO V PLACENTĚ A V PUPEČNÍKU ZVÝŠENÁ TLOUŠŤKA MEDIÁLNÍ VRSTVY INTIMY

31 AUTONOMNÍ KONTROLA ZMĚNY TONU SYMPATIKU A VAGU – DYSBALANCE
1. PŘEVAHA SYMPATIKU: PO NAROZENÍ HYPERREAKTIVNÍ STAV PŘECHÁZÍ DO CHR. ZVÝŠENÉ AKTIVITY SYMPATIKU

32 ČASNÁ EXPOZICE KOUŘENÍ
MŮŽE VÉST K CHRONICKÉMU PŘEPROGRAMOVÁNÍ KONTROLNÍCH MECHANISMŮ PRO KREVNÍ TLAK = HYPERTENZE

33 NIKOTIN dále ZVYŠUJE AKTIVITU GLUKOKORTIKOIDŮ (u plodu) a
HLADINU STRESOVÝCH HORMONŮ (u novorozence) => Další příspěvek k HYPERTENZI

34 2. PŘEVAHA VAGU VLIV NA SRDEČNÍ FREKVENCI, CÉVNÍ REZISTENCI, KREVNÍ TLAK ORTOSTATICKÁ INTOLERANCE (REFLEXNÍ KOMPENZACE ZMĚN POZICE –sezení, stání, chůze) = PŘECHOD DO CHR. ORTOSTATICKÉ DYSFUNKCE

35 „NIKOTINOVÉ RECEPTORY
ALFA 4 BETA 2; ALFA 6 PŘÍTOMNY UŽ V 1. TRIMESTRU PŘEDČASNÁ AKTIVACE NIKOTINEM = NARUŠENÍ VÝVOJE DOMAPINERGNÍHO a SEROTONERGNÍHO SYSTÉMU REDUKCE KVANTITY NEURONŮ

36 NÁSLEDKY: SIDS PORUCHY CHOVÁNÍ (SOCIALIZACE) PORUCHY UČENÍ ADHD
SCHIZOFRENIE RIZIKO DROGOVÉ ZÁVISLOSTI KRIMINALITA

37 DALŠÍ RIZIKA PO NAROZENÍ
HORŠÍ DECHOVÉ FUNKCE PORUCHA VÝVOJE IMUNITNÍHO SYSTÉMU => DLOUHODOBÁ SUPRESE IMUNITNÍ ODPOVĚDI => (infekce, alergie) KRATŠÍ DOBA KOJENÍ VYŠŠÍ RIZIKO ZUBNÍHO KAZU

38 GENOTOXICITA VYŠŠÍ HODNOTY ADDUKTŮ DNK V PLACENTĚ A PLODU KUŘAČEK (aktivních i pasivních) VYŠŠÍ FREKVENCE VÝMĚNY SESTERSKÝCH CHROMATIDŮ U NOVOROZENCŮ KUŘAČEK VYŠŠÍ INCIDENCE NÁDORŮ MOZKU, LEUKEMIE a LYMFOMŮ

39 KOUŘENÍ V TĚHOTENSTVÍ JE VELKÝM RIZIKEM PO CELOU DOBU TĚHOTENSTVÍ I PO PORODU TOLERANCE JE NEETICKÁ TĚHOTNÉ ŽENY MAJÍ SILNOU MOTIVACI KE ZMĚNĚ ŽIVOTNÍHO STYLU MEDIKAMENTÓZNÍ PODPORA JE PROBLEMATICKÁ


Stáhnout ppt "PROČ NEKOUŘIT V TĚHOTENSTVÍ?"

Podobné prezentace


Reklamy Google