Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚNAVA A ZOTAVENÍ Mgr. Michal Botek, Ph.D.. Co je to únava ???

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚNAVA A ZOTAVENÍ Mgr. Michal Botek, Ph.D.. Co je to únava ???"— Transkript prezentace:

1 ÚNAVA A ZOTAVENÍ Mgr. Michal Botek, Ph.D.

2 Co je to únava ???

3  pokles výkonnosti a neschopnost dále pokračovat neschopnost dále pokračovat v pohybové aktivitě v pohybové aktivitě  stav snížené výkonnosti na základě předcházející pohybové aktivity předcházející pohybové aktivity

4  přirozený průvodní děje doprovázející jakoukoliv činnost činnost  signalizátor funkčních změn v organismu  obranný mechanismus organismu, který se projevuje v ochranným útlumem aktivity CNS při překročení ochranným útlumem aktivity CNS při překročení kritické úrovně (intenzita, objem, čas) kritické úrovně (intenzita, objem, čas)   komplexní děj týkající se všech funkčních systémů v organismu

5 Dělení únavy FYZIOLOGICKÁ PATOLOGICKÁ

6 Fyziologická únava  vzniká přirozeně během pohybové aktivity a v průběhu zotavení postupně vymizí v průběhu zotavení postupně vymizí  je u ní zřetelná DYNAMIKA čas kulminace únavy  postupná ztráta koordinace, jemné motoriky, změny v technice v technice

7 Dělení únavy ÚNAVA TĚLESNÁ DUŠEVNÍ AKUTNÍ MÍSTNÍ CELKOVÁ CHRONICKÁ

8 ÚNAVA  TĚLESNÁ  TĚLESNÁ únava vzniká při pohybové aktivitě a odvíjí se od vzájemné kombinace (Frequency-Intensity-Time)  DUŠEVNÍ únava vzniká při déle trvající mentální činnosti (dlouhá nudná přednáška, dlouho trvající vlastní proces učení, atd.)  AKUTNÍ únava vzniká v důsledku vysoké intenzity zatížení a může se projevovat jako MÍSTNÍ (menší svalové skupiny) nebo CELKOVÁ (větší počet svalů)  CHRONICKÁ únava náleží do oblasti patofyziologie

9 Fyziologické příčiny vzniku únavy zvýšená koncentrace pyruvátu, laktátu a H + snížené pH snížená enzymatická činnost hromadění katabolitů ve svalové buňce ve svalové buňce. snížení energetických substrátů (ATP, CP, glykogenu) porušená acidobazická a iontová (Na +,K +,Cl - a Ca 2+ ) rovnováha pokles resyntézy ATP

10 Obecně při únavě dochází v organismu k chemicko-fyzikálním změnám ( pH, pO 2, osmotického tlaku, viskozity, tělesné teploty, pCO 2 ), které negativně ovlivňují funkční systémy organismu. 1. Zvýšená koncentrace volných H + vzniklého disociací kyseliny mléčné zapříčiňuje: kyseliny mléčné zapříčiňuje: a) snížení pH b) snížení aktivity enzymů (fosfofruktokináza) c) v mozku stimuluje receptory bolesti, nauzea, desorientace d) vytěsňuje vápníkové ionty z vazby na troponin Fyziologické příčiny vzniku únavy

11 MÍSTO VZNIKU ÚNAVY Únavu musíme považovat za komplexní děj, který může vzniknout na kterémkoli místě nervosvalového systému! KŮRA MOZKOVÁ Páteřní mícha (alfa a gama motoneurony) Pyramidové dráhy Motorická ploténka Centrálnísynapse Perifernísynapse

12 Únava při DYNAMICKÉ práci Jako za jeden z hlavnějších činitelů podílejících se na vzniku únavy na úrovni svalového aparátu je považován VÁPNÍK 1) VÁPNÍK 2) intersticiální DRASLÍK 3) zdroj ENERGIE ad1) - snížené vyplavování vápníku ze sarkoplazmatického retikula - snížená senzitivita aktin-myozinového aparátu na vápník v důsledku vysoké koncentrace H + - snížená hladina vápníku vyvolává svalové křeče ad2) - zvýšená koncentrace ADP inhibuje Na-K-ATPázy (iontová dysbalance na membráně) - zvýšená konc. intersticiálního K + blokuje akční potenciál a tím aktivitu sarkoplazmatického retikula

13 Únava při STATICKÉ práci Únava při dynamické práci nastává později než-li u práce statické. Je to způsobeno vyšším prokrvením svalů během svalové kontrakce a relaxace, které prokrvení podporují. Z toho vyplývá, že při statické práci v důsledku zvýšeného nitrosvalového tlaku v důsledku zvýšeného nitrosvalového tlaku dochází k nedostatečnému proudění krve svalem a tím vázne přísun živin a kyslíku a na druhé straně odplavování katabolitů, které způsobují acidózu. Množství krve, které bude proudit svalem je závislé od tzv. intenzitové blokády : <30% MVK průtok je stejný 30% - 60% se průtok snižuje 30% - 60% se průtok snižuje >70% průtok se zastavuje >70% průtok se zastavuje

14 Dělení ÚNAVY podle INTENZITY I. SUPRAMAXIMÁLNÍ : limitujícím faktorem je aktuální koncentrace ATP-CP ve svalové buňce a jeho novotvorba : doba trvání výkonu maximálně do 2 s II. MAXIMÁLNÍ : limitující faktor je nadprodukce laktátu (25-30mmol/l) a dalších katabolitů, lokální acidóza, redukovaná novotvorba ATP v důsledku inhibice enzymů III. SUBMAXIMÁLNÍ III. SUBMAXIMÁLNÍ (85% - 90% VO 2 max) : limitující faktor je nedostatečný přísun kyslíku - glykolytická fosforylace, snížený rozklad FFA,

15 kumulace laktátu, acidóza, atd. kumulace laktátu, acidóza, atd. : nedostatek využitelných energetických zdrojů - glykogen : trvání je závislé na intenzitě : 85% VO 2 max - do 20 min. : 70% VO 2 max - do 60 min. : 70% VO 2 max - do 60 min. : 50% VO 2 max - 3 - 4 hod. : 50% VO 2 max - 3 - 4 hod. IV. STŘEDNÍ a MÍRNÁ (<75% VO 2 max) : délka trvání výkonu je limitována zásobou sacharidů, které jsou nepostradatelné při ß-oxidací tuků : pokud budou v průběhu déle trvajícího výkonu dodávány sacharidy (glukóza x maltodextrin) a tekutiny může při nižší intenzitě trvat výkon teoreticky nekonečně dlouho.

16 PROJEVY ÚNAVY  SUBJEKTIVNÍ : je ochranou organismu před vysokým stupněm akutní únavy (předchází stupněm akutní únavy (předchází objektivní únavě) objektivní únavě) projevy : pocit únavy, svalové slabosti, neochota projevy : pocit únavy, svalové slabosti, neochota pokračovat v pohybu, neschopnost provést pokračovat v pohybu, neschopnost provést kontrakci, závratě kontrakci, závratě  OBJEKTIVNÍ : je měřitelná (koncentrace La, biopsie, analýza dechu, SF) (koncentrace La, biopsie, analýza dechu, SF) projevy : snížená koordinace, pokles výkonu projevy : snížená koordinace, pokles výkonu

17 Fyziologická únava Patologická únava opakované přehlížení příznaků fyziologické únavy nerovnováha mezi dobou zatížení a dobou zotavení

18 PATOLOGICKÁ ÚNAVA 1) při jednorázové nebo opakované pohybové aktivitě, kdy dochází k nerovnováze mezi dobou zatížení a dobou nutnou pro kompletní regeneraci. 2) dysbalance mezi množstvím přicházejících stresových podnětů a kapacitou organismu jim odolávat stres kapacita

19 PATOLOGICKÁ ÚNAVA přepětí, přetížení, schvácení, krátkodobé přetrénování Syndrom přetrénování

20 SYNDROM PŘETRÉNOVÁNÍ Symptomy : v současné době identifikováno více než 90 poklesem výkonnosti a ztrátou sportovní formy !!! poklesem výkonnosti a ztrátou sportovní formy !!! nechuť k trénování nechuť k trénování změny chování (apatie, agresivita, nervozita,…) změny chování (apatie, agresivita, nervozita,…) zvýšená náchylnost k onemocněním (kašel, rýma,…) zvýšená náchylnost k onemocněním (kašel, rýma,…) hormonální a enzymatické změny hormonální a enzymatické změny neustálý pocit únavy neustálý pocit únavy zvýšená ranní srdeční frekvence ? zvýšená ranní srdeční frekvence ? nerovnováha v aktivitě mezi větvemi ANS !!! nerovnováha v aktivitě mezi větvemi ANS !!! Doba léčení: časový horizont měsíců až let!!! Doba léčení: časový horizont měsíců až let !!! Téměř každý z vrcholových sportovců se během své kariéry dostane do stavu přetrénování !!! své kariéry dostane do stavu přetrénování !!! (Kuipers & Keizer, 1988)

21 Syndrom přetrénování Sympatikotonická forma Silově – rychlostní sporty Parasympatikotonická forma Vytrvalostní sporty o narušený spánek o snížená chuť k jídlu o pokles hmotnosti o klidová tachykardie o vyšší bazální metabolismus o zpomalení regenerace o deprese o svalový třes abnormální únava klidová bradykardie flegmatičnost snížená citlivost na katecholaminy zpomalená reakční doba snížená hladina glukózy během zatížení

22 Zotavení

23 nedílná součást tréninkového cyklu nedílná součást tréninkového cyklu cílem je : návrat homeostázy na původní úroveň, cílem je : návrat homeostázy na původní úroveň, : obnova energetických substrátů, : obnova energetických substrátů, : růst svalové hmoty : růst svalové hmoty BIOLOGICKO – ANABOLICKÝ proces, přirozený BIOLOGICKO – ANABOLICKÝ proces, při kterém postupně dochází k obnově klidových funkcí při kterém postupně dochází k obnově klidových funkcí organismu, resyntéze energetických substrátů, které byly organismu, resyntéze energetických substrátů, které byly během zatížení sníženy během zatížení sníženy (Máček & Vávra, 1980; Seliger, Trefný, & Vinařický, 1980) (Máček & Vávra, 1980; Seliger, Trefný, & Vinařický, 1980)

24 Zotavení Časná fáze Pomalá fáze

25 : ihned po ukončení PA dochází ke,,splacení’’ ZOTAVNÝ KYSLÍK kyslíkového dluhu = ZOTAVNÝ KYSLÍK Časná fáze zotavení 7

26 Návrat jednotlivých parametrů na PŘEDZÁTĚŽOVOU úroveň Časná fáze zotavení a)do 7. minuty zotavení a) do 7. minuty zotavení : resyntéza ATP, : úprava O2 v tělních tekutinách, : úprava O2 v tělních tekutinách, : úprava sodíku a draslíku : úprava sodíku a draslíku b) do 30. minuty zotavení : přeměna zhruba 60 % laktátu na glykogen : přeměna zhruba 60 % laktátu na glykogen : normalizace krevního tlaku (pokles systolického) : normalizace krevního tlaku (pokles systolického)

27 Pomalá fáze zotavení 24 hod Trvá několik hodin (až 24 hod.) !!! : SF : spotřeba kyslíku VO 2 : energetické substráty VO 2

28 ZOTAVENÍ Doporučený čas pro zotavení po vyčerpávajícím cvičení (Upraveno dle Foxe, 1984) PROCES ZOTAVENÍ MINIMUMMAXIMUM Obnova ATP – CP ve svalu 2 minuty3-5 minut Náhrada alaktátového O 2 dluhu 3 minuty5 minut Náhrada O 2 - myoglobinu 1 minuta2 minuty Náhrada laktátového O 2 dluhu 30 minut60 minut Resyntéza zásob sval. glykogenu a) po intervalové metodě 2 hodiny pro resyntézu 40% 5 hodin pro resyntézu 55% 24 hodin pro resyntézu 100% b) po prolongované nepřerušované aktivitě 10 hodin pro resyntézu 60% 48 hodin pro resyntézu 100% Odstranění laktátu ze svalů a krve 10 minut pro odstranění 25% 20 – 25 minut pro odstranění 50% 1 - 1¼ hodiny pro odstranění 95%

29 ZOTAVENÍ - SUPERKOMPENZACE  přechodné zvýšení energetických substrátů nad výchozí úroveň SUPERKOMPENZACE

30 Jak urychlit proces zotavení ???

31 PŘIROZENÉ PROSTŘEDKY ZOTAVENÍ Pasivní forma odpočinku :  spánek, který je spojen s generalizovaným útlumem aktivity CNS, CNS,  za optimální dobu spánku 9 –10 h,  po aerobním výkonu

32 PŘIROZENÉ PROSTŘEDKY ZOTAVENÍ Aktivní forma odpočinku: zrychlené  zrychlené vyplavování laktátu ze svalových buněk 60% VO 2 max  intenzita zatížení by neměla přesáhnout 60% VO 2 max na konec TJ  nejoptimálnější je zařadit aktivní zotavení na konec TJ

33 … a končíme!


Stáhnout ppt "ÚNAVA A ZOTAVENÍ Mgr. Michal Botek, Ph.D.. Co je to únava ???"

Podobné prezentace


Reklamy Google