Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o činnosti ÚBZ 2010 - 2012. Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen * Celkový počet zaměstnanců:12375 Pedagogičtí pracovníci:349 Profesoři:40 Docenti:113.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o činnosti ÚBZ 2010 - 2012. Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen * Celkový počet zaměstnanců:12375 Pedagogičtí pracovníci:349 Profesoři:40 Docenti:113."— Transkript prezentace:

1 Zpráva o činnosti ÚBZ 2010 - 2012

2 Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen * Celkový počet zaměstnanců:12375 Pedagogičtí pracovníci:349 Profesoři:40 Docenti:113 Odborní asistenti:84 Lektoři:51 Vědeckovýzkumní pracovníci:61 Odborní a techničtí pracovníci:8360 Ostatní zaměstnanci:86 Celkový počet externích pracovníků:2710 Celkový počet vyučujících:6026 zaměstnanců:5825 * platné ke dni 17.9.2012

3 Počty pracovníků 31.8.2012 Počet přepočtených pracovníků - 79,45 z toho: –Zdroje mezd Příspěvek na vzdělávání 1111 Institucionální příspěvek 2222 Specifický výzkum 1309, 1313 OPVK – Modularizace ….. Granty, projekty a hospodářské smlouvy Z dotačních finančních zdrojů MU čerpáme optimální položku, do budoucna ovšem nutné úvahy ke snížení počtu zaměstnanců.

4 Financování ústavu Celkový rozpočet30 501 tis Kč Čerpání ke konci srpna 2012 –Osobní náklady celkem9 431 tis Kč –Provozní náklady2 232 tis Kč –Hospodářský výsledek18 838 tis Kč

5 Dělení institucionálního příspěvku mezi skupiny - pravidla Hodnocení publikační činnosti – k přidělování bodů jednotlivým pracovníkům a následně týmům se bude používat výhradně IS RIV – tj. http://www.isvav.cz/h11/prepareResultForm.do –Publikace (body) budou vypisovány pro jednotlivé pracovníky příp. publikace, následně se provede součet za skupinu. –V případě publikací společných pro dvě a více skupin, se vedoucí skupin dohodnou o dělení bodů. –Databázi bude spravovat Mgr. Jarošová s pomocí Dr. Rozehnala. –Prvním krokem bude verifikace seznamu publikujících pracovníků v jednotlivých skupinách vč. studentů a absolventů, kteří již nejsou zaměstnanci MU. –Bude se vždy hodnotit 5-leté období: pro dělení rozpočtu roku 2012 to bude období 2006 – 2010; v dalších letech se vše o rok posune. V případě, že by IS RIV přestal přidělovat body, připraví ředitel společně s radou ústavu novou kontrolovatelnou metodiku. –Separáty publikací se budou nově ukládat v knihovně ÚBZ v systému, který nachystají knihovnice. Nyní jsou uloženy u dr. Rozehnala – po auditu VZ budou převedeny do knihovny.

6 Dělení institucionálního příspěvku mezi skupiny - pravidla Hodnocení výuky –K týdennímu hodinovému výkazu hodin výuky na pracovníka se připočítá náročnost výuky dle počtu zapsaných studentů a to takto: U kurzů zakončovaných zkouškou se připočítá k hodinové dotaci: počet studentů x 15 min (0,25 h)/12 (průměrný počet hodin v semestru). U kurzů zakončovaných kolokviem, klasifikovaným zápočtem a zápočtem se připočítá: počet studentů x 9 min (0,15h)/12. –K týdennímu hodinovému výkazu hodin výuky na pracovníka se dále připočítá počet zapsaných bakalářů a diplomantů dle klíče: U Bc. to bude 2h týdně za každého studenta jednorázově U Mgr. to bude 4h týdně za každého studenta jednorázově –Provede se součet za pracovní skupinu, případné dělení výuky se dohodne mezi vedoucími.

7 Dělení institucionálního příspěvku mezi skupiny - pravidla Metodika výpočtu bodů pro jednotlivé skupiny: –Provede se součet bodů za publikace a stanoví se relativní hodnota –Provede se součet odučených hodin za týden (metodika výše) a stanoví se relativní hodnota –Bude se dělit suma IP (po odečtení nákladů ústavu – provoz, mzdy aj., ne však základní mzdy akademiků) v poměru 1 : 1 (publikace : výuka). –Přidělený podíl se každé skupině sníží o základní mzdy akademiků skupiny. –V případě poklesu přidělených financí skupiny do minusových hodnot, se na radě ústavu domluví solidární příspěvek od jiných skupin na max. dobu tří let s meziročním poklesem 100% - 50% - 25%. Když i po uplynutí této doby bude skupina v minusu, ředitel navrhne restrukturizaci skupiny, s hlavním cílem zachovaní akreditované výuky. Toto opatření se projedná na radě ústavu a případně schválí na akademickém shromáždění ústavu.

8 Rok 2012 Inst. peníze po odečtení základních mezd akademiků Systematika rostlin 2665 Geobotanika 2460 Rašeliniště 1431 Bezobratlí 1180 Parazitologie 1240 Hydrobiologie 1419 Obratlovci 1182 Algologie 223

9 Ústav zajišťuje výuku v akreditovaných programech a oborech: Bakalářský studijní program Ekologická a evoluční biologie Magisterský studijní program Ekologická a evoluční biologie studijní obory botanika a zoologie a Bakalářský studijní program Biologie se zaměřením na vzdělávání Magisterský studijní program Učitelství biologie pro střední školy

10 Počty studentů Bakalářské studium, všechny semestry 2010/2011 SBE celkem121 učitelé53pod SBE 73pod Chemiíz toho 40 první ročník celkem247 Navazující magisterské, všechny semestry 2012/2013 Botanika21 Zoologie41 učitelé34pod EEB 24pod chemií celkem120

11 Počty studentů Bakalářské studium, všechny semestry 2011/2012 SBE celkem129 učitelé49pod SBE 64pod Chemiíz toho 22 první ročník celkem242 Navazující magisterské, všechny semestry 2011/2012 Botanika21 Zoologie32 učitelé32pod SBE 23pod chemií celkem108

12 Počty studentů Bakalářské studium, všechny semestry 2012/2013 1. semestr nejsou ještě rozděleni na botaniky a zoology 1.Ročník40 Botanika (od 2. ročníku)25 Zoologie (od 2. ročníku)59 celkem EEB124 učitelé59pod EEB 76pod Chemiíz toho 39 první ročník Celkem259

13 Počty studentů Navazující magisterské, všechny semestry 2012/13 Botanika21 Zoologie32 učitelé27pod EEB 23pod chemií celkem103

14 Popularizace a získávání kvalitních studentů Medializace výzkumu a výuky ústavu –Arachnologie, botanika, chiropterologie a hydrobiologie –Biologické olympiády –Spolupráce s gymnázii – další vzdělávání učitelů –Návrh do budoucna PR zástupce ředitele

15 Doktorské studium Ústav má akreditace pro 4-leté doktorské studium oborů botanika, zoologie, parazitologie, hydrobiologie a ekologie až do 1.8.2015. Z toho žen doktorské studijní programy:6447 z toho v kombinované formě:139

16 Počty projektů: 2006 – 29 2007 – 31 2008 – 28 2009 - 23 2010 - 21 2011 - 31 2012 - 30

17 Vědecký výkon ústavu RIV body

18 Hodnocení lidí V kategorii nad 500 bodů – 3 pracovníci V kategorii do 100 bodů – 26 pracovníků z toho 19 akademiků Pod 100 bodů je však 7 akademiků v pozici docent, odborný asistent a VV pracovník Celkově na MU z 5300 hodnocených lidí: V „20“ nejvíce publikujících jsou dva z ÚBZ V „500“ máme 22 pracovníků

19 Projekt OP VK Modularizace výuky evoluční a ekologické biologie Hlavní řešitel prof. J. Vaňhara, Hl. manažer projektu dr. P. Hrouda. Celkový rozpočet do září 2013 17 mil. Kč.

20 Výstavba UKB Projekt VaVpI program 4 Výstavba infrastruktury pro terciární vzdělávání CESEB Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie Zahájení výstavby 20. 12. 2011

21 CESEB Termíny –Začátek stavby – prosinec 2011, dokončení 11. 2013 –Kolaudace budov začátek prosince 2013 –Interiéry VVŘ do konce dubna 2013 Převzetí interiérů leden 2014 –AV technika, aktivní prvky a přístroje Postupná přejímka až do března 2014 –Stěhování prosinec 2013 až únor 2014 –Zahájení výuky jarní semestr 2014 –Ukončení projektu 30.6.2014

22


Stáhnout ppt "Zpráva o činnosti ÚBZ 2010 - 2012. Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen * Celkový počet zaměstnanců:12375 Pedagogičtí pracovníci:349 Profesoři:40 Docenti:113."

Podobné prezentace


Reklamy Google