Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

doc.H.Provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "doc.H.Provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže"— Transkript prezentace:

1 doc.H.Provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže
Zákonitosti vývoje doc.H.Provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže

2 sebedůvěry, sebeúcty, prestiže
Maslowův model lidských potřeb Potřeba seberealizace sebenaplnění _____________________ sebenaplnění Potřeba uznání sebedůvěry, sebeúcty, prestiže ________________________ Potřeba sounáležitosti lásky, náklonnosti, potřeba někam patřit __________________________________ rozvoj Potřeba bezpečí jistoty, stálosti, spolehlivosti osvobození od strachu, úzkosti a chaosu _________________________________________ Fyziologické potřeby potřeba potravy, tekutin, vyměšování, kyslíku přežití pohybu, spánku a odpočinku

3 Vývoj Vývoj je podmíněn zráním (proces je funkcí určitého
programu genotypu) učením (poznání a zkušenost) Vztah mezi učením a zráním má charakter interakce

4 Obecné znaky vývoje zákonitý proces, který má podobu posloupnosti na sebe navazujících vývojových fází celistvý proces nezvratný proces u zdravého jedince skládá se z řady kvantitativních a kvalitativních změn dochází k postupné proměně od méně dokonalého k dokonalejšímu průběh je vždy individuální

5 Vývojová období E.Erikson (1963) otevřenosti ke světu - novorozenecké
osamostatňování - batolecí iniciativy - předškolní poznání – školní hledání identity - adolescence Napětí mezi jednotlivými fázemi vývoje –vývojová krize

6 Kojenecké období - znaky
somatické nárůst do délky o 50% hmotnosti o 200% zakřivení páteře funkční primární potřeba stimulace rozvoj zrakového vnímání koordinace pohybu rozvoj motoriky ovládání hlavičky sezení, samostatný pohyb úchop, manipulace s předměty

7 Rozvoj motoriky ovládání hlavičky 2 až 3 měsíce
manipulace s předměty 4 měsíce koordinace rukou měsíců sezení měsíců lezení měsíců až 1 rok chůze až 24 měsíců běh roky

8 Kojenecké období - znaky
psychické rozvoj řeči, poznávacích funkcí otevřenost ke světu vědomí vlastní identity citové závislost na matce potřeba jistoty, bezpečí sociální orientace v bezprostředním okolí potřeba stability vnějšího světa

9 Období batolecí - znaky
somatické zpomalení růstu 1 – 2 rok 11cm/2,5kg 2 – 3 rok 9 cm/2,5kg hrubá predikce růstu – druhý rok funkční pohybové osamostatnění koordinace pohybu projevy laterality psychické situační řeč – konec druhého roku rozvoj paměti (zapamatování,vybavování) konkrétní myšlení

10 Období batolecí - znaky
citové závislost na matce, separace egocentrický vztah ke světu základy empatie sociální chápání rozdílu – správné x nesprávné období prvního vzdoru (fáze negativizmu) napodobování paralelní hra

11 Rozvoj řeči Žvatlání 3 měsíce Slabiky 8 měsíců
Porozumění řeči měsíců Vlastní řeč, máma, táta měsíců Věty o dvou slovech měsíců Věty o třech slovech –36 měsíců Znalost přibližně 900 slov 3 roky

12 Předškolní věk - znaky somatické růst rovnoměrný - rok 7 cm/2 kg
první přeměna postavy funkční dynamická koordinace pohybu regulace rovnováhy vizuo - motorická koordinace psychické schopnost koncentrace pozornosti analyticko – syntetické myšlení intenzivní rozvoj řeči živá obrazotvornost (fantazijní období)

13 Předškolní věk - znaky citové emoční labilita impulzivita
zvýšená citlivost svědomí sociální antropocentrizmus socializace, základní normy, vzorce chování identita, sebehodnocení přijímání rolí ve hře školní zralost

14 Hodnocení vývoje

15 Hodnocení vývoje

16 Kolísání pozornosti

17 Školní věk-znaky mladší, střední, starší
Somatické věk ranný, střední (6-11) relativní růstový klid (za rok 5 cm/2,5 kg) ke konci období – nástup puberty věk starší (11 – 15) růstová akcelerace , druhá přeměna postavy dívky (nárůst za rok 6–11 cm) nástup menarché chlapci ( nárůst za rok 7–12 cm) mutace sekundární pohlavní znaky

18 Školní věk-znaky ranný, střední
funkční zklidnění motorické aktivity vyzrálost vizuo-motorické koordinace psychické schopnost koncentrace pozornosti respektování základních zákonů logiky analyticko-syntetické myšlení vůlí regulovaná činnost vývoj morálního vědomí

19 Školní věk-znaky ranný, střední
citové ústup lability, impulzivity kladná motivace ke školní práci sociální rozvoj komunikačních dovedností uplatnění ve společnosti vrstevníků

20 Výkonnostní křivka

21 Školní věk-znaky starší
funkční nerovnoměrný vývoj kosterního a svalového aparátu oběhového systému dýchacího systému psychické abstraktní myšlení, kombinační schopnosti pubertální introverze rozvoj zájmů, touha po poznání

22 Školní věk-znaky starší
citové neklid, labilita nálad přecitlivělost sociální osamostatňování, odmítání podřízené role kritické postoje rozporuplný vztah s okolím, netolerantnost náhradní neformální skupiny

23 Adolescence - znaky somatické zpomalení růstu
pokračování osifikace kost dosažení pohlavní dospělosti funkční dokončení vývoje jednotlivých systémů fyzická síla, obratnost, zdatnost

24 Adolescence - znaky psychické zdokonalení poznávacích procesů
užívání formálních logických operací citové pocity nejistoty citová labilita sociální dosažení dospělého chování – tj. svoboda rozhodování, spojená se zodpovědností za rozhodnutí a z toho vyplývajícího jednání

25 Preventivní prohlídky
Zdravotní a očkovací průkaz zpráva o novorozenci preventivní prohlídky při převzetí do péče v šesti týdnech věku ve třech, šesti, dvanácti, osmnácti měsících věku ve třech, pěti, sedmi, devíti, jedenácti, třinácti, patnácti, sedmnácti letech věku výstupní prohlídka v devatenácti letech

26 Obsah preventivních prohlídek ve třech a pěti letech
hmotnost, výška, puls, tlak psychomotorický vývoj stav výživy zrak, sluch řeč (5 let) test školní zralosti (5 let) vyšetření lipidů při pozitivním rodinné anamnéze kardiologické odchylky od fyziologického stavu nemocnost, hospitalizace, medikace, antibiotika očkování

27 Preventivní prohlídky v oboru stomatologie
v prvním roce života mezi šestým až dvanáctým měsícem dvakrát ročně od jednoho roku do osmnácti let

28 Studijní literatura Provazník K, Komárek L a kol. Prevence v praxi, Praha: Nadace CINDI; 2009, s. 600, ISBN Vágnerová M Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání, Praha: Karolinum; 2005, s.468, ISBN


Stáhnout ppt "doc.H.Provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže"

Podobné prezentace


Reklamy Google