Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Patofyziologie ledvin. Stavba a funkce ledviny Nefron –Glomerulus –Tubuly Filtrace, sekrece, resorpce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Patofyziologie ledvin. Stavba a funkce ledviny Nefron –Glomerulus –Tubuly Filtrace, sekrece, resorpce."— Transkript prezentace:

1 Patofyziologie ledvin

2 Stavba a funkce ledviny Nefron –Glomerulus –Tubuly Filtrace, sekrece, resorpce

3 RAAS Renin Angiotensin Aldosteron

4 Nemoci ledvin Glomerulonefritidy –Imunitní mechanismy Ag-ab Ag Ab –Klinické projevy Nefrotický sy (proteinurie, hypertenze, hyperlipidemie, edémy) Nefritický sy (hematurie, slabá proteinurie,oligurie)

5 Tubulointersticiální nemoci Pyelonefritidy –Ascendentní –Descendentní (hematogenní) Intersticiální nefritis –Toxiny –Léky (nesteroidní antiflogistika, analgetika)

6 Renovaskulární nemoci Nefroskleróza – forma arteriolosklerózy vyvolaná hypertenzí v glomerulech

7 urolithiáza Koncentrace složek konkrementů v moči Krystalizační jádro Krystalizace – změna koncentrace, změna pH

8 Selhání ledvin -příčiny Prerenální Renální Postrenální

9 Akutní selhání ledvin Toxické nefropatie, pyelonefritidy, ischemie Oligurie Polyurie

10 Chronické selhání ledvin Postupný úbytek ledvinného parenchymu – nefronů Velká funkční rezerva ledvin

11 Dialýza, transplantace

12 Stanovení GFR Endogenní látky s konstantní koncentrací v plazmě. –Plazmatická koncentrace –Clearance Exogenně podané látky, jejich koncentrace v plazmě postupně během vyšetření klesá. –Clearance

13 Ledvinná clearance látky x Objem plazmy úplně očištěný za jednotku času od látky x. Rozměr: objem/čas [ml/s] Příklady: –GFR ≈ clearance pouze filtrované látky –Perfúze ≈ clearance filtrované a zároveň secernované látky (PAHA)

14 Odhad GFR na základě plazmatické koncentrace látek Závislost mezi plazmatickou koncentrací a GFR je hyperbolická „Okrajové“ části křivky jsou málo informativní Lépe použít vyšetření clearance, které je přesnější a má větší vypovídací hodnotu

15

16 Kreatinin vzniká ve svalech neenzymovou dehydratací kreatinu při průchodu ledvinou je z 90% filtrován, z 10% secernován do moči tubuly koncentrace kreatininu v séru je přímo úměrná svalové hmotě organizmu ( a tedy nepřímo závislá na věku a pohlaví) intraindividuální kolísání nepřesahuje 10-15%, hladiny se zvyšují až při omezení GFR pod 50% ↑ hladiny - po fyzické námaze, při příjmu exogenního kreatininu (maso, masné výrobky)

17 Hodnocení C kr Ohled na správné a přesné stanovení S – kreatininu (Jaffého reakce - Jaffé pozit. chromogeny - i glu, aceton) podíl kreatininu vylučovaného tubuly (zvyšuje se při poklesu počtu fungujících nefronů - tzn. čím menší GFR, tím méně přesné stanovení pomocí C kr ) problém s kvantitativním sběrem moči ( nedostatečná spolupráce - děti, refluxy, staří nemocní..) velikost tělesného povrchu (korekce na stand. 1.73m 2 - nemusí odstranit diskrepanci 25-letý atlet x 60-letý obézní muž

18 Cystatin C protein z cystatinové superrodiny (120 AK) vylučován většinou buněk jako inhibitor cysteinových proteáz filtrován do primární moči a poté resorbován proximálním tubulem, kde je degradován. z koncentrace v séru je přímo odhadována GFR

19 Clearance

20 Platí - rychlost toku (produkce) moči je tolikrát menší proti rychlosti toku (tvorbě) glom. filtrátu, kolikrát je látka ve výsledné moči koncentrovanější proti filtrátu

21 Stanovení GFR clearance látky, která se jen filtruje a není v tubulech resobrována nebo naopak secernována inulin (analog : polyfruktosan S -Inutest) 99m Tc-DTPA (diethylentriaminopentaoctová kyselina) 131 I-Iothalamát kreatinin (též tubulární sekrece - 10%)

22 pro muže 20-80 let (u žen x 0.85)

23 Měření glomerulární filtrace bez nutnosti sběru moči i.v. aplikace látky vylučované jen glomerul. filtrací a měření plazmatické koncentrace v odpovídajících časových intervalech koncentrace v plazmě klesají podle exponenciální závislosti naneseme-li hodnoty na semilogaritmický papír, dostaneme přímku, ze které můžeme odečíst hodnotu tzv. biologického poločasu (t 1/2 ) t 1/2 udává, za jakou dobu klesne koncentrace v plazmě na polovinu výchozí hodnoty (P 0 )

24

25 Inulinová clearance Klasické vyšetření na podkladě plazmatické clearance (není-li možný přesný sběr moči) hodnota, kterou lze vyšetřit pouze na podkladě kinetiky sledované látky v extracelulární tekutině jestliže je látka z organizmu vylučována pouze glomerulání filtrací, pak rychlost poklesu jejích plazmatických koncentrací (po předchozí i.v. aplikaci) je určována touto renální funkcí

26 Hodnotu GFR vypočteme D množství aplikované látky (g) P 0 zjišťujeme jako extrapolovanou hodnotu koncentrace v čase, kdy látka byla injikována t 1/2 vypočteme


Stáhnout ppt "Patofyziologie ledvin. Stavba a funkce ledviny Nefron –Glomerulus –Tubuly Filtrace, sekrece, resorpce."

Podobné prezentace


Reklamy Google