Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyziologické okno do problematiky sportovního tréninku sportovního tréninku Mgr. Michal Botek, Ph.D. RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyziologické okno do problematiky sportovního tréninku sportovního tréninku Mgr. Michal Botek, Ph.D. RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Fyziologické okno do problematiky sportovního tréninku sportovního tréninku Mgr. Michal Botek, Ph.D. RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.

2 Obsah semináře 1.Sportovní výkon 2.Zatížení (složky, možnosti monitorování) 3.Únava (vymezení pojmu, rozdělení, patologické stavy) 4.Zotavení (superkompenzace) 5. Metoda Spektrální analýzy HRV  krátké představení  metoda SA HRV (praktická ukázka)  aplikace

3 Tréninkové zatížení zotavení životospráva sportovnívýkonnost genetickávýbava Tréninkové zatížení, zotavení a výkonnost

4 Zatížení

5 FYZICKÁ ZÁTĚŽ  resyntéza ATP: Anaerobně – může vznikat LAKTÁT Anaerobně – může vznikat LAKTÁT Aerobně (O 2 ) – pomalejší, energeticky výnosnější Aerobně (O 2 ) – pomalejší, energeticky výnosnější  stresový podnět - porušení homeostázy organismu  akutní - reakce (odpověď) ↑ SF, ↑ ventilace, ↑ TK atd. ↑ SF, ↑ ventilace, ↑ TK atd.  svalová činnost (kontrakce) tvorba tepla - termoregulace zvýšené nároky svalů na energetické zdroje redistribuce krve (A – NA, α, β receptory)

6 ČINNOST SRDCE

7 Naplnění (komor nebo síní) síní) = DIASTOLA Vyprázdnění (komor nebo síní) síní) = SYSTOLA Za klidových podmínek: SF: 60 – 80 tep/min (trénovaný 40-55) SF: 60 – 80 tep/min (trénovaný 40-55) SV: systolický objem 70ml (trénovaný 120ml) SV: systolický objem 70ml (trénovaný 120ml) MSV = SF x SV MSV = SF x SV 4 900 = 40 x 120 4 900 = 40 x 120 Při maximální intenzitě: u plavců SFmax nižší SF: 220 – věk nebo test vita maxima SF: 220 – věk nebo test vita maxima SV: 130ml SV: 130ml 26 000 (ml) = 200 x 130 Trénovaný až 30L

8 DÝCHACÍ SYSTÉM

9 DÝCHACÍ SYSTÉM ZA BĚŽNÝCH PODMÍNEK Za klidových podmínek DV = 0,5 L, DF = 10 - 15/min VENTILACE (V) = DV x DF Při maximální intenzitě vitální kapacita VC = 5 L VC u elitních plavců – až 7,0 L DFmax = 50 - 60/min Za klidových podmínek: 5 - 8 L/min Maximálně: 200 L (při vyšší DF nelze využívat celé vitální kapacity, maximálně 60%)

10 Schéma transportu O 2 a CO 2 O2O2 CO 2 (Wasserman, 1999)

11 MONITOROVÁNÍ ZATÍŽENÍ

12 Možnosti monitorování velikosti tréninkového zatížení: tréninkové plány, deník vyšetření aktivity ANS metodou SA HRV Monitory srdeční frekvence Tréninkové zatížení

13 okamžitou kontrolu SF během tréninku okamžitou kontrolu SF během tréninku zatížení v individuálně definovaných tréninkových zatížení v individuálně definovaných tréninkových zónách zónách zvýšit efektivitu tréninkového zatížení zvýšit efektivitu tréninkového zatížení testování výkonnosti testování výkonnostiSporttestrumožňuje:

14 Sporttestr – fyziologická křivka Zpětná kontrola aplikovaného zatížení

15 Únava

16 stav snížené výkonnosti na základě předcházející pohybové aktivity ÚNAVA pokles výkonnosti a neschopnost dále pokračovat v pohybové aktivitě

17  …, která přirozeně vzniká během pohybové aktivity a v průběhu zotavení postupně vymizí, je charakteristická a v průběhu zotavení postupně vymizí, je charakteristická určitou dynamikou určitou dynamikou  … se projevuje při zatížení např. ztrátou koordinace, jemné motoriky, změnami v technice, atd. ztrátou koordinace, jemné motoriky, změnami v technice, atd. FYZIOLOGICKÁ ÚNAVA čas kulminace únavy

18 CHRONICKÁ ÚNAVA – PŘETÍŽENÍ …,,vzniká při jednorázové nebo opakované …,,vzniká při jednorázové nebo opakované pohybové činnosti,kdy dochází k nerovnováze pohybové činnosti,kdy dochází k nerovnováze mezi dobou zatížení a dobou nutnou mezi dobou zatížení a dobou nutnou pro kompletní regeneraci‘‘…,,dysbalance mezi množstvím přicházejících,,dysbalance mezi množstvím přicházejících stresových podnětů a kapacitou organismu stresových podnětů a kapacitou organismu jim odolávat‘‘ jim odolávat‘‘ stres kapacita

19 SYNDROM PŘETRÉNOVÁNÍ Symptomy : v současné době identifikováno více než 90 poklesem výkonnosti a ztrátou sportovní formy !!! poklesem výkonnosti a ztrátou sportovní formy !!! nechuť k trénování nechuť k trénování změny chování (apatie, agresivita, nervozita,…) změny chování (apatie, agresivita, nervozita,…) zvýšená náchylnost k onemocněním (kašel, rýma,…) zvýšená náchylnost k onemocněním (kašel, rýma,…) hormonální a enzymatické změny hormonální a enzymatické změny neustálý pocit únavy neustálý pocit únavy zvýšená ranní srdeční frekvence ? zvýšená ranní srdeční frekvence ? nerovnováha v aktivitě mezi větvemi ANS !!! nerovnováha v aktivitě mezi větvemi ANS !!! sexuální apatie,… sexuální apatie,… Doba léčení: časový horizont měsíců až let!!! Doba léčení: časový horizont měsíců až let !!! Téměř každý z vrcholových sportovců se během své kariéry dostane do stavu přetrénování !!! své kariéry dostane do stavu přetrénování !!! (Kuipers & Keizer, 1988)

20 Zotavení

21 ZOTAVENÍ - SUPERKOMPENZACE  nedílnásoučást tréninkového cyklu  nedílná součást tréninkového cyklu  cílem je: zrychlený návrat homeostázy na původní úroveň : obnova energetických substrátů, : obnova energetických substrátů, : růst svalové hmoty, … : růst svalové hmoty, …  přechodné zvýšení energetických substrátů nad výchozí úroveň SUPERKOMPENZACE

22 ZOTAVENÍ Doporučený čas pro zotavení po vyčerpávajícím cvičení (Upraveno dle Foxe, 1984) PROCES ZOTAVENÍ MINIMUMMAXIMUM Obnova ATP – CP ve svalu 2 minuty 3-5 minut Náhrada alaktátového O 2 dluhu 3 minuty 5 minut Náhrada O 2 - myoglobinu 1 minuta 2 minuty Náhrada laktátového O 2 dluhu 30 minut 60 minut Resyntéza zásob sval. glykogenu a) po intervalové metodě 2 hodiny pro resyntézu 40% 2 hodiny pro resyntézu 40% 5 hodin pro resyntézu 55% 24 hodin pro resyntézu 100% b) po prolongované nepřerušované aktivitě 10 hodin pro resyntézu 60% 48 hodin pro resyntézu 100% Odstranění laktátu ze svalů a krve 10 minut pro odstranění 25% 10 minut pro odstranění 25% 20 – 25 minut pro odstranění 50% 1 - 1¼ hodiny pro odstranění 95%

23 Jak urychlit proces zotavení (regeneraci) ???

24 Jak urychlit proces zotavení (regeneraci)? … pitný režim, … … pitný režim, …  přijímání tekutin v průběhu zatížení :  ovlivněn vnějšími podmínkami (°C, vlhkost)  je dostačující čistá nekarbonizovaná voda  hypotonický nápoj s malým obsahem sacharidů a minerálů  přijímání tekutin ve fázi zotavení:  úkolem je především rehydratace organismu  hypo i izotonický nápoj s obsahem sacharidů, vit. a minerálů převážně K +  kompletní rehydratace trvá i několik hodin!!! (kontrola)

25 Jak urychlit proces zotavení (regeneraci)? … strava a suplementy, … … strava a suplementy, … po ukončení zatížení: po ukončení zatížení: antioxidanty (vit. C, E, ß - karoten, koenzym Q 10 ) antioxidanty (vit. C, E, ß - karoten, koenzym Q 10 ) sacharidy (maltodextrin, müsly, sacharidový nápoj, banán, …) sacharidy (maltodextrin, müsly, sacharidový nápoj, banán, …) aminokyseliny ( např. BCCA) aminokyseliny ( např. BCCA) proteiny přijímat s odstupem 1,5 až 2hod od ukončení zatížení proteiny přijímat s odstupem 1,5 až 2hod od ukončení zatížení normální potraviny konzumovat také s odstupem 1,5 až 2hod normální potraviny konzumovat také s odstupem 1,5 až 2hod !!! strava sportovce by měla být pestrá a hlavně vyvážená !!! !!! strava sportovce by měla být pestrá a hlavně vyvážená !!!

26 Jak urychlit proces zotavení (regeneraci)? … obnova glykogenu, … … obnova glykogenu, … zásobní palivo pro svalovou práci  zásobní palivo pro svalovou práci  u dospělého člověka 300 – 500g resyntéza je nejrychlejší do 12hod po zatížení  resyntéza je nejrychlejší do 12hod po zatížení Zásady pro rychlejší resyntézu: 1)normalizace pH ve svalu (aktivní odpočinek) 2) vyplavení katabolitů (laktát) z pracujících svalů 3) dostatečný příjem sacharidů (rýže, těstoviny, brambory, pečivo,…)

27 Spektrální analýza variability srdeční frekvence (SA HRV)

28 SA HRV metoda umožňuje analyzovat: metoda umožňuje analyzovat:  prostřednictvím aktivity ANS reakci organismu na aplikované zatížení aplikované zatížení  posuzuje aktivitu autonomního nervového systému (ANS) (sympatiku a parasympatiku) systému (ANS) (sympatiku a parasympatiku)  ANS řídí funkci vnitřních orgánů a ve vztahu k zatížení je koordinuje s činností kosterních svalům zatížení je koordinuje s činností kosterních svalům !!! sportovec na základě svého pocitu není schopen určit míru vnitřního zatížení organismu vyvolané určit míru vnitřního zatížení organismu vyvolané zatížením !!! zatížením !!!

29 Autonomní nervový systém  je velmi citlivým zpětněvazebným indikátorem změn v organismu ANS lze rozdělit do dvou částí ANS lze rozdělit do dvou částí sympatikus a parasympatikus sympatikus a parasympatikus (n. vagus) (n. vagus) Zrychluje SF Zpomaluje SF R - R VARIABILITA SRDEČNÍ FREKVENCE (HRV)

30 Monitorování aktivity ANS metodou SA HRV  vyšetření aktivity ANS metodou SA HRV probíhá následovně: 1.doba měření mezi 6. až 8. hodinou ranní (nalačno) 2.sportovec provádí standardizovaný manévr LEH – STOJ – LEH 3.vyhodnocení diagnostickým systémem VarCor PF7 4.při opakovaných měření (>4) systém umožňuje OPTIMALIZACI TRÉNINKOVÉHO ZATÍŽENÍ OPTIMALIZACI TRÉNINKOVÉHO ZATÍŽENÍ 5 minut

31 kromě běžně užívaných parametrů SA HRV je interpretačně  kromě běžně užívaných parametrů SA HRV je interpretačně nejjednodušší tzv. Funkční věk (FV) nejjednodušší tzv. Funkční věk (FV) Vysvětlení FV - 20 letý sportovec podstoupí vysoce intenzivní trénink a FV - 45, tzn., že aktivita ANS odpovídá člověku staršímu FV - 45, tzn., že aktivita ANS odpovídá člověku staršímu a to je negativní. a to je negativní. - 20 letý sportovec podstoupí pouze regenerační tréninky a - 20 letý sportovec podstoupí pouze regenerační tréninky a FV - 15, tzn., že aktivita ANS odpovídá člověku mladšímu FV - 15, tzn., že aktivita ANS odpovídá člověku mladšímu a to je pozitivní. a to je pozitivní. Hodnocení úrovně aktivity ANS

32 aktivita ANS tréninkové jednotky PÁSMO OPTIMÁLNÍ AKTIVITY ANS PRINCIP OPTIMALIZACE … CÍLEM OPTIMALIZACE JE UDRŽET AKTIVITU ANS NA RELATIVNĚ STABILNÍ A ZÁROVEŇ VYSOKÉ ÚROVNI, KTERÁ PODMIŇUJE DOBROU SPORTOVNÍ FORMU

33 Využití metody SA HRV ve sportu 1) nový pohled na řízení sportovní tréninku 2) optimalizace intenzity tréninkového zatížení 3) monitorování rychlosti zotavení a možné superkompenzace 4) hodnocení efektu : tréninku ve vyšší nadmořské výšce, : odlišné tréninkové jednotky na ANS : odlišné tréninkové jednotky na ANS

34 nížina po 1. dnu zatížení po 2. dnu zatížení po 3. dnu zatížení po 4. dnu zatížení po 5. dnu zatížení Liberec 24. - 25. 6. 2004 Monitorování rostoucí únavy při zatížení ve vyšší nadmořské výšce

35 … pokračování příště!!!


Stáhnout ppt "Fyziologické okno do problematiky sportovního tréninku sportovního tréninku Mgr. Michal Botek, Ph.D. RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google